Да осветлим управлението на София

ДСБ-София започва кампания срещу управлението на закрити врати, налагано от ГЕРБ и Фандъкова. [Видео] Атанас Атанасов: Добър ден. Благодаря Ви за вниманието. Утре на сесия на Столичен общински съвет ще бъде разгледан Проект за изменение на Правилника за работа на Столичния общински съвет. Седем месеца след конструирането на настоящия Общински съвет се стигна до това изменение. Това не го казвам случайно, защото обикновено би следвало СОС да започне работа със своите правила, но така или иначе сме изправени пред внесения Проект. В тази връзка даваме тази пресконференция и искаме да Ви кажем нашите възражения срещу внесените текстове. Основната тема, която прозира през всички текстове, внесени, е контролът върху работата на общинската администрация и по-точно върху работата на кмета. В тази връзка най-фрапиращи и неприемливи са внесените текстове, които касаят института на питането. По каква процедура да се отправят питания към кмета, по какъв начин той да отговаря, кой може да отправя питанията, кой може да отговаря и така. Недопустимо е това, което се предлага, именно да могат да бъдат отправяни питания към кмета само по въпроси, които касаят издадени от него заповеди или въпроси, по които има решения на Общинския съвет. Защото правомощията на кмета произтичат от закона и би следвало общинските съветници, които имат правото да отправят питанията да задават своите въпроси за цялостната дейност на кмета, а не само по тези въпроси, по които той бил издал заповед. Отделно от това тези текстове са в пряко противоречие със Закона за местно самоуправление и местна администрация, защото в закона лаконично, но точно е казано, че общинските съветници имат право да отправят питания към кмета. Това означава, че съветниците могат да упражняват този вид контрол върху цялостната дейност, а не само за въпроси, по които той е издал заповед. И тук ще Ви дам един пример. В голяма част от случаите възниква необходимост да се отправят питания към кмета за бездействие на подчинената му администрация. Ясно е, че когато има бездействие, няма издадени заповеди, нали така? Друго, което е много фрапиращо – органът на местно самоуправление, който е избран пряко от народа ,е кметът. В предлаганите текстове за изменение се предлага кметът да прехвърля правомощието да се отговаря на своите заместници – на главния архитект, на главния секретар на общината и т.н. Това е недопустимо, защото кметът би следвало да отговаря за дейността на подчинената си администрация, а не да се прехвърля отговорността да отговарят подчинените му. Освен въпросите, свързани с питанията, има няколко други предложения, които също са неприемливи и които на практика ограничават възможността за пряк контрол на гражданите върху работата на кмета и подчинената му администрация. Става въпрос за присъствието на граждани на сесии на Общинския съвет. Става въпрос и за това, че се отваря много широко вратата за т. нар. закрити заседания и на комисиите, а и за закрити сесии на СОС. Нали в крайна сметка местното самоуправление трябва да бъде близко до гражданите и гражданите не само да могат да контролират, а също така и да правят предложения по определени въпроси, касаещи местното самоуправление. А тези възможности се ограничават. Затова ние не можем да подкрепим тези текстове. И утре на сесия ще влезем в остър дебат по направените предложения и ако не се получи диалог няма да ги подкрепим. Г-н Лилков също има да Ви каже няколко неща. Вили Лилков: Добър ден и от мен. Във връзка с предложените изменения за Правилника личи явното намерение на ГЕРБ да направи две неща. На първо място да постави в сянка кмета, защитавайки го от питанията на общинските съветници, второ – да снеме от него отговорността от промени на стратегически важни нормативни документи, стратегии и програми и, разбира се, да постави гражданите, да ги изолира от работата на Общинския съвет, като не им дава възможност да узнават какво става в общината. Във връзка с това и във връзка с обещанията на всички политически партии, особено на ПП ГЕРБ за прозрачно управление, ние ще започнем много активни действия от ДСБ – София, буквално от утре, да осветим работата на общината, на кмета и на Общинския съвет. Припомням, че г-жа Фандъкова в своята предизборна програма обеща изнесени приемни във всички райони на Столицата с цел управлението да бъде близо до гражданите. Нищо от това не се е случило. Имаше обещание за качествена промяна в информацията, която тече от районните администрации към гражданите. Нищо не се е случило до сега и във връзка с това. И имаше обещание и много милиони, изхарчени за т. нар. електронна община. Сами знаете, че резултатът е нулев. Във връзка с това ние ще започнем много активни действия заедно със всички организации на ДСБ – София – срещи с граждани, срещи с организации, неправителствени, дори и политически организации, за да осветим работата на общината и да направим достояние на гражданите всичко това, което се случва в Столична община. Атанас Атанасов: Само едно изречение искам да кажа след това, което каза колегата Лилков. ДСБ – София започва кампания за осветяване дейността на кмета и неговата администрация. Защото не само предложенията, които се правят за изменение на Правилника, те, разбира се, са най-показателни, но и цялостната дейност след изборите, местните избори от миналата година, на кмета е насочена в тази посока да се преекспонират публично определени действия, а други да се прикрият. Прикриват се много важни неща, свързани с обществените поръчки на Столична община. Кметът би следвало да контролира целесъобразното изразходване на бюджетните средства и за всеки един разход да иска съгласието на СОС. Много често това не се случва. Обществените поръчки много често се решават в един ресторант в Дианабад, а не в СОС и това е недопустимо. Въпрос: Как точно ще осъществите тази кампания? Атанас Атанасов: Кампанията ще започнем със срещи с граждани, с неправителствени организации, за да може да се опитаме да активираме гражданското общество, което също да участва в упражняването на контрола върху дейността на кмета и неговата администрация. Това като начало. Вили Лилков: Искам да допълня, че всеки офис на районна организация на ДСБ – София ще се превърне в приемна на общинските съветници, където те ще могат регулярно всеки месец да посещават определен район и, разбира се, стартираме със сайта на ДСБ – София, в който ще бъде показвана всякаква информация по това, което се случва не само в партията и в организациите и това, което се случва на територията на Столична община, свързано с управлението. Ще открием приемни за гражданите, на които те могат да поставят своите нерешени въпроси, които да се превръщат в питания към кмета и съответно в отделни инициативи на общинските съветници на ДСБ – София. Атанас Атанасов: Ще предприемем и всички действия в СОС, за да може кметът на общината да носи отговорност за политиките, които се провеждат, а не да прехвърля тази отговорност на своите заместници или на администрацията. И ще Ви дам пример в тази насока. Съгласно действащия към този момент Правилник за организацията и работата на СОС, проекти за нормативни актове или за изменение на такива нормативни актове като наредби, правилници, инструкции и т. н. може да прави само кметът. До сега, и утре, ако погледнете Дневния ред на СОС, такива предложения се правят от заместник – кметовете, които нямат това право съгласно Правилника. Това е бягане от отговорност. Не може утре СОС да се занимава с материята, касаеща увеличаването на таксите и глобите в София и под този документ да се е подписал зам. – кметът. Това е политика на вдигане на приходите през данъци и глоби и зад това трябва да застава избраният орган, а не неговият заместник. Това е бягане от отговорност. Ще Ви дам пример по-назад във времето, когато се опитаха ГЕРБ да увеличат данъците в София и тогава изгоря бушонът Минко Герджиков. По същия начин сега се действа. Въпрос: Имате ли яснота от ДСБ заедно със СДС ли ще се явявате на изборите? Атанас Атанасов: Парламентарните избори не са днешна тема. Вили Ликов: Все пак ние сме общински съветници, заедно сме в СК в Общинския съвет, нямаме проблем в работата с нашите колеги, но това е въпрос от друг порядък, който Вие задавате. Благодаря.

[video src="https://dsb.bg/uploads/videos/20120627dsbpress.mp4"]

]]>

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...