Демократи за силна България отправя апел към служебното правителство във връзка с “Плана за възстановяване и устойчивост”

Според Европейската комисия Планът за възстановяване на Европа е „неповторим шанс да излезем по-силни от пандемията, да трансформираме икономиката, да създадем възможности и работни места за тази Европа, в която искаме да живеем“. Често този план е наричан „Втори План-Маршал“, защото целите, заложени в него, са съизмерими с тези, които Европа е успяла да постигне при възстановяването си след Втората световна война.

Ние, от Демократи за силна България, осъзнаваме, че това е уникален шанс за българското общество и българската икономика да работи и да получи подкрепата, която заслужава.

Въпреки значимостта на “Плана за възстановяване и устойчивост” (ПВУ) и неговото влияние за бъдещето на страната ни, все още остава неизяснен въпросът какъв е срокът, в който България трябва да предостави Плана в окончателния му вариант. Документите, които бяха публикувани за обществен достъп, са различни варианти на ПВУ, без яснота дали последният вариант е бил внесен пред Европейската комисия.

Проекто-планът, изготвен от администрацията на ГЕРБ, е сгрешен концептуално, тъй като включва основно потребителски по своя характер проекти, които не допринасят за модернизация на икономиката, създаване на високо-квалифицирани работни места и привличане на чуждестранни инвестиции.  Софийското метро, напоителните канали и санирането биха създали краткосрочна заетост на няколко хиляди работници за няколко години, но надали ще генерират устойчив икономически растеж.

Във връзка с тези два аргумента, ние от Демократи за силна България, призоваваме служебното правителство да отправи запитване до Европейската комисия и да даде ясен отговор на обществото за сроковете, в които ПВУ трябва да бъде окончателно внесен, както и да изготви и публикува подробна пътна карта за действията, които се очакват по отношение на преговорите за неговото окончателно приемане и влизането му в сила.

Имайки предвид обективните условия на българската политическа ситуация, както и ограниченията във времето, Демократи за силна България  си даваме ясна сметка, че ПВУ не може да бъде изцяло пренаписан, а по-скоро следва да бъде ревизиран и оптимизиран. Именно в тези две насоки нашите експерти работят по текстовете на четирите стълба, заложени в документа.

Демократи за силна България  призоваваме правителството да създаде работен екип, включващ експресно и конструктивно представители на политическите партии, браншовите организации, синдикати, експерти и представители на бизнеса и да положи началото на процеса по ревизия и актуализация на ПВУ, който може да бъде довършен от следващото редовно правителство.

Апелираме за подробен и задълбочен анализ на всички, подадени до момента от различни заинтересовани страни, предложения и становища и включването в окончателния вариант на онези от тях, които биха подобрили инвестиционната среда.  По този начин ще се премахне един от основните недостатъци на ПВУ, а именно фактът, че в сегашния му вариант той е фокусиран предимно върху отделни проекти, не толкова върху принципи и механизми за промяна на инвестиционната среда.

По наше мнение правителството трябва също така да се концентрира върху част 3 „Допълняемост и изпълнение на плана“  и особено т. 6 „Контрол и одит“, за да се гарантира пресичането на опитите за неправомерно източване на средства, конфликт на интереси, облагодетелстване на близки до властта фирми и други подобни порочни практики от последните десет години.

Експертите от Демократи за силна България, които работят по оптимизиране на съдържанието на отделните теми като образование, здравеопазване, зелени политики и др.,  са готови да предоставят своята експертиза, не само за да може нашите усилия да отидат в полза на обществото, но и за да се добави положителна стойност към ПВУ, който ще бъде един от най-важните инструменти за възстановяване на България и връщането на страната към нормалност и устойчивост.

                                                                                                     Демократи за силна България  

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Атанас Атанасов: Ние не сме перална машина, снемането...
Президентът щеше да ни набие, има капания срещу ПП-ДБ от кохортата на Радев, посочи...
Йордан Иванов за “Барселонагейт”: Прокуратурата се събуди от...
Това заяви зам.-председателят на ДСБ и депутат от ПГ на ПП-ДБ Прокуратурата поиска имунитета...
19 години Демократи за силна България
Политическа партия „Демократи за силна България” днес става на 19 години . Преминахме през...
Декларация на Националното ръководство на ДСБ
Националното ръководството на Демократи за силна България препотвърждава своето решение за подкрепа на излъчения...
Атанас Атанасов: На президента му се услади властта
Президентът може да има своите позиции. Може би в този дълъг период от време,...