ген. Атанас Атанасов: Битката за Общинска банка

(видео)

Атанас Атанасов: Добър ден на всички. Темата на днескашната пресконференция е битката за Общинска банка. Следили сте всички този процес и знаете, че вчера, по искане на миноритарните собственици на капитала на банката съда спря заповедта на подуправителя на БНБ за промяна в устава и за назначаване на нови членове в Надзорния съвет на банката, т.е. спря вписването в Търговския регистър. В тази връзка, тъй като още на първата сесия на ОС, ние от Синята коалиция заехме активна позиция по темата за Общинска банка. Искам да предложа на вашето внимание две възможности, които би следвало столична община да използва, за да защити интересите си. За съжаление аз се опитах тази сутрин няколкократно да разговарям по темата с г-жа Фандъкова, явно поради заетост или не знам по каква друга причина, не успях да направя това. Тъй като в тази ситуация времето е един много важен фактор аз считам, че би следвало да се предприемат определени действия. Има две неща, които искам да предложа на вашето внимание. На първо място: аз от името на Синята коалиция внесох проект за решение и доклад към него, с предложение да бъде съставена комисия от общински съветници, която да има задача да изясни при какви обстоятелства е променен устава на банката през ноември месец 1997 година, когато на практика Столична община е загубила управлението на банката. На следващата сесия на ОС ще бъде включен в дневния ред този въпрос. Той е изключително важен, защото комисията от общински съветници изследвайки този въпрос, трябва да установи дали представителите на Столична община към този момент – кмета Стефан Софянски, председателя на ОС Антоан Николов са имали мандат да гласуват в общото събрание на банката за промяна на устава. Защото именно с тази промяна през ноември 1997 година, след това вписването на тези обстоятелства и решенията за управлението на банката се взимат с 75%, т.е. 3/4, нещо изключително рядко, което се случва в търговската практика, и по този начин Общината, която има над 67% от капитала не може да участва в управлението на банката. Аз по външни признаци, понеже не съм влизал в документацията на Общината, по външни признаци забелязвам, че най-вероятно това вписване в промяната на устава е било нищожно, което означава, че тази анкетна комисия би могла и трябва да изясни това обстоятелство и ако стигне до някакъв извод по документацията, че действията са били нищожни, това дава възможност на Общината с един елементарен иск в съда за установяване на случилото се. Това трябва да стане без безкрайни съдебни саги, вписвания, обжалвания и т.н. Освен всичко друго при тази проверка би могло да се изясни дали представителите на Общината към този момент не са действали престъпно, т.е. са гласували за промяна в устава, което е било в ущърб на Общината, на практика това са достатъчно данни за длъжностно престъпление. Това е първото, което искам да ви кажа. Второто, което смятам за изключително важно и което трябва да бъде направено от кмета, е именно позовавайки се на заповедта на подуправителя на БНБ да поиска, по съответния начин – писмено, от ръководството на БНБ, да поиска да предприеме нови надзорни мерки по отношение на Общинска банка. След като тези, които предприеха бяха неуспешни. И в тази връзка, давам си сметка, че за вас това може в някаква степен да е досадно, но аз съм юрист човек и затова обичам да цитирам – член 103 от Закона за кредитните институции, нарежда възможности за налагане на надзорни мерки от страна на БНБ по отношение на останалите банки. В алинея 2 на член 103 е предвидено при определени обстоятелства заявени в закона, че БНБ може да назначи двама или повече квестори на банката, за определен срок от време. И на второ място, БНБ може да предприеме като надзорни мерки, момент да бъда коректен с текста, да постави банката под специален надзор, когато има опасност от неплатежоспособност, тъй като в заповедта на подуправителя е направен извод, че състоянието на банката към настоящия момент застрашава финансовата стабилност на банката и интересите на нейните вложители, т.е. какъв извод може да направи по извода на БНБ, би следвало кмета на Общината да поиска от БНБ да се наложи една от тези две или двете надзорни мерки, за да може евентуалното влизане на квестори и поставянето на банката под специален надзор да даде възможност Общината да се подготви и да подаде иск. Защото някакси, аз даже някъде прочетох, някакси СОС на последната си сесия малко бързо и малко рано се зарадва на решенията, които бяха взети от общото събрание, ние от Синята коалиция още тогава предупредихме, че трябва да има един нестабилен акт и че има опасност той да бъде блокиран и това се случи. С най-голямо желание искаме да помогнем Столична община да си върне контрола над банката, защото това са парите на столичани и затова даваме тези идеи, и сме готови да съдействаме с целият си капацитет на Столична община за реализиране на тази цел. Благодаря ви, на ваше разположение съм за въпроси.

Въпрос: Генерал Атанасов, юристите на ГЕРБ, все пак те са мнозинство в ОС, не познават ли нормите, за да предприемат по своя инициатива съответните действия?

Атанас Атанасов: Вижте аз не искам да давам оценка за колегите, защото и аз съм юрист, в никакъв случай. Всяка идея е добре да бъде чута, да се създаде комисия, за да можем да осъществим тези мерки, стига да има желание те да бъдат приети.

Въпрос: Усетихте подтекста на моя въпрос, ДСБ прави ли повече усилия от ГЕРБ в Общината?

Атанас Атанасов: Не случайно в други случаи сме поставяли въпроса, защо толкова години тези прости неща, които се виждат не са били извършени. Сега предположения пред вас не искам да правя в тази насока. Това, което е минало е изпуснато, отговорността е ясна за тези, които са управлявали през последните години, ние искаме от сега нататък обаче това да се промени, защото виждате това е един абсурд – миноритарните собственици, които държат 25 и еди-колко-си от капитала на банката управляват години наред, дават се кредити на свързани лица, което е недопустимо по закон, това са нарушения. Затова предлагам тези две мерки – от една страна да се създаде комисия, която да провери устава от 1997 година, а от друга да се назначат квестори, напълно независими лица, които да влязат от една стана да изяснят ситуацията, от друга да предотвратят други евентуални действия, които бих могли да засегнат капитала на банката. Друго? Благодаря ви.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Бонка Василева: Една икономическа “сглобка” в момента организира...
Има два коренно различни модела за София! Ние предлагаме прозрачен конкурс, за дагарантираме, че...
Декларация на ПП-ДБ относно военното престъпление, извършено от...
Има събития, които разкриват лъжи, свалят маски и крещят истината. Събития, които е невъзможно...
Любен Иванов отправи запитване към министрите на транспорта...
Депутат пита министри за буферния паркинг на Видин Депутатът от Видин Любен Иванов отправи...
Паметниците са много повече от градоустройствено, урбанистично, пространствено...
Паметниците представляват кои сме ние като общество - нашия морален и времеви интегритет -...
Столична община, район Витоша: Колосално незаконно сметище в...
От Район „Витоша“ сигнализират за огромно нерегламентирано сметище, заемащо 20 декара общинска площ в...