Въпрос от Иван Костов към министър Трайков относно преговорите за цената на АЕЦ „Белене”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Преминаваме към въпрос от народния представител Иван Йорданов Костов относно преговорите за цената на АЕЦ “Белене”.

Заповядайте, господин Костов, имате думата.

ИВАН КОСТОВ: Благодаря, господин председател.

Колеги народни представители, уважаеми господин министър! Русия е предложила на Турция да изгради четири реактора по 1200 мегавата на стойност 20,6 млрд. щатски долара, което е по 2 млрд. 920 млн. евро за 1000 мегавата. На Анкара е предложена нова версия реактори.

От противоречивата руска информация излиза, че Москва настоява България да плати между 6 млрд. 300 милиона и 8 млрд. евро, което е значително повече от онези 5,9 млрд. евро, които е поискала от Турция за 2000 мегавата реактори. Подчертавам обстоятелството, че реакторите, предлагани на Турция, са нова, а на България стара версия. Подчертавам силно, че за старо поколение реактори от България се иска по-висока цена.

В тази връзка моля да отговорите: каква точно цена за старата версия реактори искат от Москва? Каква цена е приемлива за българското правителство за второ поколение ядрена технология? И трето, приемливо ли е за Вас България да внедри старо поколение реактори и да плати за тях по-висока цена, отколкото ще плати съседна Турция за нови? Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отговор, господин министър.

МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Костов, въпросите, които поставяте, са резонни, но отговорът не може да бъде еднозначен, както не могат да бъдат сравнени и проектите. Мога да отговоря единствено най-общо, както нееднократно съм го правил, че за България не е изгодно да направи компромис нито с техническите характеристики и характеристиките на безопасност на новата ядрена електроцентрала, нито с цената. Това са двете посоки, в които работим. Ако някъде има абсолютно идентичен проект като нашия, би могло да се направи съпоставка, но в случая разликите са много повече от приликите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Костов, имате думата за реплика.

ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин министър, аз приветствам принципите, на които Вие стъпвате, но не мога да разбера тази уклончивост. Тезите са ясни. Тук става въпрос за нова и стара версия. Става въпрос за ядрени реактори, за които според изнесените вчера данни – проучвания, извършени в Русия след катастрофата във Фокушима, разкриват множество слабости главно в областта на защитата от земетръсни рискове. Цитирам информацията, Доклада за екологична безопасност, в който са изброени 32 проблеми на руските ядрени централи, който е бил представен на 9 юни на съвещание на Държавния съвет, председателстван от президента Медведев. Нито една от централите не е била тествана за потенциално земетресение, което би могло да бъде причинено от земен трус. Вижте какво пише пък в новите изисквания за ядрена безопасност: “По-специално трябва реакторите да отговарят на защита от земетресение на нивото на максималното проектно земетресение, изразено от максималното земно ускорение и причините за избора му”. При това, казва Европейският съюз, разбирането на Европейската комисия е, че в този случай, когато работата върху проекта все още продължава, както е в случая, в който ви продават на вас или правят опити да ви продадат, новите изисквания трябва директно да бъдат заложени при изготвянето на самия проект. Става въпрос за една изключително сложна ситуация.

От Вашия отговор искрено се надявам, че ще остане онзи принцип, че няма да направите компромис нито с безопасността, нито с цената на фона на това, което всъщност се разкрива постепенно пред очите на все по-разтревожената българска общественост. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за дуплика, господин министър.

МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Господин Костов, определено новото поколение е по-добро от старото. Следващото ще е по-добро и от сегашното.

По отношение на проекта за АЕЦ “Белене” може би Ви е известно, че Агенцията за ядрено регулиране вече поиска от изпълнителя да докаже, че всички нови изисквания са включени или ще бъдат включени в проекта, което за нас е изключително важно, особено с оглед на негативния ни опит, когато Русия около началото на новия век е имала пълната възможност да защити нашите трети и четвърти блок. Не са го направили, дори са отказали да го направят, донякъде с надеждата да се строят нови централи, които пак да бъдат купени от тях.

Затова за мен е много важно да има всички гаранции, че това няма да се случи отново, когато евентуално в бъдеще централите от по-старо поколение отново попаднат под огъня на общественото мнение.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Комисията за Глеб Мишин ще проверяват близо 4000...
Да бъдат изслушани членовете на Съвета по българско гражданство към Министерството на правосъдието, зам.-министъра...
Бонка Василева: Статуквото ни изпързаля, но ще се...
Новото мнозинство, което управлява СОС не е съставено от общи политики за града, а...
Радан Кънев: Меморандумът е начало на отговорен преговорен...
Евродепутатът от "Демократична България" Радан Кънев заяви пред Радио Пловдив, че не вижда драма в предвидения...
Людмила Илиева: Комисията за Нотариуса ще изслуша съдия...
Според нея няма логична политическа причина разговорът в некоалицията да спре тук, който го...
Грети Стефанова: ГЕРБ не могат да преглътнат, че...
ГЕРБ искат да изпързалят софиянци и да си върнат властта Председателите на комисиите не...