Да бъде извършена детайлна проверка, относно случващото се с оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

През месец ноември тази година Изпълнителна Агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ върна за преразглеждане към фирмата оценител проектите, кандидатствали по Приоритетна ос I на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за изграждане на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност. Публична информация за това действие не беше изнесена никъде, а десетки учени, работили по кандидатстващите проекти продължават да са в неведение относно сроковете, в които биха могли да започнат работата си по тях, в случай че бъдат одобрени. Мотивите за връщането на проектите за преоценяване също останаха неясно формулирани – “за отстраняване на допуснати пропуски в оценителния процес”. Тези „пропуски“ не бяха назовани и по този начин отново се хвърли сянка върху прозрачността на процеса при обществените поръчки и усвояването на евросредствата.

Обезпокоени сме от факта, че за пореден път се налага забавяне на единствената европейска програма, подкрепяща българската наука. До настоящия момент по нея няма нито един подписан договор или усвоен лев, а вече почти година плащанията по оперативната програма са спрени. Държавата ни е поставена пред риск да бъдат изпуснати важни срокове, а именно постигането на междинната цел до края на 2018 г. да бъдат усвоени поне 30% от средствата и по този начин да загуби значително финансиране. Притеснени сме и от факта, че вицепремиерът Томислав Дончев вече говори открито за пренасочване на средствата за наука към други проекти.

Отчитайки катасрофалното забавяне на процедурите по ПО1 на ОП НОИР ние от ПП ДСБ сезирахме ресорните министри и Изпълнителна Агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ със сигнал за констатираните от наша страна проблеми в протичането на оперативната програма, финансирана с парите на европейския данъкоплатец.

  • Настояваме да бъде извършена детайлна проверка (включително и чрез ангажиране на вътрешно-ведомствен одит) на описаните от нас факти и обстоятелства и в случай на констатирани нарушения да се самосезират компетентните органи (OLAF, АДФИ, Прокуратура на Република България).
  • Призоваваме Красимир Вълчев – министър на образованието и науката на Република България и Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика да вземат отношение относно случващото се с оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, и да представят времевия график с конкретни мерки, чрез които ще се навакса изоставането и ще се минимизира риска от загуба на средства по приоритетната ос.
  • Не на последно място акцентираме и напомняме, че прехвърлянето на парите за наука по друга приоритетна ос или оперативна програма ще бъде пагубно за българската наука и академичната ни общност, ще задълбочи още повече огромното изоставане на България спрямо страните от ЕС в сферата на изследователската и развойната дейност и ще отдалечи катастрофално страната ни от пътя към икономика, базирана на знанието.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Атанас Атанасов: В ход е операция “Раделяй и...
Има системни недостатъци в работата на българските институции и на първо място в МВР,...
инж. Грети Стефанова: Искат специалист по хранителни добавки...
"Ако има над 170 млн. отпуснати за техника за справяне с пожарите от ЕС...
Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...