Възраждане

Зона Б-5, бл. 14, вх. Е

вторник – от 17.30 до 19.00 ч.
тел. 822 01 98

Председател: Иван Николов

0888 452 574

ivan.nikolov@investment-services.bg