Въпрос на Вили Лилков и Петър Славов към министъра на околната среда и водите относно строящо се сметище до с.Драгошиново, Самоковска община

Вили Лилков: „Получих много тревожно писмо относно строящо се сметище до с. Драгошиново, Самоковска община, на около 800м от р.Искър-зона за защита на питейни води и защитена зона от Натура2000. Твърденията са за реална заплаха опасност от отравяне на живущите в гр.София чрез питейната вода от яз. Искър и за укриване на това инвестиционно предложение, както от администрацията, така и от населението на София!
С Петър Славов внесохме в НС въпрос към министъра на околната среда и водите за изясняване на проблема. Ако твърденията в сигнала са верни, тогава ни чака доста работа….“.
http://www.parliament.bg/bg/topical_nature/24057