Да бъде извършена детайлна проверка, относно случващото се с оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

През месец ноември тази година Изпълнителна Агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ върна за преразглеждане към фирмата оценител проектите, кандидатствали по Приоритетна ос I на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за изграждане на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност. Публична информация за това действие не беше изнесена никъде, а десетки учени, работили по кандидатстващите проекти продължават да са в неведение относно сроковете, в които биха могли да започнат работата си по тях, в случай че бъдат одобрени. Мотивите за връщането на проектите за преоценяване също останаха неясно формулирани – “за отстраняване на допуснати пропуски в оценителния процес”. Тези „пропуски“ не бяха назовани и по този начин отново се хвърли сянка върху прозрачността на процеса при обществените поръчки и усвояването на евросредствата.

Обезпокоени сме от факта, че за пореден път се налага забавяне на единствената европейска програма, подкрепяща българската наука. До настоящия момент по нея няма нито един подписан договор или усвоен лев, а вече почти година плащанията по оперативната програма са спрени. Държавата ни е поставена пред риск да бъдат изпуснати важни срокове, а именно постигането на междинната цел до края на 2018 г. да бъдат усвоени поне 30% от средствата и по този начин да загуби значително финансиране. Притеснени сме и от факта, че вицепремиерът Томислав Дончев вече говори открито за пренасочване на средствата за наука към други проекти.

Отчитайки катасрофалното забавяне на процедурите по ПО1 на ОП НОИР ние от ПП ДСБ сезирахме ресорните министри и Изпълнителна Агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ със сигнал за констатираните от наша страна проблеми в протичането на оперативната програма, финансирана с парите на европейския данъкоплатец.

  • Настояваме да бъде извършена детайлна проверка (включително и чрез ангажиране на вътрешно-ведомствен одит) на описаните от нас факти и обстоятелства и в случай на констатирани нарушения да се самосезират компетентните органи (OLAF, АДФИ, Прокуратура на Република България).
  • Призоваваме Красимир Вълчев – министър на образованието и науката на Република България и Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика да вземат отношение относно случващото се с оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, и да представят времевия график с конкретни мерки, чрез които ще се навакса изоставането и ще се минимизира риска от загуба на средства по приоритетната ос.
  • Не на последно място акцентираме и напомняме, че прехвърлянето на парите за наука по друга приоритетна ос или оперативна програма ще бъде пагубно за българската наука и академичната ни общност, ще задълбочи още повече огромното изоставане на България спрямо страните от ЕС в сферата на изследователската и развойната дейност и ще отдалечи катастрофално страната ни от пътя към икономика, базирана на знанието.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Атанас Атанасов: Наложително е да се състави редовно...
Цялото участие: http://bit.ly/3EZOvDa “В програмата сме се споразумели политическите сили, че няма да допуснем дефицит...
Декларация на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ по...
Преди година Русия разруши мира и сигурността в Европа с  непредизвикана и бруталната военна агресия...
ПОРЕДНА АТАКА СРЕЩУ ЧЕСТНИЯ ВОТ. В ПРОТОКОЛА ЩЕ...
Решението беше прокарано от представителите на ГЕРБ, БСП, ДПС и ИТН в ЦИК, но...
Атанас Атанасов: Разчитам, че ще получим мнозинство за...
Цялото участие: https://www.vbox7.com/play:a1a019734e Разчитам, че ще получим мнозинство за самостоятелно управление. Мисля, че можем...
Декларация на коалиция “Продължаваме Промяната – Демократична България”
Коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“ настоява президентът и служебното правителство: да спазват решенията...