График на събранията на ДСБ Красно село през 2013 г.

График на събранията на ДСБ Красно село през 2013 г.

Декември – 18.12.2013г (втора сряда на месеца)

Събранията на ДСБ Красно село се провеждат от 18 ч. в салона начиталище „Средец“, бул. Цар Борис III№ 17.