Въпрос на Вили Лилков към икономическия министър относно масовото регистриране на специализирани предприятия, като инструмент за печелене на обществени поръчки

От началото на 2015 г. масово се регистрират обикновени фирми като „специализирани“ с цел да изтласкат останалите от процедурите на Закона за обществените поръчки. Техният брой за страната е 223, а 96 от тях (44%) са регистрирани тази години, януари месец. Причината е, че промените в ЗОП от 2014 г., поставиха специализираните предприятия в много изгодна позиция в конкурсите за възлагане на обществени поръчки.

Как държавата възнамерява да упражнява контрол върху подобни действия на недобросъвестни фирми?

Целия въпрос може да видите тук:http://www.parliament.bg/bg/topical_nature/23264

Отговорът на министър Лукарски: Да, действително проблемът е налице и недобросъветсни фирми се регистрират като специализирани и използват това за да изтласкват обикновените фирми от конкурсите. С проемните в ЗОП, които ще бъдат внесени в Народното събрание (НС) този проблем ще бъде решен. За съжаление желанието да се подкрепят хората с увреждания се превърна в начин за злоупотреба в конкурсите по ЗОП и това ще се промени.