Демократи за силна България отправя апел към служебното правителство във връзка с “Плана за възстановяване и устойчивост”

Според Европейската комисия Планът за възстановяване на Европа е „неповторим шанс да излезем по-силни от пандемията, да трансформираме икономиката, да създадем възможности и работни места за тази Европа, в която искаме да живеем“. Често този план е наричан „Втори План-Маршал“, защото целите, заложени в него, са съизмерими с тези, които Европа е успяла да постигне при възстановяването си след Втората световна война.

Ние, от Демократи за силна България, осъзнаваме, че това е уникален шанс за българското общество и българската икономика да работи и да получи подкрепата, която заслужава.

Въпреки значимостта на “Плана за възстановяване и устойчивост” (ПВУ) и неговото влияние за бъдещето на страната ни, все още остава неизяснен въпросът какъв е срокът, в който България трябва да предостави Плана в окончателния му вариант. Документите, които бяха публикувани за обществен достъп, са различни варианти на ПВУ, без яснота дали последният вариант е бил внесен пред Европейската комисия.

Проекто-планът, изготвен от администрацията на ГЕРБ, е сгрешен концептуално, тъй като включва основно потребителски по своя характер проекти, които не допринасят за модернизация на икономиката, създаване на високо-квалифицирани работни места и привличане на чуждестранни инвестиции.  Софийското метро, напоителните канали и санирането биха създали краткосрочна заетост на няколко хиляди работници за няколко години, но надали ще генерират устойчив икономически растеж.

Във връзка с тези два аргумента, ние от Демократи за силна България, призоваваме служебното правителство да отправи запитване до Европейската комисия и да даде ясен отговор на обществото за сроковете, в които ПВУ трябва да бъде окончателно внесен, както и да изготви и публикува подробна пътна карта за действията, които се очакват по отношение на преговорите за неговото окончателно приемане и влизането му в сила.

Имайки предвид обективните условия на българската политическа ситуация, както и ограниченията във времето, Демократи за силна България  си даваме ясна сметка, че ПВУ не може да бъде изцяло пренаписан, а по-скоро следва да бъде ревизиран и оптимизиран. Именно в тези две насоки нашите експерти работят по текстовете на четирите стълба, заложени в документа.

Демократи за силна България  призоваваме правителството да създаде работен екип, включващ експресно и конструктивно представители на политическите партии, браншовите организации, синдикати, експерти и представители на бизнеса и да положи началото на процеса по ревизия и актуализация на ПВУ, който може да бъде довършен от следващото редовно правителство.

Апелираме за подробен и задълбочен анализ на всички, подадени до момента от различни заинтересовани страни, предложения и становища и включването в окончателния вариант на онези от тях, които биха подобрили инвестиционната среда.  По този начин ще се премахне един от основните недостатъци на ПВУ, а именно фактът, че в сегашния му вариант той е фокусиран предимно върху отделни проекти, не толкова върху принципи и механизми за промяна на инвестиционната среда.

По наше мнение правителството трябва също така да се концентрира върху част 3 „Допълняемост и изпълнение на плана“  и особено т. 6 „Контрол и одит“, за да се гарантира пресичането на опитите за неправомерно източване на средства, конфликт на интереси, облагодетелстване на близки до властта фирми и други подобни порочни практики от последните десет години.

Експертите от Демократи за силна България, които работят по оптимизиране на съдържанието на отделните теми като образование, здравеопазване, зелени политики и др.,  са готови да предоставят своята експертиза, не само за да може нашите усилия да отидат в полза на обществото, но и за да се добави положителна стойност към ПВУ, който ще бъде един от най-важните инструменти за възстановяване на България и връщането на страната към нормалност и устойчивост.

                                                                                                     Демократи за силна България  

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Катя Панева: Професор Хинков получава нашата подкрепа в...
Злоупотребите в доклада за "Пирогов" трябва да бъдат разследвани. Тя коментира обществените поръчки в...
Резолюция на Изпълнителния съвет на ДСБ, ...
1. Изказва своята благодарност на всички български граждани за дадената подкрепа на местните избори...
Георги Ганев: Бюджет 2024 не пречи за влизането...
Единственото продължаващо препятствие за еврозоната е инфлацията и предложеният бюджет за 2024 г. не...
Людмила Илиева: Съдебната реформа е най-важната част от...
За промените в Конституцията тя посочи, че на 8-и декември предстои т.нар. второ първо...
Ивайло Митковски: Скандалите са в НС и ...
Депутатите поругават парламента. Някои явно не отчитат нивото, за което са избрани. Парламентът е най-висшият...