ДАНИЕЛ МИТОВ

За ДСБ най-важният политически приоритет е върховенството на закона в България. Ще го постигнем с национално съгласие за конституционна реформа включваща:
радикална промяна на политическата система;
избор и освобождаване на Главния прокурор от Народното събрание;
намаляване мандатите на тримата най-висши магистрати;
избор с квалифицирано мнозинство от Народното събрание на Висшия съдебен съвет.
Национално съгласие ще постигнем и за операция “Чисти ръце” срещу корупцията сред политиците, магистратите и администрацията като:
изградим новото управление на екипен, а не на квотен принцип (от типа на 3-5-8), на базата на доказана компетентност, почтеност, кураж;
създадем специални парламентарни комисии, съставени на паритетен принцип, за борба с корупцията, контрола върху еврофондовете, дейността на прокуратурата, ДАНС и МВР, председателствани от опозицията;
приемем в първата година Избирателен кодекс и Закон за политическите партии;
санкциониране и отстраняване на всички лица, които са допуснали конфликта на интереси. Ще пресичаме решително злоупотребата с власт. (Работещ закон с парламентарен контрол. Контрол и сурови санкции върху политиците и администрацията. Нанасяне на всички данни от декларациите за публичност на имуществата на лицата от високите етажи на властта, за да може да се проследят доходите и имуществата на всички назад в годините. Сега се качват само последните две години и казуса “Доган” е потънал в мъгла.)
Ще създадем ефективно и неподкупно разследване и обвинение като първо създадемнаказателна концепция и законодателство въз основа на нея за борба с организираната престъпност, противодействието на тежките престъпления, прането на пари, корупцията на високите нива на управление.
Ще противодействаме наадминистративната корупция и сивата икономика чрез електронизация на административните услуги и нулева толерантност към слабостите на администрацията.
Мерките са:
1. Към изпълнителната власт ще създадем:
· Единна информационна система за съда, прокуратурата, следствието, МВР, ДАНС и местата за изтърпяване на наказанията, поддържана от министерство на правосъдието.
· Единна информационна система на НАП и Митници, поддържана от министерството на финансите.
· Пълна и единна информационна система на обществените поръчки, поддържана от министерството на икономиката.
2. Ще създадем до края на мандата Електронно правителство, базирано на посочените и други национални информационни системи.
3. Ще създадем електронен контрол върху всяко административно работно място, като ще осветим движението на всички документи и дела. На тази основа ще търсим лична отговорност от всеки служител.
4. Ще закрием излишни и ненадеждни администрации.
5. Изцяло конкурсно начало при назначаване и издигане в длъжност.
6. Бюра за консултации и изготвяне на документи за обслужване «на едно гише».
7. Ще възложим на гражданския сектор постоянно наблюдение и отчитане на ефективността на администрациите.
8. Ще възложим публични услугина неправителствения сектор за засилване на конкуренцията и качеството им.
9. Ще въведем прозрачност на централната и местната администрация чрез задължителни годишни публични отчети.
10. Ще засилим вътрешния контрол върху администрацията, като разширим функциите и задачите на испекторатите в помощ на гражданите и фирмите.
Ще намалим и ликвидираме всички разрешителни режими извън тези, за които България е задължена към ЕС. (защото те са предпоставка за корупция на администрацията, гражданите и фирмите)
Мерките са:
1. Периодичен преглед, премахване и актуализиране на разрешителните режими.
2. Обществен контрол върху прилагането на тези режими.
3. Уеднаквяване на тълкуването на регулационните режими. Общи правила за въвеждане на единна административна практикапри решаване на идентични проблеми на гражданите и фирмите.

Преминаване от разрешителен към регистрационен режим с последващ контрол.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Атанас Атанасов: Наложително е да се състави редовно...
Цялото участие: http://bit.ly/3EZOvDa “В програмата сме се споразумели политическите сили, че няма да допуснем дефицит...
Декларация на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ по...
Преди година Русия разруши мира и сигурността в Европа с  непредизвикана и бруталната военна агресия...
ПОРЕДНА АТАКА СРЕЩУ ЧЕСТНИЯ ВОТ. В ПРОТОКОЛА ЩЕ...
Решението беше прокарано от представителите на ГЕРБ, БСП, ДПС и ИТН в ЦИК, но...
Атанас Атанасов: Разчитам, че ще получим мнозинство за...
Цялото участие: https://www.vbox7.com/play:a1a019734e Разчитам, че ще получим мнозинство за самостоятелно управление. Мисля, че можем...
Декларация на коалиция “Продължаваме Промяната – Демократична България”
Коалиция „Продължаваме Промяната - Демократична България“ настоява президентът и служебното правителство: да спазват решенията...