ГЕРБ подкрепи данъчното уеднаквяване в ЕС

Господин Костов, имате възможност да развиете питането си.

Иван Костов: Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаеми господин министър-председател, колеги народни представители! Преди малко бяхте поздравен за това, че реализирате политиката на Народното събрание да не се ангажирате с каквито и да било задължения за уеднаквяване на данъчната политика на страната. Само че Вие сте подкрепили следния текст в Декларацията на членове на Европейския съвет от 30 януари, цитирам: “Утвърждавайки решимостта си да дадем особен приоритет на бързото разглеждане на предложенията с най-голям потенциал да осигурят растеж призоваваме за – пропускам другите точки – напредък в структурираните дискусии относно координацията по въпросите в областта на данъчното облагане”.

Във връзка с това Ви питаме защо сте се съгласили с горепосочения ангажимент, при положение че Народното събрание с Решение от 27 януари 2012 г. Ви задължи да не поемате, цитирам: “Ангажименти за хармонизиране на данъчната й политика с договарящите се страни”.

Второ, как ще реализирате политически – това е най-важният въпрос, волята на Народното събрание и поетото задължение, след като те си противоречат? Благодаря.

Председател Цецка Цачева: За отговор – министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов.

Министър-председател Бойко Борисов: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожа Плугчиева, господин Калфин, ето ги, министрите са тук, така че можете да им зададете въпроси. По Ваше желание ги извиках.

Уважаеми господин Костов и господин Димитров, посоченият от Вас текст в декларацията на членовете на Европейския съвет от 30 януари 2012 г. относно напредък в структурираните дискусии, относно координацията по въпросите в областта на данъчното облагане, е резултат на преговори между страни членки. Той бе приет като окончателен, въпреки че някои от партньорите ни настояваха за по-ангажиращ текст относно данъчната политика. Категорично искам да заявя, че в разговорите на неформалната среща на Европейския съвет на 30 януари следвах волята на Народното събрание, изразена в решението от 27 януари 2012 г. – Република България да не поема ангажименти за хармонизиране на данъчната политика.

Уважаеми господа депутати, искам да обърна внимание на факта, че координацията на политиките от националната компетентност е основен инструмент за сътрудничество между страните – членки на Европейския съюз. В този смисъл координацията по въпросите в областта на данъчното облагане не предполага хармонизиране на данъчната политика. Координацията по въпросите в областта на данъчното облагане цели съвместно решаване на проблемите с данъчни измами и вредни практики, а не уеднаквяване на ставки. Да, за данъчни измами и вредни практики – не, за уеднаквяване на ставките. Вероятно сте пропуснали да забележите, че декларацията призовава за напредък в структурираните дискусии относно координацията по въпросите в областта на данъчното облагане и предотвратяването на данъчни измами и вредни практики в контекста на Пакта “Евро плюс”.

Уточнявам отново също, че Пактът “Евро плюс”, към който България се е присъединила, изрично е записано следното: “Прякото данъчно облагане остава национален прерогатив. Прагматичната координация на данъчните политики е необходим елемент на една по-солидна координация на икономическите политики в Еврозоната, която да подпомага фискалната консолидация и икономически растеж. В този контекст държавите членки се ангажират да започнат структуриран диалог по въпросите на данъчната политика с цел обмен на добри практики, избягване на вредни практики, както и предложения за борба с данъчните измами и избягването на данъци”.

Уверявам Ви, че правителството ще продължи твърдо да отстоява позицията, че България по никакъв начин няма да подкрепи и да участва в договорености, които предполагат хармонизиране на данъчните ставки. Напомням също, че каквато и да била данъчна хармонизация на непреките данъци не може да бъде осъществена без постигане на единодушие от държавите – членки на Европейския съюз, докато преките данъци остават изцяло от национална компетентност.

Още веднъж казвам, това казах и на колегите в Европейския съвет: “България няма да подпише подобен документ, ако там има подобен текст”. Благодаря.

Председател Цецка Цачева: Два уточняващи въпроса, господин Костов.

Иван Костов: Уважаеми господин министър-председател, това е едно от възможните тълкувания на този запис. Аз се боя, че германската страна, която стои в основата на текста, дава друго тълкувание, например: тази част, която аз цитирам относно координацията по въпросите в областта на данъчното облагане, се отнася действително за данъчното облагане и затова е добавен текстът “и предотвратяване на данъчни измами”, което е друг ангажимент. Аз по отношение на него не питам, сигурен съм, че има специален текст по отношение на данъчните измами и тук нямаме противоречия. Въпросът е, че този текст за данъчното облагане е част от германския натиск да се хармонизира данъчното облагане и аргументът е горе – в началото на цитата: “Особен приоритет за бързо разглеждане на предложенията с най-голям потенциал да осигурят растеж”. Осигурява растеж, според германската концепция, федерализацията на Европейския съюз, централизацията на Европейския съюз, която преминава през хармонизиране на данъчното облагане. Това е смисълът на текста и ако искате да продължим тази дискусия, имайте предвид, че скоро Германия ще се върне на тази теза и ще поиска отново сближаване позициите именно по този въпрос.

Ето защо аз питам: защо Вие като шведския министър-председател не заявихте особено мнение точно по тази част? Защо не се разграничихте специално по тази част, а приехте да я тълкувате по свой начин – изгоден за България. Аз признавам, че има такова изгодно тълкувание, но пак Ви казвам, възможно е и друго. Това от една страна.

Второ, искам да изразя удовлетвореност от това, че на вербално ниво Вие потвърждавате волята, ако се сблъскат тези две тези, Вие да реализирате волята на Народното събрание. Това е по-важно, но самото българско Народно събрание ще бъде изложено скоро на допълнителен натиск, защото Европа ще трябва да решава огромния проблем с дълговете на отделни страни членки. Благодаря.

Председател Цецка Цачева: За отговор – министър-председателят Бойко Борисов.

Министър-председател Бойко Борисов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Костов, господин Димитров, в частност искам да се обърна и към господин Калфин! Именно българският парламент, политиката и съществуването на политическите партии е именно за това – да се водят дебати, да се водят спорове, да бъдем категорично “за”, “против”, антагонистично настроени едни към други – това е политиката. Народът не би приел друга политика. Ние сме живели във време, когато имахме една партия, една опозиционна или приятелска тогава – Отечествен фронт, БЗНС, и знаем какъв е резултатът.

Именно по подобни теми – те са четири-пет може би в съвременната ни история, би могло да се направи така, че българският парламент не само да бъде и защита на националния интерес, а той всъщност е последната и най-важна инстанция и дава възможност да отстоим всяка една изгодна за България позиция. Това вече се проигра от Чехия и от Холандия. По тази тема, въпреки огромния натиск, аз бих казал, че повече Франция е държавата, която работи в тази посока за уеднаквяване на данъците в Европейския съюз.

Аз не заложих това особено мнение, защото в изказването си казах: “Господа, българският парламент е взел решение, дал ми е това право и ние просто няма да подпишем документа”. Да се знае! Дали ще има особено мнение или не, в своето изказване аз категорично на колегите съм заявил: “Ние няма да подпишем този документ под какъвто и да е натиск, защото това е единственото, което ни дава някакво конкурентно предимство в момента”. Това, че съм го заявил по този начин, това, че днес го заявяваме пак и това, че в края на краищата аз ще отида да подпиша този договор с мандата от Вас, а тази точка Вие не сте ми дали правото да я подпиша, за което Ви благодаря.

Председател Цецка Цачева: За отношение – господин Костов.

Иван Костов: Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаеми господин министър-председател, аз се радвам, че Вие вече в практиката на отстояване на българския интерес да не се допуска хармонизиране на данъчното ни облагане разбрахте и приехте тезата, с която аз излязох пред Народното събрание в самото начало, когато се постави на дебат подписването на Договора за стабилност. Тогава казах, че е добре правителството да влезе, да поиска мандат, в рамките на този мандат да води преговорите и да каже, че няма да излезе от този мандат. Вие виждате, че това нещо работи в международната политика, убеждавате се в неговата ефикасност и това е част от начина на защита на българския национален интерес, който трябваше да се отстоява от всяко правителство.

Аз искам да напомня на всички народни представители следните две тези. Първата е, че в първоначалния проект на мандата за подписване на Договора за стабилност този текст отсъстваше. Специално този текст, в който се задължавате да не поемате ангажименти, беше внесен, беше вкаран в общото решение по предложение на Синята коалиция. В този смисъл ние сме били ефикасни като политическа формация, като коалиция да помогнем на страната си да бъде защитен интересът. От друга страна, по отношение на интересите на Германия аз мисля, че това, което Ви предстои да направите и мисля, че ще го направите в следващите дни, седмици или месеци, ако действително отстоявате интересите на страната, да разграничите България от плътното следване на канцлера Меркел по които и да е европейски въпроси. Защото има европейски решения, които са безспорно в полза на Германия и които са категорично във вреда на България, просто защото нивото на икономическо развитие, нивото на конкурентоспособност на икономиките е изключително различно и това сляпо следване или близко следване на поведението на канцлера Меркел ще донесе големи неприятности в защитата на българския национален интерес. Благодаря.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Георги Ганев: Членството на България в еврозоната може...
През 2024 г. България ще изпълнява инфлационния критерий, посочи икономистът доц. Георги Ганев Членството...
Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...