Декларация на ДСБ относно Меморандума за икономическата и социална политика, подготвен от правителството на Република България за предстоящото споразумение с МВФ

Демократи за силна България принципно подкрепят необходимостта от предпазно споразумение с Международния валутен фонд, чрез което да се постигне по-висока макроикономическа стабилност и предвидимост на бизнес-средата. Но в подготвяният меморандум правителството на Република България не защитава българските икономически интереси, а само възпроизвежда негативите на статуквото. По-конкретно не предвижда мерки за преструктурирането на икономиката, за приключване на приватизацията, за завършване на реформата в здравеопазване и за модернизация на образованието. По-важните ни възражения са:

1. Меморандумът не формулира и не решава реалните икономически проблеми, пред които е изправена българската икономика две години преди влизането на страната в Европейския съюз. Той не е съобразен с необходимостта от много по-ускорен икономически растеж от този в Европейския съюз за да се преодолее разликата в благосъстоянието и качеството на живот на българина и средния европеец. Вместо това в него се предвиждат недостатъчно обосновани мерки, които възпрепятстват ускорения икономически растеж.

2. Правителството не се е съобразило с необходимостта да участваме с бюджетни средства във финансирането на европейските програми за развитие. То не предвижда каквито и да било мерки за по-доброто планиране и усвояване на средствата от предприсъединителните фондове за подготовка на членството на България в Европейския съюз. За нас изобщо не е приемливо да се свързват разходите за присъединяването ни към НАТО и Европейския съюз с увеличаване на акцизи и намаляване на социални разходи. Публично се обещава намаление на ДДС, но резервите за намаление трябва да се насочат към намаляване вноските, свързани с работната заплата, за да се насърчи заетостта и конкурентноспособността на българската икономика.

3. Правителството не предвижда и не създава условия за технологично, продуктово и пазарно развитие на българската икономика. Считаме, че е необосновано конкурентоспособността на икономиката ни да се поддържа само посредством замразяване на реалната работна заплата в публичния сектор.

4. Нашата позиция е, че БНБ разполага с достатъчно инструменти за регулиране на банковата ликвидност и е поела необходимите ангажименти за това. На правителството трябва да се забрани да се намесва в ликвидността на банковия сектор и да държи фискален резерв в банките. То си позволи некомпетентна и във вреда на самостоятелността на БНБ подобна намеса през миналата година. И с нея причини макроикономически негативи, които трябваше да неутрализира през настоящата година.

5. Принципно възразяваме срещу създаването на нови извънбюджетни фондове. Не приемаме намерението на правителството да създаде и финансира Национална горска компания, защото това по същество е нова национализация на дърводобива.

6. Намираме за особено тревожен факта, че правителството е неспособно, поради липса на “ясна схема за строеж на магистрали” да осъществи тяхното изграждане. Отказът на правителството да намери механизъм за финансиране строителството на националната инфраструктура през 2004 година ще доведе до задълбочаване изоставането на конкурентноспособността на българската икономика.

5 юли 2004 г.

София

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...