Да не ставаме лош пример в Европа с насилие в университета

Позиция на РБ за увеличаването на битовата престъпност и превръщането на МВР в репресивен апарат на властта върху гражданите
МВР не е гарант и охранител на правата, собствеността и свободите на хората, каквито са задълженията му в демократичното общество. Вместо това се е превърнал в типичен тоталитарен апарат за репресия срещу гражданите в сляпа услуга на властта.
Полицаи от цялата страна са командировани и концентрирани в София, за да пазят сградата на Народното събрание, а собствеността и труда на хората остават незащитени на произвола и безчинствата на престъпни банди в цялата страна и най-вече в селата и малките населени места. В тези места днес животът е станал нетърпим.
Битовата престъпност е ежедневие и отдавна от криминален се е превърнала в остър социален и демографски проблем. Редовните посегателства върху живота, честта и имуществото на възрастните и безсилни хора, вече се определят като терор над българските граждани и малкото инвестирали у нас чужденци. Това е и основна причина за бързото обезлюдяване на цели райони и реална заплаха за националната сигурност.
Задкулисието и олигархията използват МВР като на служба за лични поръчки. Правителство няма нито волята, нито ресурса да се справи с този катастрофален проблем. Поради липсата на обществена подкрепа, то трябва да използва полицейска сила.
РБ настоява:
1. За незабавна оставка на правителството;
2. Цветлин Йовчев да докладва нивото на битовата престъпност и мерките, с които МВР противодейства на престъпниците;
3. Проблемът с увеличената битова престъпност да влезе в дневния ред на КСНС, свикан от президента;
4. За провеждане на нови парламентарни избори и началото на нов дебат за преучредяването на държавата и нова Конституция;
5. Прилагане на мерките на РБ от програмата за реформи в правосъдието, които предвиждат тясно сътрудничество на МВР с местната власт при назначаване на полицейските началници;
Реформаторски блок