Декларация на „Демократи за силна България“

Днес Русия обяви пълномащабна война на Украйна. Ние, от ДСБ, приемаме като акт на недопустима агресия предприетите от страна на Руската федерация действия на територията на суверенна Украйна. Намираме този акт за целящ унищожаване на мира в Европа и грубо погазване на международното право. Декларираме категорична подкрепа по отношение на налагането на тежки санкции срещу Русия и поставянето й в положение на международна изолация, във всички аспекти. Изразяваме пълна солидарност с украинския народ и подкрепяме усилията на българското правителство да осигури възможности и условия за приемането на бежанци. Днес се молим за приятелския украински народ и осъзнаваме важността на цивилизационния избор, който направихме през 1997 г., когато поехме към Европейския съюз и НАТО.

Сега е решителният момент България да докаже, че е във възможност да изпълнява своите ангажименти достойно. Считаме всяко отстъпление от общата съюзническа позиция на НАТО, подобно на изразените днес от министъра на отбраната Стефан Янев колебания, за недопустими и накърняващи образа на България като лоялен член на алианса. Апелираме за единство в позициите на българските граждани и държавните институции, с което да потвърдим мястото на страната ни като част от свободния и демократичен свят.