ГЕРБ убива конкуренцията

ИВАН КОСТОВ: Благодаря, госпожо председател.

Уважаеми колеги, аз вземам думата, за да застана на съвсем различна позиция от това, което се говори досега и да призова Народното събрание да преустанови гледането на този закон, да натовари Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм да предложи Законопроект за закриване на Комисията за защита на конкуренцията и прехвърлянето на функциите й върху Касационния съд. Говоря съвсем сериозно. Това е търговски проблем. Когато някой наруши правилата на конкуренцията, има потърпевши, има потърпевши фирми, когато им се отнемат неправилно или с помощта на държавата положението на пазара, когато биват изтласквани, когато биват изкуствено мачкани и така нататък. Има две страни, които решават търговски спор пред съда. Когато поради влошаване или саботиране на конкуренцията страда потребителят, както страда в случая с горивата, както страдаше в случая с монополната цена върху зърното, както страда от монополните цени на лекарствата и така нататък – има организация за Защита на потребителите. Те застават в съда и решават един спор помежду си. Това е най-разумният начин да се изгради или да се предаде тази функция по защита на конкуренцията на солидна институция, доколкото солидна институция е българския съд.

Комисията за защита на конкуренцията е едно съвсем малко административно тяло. Дали са пет или седем човека – това са малко хора, с много малки възможности. Първо, да застанат на гражданска, солидна, сериозна позиция срещу интересите на могъщи монополи. Това са само пет човека или утре само седем човека, с един затворен процес върху тях. Колко куражлии трябва да бъдат тези пет или седем човека, за да застанат срещу някой могъщ монопол от типа на тези, които произвеждат зърното, или тези, които търгуват с горивата? Колко силни трябва да бъдат тези хора?! Не могат да бъдат силни! Там е цялата драма на тази комисия. Тя е малка, слаба и не може да защити конкуренцията в страната и заради това се случва това, което виждаме в момента.

ГЕРБ ще добавят двама души, ще стане “тяхна”, защото колкото беше на тройната коалиция преди това, толкова е сега на ГЕРБ и изобщо битката за това някой да разпорежда или да се намесва как решава Комисията за защита на конкуренцията става безсмислена, политическа, потъва тук в Народното събрание и от това страда конкуренцията в страната, разбира се, страдат и потребителите. Това е драмата на страната – няма кой да защити конкуренцията в страната и интересите на българските потребители.

Предварително се е предала тази комисия, когато й беше поставен казусът за горивата. Защо досега не са се произнесли? Защо не са се произнесли досега?! Какво има толкова да проверява?! Те имат да проверят една хипотеза, която всеки съд би проверил. Вярно ли е, че не може да се внасят конкурентно горива? Вярно ли е? Проверява хипотезата, установява, че е така и веднага отсича, че има монополно положение. Толкова е просто, а проверката вече е извършена и е доказала, че този, който е производителят на горивата, той владее 80 и няколко процента от пазара, от складовете на течните горива. Какво има да се доказва още тук?! На кого ще доказват и какъв доклад ще пишат?!

Ние всички – останалите, трябва да играем ролята наистина на глупаци, за да чакаме една комисия, при това съставена от некомпетентни хора – с едно изключение, останалите са някакви съвсем случайни хора. Решават търговско дело – дали някой е ощетен, дали потребителите са ощетени, дали фирма е ощетена поради монополни права. Как ще ги решат тези неща? Вие знаете ли характеристиките на хората, които са вътре? Знаете ли кой решава тези работи, за да ги преизберете? Ето, преизбрахте ги, сега някой там не изпълнява точно поръчките и започва някакъв политически натиск.

Това не е пътят в България да се насърчи конкуренцията. Огромната причина, основната причина ГЕРБ да няма ефективна антикризисна политика, е обстоятелството, че за тези две години конкуренцията прекрати да функционира в страната, спря да дърпа икономиката напред, спря да сочи решенията, по пътя на които трябва да тръгнат всички останали, за да започнат да излизат от кризата.

Вместо конкуренцията да излъчи лидерите сред производителите, сред търговците, които да изведат тази икономика напред, преодолявайки кризата – при нас има обратен процес. При нас има монополизация, има олигархични структури, те се насърчават от управлението, изземват все по-стесняващият се пазар от останалите и заради това страната изпада в глуха депресия. Това е много голям проблем за страната! Не е тук за двама души, не е дали са пет или са седем!

Всички страни, които излизат от кризата, излизат, водени от една добре функционираща система на конкурентно съперничество. Това в България го няма! Няма го в най-основни направления на икономиката, няма го в най-главните направления, няма го в горивата, няма го в храните, няма го в лекарствата, няма го никъде! Как ще тръгне да излиза тази икономика от кризата?!

Аз очаквам някой от Икономическата комисия да започне да дебатира тази тема, защото това са големите отговорности на страната – да пази конкуренцията, защото конкуренцията е икономическият двигател, тя движи нещата. Не ги движите вие тук и не Бойко Борисов с появите си по телевизията. Той, разбира се, оказва благотворно влияние върху хората, обяснява им и така нататък, но той не движи нищо. Той не е моторът. Моторът е конкуренцията! Затова се нарича конкурентна пазарна икономика. Ние каква икономика имаме?! Монополна пазарна икономика. Няма да излезе никога от кризата! Благодаря.

ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.

Нещо отново не сте разбрал, господин Шопов! Конкурентното предлагане на горива зависи от местното производство и от свободния внос. Това, което е направено в тези последните години, за да се установи господстващото положение на една фирма на пазара на течните горива, е монополизация на складовите мощности.

Монополизацията на складовите мощности води до невъзможност да се вкарват течни горива и да бъдат конкурентни на местния производител. Това не е много просто от типа на логиката, която Вие споделяте, но трябва да се напънете и да го разберете.

Имало е винаги проблеми с единствен производител, но проблемите никога не са се изостряли, когато е имало конкурентен внос. Така се нарича този внос – “конкурентен внос”, в икономическата теория. Това е внос, който влиза с по-добро качество или с по-атрактивна цена и може да достигне до българския производител в Общото европейско икономическо пространство. Ако не сте разбрали от “Атака”, България е част от Общо европейско икономическо пространство. Тук никой не може да има господстващо монополно положение, защото има завод за производство на каквото и да е, тъй като в Европа има свободно движение на стоки, хора и капитали. Това са азбучни неща, които е крайно време да започнете да попрочитате и да започнете да ги разбирате. След като България е член на единна икономическа общност, в която може да влизат всякакви стоки, те гарантират наличието на конкуренцията. След като е саботирана възможността да влязат течни горива като конкурентен внос, които да се появят на пазара, се създава господстващо монополно положение едва тогава. Едва тогава! Не преди тринадесет години, а едва сега и това веднага личи върху покачването на цените.

Ако имате други неясноти по отношение на конкуренцията и не сте склонен да се поучавате в тази зала, защото очевидно не сте, има учебници, има икономическа теория – трябва да се разлистват, трябва да се четат, трябва да се разбират устоите на Европейския съюз, икономически пространства, конкуренция, монополни цени, монополни печалби и тогава вече компетентно човек да застане на трибуната и да говори.

Защото в противен случай тук Ви ръкопляскат хора, за които се водеше дебат до каква степен ги е обхванала глупостта?! Аз действително започвам да споделям, че това ще се превърне в бедствие на Народното събрание. Благодаря ви за вниманието.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Бонка Василева: Една икономическа “сглобка” в момента организира...
Има два коренно различни модела за София! Ние предлагаме прозрачен конкурс, за дагарантираме, че...
Декларация на ПП-ДБ относно военното престъпление, извършено от...
Има събития, които разкриват лъжи, свалят маски и крещят истината. Събития, които е невъзможно...
Любен Иванов отправи запитване към министрите на транспорта...
Депутат пита министри за буферния паркинг на Видин Депутатът от Видин Любен Иванов отправи...
Паметниците са много повече от градоустройствено, урбанистично, пространствено...
Паметниците представляват кои сме ние като общество - нашия морален и времеви интегритет -...
Столична община, район Витоша: Колосално незаконно сметище в...
От Район „Витоша“ сигнализират за огромно нерегламентирано сметище, заемащо 20 декара общинска площ в...