ДАНИЕЛ МИТОВ

За ДСБ най-важният политически приоритет е върховенството на закона в България. Ще го постигнем с национално съгласие за конституционна реформа включваща:
радикална промяна на политическата система;
избор и освобождаване на Главния прокурор от Народното събрание;
намаляване мандатите на тримата най-висши магистрати;
избор с квалифицирано мнозинство от Народното събрание на Висшия съдебен съвет.
Национално съгласие ще постигнем и за операция “Чисти ръце” срещу корупцията сред политиците, магистратите и администрацията като:
изградим новото управление на екипен, а не на квотен принцип (от типа на 3-5-8), на базата на доказана компетентност, почтеност, кураж;
създадем специални парламентарни комисии, съставени на паритетен принцип, за борба с корупцията, контрола върху еврофондовете, дейността на прокуратурата, ДАНС и МВР, председателствани от опозицията;
приемем в първата година Избирателен кодекс и Закон за политическите партии;
санкциониране и отстраняване на всички лица, които са допуснали конфликта на интереси. Ще пресичаме решително злоупотребата с власт. (Работещ закон с парламентарен контрол. Контрол и сурови санкции върху политиците и администрацията. Нанасяне на всички данни от декларациите за публичност на имуществата на лицата от високите етажи на властта, за да може да се проследят доходите и имуществата на всички назад в годините. Сега се качват само последните две години и казуса “Доган” е потънал в мъгла.)
Ще създадем ефективно и неподкупно разследване и обвинение като първо създадемнаказателна концепция и законодателство въз основа на нея за борба с организираната престъпност, противодействието на тежките престъпления, прането на пари, корупцията на високите нива на управление.
Ще противодействаме наадминистративната корупция и сивата икономика чрез електронизация на административните услуги и нулева толерантност към слабостите на администрацията.
Мерките са:
1. Към изпълнителната власт ще създадем:
· Единна информационна система за съда, прокуратурата, следствието, МВР, ДАНС и местата за изтърпяване на наказанията, поддържана от министерство на правосъдието.
· Единна информационна система на НАП и Митници, поддържана от министерството на финансите.
· Пълна и единна информационна система на обществените поръчки, поддържана от министерството на икономиката.
2. Ще създадем до края на мандата Електронно правителство, базирано на посочените и други национални информационни системи.
3. Ще създадем електронен контрол върху всяко административно работно място, като ще осветим движението на всички документи и дела. На тази основа ще търсим лична отговорност от всеки служител.
4. Ще закрием излишни и ненадеждни администрации.
5. Изцяло конкурсно начало при назначаване и издигане в длъжност.
6. Бюра за консултации и изготвяне на документи за обслужване «на едно гише».
7. Ще възложим на гражданския сектор постоянно наблюдение и отчитане на ефективността на администрациите.
8. Ще възложим публични услугина неправителствения сектор за засилване на конкуренцията и качеството им.
9. Ще въведем прозрачност на централната и местната администрация чрез задължителни годишни публични отчети.
10. Ще засилим вътрешния контрол върху администрацията, като разширим функциите и задачите на испекторатите в помощ на гражданите и фирмите.
Ще намалим и ликвидираме всички разрешителни режими извън тези, за които България е задължена към ЕС. (защото те са предпоставка за корупция на администрацията, гражданите и фирмите)
Мерките са:
1. Периодичен преглед, премахване и актуализиране на разрешителните режими.
2. Обществен контрол върху прилагането на тези режими.
3. Уеднаквяване на тълкуването на регулационните режими. Общи правила за въвеждане на единна административна практикапри решаване на идентични проблеми на гражданите и фирмите.

Преминаване от разрешителен към регистрационен режим с последващ контрол.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Атанас Атанасов: Казусът с Руската църква е много...
Той отново призова председателят на ДАНС да подаде оставка „Казусът с Руската църква е...
Румен Димитров, кандидат за районен кмет на Надежда:...
Приоритет ми е църквата в квартала да бъде довършена, заяви кандидатът на Демократична България...
Стоян Михалев: ГЕРБ все по-често случайно гласуват с...
Въоръжението, което пращаме на Украйна, няма да отслаби защитата на българската територия, категоричен е...
Иван Костов: Русия извършва хибридна агресия срещу България,...
България още не е осъзнала през специалните си служби, че е обект на хибридна...
Димитър Божилов: Ще се боря за повече средства...
Когато става въпрос за харчене на публични средства, по всеки важен въпрос думата трябва да...