Двамата заместник-кметове да подадат оставка

(видео)

Aтанас Атанасов: Добър ден на тези, които са проявили интерес към нашата пресконференция. Даваме я общинските съветници на ДСБ в СОС и темата е свързана със скандала за злополучното споразумение между Столична община и фирмата “КАРАТ – С” на Столарски. Вчера кмета на общината г-жа Фандъкова е дала пресконференция, обявила е резултати от някаква проверка, която е правила, раздала е някакви наказания. В тази връзка искаме категорично да заявим : ние настояваме за оставките на двама зам. кмета – този на транспорта Любомир Христов и зам. кмета по финансите Дончо Барбалов. Не може да се прехвърля отговорността на някакви изпълнителски звена надолу в столичния транспорт, при условие че писмения доклад, с който беше предложен и общинския съвет го гласува, в последствие го отмени това решение, писмения доклад, с който се предлагаше да бъдат платени над 3млн. лв. лихви на “КАРАТ – С” е внесен в СОС с подписите на тези двама заместник кмета. Така че не знам какви проверки трябваше да се правят, за да се търси кой е виновен, след като формално е ясно кой е внесъл доклада. Отговорността за разпореждането с финанси на Столична община е пряко на кмета. Това, че в конкретния случай г-жа Фандъкова не е подписала и се скри, когато беше сесията на общински съвет, когато се дебатираше този въпрос може по някакъв начин да отклонява отговорността от нея, но нейните заместници, на които тя е делегирала правомощия да внесат този доклад носят пряката отговорност. Тя вчера с тези наказания, които е обявила, че е наложила на двамата зам. кмета – последно предупреждение за уволнение, на практика признава тяхната вина, но ние считаме, че тази вина не е съотносима с наказанията, които са им наложени. Защото на практика имаме опит да бъдат присвоени общински пари в особено големи размери – 2700000лв. щяха да отидат в тази частна фирма. Това е престъпление по НК и затова, да издърпаш ушите на двамата зам. кметове на практика е размиване на отговорността. Отделно от това трябваше да бъдат извършени други действия, г-н Лилков, който е в транспортната комисия ще говори по този въпрос, беше създадена комисия от общински съветници, която да изследва същите тези проблеми. Тази комисия не се е събрала, никаква работа не е свършила и кмета се опитва да бяга пред вятъра. Не може постоянно да гърмят скандали, свързани със заместниците на кмета и отговорност да не се поема. Кучета изядоха двама души в София – виновен няма. Обещания отпреди колко години, че ще има не един а два завода за боклук – до ден днешен нещата са доникъде и за това нещо виновен няма. И за колко маса скандали, а за този скандал, неговата тежест се състои в това, може би някой не иска да го разбере, че става въпрос за опит да бъдат откраднати 2700000лв. И решението беше взето и парите щяха да заминат. Причината да се поиска отмяната на това решение от г-жа Фандъкова не беше друга, а това, че бяха хванати натясно. Тя се изплаши и затова даде заден. Не може да препоръчва вчера кмета да бъдат уволнени двама директори от столичен автотранспорт. Ама чакайте, има разделение на правомощията. Това е правомощие на Общинския съвет. Тя на практика адресира отговорността към тези директори, на които са им спуснати цифрите от Столична община какво да пишат в документите, които те са изпратили и са послужили за основа на доклада на Барбалов и Христов. И тези, които са спуснали цифрите не са виновни, а тези, които са изпълнили политическата поръчка да операт пешкира. Така че настояваме за оставките на двамата зам. кмета и си даваме сметка, че Фандъкова, заставайки зад тях, на практика с това си действие показва, че тя много добре е знаела какво се готви. Ще спра до тук, г-н Лилков ще допълни останалите обстоятелства.

Вили Лилков: Добър ден. Искам да добавя още няколко думи по това, което каза г-н Атанасов и то е във връзка с отговорността на политическото мнозинство от ГЕРБ в Общинския съвет, защото решението да се изплатят тези скандално високи лихви и опита да се откраднат парите от общината се базира на решение, наложено от групата на ГЕРБ. Повтарям – единодушно цялата група на ГЕРБ подкрепи внесения доклад от Дончо Барбалов и от зам. кмета Любомир Христов и нито един от опозицията не подкрепи това решение. Т.е. политическата отговорност се носи и от мнозинството на ГЕРБ, защото още от месец Юли, когато за първи път се внесе доклада с размера на тази скандално висока лихва, ние искахме отчет и обяснение как точно е изчислена тя. Нито вносителите, нито г-жа Фандъкова, нито някой от мнозинството на ГЕРБ не обясни а напротив – силово наложиха вземането на това решение. В този смисъм политическата вина, която се носи и от кмета, от неговите заместници и от мнозинството на ГЕРБ, а всъщност наказанието ще бъде понесено от двама чиновници от столичния автотранспорт. И това е много притеснително, защото означава преадресиране на вината и търсене на виновник там, където не би трябвало да се търси. И още нещо – комисията, която трябваше да бъде назначена от общинските съветници и която да се занимае паралелно с проверката на кмета да извърши собствена проверка за установяване на вината за изчисляване на тази скандално висока лихва, изобщо не се е събирала и не е представила доклад. И не случайно трябваше да има втора комисия от общински съветници, защото ние като общински съвет сме принципал на столичния транспорт, а г-жа Фандъкова отговаря политически за своите заместници. И това беше идеята – ние да съберем разследването на двете комисии и да вземем решение. Г-жа Фандъкова по този начин избързвайки с произнасянето на нейните “присъди” задължава по този начин общинския съвет и постъпи некоректно и към общинския съвет. Имате ли въпроси?

Въпрос: Какви са Ви следващите ходове. Прокуратура?

Атанас Атанасов: Не искаме да дублираме действия, които са извършени от друга политическа сила. Доколкото знаем в прокуратурата е внесен сигнала от БСП, така че прокуратурата е сезирана, нека работи. Ако си спомняте ние през мое заявление поискахме кмета на общината да изпрати материалите в прокуратурата, тя отказа. Защото това означава, че ако изпрати материалите трябва да започнат да я проверяват нея. Вижте, и тук да не избързваме с тази идея, защото не сме я официализирали, но правилника за дейността на общинския съвет след неговото изменение даде възможност кмета да прехвърли своите правомощия на заместниците си да внасят доклади, но ние смятаме, че е недопустимо, когато става въпрос за разпореждане с общински средства това да се делегира на чиновници. Защото на кмета основната му задача е да се грижи за бюджета и за всеки приход и за всеки разход да носи отговорност. Не може да се внася доклад, с който общината да се разпорежда с 13 млн.лв. и на сесията г-жа Фандъкова да отсъства. Това е абсурд. Тя освен, че не е подписала доклада не е и присъствала. Това са едни маневри, много характерни за управлението на ГЕРБ като цяло – винаги да се залагат бушони, през които да прехвърлят отговорност.

Въпрос: Искам да Ви попитам. Ще направите ли ревизия на финансовите взаимоотношения на основните общински дружества и техните контрагенти?

Атанас Атанасов: За транспорта имаме такава идея, разбира се обсъжда се този въпрос. Включително да бъдат прегледани всички концесионни договори, да преценим на какви основания могат да бъдат прекратени те. Но ето това ни смущава, че тези въпроси бяха обсъждани от председателския съвет, а трябваше да се назначават комисии, които трябваше да свършат тази работа, а в един момент Фандъкова излиза и избързва. Защо го прави всичкото това? За да може да размаже цялата отговорност. А тя отговорността е към нея.

Вили Лилков: Искам да добавя нещо. Именно една от задачите на тази комисия от общински съветници беше, цитирам точно, “да разгледа всички договори с частните оператори в столичния градски транспорт и да направи предложение за евентуалното им прекратяване”. Това беше една от задачите им. Тези комисии не са се събирали, не са дали своите заключения, а ние ставаме фактически в момента… трябва да изпълним решението на кмета едва ли не, да освободим тези директории на градския транспорт. Има и още нещо, ние на тази сесия, която предстои следващия четвъртък, ще поискаме от г-жа Фандъкова да ни запознае със заключенията на работата на нейната комисия и да ни убеди във вината съответно на служителите от градския транспорт и да убеди в невинността, в кавички, на нейните съветници. Защото по този начин, по койот тя формулира последно предупреждение към тях, тя фактически ги оневинява. Ние смятаме, че те са основно виновни.

Въпрос: Мислите ли, че ще стане ясно на тях кой им е наредил? И всъщност тези пари, които трябваше да отидат при Столарски къде щяха да се върнат?

Вили Лилков: Ами това е целта на нашето искане и целта на нашите питания. Ние трябва да получим ясен отговор на точно този въпрос. Кой е организирал всичко това? Изчисляването на лихвата не е нещо сложно. То е много просто, но до последния момент беше крито от нас и ние, затова не подкрепихме доклада на онова заседание.

Атанас Атанасов: Вижте ние няколко пъти казваме, че знаем как се е състояла цялата организация, знаем човека, който е спуснал числата на чиновниците от столичния градски транспорт, но не сме прокуратура, нали така? Отделно това заявявайки имена рискуваме да станем обект на дела за клевета, но това да го оставим настрани. Аз на последното заседание взех думата от името на политическа група и предупредих директно г-жа Фандъкова, че ако се опита да прехвърли отговорността ще назовем виновниците, имаме хора оттук нататък. На този етап настояваме за оставката на двамата зам. – кмета, защото формално те са виновни за този доклад. Аз не обичам да се повтарям, но тази фраза малко стана крилата, не може да ни убеждават тук как този тук бил подведен. Защото ние знаем, че от Столична община и общинския съвет, всички от ГЕРБ са наведени пред техния бос, не са подведени, а наведени. Това лъсна отвсякъде и сега да замажат историята с двама нещастника от столичния транспорт. Прав е абсолютно г-н Лилков – ние сме принципал, т.е. СОС на дружества в един момент казва “Уволнете си хората!”. Сега в един момент ще излезе, че всички са виновни освен администрацията на Столична община. Аз Ви го казах това – откъдето са спуснати числата, оттам са спуснати. Благодарим Ви, приятен ден!

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...