Данъчни облекчения и бизнес – коментари на Петър Жотев от ОДС и Нина Радева от НДСВ

Водеща Добрина Чешмеджиева: Вчера ОДС внесе в парламента промени, предложения и пакет за промени в данъчните закони. Ден преди това финансовото министерство обяви своите предложения. Това е темата на следващия ни разговор. В студиото вече са председателят на Комисията по бюджет и финанси Нина Радева. Здравейте и добре дошли. Нина Радева: Добро утро. Водеща: И Петър Жотев, член на Комисията по икономическа политика. Здравейте, г-н Жотев. Добре дошъл и на вас. Петър Жотев: Здравейте. Водеща: Да започнем от вчерашните внесени предложения от вас, кажете каква е философията и кое смятате за най-добро като предложение на ОДС. П.Жотев: Внесохме пакет от промени в данъчните закони. Важното е да кажа, че те са продължение на нашата политика от момента на започване на работата на този парламент. Това е една умерена дясна политика, целяща с данъчните закони да се остави повече разполагаем доход в българските граждани и да се подобри бизнессредата у нас. Правим промени. . . аз се запознах с предложенията на правителството, които са на сайта на Министерство на финансите, те не са, разбира се, все още решение на Министерския съвет. Правим стъпки в посока на съществено намаляване на акциза за пропан-бутана, когато той се използва за моторно гориво. Миналата година имаше едно скандалче в парламента, явно бяха защитени някои лобистки интереси и пропан-бутана, акцизът му се вдигна далеч над европейските нива, впрочем европейската директива и за 2010 година е по-ниска от акциза на пропан-бутана, която е сега в момента. Предлагаме също така пропан-бутанът, когато се използва в бита, за потребление или за отопление в промишлеността, да има нулева ставка. Не виждаме такива предложения в правителствените идеи, но ще търсим подкрепа, защото просто така ще дадем възможност едно екологично чисто гориво да се прилага по-широко у нас. Водеща: Г-жо Радева, приемате ли за разумно предложението на депутатите от ОДС? Нина Радева: Вижте, ние очаквахме с интерес предложението за данъчни промени през 2005 година особено на дясната опозиция, която в някаква степен споделя и нашата концепция за икономическо развитие. Развитие, което трябва да осигури ускорен икономически растеж и, разбира се, на базата на социална стабилност. Но това, което вчера беше оповестено в публичното пространство, всъщност представлява едно нюансиране на всички основни положения и промени в данъчните закони, които ние вече сме декларирали. Нашето правителство за първи път в новата история, българска история от 2001 година декларира и публично оповести стратегията си за данъчна политика, така че всички по години могат да проследят как ще се развиват данъчните промени и в голяма степен това прави бизнессредата в България прогнозируема, много по-устойчива. Смея да мисля, на базата това, което виждам от предложенията на опозицията, на дясната опозиция, че ние сме иззели инициативата и предложенията, които правим, са безалтернативни, защото те вече доказаха, и тази насока на данъчната политика, която ние провеждаме, доказаха своята ефективност в много положителните резултати от развитието на българската икономика, които ние имаме и през 2004 година. Водеща: Добре, но що се отнася до Закона за акцизите, вашето предложение конкретно какво е? Н.Радева: Ние не сме обсъждали Закона за акцизите в тези детайли, в които сега може би искате да вкарате дискусията, и смятам, че това не е същественото. Това, което трябва да се каже за Закона за акцизите, е, че в крайна сметка ние трябва да изпълним ангажиментите си към ЕС и във връзка с хармонизацията постепенно да увеличаваме размера на акцизите, изобщо на косвените данъци, така че наистина конкурентната среда в България и в ЕС да отговаря на едни и същи условия. Разбира се, това, което се мъчи да визира г-н Жотев – за скандала през миналата година, аз наистина. . . това бих го нарекла скандалче и в него нямаше нито лобизъм, а по-скоро един опит да се прави политика на едно поле, където, пак казвам, ние имаме безалтернативни, вече приети, ангажименти за хармонизация към ЕС. Водеща: Какво означава това г-н Жотев? П.Жотев: Това означава, че г-жа Радева в момента, грубо казано, шикалкави. Първо, по отношение на Закона за акцизите, в сайта на Министерство на финансите няма нищо. . . Водеща: А означава ли, че се опитвате в момента да привлечете симпатиите на обществото, като предлагате нещо, което реално не може да бъде изпълнено. П.Жотев: Не, не, нищо подобно. Ние визираме директива 2003/96, където е казано, че минималната ставка е 125 евро на тон за пропан-бутана. Нищо няма в приготвения законопроект, нищо няма и да има вероятно. И това, че някой се опитва да казва, че опозицията върви след управляващите, това просто не е истина. Дори по време. . . нашите данъчни закони бяха готови и внесени в парламента, докато няма нищо от страна на правителството, просто има. . . За голямо съжаление правителството продължава да пречи на бизнеса, но колкото и да му пречи, вече три години и половина, бизнесът се развива и това е хубавото на частния бизнес, че . . . Водеща: Добре, нали се предлагат сега за пореден път данъчни облекчения, защо да пречи? П.Жотев: Например, предлагаме да се намали ставката по ДДС от 20 на 18 на сто. Тя беше междувпрочем такава до 1 юли 1996 година. След това Жан Виденов я вдигна на 22 процента, правителството на ОДС през 1999 година направи първа стъпка по смъкването й до 20 на сто, сега ние предлагаме. . . и така тя си остана през трите години и половина управление на НДСВ. Ние предлагаме тя да стане такава, каквато е в повечето европейски страни. Така че г-жа Радева се позовава на директивите на ЕС, но те ги използват само тогава, когато те трябва да повишат нещо в България. Когато примерно по отношение на акциза на пропан-бутана ясно е казано, че ние сме далеч над ставките в ЕС, тогава скромно си мълчат. Н.Радева: Самият факт и обстоятелството, че ние съсредоточаваме дискусията върху равнището на определен акцизен данък, смятам, че е достатъчно е показателен за това, че същността на данъчната политика на правителството е очаквана и тя удовлетворява очакванията на бизнеса преди всичко, разбира се, тя осигурява и една по-голяма доходност, доходи за населението, защото ние имаме и много съществени корекции в Закона за облагане на доходите на физическите лица. И смятам, че дискусията трябва да бъде съсредоточена върху това – хората трябва да разберат, че през 2005 година действително на основа на данъчните промени бизнесът ще получи значителни облекчения, защото ставката за данък печалба ще бъде намалена от 19,5 на 15 процента. Ние предлагаме една ускорена амортизация на активи, чрез които ще се внедряват и реализират нови технологии, с което искаме да докажем, че нашите намерения за превръщане на българската икономика в по-конкурентоспособна не са празни обещания и думи. По отношение на ДДС искам да кажа, че действително ние не предлагаме в момента смяна или промяна на ставката от 20 процента, но за сметка на това имаме амбиции да усъвършенстваме системата, по която се начислява и съответно тегли, изтегля данъчният кредит. Освен това обсъжда се и с много сериозни аргументи прагът за регистрация на ДДС, който е също един много важен за бизнеса въпрос, и е пак свързан със създаване на равнопоставеност в бизнессредата на българските фирми. По отношение на облагането на доходите на физическите лица това, което държа да подчертая, първо, е повишаване на необлагаемия минимум от 120 на 130 лева и след това промяна на данъчната ставка за цялата скала за всички доходи, като най-ниските доходи ще плащат данък от 10 процента, а вече най-високите стигат до 24 процента. Може би ние ще имаме време и в парламента ще предложим една малко по-голяма диференциация на тази скала за облагане на доходите на физическите лица, така че наистина да можем да подкрепим и с данъчни реформи хората от средната класа, със средния доход и наистина да ги разграничим от групата хора с най-високи доходи. Тоест може би ще се наложи една промяна на данъчната скала в групата между 250 и 600 лева и вече останалата част от доходите над 600 лева. Освен това ние предприемаме една стъпка, която смятам, че отдавна е очаквана от българското общество, а това е прилагането на семейното подоходно облагане, с което искаме да насърчим една по-активна политика и пак подкрепа на средната класа, на тези млади семейства и хора, които отглеждат едно и повече деца и които трябва да бъдат насърчени чрез адекватна данъчна политика. Водеща: Г-н Жотев, освен спора за акцизите, който и тук стана ясен, очевидно ще бъде повод за дебат в комисиите и в пленарната зала, по повечето предложения за промени вие съгласни ли сте с това, което предлага правителството? Като че ли няма кой знае какви съществени разлики. П.Жотев: Разликите са съществени. Първо, по отношение на около 160 хиляди патентни търговци правителството не казва нищо. През 2002 година НДСВ драстично повиши патентния данък между 40 процента до сто на сто, че и отгоре. Вече две години в парламента отпадат нашите предложения за сваляне на патентния данък. И знаете ли какво се случи? През 2000 година в България е имало около 320 хиляди патентни търговци, сега, днес те са около 160 хиляди. Част от тях са отишли в сенчестата част на икономиката, тъй като са преценили, че тези патентни данъци са несправедливо високи, останалата част са станали клиенти на бюрата за безработни. Водеща: Ще продължите ли да настоявате? П.Жотев: Да, отново внасяме, вече за кой ли път, предложения за намаляване всъщност патента на шивачи, дърводелци, ателиета, които предоставят услуга за ремонт на електроуреди и т.н. Нищо няма по този въпрос за една огромна армия от малък и среден бизнес. Бих подчертал освен това, каза г-жа Радева 130 лева необлагаем минимум, ние считаме, че той трябва да бъде 150 лева. Намаляваме също така за очертаващата се средна класа постепенно в България да се намалят също така ставките, повече, отколкото правителството предлага, и това не го правим, защото наближават избори, просто имаме две цели – повече разполагаем доход в българските граждани и бизнессреда, която да дава възможност за развитие на България. Водеща: Добре, благодаря ви за този разговор. Дискусията в парламента по въпроса за данъците предстои. Ще ви помоля, г-жо Радева, за един кратък отговор на последния ми въпрос, председател сте на бюджетната комисия. Вярвате ли, че парламентът ще подкрепи и бюджета и промените в данъчните закони, които предлага правителството? Чу се, че ДПС също имат претенции и вероятно е те да не подкрепят предложението. Н.Радева: Вижте, нормално е да има дискусия в този етап на обсъждане както на данъчните закони, така и на проектобюджета за 2005 година, но аз съм убедена, че ние имаме политически ресурс това, което предлагаме и като данъчна политика, и като бюджетна философия за развитие на икономиката през 2005 година, в голяма степен, пак казвам, е безалтернативно, то е свързано и осигурява плавното преливане и плавния преход на България към ЕС, затова мисля, че българският парламент ще покаже своята политическа зрялост и ние ще имаме бюджет накрая на 2004 година. Водеща: Благодаря ви за този разговор и на двамата.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...