Да падне забраната за проучвания за газ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78, ал. 1 от ПОДНС внасяме проект на решение за: Ефективен контрол, защита на околната среда и отмяна на забраната върху прилагането на технологията “Хидравлично разбиване при проучване и /или добив на газ и нефт на територията на Република България”, с мотиви към него.

Молим, проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.

София, 02. 02. 2012 .г. Вносители:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

РЕШЕНИЕ

1. Препоръчва на Министерския съвет в най-кратък срок да внесе в Народното събрание законодателни промени, осигуряващи: ефективен контрол, защита на околната среда и отмяна на забраната върху прилагането на технологията “Хидравлично разбиване при проучване и /или добив на газ и нефт на територията на Република България”.

2. Препоръчва на Министерския съвет да внесе спешно в Народното събрание пакет от мерки за ускоряване на изграждането на междусистемни връзки за внос на природен газ.

София, 02.02.2012 г. Вносители:

М О Т И В И

На 18. 01. 2012 г. Народното събрание прие решение за забрана върху прилагането на технологията “Хидравлично разбиване при проучване и /или добив на газ и нефт на територията на Република България”. Това доведе до спиране `на всички проучвания на нефт и газ в страната, поради всеобхватния характер на забранителните текстове. Забраната да се проучват находищата от енергийни източници в земните недра поставя под заплаха енергийната сигурност на страната, а от там и националната ни сигурност.

Приетата без сериозно обсъждане забрана лишава България от добив на значителни количества местни суровини на по-ниски цени , намалява конкурентноспособността на българския бизнес и обрича на бедност българските граждани.

По тази причина, предлагаме Народното събрание да приеме Решение, с което да препоръча на Правителството в най-кратък срок да внесе законодателни промени, осигуряващи ефективен контрол, защита на околната среда и отмяна на забраната върху прилагането на технологията “Хидравлично разбиване при проучване и /или добив на газ и нефт на територията на Република България”.

Документът трябва да отразява всички европейски и национални изисквания по опазване на околната среда, на здравето и живота на хората, включително задължителни ОВОС преди започване на проучвателните сондажни дейности.

След като Народното събрание обсъди и гласува предложените от Правителството мерки, с тяхното влизане в действие, да се преустанови валидността на приетото Решение за забрана върху прилагането на технологията “Хидравлично разбиване при проучване и /или добив на газ и нефт на територията на Република България”.

С Решението се препоръчва на Министерския съвет да внесе спешно в Народното събрание пакет от мерки за ускоряване изграждането на междусистемните връзки за внос на природен газ.

София, 02. 02. 2012 г. Вносители:

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Народното събрание призна Гладомора в Украйна през 1932-1933...
Тази година светът отбелязва 90-тата годишнина от Гладомора не от позицията на исторически съдник,...
Декларация на Демократична България в 48-ото Народно събрание
Днес почитаме жертвите на комунизма, избити от т. нар. Народен съд! След 9-ти септември...
Людмила Илиева: Позитивната кампания е единствената, която...
Людмила Илиева: Позитивната кампания е единствената, която ще водим до следващите парламентарни избори. Нашата...
Открита работна среща по темата за проекта за...
На 2 февруари в 18:00 ч. в централата на Демократи за силна България ще...
Йордан Иванов: Националното съвещание на „Демократи за...
Йордан Иванов: Националното съвещание на „Демократи за силна България“ даде мандат на председателя да...