Демократи за силна България: Контролът в общината е абсолютно неефективен

Атанас Атанасов: Здравейте! Благодарим ви, че в неделя сте тук с нас в нашата партийна централа. Пресконференцията, която даваме е с основна тема “Контролната тема в Софийската община”. През нашите общински съветници, през районните ни кметове, заместник кметовете и през нашите районни организации събрахме и анализирахме голям обем от информация, която касае контролната дейност на Софийска община. Нашите констатации са следните:
Контролната дейност се осъществява в Столична община от най-голямата структура на общината. В тази структура работят над 400 души. Би следвало да се очаква с такъв персонал да има ефективност в дейността на тази структура. За съжаление нашите констатации са много тежки и показват, че контролът в общината е абсолютно неефективен. И освен всичко друго не носи необходимите приходи в общината. Ще ви дам няколко данни само.
За миналата година – 2009г. в бюджета на Столична община е бил заложен приход 11 милиона лв. от контролната дейност на Столичен инспекторат, а са събрани 3 370 000 лв. За тази година са заложени около 6 милиона, а до настоящия момент са събрани около 2 милиона лв. Това е цифровото изражение за ефективността на контрола в Столична община.
Контролната дейност на инспектората се основава на множество подзаконови нормативни актове, наредби, където са регламентирани правомощията на Столичен инспекторат и правата на инспекторите да установяват определени административни нарушения, да ги констатират с актове и след това да бъдат налагани съответните санкции, т.е. глоби.
Освен всичко друго от събраната информация у нас възникват тежки съмнения за корупция в Столичен инспекторат. Тоест заобикалят се административни нарушения като парите се вземат под масата вместо да влизат в бюджета на Столична община.
Именно заради това, аз в последствие ще дам думата на нашия общински съветник Иво Йонков, който ще ви запознае в детайли, но искам да ви кажа изпреварващо, че ние ще поискаме две неща в тази връзка. На първо място ще поискаме среща с г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, за да обсъдиме дейността на Столичния инспекторат и за да искаме подобряване на работата на тази структура, преструктуриране включително и да се обсъди въпроса за създаването и дейността на Столична общинска полиция. Нещо за което има направени вече предложения от заместник кмета на нашия коалиционен партньор Иван Сотиров. Независимо от това, че сега ви съобщавам, че ще поискаме среща с г-жа Фандъкова, за да обсъдиме цялата тази дейност искам най-публично предварително да заявим, че ние настояваме за оставката на ръководителя на Столичен инспекторат г-жа Веска Георгиева за несправяне със задачата. Явна некомпетентност проявява тази жена, така че е крайно време да напусне поста си.
В тази връзка, анализирайки цялата информация, която касае контролната дейност искам да ви кажа нещо тревожно с оглед предстоящия зимен сезон. София няма пари за снегопочистване. Числата ще ги съобщи г-н Йонков. Няма пари за транспорт, вземаме огромни кредити. Сега няма пари за снегопочистване в един момент ще се окаже, че няма пари изобщо за осигуряване дейността на общината до края на годината. Това е, което имах аз да ви съобщя. Сега г-н Йонков.

Ивайло Йонков: Здравейте на всички! Ще повторя някои от нещата, които каза г-н Атанасов. Заключението, което ние направихме е, че контролът на София е в колапс. След фалита на градския транспорт в момента алармираме за колапса на Столичен инспекторат. Последните данни за изпълнението на бюджета говори за неспособност на инспектората да изпълнява своите функции. Контролните си функции. При заложени за 2010г. 6 милиона и половина лева изпълнението към 31 август са 1 800 000 лв., а забележете събраните пари са по-малко от 1 милион. Което говори, че политиката на контрол в инспектората е провалена. Инспектората продължава и остава най-слабото звено на общината. Поради факта, че ние не виждаме резултати от неговата дейност. Инспектората е некомпетентен и неспособен да осъществява текущ, превантивен и последващ контрол в София.
Още нещо, инспектората не може да овладее нарастващата криза от липсата на контрол в града и следните рецидиви:
– Паркирането в зелените системи;
– Контрол върху съдовете за битови отпадъци;
– Незаконното лепене на плакати;
– Незаконните сметища;
– Незаконните кабелни мрежи;
– Липсата на съвременни мерки за констатиране на незаконното строителство;
– Липса на последващ контрол при гаранциите на улици, тротоари, пътища и елементи на зелената система;
– Незаконните стоянки за таксита;
– Контролът по паркирането в града ни;
– Контролът по търговската и рекламната дейност;
– Търговската дейност с вторични суровини;
– Популацията на уличните кучета;
– Незаконните съоръжения препятстващи паркирането на територията ни;
– Нерегламентираното запазване на паркоместа;
– Системното замърсяване около търговските обекти;
– Замърсяването от строителните обекти;
– Мръсотията след ремонтните дейности на експлоатационните дружества;
– Незаконните сергии;
– Контролът по снегопочистването;
– Контролът по почистването на пътните знаци, указателните табели, мантинелите и крайпътните отводнителни шахти;
– Изоставените автомобили на територията на Столична община;
– Опасните детски съоръжения.
Огромен проблем виждаме и в липсата на координация между Столичен инспекторат и районните кметове в София. Друг проблем, с който ни запознаха търговците в София са нерегламентираните плащания към инспекторите, за да си затварят очите.
Повтарям нашата официална позиция. Предвид гореизложените данни категорично искаме оставката на директора на Столичен инспекторат г-жа Веска Георгиева поради липса на експертен капацитет за заеманата от нея длъжност, некомпетентност и системно несправяне с поставените и задачи. В това число включително и заради изнесените данни в медиите за незаконните строежи отговорност на Столичен инспекторат и строителния контрол.
Ще поискаме среща с г-жа Йорданка Фандъкова. На срещата ще изложим нашата визия за цялостна концепция за реформа на контролната дейност на общината, включително за създаване на общинска полиция. Ще предложим структурни промени в Столична община за координация и успоредно планиране на различните инфраструктурни проекти на територията на Столична община. Едно още по-слабо звено от което софиянци губим допълнителни 20 милиона лева на година.
Ако имате въпроси сме готови да ви отговаряме.

Някакви конкретни данни за корупция имате ли?

Ивайло Йонков: Ами достатъчно е да излезете на улицата и да видите колко незаконни сергии има. Или така наречените “временни търговски преместваеми обекти” и да видите каква площ се заема като тротоарно право и да попитате, какви са приходите на общината. Преди малко изнесохме самите данни за приходи – под 900 хил. лв. събрани за тази година от глоби и наказателни постановления.

Атанас Атанасов: Извинявайте, че така се намесвам. Ние не сме разследващия орган и неочаквайте от нас тук да лепим етикети, но цялостната информация, която сме анализирали показва точно това, че една част от загубите са в резултат на това, че се получават пари под масата. И от кой може, разбира се от наказващите органи. Това е един от големите проблеми на управлението на самата система.
Понеже виждам, че тук в залата е нашия районен кмет г-н Прошко Прошков районния кмет на Лозенец. Той постави много остро въпросът за рекламната дейност. Абсолютен хаос е. Това е едно от местата, където има много тежка корупция. Там не се знае кой на кого плаща.
Други въпроси имате ли?

Според вас корупцията при районните инспектори ли е или е на по-високи нива?

Атанас Атанасов: Вижте сега, нека да не определяме етажите. Незнам дали има схема за разпределяне по етажите. Нямам представа за това и не искам да го коментирам този въпрос.

Защо смятате, че проблема е в административната уредба в инспектората, от къде сте сигурни че инспекторите и инспектората могат да принудят гражданите на София да си плащат глобите? Не се ли получава както при наказателните постановления срещу шофьорите, много хора просто не си плащат глобите.

Атанас Атанасов: Вижте, ние констатираме липса на установяване на нарушенията, а не проблем в издаване на наказателните постановления. Отделно това, само едно изречение, има достатъчно добре развита нормативна уредба. Десетки са подзаконовите актове приети от общинския съвет, по които правомощия има инспектората и трябва да действа. Така че има нормативна уредба.

Наскоро на едно събитие г-жа Фандъкова каза, че е заварила от предишния кмет г-н Бойко Борисов в отлично финансово стъстояние столицата с много добър бюджет, а пък вие сега казвате, че няма пари.

Атанас Атанасов: Аз си мисля, че вие направихте извода. Няма нужда да го правим ние. Включително проблема с инспекторана също беше едно от звената което го развяваха като звено, което е постигнало много сериозни резултати, но ние виждаме от констатираната информация, от всичко това, което анализираме виждаме, че точно обратни са изводите за съжаление.

А така ли беше когато кмет беше Бойко Борисов?

Ивайло Йонков: По негово време беше направена огромна промяна в наредбите с цел инспектората да почне да работи. Ние сме ги подкрепили тези промени. Имахме пълното уверение, че ще имаме работещ инспекторат. За съжаление 2 години по-късно ние виждаме точно обратното. Инспектората в София не работи, трябва да го кажем така, че всички хора да го чуят. И контролната дейност. Текущ, последващ и превантивен контрол няма в София. Ако искате да излезем отвън да се разходим да видите колко незаконни антипаркинг колчета има. Колко много двойни, тройни ремонти има които инспектората не може да установи. До каква степен е пълно с незаконни сергии. Какви са паркиранията по площадите. Ето тук е площад “Св. Неделя”, отидете разходете се и вижте колко автомобила има на него.

Извинявайте ама единствено събота и неделя мога да си карам колата то е невъзможно човек да паркира. На час трябва да плащаме и 2 лева.

Ивайло Йонков: Събота и неделя няма синя зона, първото което е и второ, абсолютно забранено е да се паркира по площади и зелени системи на града.

Какво става с паркингите?

Ивайло Йонков: Защо към нас този въпрос? Задайте го на пресконференция на ГЕРБ.

Това е един проблем, който ще взриви половината софиянци.

Атанас Атанасов: Ние се радваме на вашите реакции и разбираме, че и вие схващате какви са проблемите на контролната дейност. Няма такава. Разбира се, събота и неделя няма синя зона и хората могат да паркират на определените за синя зона места, но в същото време има безобразно паркиране на всякакви други места. И питаме ние, защо в събота и неделя не се санкционират тези, които не паркират там където трябва? Защо не работи инспектората? Защо в събота и неделя изобщо няма контрол в столицата, за да може вие спокойно да излезете и да си изведете детето и т.н.

Г-жа Фандъкова управлява ли изобщо общината и как я управлява?

Атанас Атанасов: Аз не за първи път казвам, за съжаление ние подкрепихме г-жа Фандъкова на частичните избори. Тя е един честен човек, но не тя взема решенията в общината. Това е голям проблем.

А кой?

Атанас Атанасов: Може би някой стои зад нея или пред нея, нямам представа.

Споменахте незаконния строеж изнесен в медиите. Имате предвид от последната седмица в богаташките райони?

Атанас Атанасов: Да и това имаме предвид като повод, защото в крайна сметка тези облитания с хеликоптер можеха да бъдат спестени, защото в интернет има строежите къде са и за какво става въпрос. Но тази дейност незаконна, която е била развивана тя не е от вчера. Тя ако е от 2 или от 5 години питаме през това време кой трябваше да констатира тези нарушения. Столичния инспекторат има и тези задължения по незаконното строителство. Има ли констатация? Нека да кажат от столичния инспекторат колко случаи имат на констатирани незаконни строежи и какво са предприели, за да бъдат преустановени или да бъдат премахнати.
Този период обхваща и когато кмет е бил Бойко Борисов. Това е положението.

Какво ви кара да мислите, че не г-жа Фандъкова взима решенията?

Атанас Атанасов: Нека да не излизаме извън темата. Ако искате ще ви дадем отделна пресконференция по този въпрос. Имаме достатъчно информация за това. Но ние ще искаме среща с г-жа Фандъкова, за да направим опит да подобрим контролната дейност в общината и в зависимост от резултата от тази среща ще предприемем понататъшни действия.

А това евентуално преструктуриране на Столичен инспекторат, който ще обсъдите с г-жа Фандъкова включва ли сътрудничество между евентуалната общинска полиция и инспектората?

Атанас Атанасов: На първо място да бъде създадена такава. Защото беше лансирана идеята доста отдавна и направени предложения в тази насока, а няма действия от общината в реализирането й. Създаването на общинска полиция ще даде по-големи възможности за санкционната дейност, защото инспекторите донякъде са ограничени.

Само парите ли са проблема, за да не бъде създадено още?

Атанас Атанасов: Не в никакъв случай.
Благодарим ви и приятен ден ви желаем.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...