Въпрос от Иван Костов към Симеон Дянков

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.

Следва въпрос от народния представител Иван Костов относно провеждане на стрес тестове за проектираните руски реактори за АЕЦ “Белене”.

Господин Костов, заповядайте да развиете въпроса.

ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа министри! Моят въпрос е за намерението на правителството да проведе стрес тестове за проектираните руски реактори за АЕЦ “Белене”.

Уважаеми господин заместник министър-председател, тъй като няма споразумение за изграждане на АЕЦ “Белене”, Европейската комисия не предвижда провеждане на стрес тестове за проектираните от руска страна реактори. Рискът за България е особено голям, защото може да се съгласи да внедри ядрена технология, която не отговаря на европейските изисквания за безопасност след катастрофата във “Фукушима”.

В тази връзка моят въпрос към Вас е: ще поискате ли руските реактори да отговарят на същите изисквания, както действащите ядрени реактори в Европейския съюз?

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.

Министър Дянков, заповядайте за отговор.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Костов, краткият отговор на въпроса Ви е: да, след аварията в японската ядрена централа “Фукушима” Съветът на Европа прие декларация, цитирам: “Безопасността на всички ядрени централи в Европейския съюз трябва да бъде прегледана на основата на всеобхватна и прозрачна оценка на риска” – така наречените стрес тестове.

Предвижда се стрес тестовете да се провеждат за атомни електроцентрали, намиращи се в експлоатация към 30 юни 2011 г., както и на строящи се АЕЦ с лицензиран проект.

Независимо че АЕЦ “Белене” не попада в обхвата на европейските стрес тестове, защото както Вие казахте, няма все още такъв проект, от националния ядрен регулатор – Агенцията за ядрено регулиране, вече е изискано в рамките на лицензионния процес да бъде изготвен отделен анализ на базата на приетата от Европейската комисия методология за стрес тестове на техническия проект на АЕЦ “Белене”.

Позицията на нашето правителство е ясна по отношение на безопасността на ядрените централи: това е абсолютно условие както за функциониращата ни електроцентрала, така и за евентуални нови такива. Необходими са също така инвестиции за повишаване на безопасността на централите и свързаните с това нови технологии.

В тази връзка България, а и аз като заместник министър-председател напълно подкрепяме предприетите от Европейската комисия стъпки за уеднаквяване на начина за оценка на безопасността.

Подкрепям също усилия на Европейската комисия, която работи със страни извън Европейския съюз и с някои от нашите съседки, във връзка с организирането и оценяването на техни атомни електроцентрали или евентуални нови такива проекти. Благодаря за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Костов, заповядайте за реплика.

ИВАН КОСТОВ: Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми господин вицепремиер! Аз съм удовлетворен от Вашия отговор, а това много рядко ми се случва на трибуната на Народното събрание да го кажа.

Искам да кажа защо съм удовлетворен.

Първо, заради голямата Ви загриженост за ядрената безопасност в страната, заради стратегическото мислене по отношение на възможността България да внедри ядрена технология, която не отговаря на изискванията на останалите европейски страни за безопасност, което би влошило много авторитета на страната. Това означава, че Вие сте далновиден и предвидлив в изключително важно отношение, защото ако не направите това, след като светът е получил такъв катастрофален пример, какъвто е “Фукушима”, България десетилетия наред ще бъде упреквана, че е допуснала да създаде такъв риск на своята територия.

Пожелавам Ви да бъдете твърд и последователен в реализирането на тази политика. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Желаете ли дуплика, господин министър? Не, благодаря.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Войната не е мир!
ПП-ДБ призоваваме – нека наричаме нещата с истинските им имена. Войната не е мир....
Резолюция на Изпълнителния съвет на ДСБ
Потвърждава позицията на ръководството и ПГ на ПП-ДБ да не се подкрепи проектокабинет на...
Атанас Атанасов: първият мандат върви към провал
"Като наблюдавам ситуацията, особено от вчера, мандатът на г-жа Габриел отива към провал. Днес...
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ПП ДСБ 6-13 май
Можете да прочетете бюлетина ТУК.
Ивайло Митковски: причината да сме в патова ситуация...
Ивайло Митковски: Крайно време е, когато една политическа сила поеме ангажимент и обещае нещо...