ГЕРБ, БСП и ДПС в уговорка за новия състав на ВСС

(видео)

Екатерина Михайлова: Здравейте. Няколко теми обсъдихме на НР на ДСБ аз ще се спра на една част от тях, г-н Иванов на останалата, по ресор и интерес. Естествено една от темите беше стартиращия избор и процедурите за ВСС. Утре предстои заседание на Парламентарната комисия по правни въпроси и за първи път ще има едно толкова голямо изслушване и в присъствието на медии, на журналисти и на НПО. По този повод искам да напомня позицията на ДСБ. Ние не издигнахме кандидати за членове на ВСС, защото смятаме, че не е работа на НС, на един политически орган да излъчва хората в съдебната власт. Това е позиция, която заявихме, която е крачка напред от предходната, която беше за това, aко Парламентът въобще избира хора във ВСС, това да бъде с квалифицирано мнозинство. Видяхме обаче, че дори квалифицираното мнозинство от две трети не помага да се избират най-достойните кандидати, а на ново се стига до сговаряне на политическите партии. За това и направихме развитие на нашата позиция, в посока на неиздигане на кандидати и в тази връзка искам да заявя, че ние, депутатите от Демократи за силна България, когато дойде моментът да се гласуват кандидатите за членове на ВСС, няма да участваме в това гласуване, тъй като смятаме, че последователността на една позиция води и началото, и края на една процедура. Тоест след като не излизаме, няма и да подкрепиме нито един от кандидатите, което не означава, че няма да участваме в процедурата, която предстои. Ние ще участваме, ще задаваме въпроси, ще искаме информация от всеки един от кандидатите, които са членове на ВСС и то ще искаме техните позиции за най-важните въпроси, свързани със съдебната власт – как да се реформира съдебната власт; как да стане тя ефективна; как да стане така, че да има разпределение на тежестта на делата и на районите; ще бъде ли извършена най-после административна реформа вътре в съдебната власт, да поясня какво означава – да имаме разпределение на съдилища и прокуратури, съразмерни с натовареността на съдии и прокурори, а не в едни съдилища да има стотици хиляди дела, а в други почти да няма работа от съответните съдии и прокурори. Т.е. ние ще участваме активно на този етап, но още веднъж искам да заявя позицията – няма да участваме в гласуването, защото видяхме това, което и сега се случва – сговаряне между политическите сили за това, кои да бъдат кандидатите и не на личностни качества, а на политическа принадлежност, което според нас е абсолютно недопустимо не само, а е вредно и това е един от пороците, които има новата ни демокрация, и един от пороците, които се пренесоха в дейността на съдебната власт. Още нещо, което искам да кажа вече извън съдебната власт и след това ще дам думата на г-н Иван Иванов. Вчера беше девети септември. На девети септември във вчерашния ден, след повече от двадесет години чухме от лидера на социалистическата партия нещо, което е според мен скандално. Че на девети септември е започнала демокрацията в България. Демократичните промени започнали, стартирали четиресет и четвърта година. На 09.09.1944г. беше извършен преврат, това го казвам не защото го мисля, а защото такава е и позицията на НС в приета декларация, и още нещо – има специален закон приет от парламента, който обявява комунистическия режим за престъпен. Тази оценка не е само на българският парламент. Комунизмът като престъпен режим е оценка на цялата демократична общност в света. И затова днес ние от ДСБ реагираме на тези думи и смятаме, че трябва всички политически сили, които се определят като демократични да реагират. Защото в противен случай демократичните права и свободи наистина могат да бъдат нарушени, ако смятаме, че старта на комунистическия режим носи демокрация. И се обръщаме в това число и към управляващите – те също да вземат позиция на това изявление на Сергей Станишев. Недопустимо е в 21 век, когато е отречен комунизма, да се насаждат подобни виждания и да се промива обществено мнение и мислене. А сега вече и за газта.

Иван Иванов: Благодаря. Здравейте и от мен. Миналата седмица ЕК обяви, че започва официално разследване с оглед злоупотреба с монополно положение от страна на Газпром при сключване на договори със страни членки на ЕС, преди всичко това са страни от Централна и Източна Европа, в това число и България. ЕК е събрала сведения, че по неправомерен начин Газпром поставя условия при сключването на подобни договори, условия които изхождат от монополното положение на тази компания в тази част на Европа. За нас от ДСБ няма никакво съмнение, че последните от тези сведения се явява договореността във Варна, където руската страна Газпром обвърза датата, до която ще се сключи нов договор за доставка на природен газ на България – 15.11.2012г., с подписване от България на инвестиционното намерение за строителство на “Южен поток”. Това обвързване на договора с конкретен газов проект е наистина нарушение на нормалната практика в такива случаи при подписване на газови договори. ДСБ приветстваме решението на ЕК, защото ние самите сме силно потърпевши от цените, по които Газпром продава газ на България. Нещо повече – многократно сме изразявали своята позиция, че това, което направи Румен Овчаров с известното допълнение номер 11 към договора за доставка на природен газ към България, ощети българския бизнес и българските домакинства с повече от един милиард лева. Като четири години предсрочно беше денносирано официално споразумение между България и Газпром, което беше сключено през 1998г. от правителството на ОДС с министър-председател Иван Костов. Заедно с това ДСБ настояваме българското правителство да окаже пълно съдействие на ЕК и на специализираните органи на комисията, които извършват разследването, като предостави всички материали, свързани с досегашни договорености между България и Газпром. Включително някои от тях, които продължават да бъдат пазени в дълбока тайна. И като имаме предвид, че на 15.11., би трябвало дотогава да бъде подписан новия договор за доставка на газ на България от Газпром, ние настояваме: първо – във всеки етап на преговорите представителите на правителството да съгласуват своите позиции с ЕК. На второ място – по трите ключови елемента на бъдещия договор, а именно срок на доставки, количество на доставения газ и цена на доставките, ние заявяваме: по отношение на срока на договора той не трябва да бъде дългосрочен както досегашните договори, сключвани за по 15-20 години. Такъв договор не трябва да бъде по-дълъг от 5-6 години, защото след този период България ще има алтернативни доставки на природен газ по тези направления и започнали добиви на природен газ от българските находища, включително и от акваторията на Черно море от блок “Хан Аспарух”. По отношение на количествата природен газ правителството не трябва да допуска в договора да бъде включена клауза “тейк ор пей” защото това би означавало да сме задължени да купуваме голямо количество руски природен газ дори тогава, когато имаме алтернативи за доставка на по-евтин природен газ. И накрая по отношение на цената на природния газ в един бъдещ договор – тази цена, формулата за нейното образуване, трябва да бъде сериозно променена по отношение на досега действащата, която отчита в един предшестващ девет месечен период различни фактори, най-важните от които са цените на дериватите на суровия петрол. Това не би трябвало да продължава по този начин, защото сме свидетели когато на световните борси намаляват цената на природния газ, в България тази цена да бъде изключително висока, а тя е именно на базата на подобна формула. Ние считаме, че цената трябва да бъде формирана на базата на едномесечната средна цена на пазара на световните борси, на спотовите цени на природния газ. Ще настояваме пред правителството предложенията на ДСБ да бъдат отстоявани в преговорите с руската страна. Това ще доведе до положителен резултат, че природния газ за България ще бъде по-евтин, това ще направи конкурентноспособна българската икономика и естествено – бюджета на всяко домакинство за природен газ ще бъде по-нисък. Благодаря Ви.

Въпрос: Миналата седмица от СДС съобщиха, че ви изпращат тяхно писмо за обсъждане на общи позиции. Получили ли сте го и имате ли някаква позиция?

Екатерина Михайлова: Не сме.

Иван Иванов: Имаше четири дни почивка, може би сега след празниците ще го получим.

Въпрос: Те казаха, че вторник са го пратили. А бихте ли желали такова обсъждане?

Екатерина Михайлова: Сряда беше полуработен ден. Казахме Ви, че не сме получили, но знаем че имаше и почивни дни. Като знаем, като го получим ще Ви кажем.

Иван Иванов: Ще дадем позиция.

Въпрос: Г-н Иванов, стана ясно преди десетина дни, че въпросната договорена отстъпка от икономическия министър Делян Добрев в първите дни от стъпване на власт в Русия, е била вече постигната от април месец, но пак стана ясно, че няма да има промяна в цената на газа. Всъщност какво стана? Българския народ пак ли ще бъде излъган или наистина ще има отражение?

Иван Иванов: Когато се обсъждаха промените в Закона за енергетиката, ДСБ настоя ДКЕВР не назначавана от министър-председателя, а избирана от Народното събрание, което би трябвало да даде много по-сериозна гаранция за независимост. Това, което сега се случва показва, че цената на природния газ за българските потребители не е директно – разходно ориентирана съобразно цената на суровия природен газ, доставка, транзитни такси и т.н., а се изчислява на базата на чисто конюнктурни политически съображения. Не може цялата да намалее, доставната цена да намалее 11%, а цената на природния газ да остане непроменена или може би да намален с 1 или 2%, и да се говори, че по този начин се компенсират предишни загуби търпени от Булгаргаз, защото това означава, че преди това цената е била задържана също без да се държи сметка за реалните разходи на Булгаргаз за закупуване и доставяне на природния газ. ДКЕВР по този начин доказва, че тя не определя обективно цената за бизнеса и потребителите.

Въпрос: Г-жо Михайлова, казахте че няма да участвате в избора на членове на ВСС, в гласуването, защото политическите партии според Вас се сговарят. Г-н Иванов каза, за ДКЕВР, че ако се избират от Народното събрание ще бъдат независими. Бихте ли конкретизирали кои партии се сговориха? ГЕРБ и БСП ли специално визирате или ГЕРБ и ДПС?

Екатерина Михайлова: И трите.

Въпрос: Или и трите? А можете ли имена да посочите? Кои ще влезнат във ВСС?

Екатерина Михайлова: Много ми е трудно, защото не познавам повечето хора и не можах да запомня имената. Ако тръгна да казвам имена няма да кажа нещо вярно. Но то не е много трудно по това кой ги е предложил да се разбере кое ще бъде избрано. Разбира се процедурата предстои, ще видим, защото зависи все пак как ще се представят тези хора. Възможно е въпреки да има договореност за конкретен човек да се окаже, че точно този да не бъде съвсем както трябва на представянето си. Но факта, че от ГЕРБ са предложили по-малко кандидати, факта, че бивши инспектори от БСП и ДПС са предложени от БСП и ДПС, на мен ми говори, че тези бивши инспектори от БСП и ДПС ще станат настоящи членове на ВСС, както и предложените хора от управляващата партия. Но тъй като не участваме в договарянето не мога да кажа със 100% точно кои хора. Например за мен остава неясно и ще разберем във времето дали на РЗС кандидата ще бъде предложен, т.е. допълващия, дали от АТАКА ще бъде допълващото, дали от СДС. Там има едно неизвестно кой ще бъде. Ще видим. Като не участваме в договорености не можем да кажем, можем само да предполагаме от това, което виждаме от страна на политическите сили.

Въпрос: Това, че правната комисия все пак реши априори гласуването да е анблок на кандидатите?

Екатерина Михайлова: Не е анблок. Всеки по отделно ще се произнесе, по азбучен ред. Вижте, процедурата, ние затова и ще участваме в разискванията, процедурата е коректна, заявили сме че подкрепяме този прозрачен начин на провеждането. Тук не можем да бъдем на различна позиция. Възможно най-прозрачния откакто съществува ВСС. В степен в която имената на хората дълго време стоят, известни са, могат да бъдат коментирани, могат да им се задават въпроси, ще има изслушване и от неправителствения сектор, който днес ще се проведе, което въобще не е задължително кандидатите да ходят, това дори е извън процедурата. След това, което предстои в утрешния ден има още период от време, в който това, което ще видим ще има време да се коментира, и от Вас да се коментира, защото няма на другия ден да предстои избора за членове на ВСС, ще има още малко време, в което ще протекат нещата. А самият избор ще бъде по азбучен ред, така както е и представянето им утре, един по един и който получи гласовете. Няма анблок гласуване, те са повече от местата, няма как, иначе ще изберем повече хора отколкото има места.

Въпрос: Дори да се представи някой от кандидатите добре и да ги харесате като представяне, като позиция, пак ли няма да гласувате?

Екатерина Михайлова: Да, няма да гласуваме, защото такава е позицията ни, че няма да предлагаме, че не е работа на парламента да избира членове на ВСС. И тука още нещо, понеже питате – преди да изтече срока за представяне на кандидатите за ВСС към нас се обърнаха, както и към други се обърнаха, представители на НПО с кандидатури, които са издигнати от средите на съдебната власт. Ние имахме среща с тях и тогава им обяснихме, че имаме политическа позиция, която е в разрез с това да издигаме кандидати. И поради това не сме издигнали кандидати, макар и предложени от средите на съдебната власт. Ние смятаме, че истинската реформа на съдебната власт минава през конституционна промяна. Трябва да бъде сменен модела, по който се конструират органите на съдебната власт. В това число и кадровия орган ВСС. В това число съдебната власт да не се състои от всичките и парчета, които са в момента. Нашите позиции са отдавна известни и ние като последователна политическа сила седим на тях и заявяваме, че няма да издигаме, няма и да гласуваме. Другото би било доста непоследователно поведение. Видите ли ние сме против това да има политическа квота във ВСС, но ще си избираме който си искаме. Но ще участваме в осветляването. В осветляването участваме всички. Това ни е задължение.

Иван Иванов: Мога ли да допълня още нещо, защото Вие ме споменахте. Аз казах, че избора на ДЕКВР от НС ще го направи относително по-независим. Аз зная практиките досега на органи, които са избирани от НС, но при всички положения, без да има гаранции, че ще бъде независим, се дава шанс да бъде такъв като огран. Докато в сегашния случай министър-председателя е пряк работодател на тези членове на ДЕКВР, и по този начин те се явяват пряка функция на изпълнителната власт, независимо че те говорят, че са независими. На моя въпрос от кого, Ангел Семерджиев отговаря – от стопанските субекти в областта на енергетиката. Ние не говорим за стопански субекти, а за политическа зависимост на ДЕКВР.

Въпрос: Прави ли това министър-председателя отговорен за високите цени на горивата и енергията?

Иван Иванов: По отношение на високите цени на горивата в България ние сме изразили съвсем ясно нашата позиция, а тя е, че има злоупотреба с монополно положение на пазара от страна на доставчика Лукойл, и второ – това, което направи крайно неприятно впечатление, че след като КЗК заяви, че има сведения за картел между четири компании, начело с Лукойл, след това тихомълком оттегли своите основания за картел, и не ги направи дори и публично известни. А правителството, което имаше право да оспори решението на КЗК пред ВАС, не се възползва от това. Това дава достатъчно основания да считаме, че чрез своите действия правителството, начело с Бойко Борисов покровителства монополите и олигарсите в България, за сметка на българския бизнес и българските граждани. Благодаря Ви.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...