Въпрос от Вили Лилков към финансовия министър относно прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

ВИЛИ ЛИЛКОВ: Уважаеми господин Министър, въпросът, който зададох към Вас, е свързан с конкретен случай, с който ми се наложи да се занимавам в последните месеци и е свързан с правата на граждани, дългогодишни спестители.

Когато се опитах да получа някаква информация по отношение на Националния компенсационен жилищен фонд, се оказа, че на сайта на Министерството на финансите няма никаква актуална информация и тя изобщо не е обновявана от много години. Освен това установих, че от 2008 г. лихвоточките изобщо не са били актуализирани и тяхната стойност стои на 8 стотинки. Нещо повече, бях силно изненадан, когато установих, че в момента Националният компенсационен жилищен фонд изплаща лихвоточки на граждани за 2010 и 2011 г.

Конкретният ми въпрос е следният: защо не е актуализирана информацията на сайта на Министерството на финансите, за да могат гражданите да се информират на какъв етап е изплащането на техните лихвоточки? Защо вече седем години не се актуализира стойността на тези лихвоточки, на една лихвоточка? Нещо много важно: темпото, с което Националният компесационен жилищен фонд изплаща в момента сумите на гражданите, определени като правоимащи, показва, че ние ще се справим с този проблем може би към 2040 – 2050 г. Годишно около 1400 – 1500 преписки се решават, а в момента около 55 хил. граждани, на които са им признати правата по този фонд, трябва да чакат. Представям си, че може би трябва да минат 40 години, за да бъдат изплатени тези суми. Благодаря.

МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Господин Лилков, споменахте, че сте провокиран от липсата на информация. Вероятно страницата на Министерството на финансите не е най-добре структурирана.

Искам да Ви уверя обаче, че в Раздел “Бюджет” подкатегория “Отчет на бюджета” на Министерството на финансите може да намерите регулярен отчет за степента на изпълнение на утвърдените области на политики и бюджетни програми на Министерството за съответната финансова година. В бюджетна Програма “Национален компенсационен жилищен фонд” може да се намери актуална информация за дейността на фонда за всяка година.

Проблемът, който поставяте, не е нов за пленарната зала, не е нов и за българското общество. Ако следвам буквално зададените въпроси, искам да Ви уведомя, че за 2015 г. разходите по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд са в размер на 11 млн. 371хил. лв., от които само 241 хил. са разходите, свързани с така наречената “издръжка на фонда”.

Съгласно Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, членовете на управителния съвет на фонда не получават възнаграждение, считано от началото на 2009 г. Сто петдесет и две местни комисии има към общините, които се определят като издръжка от общинските съвети. Такава информация не се предоставя от общините към Министерството на финансите, но тя е за сметка на издръжката на общинските администрации.

Що се касае до левовия индекс, който споменахте, съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, размерът на левовия индекс за едно спестовно число се определя от управителния съвет, като се взема предвид инфлацията, пазарните цени на жилищата и наличните средства по фонда. Тези три изброени условия следва да се изпълнят кумулативно, като на този етап не са отчетени обстоятелства, които да налагат промяна в индекса.

Прав сте, че има много натрупани права на граждани, които през годините се решават частично. Ако се приеме, че това е водещ приоритет във фискалното планиране за следващата година – знаете, че бюджетът за тази година беше съставен при ограничение и опасност от процедура за свръхдефицит – ако се прецени, че това е основен приоритет на политиката в следващата бюджетна година, би могло да се задели значителен ресурс, който да финансира окончателно всички натрупани права. Благодаря Ви.

ВИЛИ ЛИЛКОВ:

Не мога да приема, че критерии за определяне на вноските ежегодно във Фонда, по-точно бюджетът на Фонда, могат да бъдат наличните средства. Защото, когато няма средства, това означава, че няма да актуализираме тези лихвоточки с години напред.

Освен това никой не може да ме убеди, че от 2008 г. досега няма натрупана инфлация и цените на жилищата не са се променили. Тоест би трябвало да се преразгледат принципите и критериите, по които се определя цената на една лихвоточка.

Още нещо, настоявам, господин Министър, да се увеличи драстично размерът на средствата, които ежегодно се отделят във Фонда, защото се получава следното: хора, на които са признати правата им тази година и които са закупили жилище тази година, и са се надявали да получат парите тази година, ще ги получат след няколко години, а те плащат ипотеки.

Ще Ви прочета откъс от едно писмо, което получих на 22 май, именно по повод на този случай, с който се занимавах:

“В понеделник, на 25 май 2015 г., трябва да направя поредното плащане на ипотеката и не съм стигнала доникъде. Ситуацията се усложни много. Имам два варианта: или се изнасям и оставам на улицата с двете си деца, или плащам тримесечно закъснение. От никого нямам никаква помощ”.

Тоест тези хора са се надявали, че тази година, тъй като правата за тази година са им признати, ще си получат парите. Купили са жилище, теглили са кредит и сега им се казва: “Две хиляди и седемнадесета година ще си получите парите”. Разбирате ли за каква драма става въпрос? Това не е един случай, това са десетки и стотици случаи в България.

Обръщам се към всички народни представители да увеличим рязко средствата от 11 милиона, които ежегодно отделяме в този Фонд, за да можем да решим проблема на хората. Иначе, пак повтарям, 30 или 40 години ще трябва да чакаме, за да можем с това темпо да решим проблемите на хората и още повече със закъснение от пет години. Това просто аз не го приемам. Благодаря.

МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Господин Лилков, аз разглеждам ангажираността Ви с този въпрос като финален опит да скъсаме с комунизма, тъй като проблемите, които сега разглеждаме, са наследени от този период. Взех думата за дуплика, за да Ви обърна внимание, че, да, има промени в конюнктурата, свързана с пазара на недвижими имоти, но тя не е аргумент за увеличаване на този индекс, тъй като спрямо 2008 г. цената на жилищата е с отрицателен индекс. Нямаме и натрупване на сериозни инфлационни процеси, особено в последните години. Съгласен съм с Вас, че ако това е приоритет в Народното събрание в следващата година би могло да се задели един значителен ресурс за затваряне окончателно на тази страница – един казус, който е възникнал при други пазарни условия и при други реалности и обществена организация. Благодаря.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Любен Иванов: България няма годни летателни средства, с...
Вече почти седмица дни България се бори с огнената стихия. Горят хиляди декари борови...
Людмила Илиева: ПП-ДБ подходихме отговорно и предложихме добър...
Колкото и пъти да правим едно и също нещо по един и същи начин,...
Людмила Илиева: Колкото и пъти да правим едно...
Депутатът от ПП-ДБ призова политиците за отговорно отношение и ако е необходимо, всеки да...
Планът на ПП-ДБ: Първо антикорупционни закони и решения,...
На среща с президента Румен Радев лидерите на коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България...
Атанас Атанасов: Техническото правителство с втория мандат все...
Все още в 50-ото Народно събрание може да се намери мнозинство, което да излъчи...