Да се разследват действията на МВР и кабинета в Катуница

Иван Костов: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.

Колеги народни представители, две обстоятелства ни карат да считаме, че това, което предлага Българската социалистическа партия, е недостатъчно. Първото е, че самият министър-председател е казал, че МВР са изпуснали положението. Щом са изпуснали положението, да бъде изслушван този, който е изпуснал положението ще излезе, че му даваме възможност да се оправдава.

Второ, има две съвършено различни оценки за действията на полицията в Катуница. Министър-председателят казва, че те не са се справили, министърът на вътрешните работи казал, че са се справили добре. Той ще дойде да ни каже колко добре са се справили. Това очевидно е свидетел, който вие призовавате, който в случая няма да изрази дори мнението на кабинета. Това е сериозният аргумент.

Има още един аргумент, който е на Синята коалиция – ние сме снели доверието от този човек, няма какво да го слушаме. Затова ще предложим и ви предлагаме да подкрепите да създадем Временна анкетна комисия, която да разследва поведението на самото Министерство на вътрешните работи и на другите отговорни органи, за да видим дали са се държали адекватно в случая. Благодаря ви.

На основание чл. 79, ал.1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от ПОДНС внасяме проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на действията на Министерството на вътрешните работи и правителството по време и след трагедията в с. Катуница с мотиви към него.

Молим, проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и приемане, съгласно установения ред.

Р Е Ш Е Н И Е

за създаване на временна анкетна комисия за проверка на действията на Министерството на вътрешните работи и правителството по време и след трагедията в с. Катуница

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :

1. Създава временна анкетна комисия за проверка на действията на Министерството на вътрешните работи и правителството по време и след трагедията в с. Катуница;

2. Комисията да извърши необходимите действия в срок от един месец и да представи доклад пред Народното събрание;

3. Комисията се състои от шест народни представители – по един от всяка парламентарна група и един независим народен представител.

МОТИВИ

Народното събрание трябва да бъде отговорно в момент на създаване на риск за превръщане натрупано сред населението в с. Катуница огромно напрежение в национален етнически конфликт.

Народното събрание трябва да застане в центъра на консенсус между всички институции за предотвратяване по-нататъшно разгаряне на конфликтите между българските граждани.

В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НЯМА ЕДИННА ОЦЕНКА ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА НЕЙНИТЕ ОРГАНИ. Министър-председателят на страната заяви в Дулово, че в с. Катуница “полицията изпусна ситуацията”. Различна е оценката на министъра на вътрешните работи в отпуск Цветан Цветанов, който твърди, че полицията и жандармерията са действали адекватно на насилията.

Целта на комисията е да анализира действията на компетентните органи и да отхвърли съмненията, че МВР поради политически причини се е ангажирало със специална защита на арестувания впоследствие Кирил Рашков и, че е останало безучастно пред палежите. Въпросният Рашков бе задържан под обществен натиск едва пет дни след събитията, и то след като заплаши публично с убийства.

Временната анкетна комисия следва да провери защо жалбите, подадени срещу Кирил Рашков, не са били разгледани и кои са виновните за това лица. Следва да провери имало ли е политически чадър препятстващ проверката на неговите доходи и имущество.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Бонка Василева: Осигурени са нужните 37 милиона лева...
Имаме и позитивни новини за София - осигурени са нужните 37 милиона лева за...
Д-р Ивайло Митковски: Следдипломната квалификация е задължителна за...
Д-р Ивайло Митковски е ортопед-травматолог, депутат в парламентарната комисия по здравеопазване от листата на...
Людмила Илиева: Здравеопазването във Велико Търново и региона...
Здравеопазването в региона ще се покачи на следващо ниво и с наличието на въздушни...
Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в...
Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в СОС отхвърли предложението на инж. Грети...
Атанас Атанасов: България ще продължи да помага на...
Преди 2 години Путин нападна Украйна, защото тежко подцени способността на един народ да...