Вили Лилков: Студентите ми строят метрото днес

Г-н Лилков, какви са основните проблеми на София в момента според Вас?

– Градската среда е в лошо състояние – с разбити тротоари и бордюри, хаотично положени разнородни и нискокачествени настилки, липса на чешми, пейки и обществени тоалетни и липса на стил в градското обзавеждане. Хиляди бетонни гаражни клетки незаконно са окупирали стотици декари от зелените площи на София, а качеството на изпълнение на ремонтите и новото строителство на общината не е добро. В кварталите и комплексите липсват улични табели. Поради насочването на инвестициите само в тези области вече са налице сериозни икономически, социални и демографски различия между София и околоградските райони, между северната и южната части на общината, между отделните райони на София. В селата около столицата живее едва около 7-8% от населението на общината, докато в модерните градове този процент е многократно по-висок. В резултат на това, 70% от частните инвестиции се насочват към 30% от територията на града, задълбочавайки споменатите различия, защото общината отваря малък фронт на бизнеса, който обикновено следва базовите общински инвестиции.

Лошо осветление – уличните лампи светят в короните на дърветата, насочени към улиците, без да осветяват тротоарите, липса на интелигентна ситема за управление на осветлението; обществения ред и сигурността са на много ниско ниво и най-важното – липса на визия в ГЕРБ за посоката на развитие на общината. Те наложиха мандатното мислене, което превръща София в провинциален град, в който общината става заложник на краткосрочни проекти и на изпълнение на социални очаквания. Изключвам метрото, което се изгражда повече от 30 години и е заслуга на много кметове и предимно на инженери и специалисти, както и системата за третиране на отпадъци, която ни бе наложена от Европа и подарена пак оттам.

Това провинциално мислене не обръща внимание на природните богатства като перспектива за развитието на града, пропуска и да го превърне в център, привлекателен за инвестиции и предприемачи, които са в града не благодарение на, а въпреки администрацията и ръководството на общината.

Освен това, зеленият индекс на европейските градове за екологичното състояние на 30 водещи европейски града по 30 индикатори поставя София на последно или предпоследно място във всички класации. Независимо от прекрасните си природни дадености, градът ни е най-слабо озеленената европейска столица, въздухът е силно замърсен от фини прахови частици, по отношение на рециклирането на отпадъци също сме последни.

Какво трябва да се промени в столицата ни?

– Време е за промяна, която да превърне София от град с национално значение, в град с европейско значение. Не може София да се сравнява само с останалите български градове, при условие, че тук се инвестират огромната част от европарите и е съсредоточен експертният и научен потенциал на България. Критерий за сравнение трябва да са градове, като Будапеща, Прага, Варшава, ….

София трябва да е град със самочувствие, добре устроен, сигурен, удобен за живеене и привлекателен за инвестиране. Град на многообразието, с богато историческо наследство, образовани и толерантни жители и чиста околна среда, истински зелен град. Виждам възможности, от една страна, в сериозни публично-частни партньорства за реализция на големи проекти и облекчаване на процедурите за работа на бизнеса, а от друга, да се работи по-посока на интелигентната специализация на града в модерни направления на индустрията и технологиите. Освен това, развитието на София като туристически, спортен и културен европейски център е много важна задача на бъдещата кметска управа. От това града също може да печели. Предвиждам развитие на София като европейско и регионално балнеоложко средище на основата на минералните води.

В какво греши досегашната управа на София?

– Неефективното харчене на парите на София и корупцията в провеждането на обществени поръчки, чрез които се източва основната част от бюджета на столицата, са основен белег на управлението. Небалансираното развитие на столицата е хроничен проблем – изливат се пари само в част от територията й, което обрича едни квартали на обезлюдяване и деградация, а други на прекомерен инвестиционен натиск и пренаселване.

Пример: занемарената северна част на града и южните квартали, които бързо се заселват при липса на базова инфраструктура, да не говорим, че в целия град дори улични табелки липсват. Липсват хармония и стил в градската среда, налагат се решения, които са чисто и просто отбиване на номера. София твърде много е зависима от еврофондовете; липсват сериозни публично-частни партньорства; игнорира се бизнеса и общината се превръща в най-голям работодател.

Огромни загуби търпи градският транспорт от гратис-пътуванията. Около 15% пътуват без билети, което при 50 млн. пътувания годишно се оценява на приблизително 75 милиона загуби за общината. Категорично ще въведа контрол на входа на превозните средства и ще намаля рязко загубите. Големи загуби е натрупала “Топлофикация” с текущи пасиви над 645 млн. лв за 2014 г., които нарастват и вече задълженията надвишават два пъти годишния й оборот. Транспортните дружества на общината също са натрупали големи задължения, близо 100 млн. лв, нарастват дълговете и на някои от здравните заведения. Но най-големи са “пробойните” от некачествената работа и некачествените материали при ремонти и строителство, защото вложените пари автоматично се обезценяват.

Предложете Вашите решения за превръщането на София в зелен град?

– На първо място, София трябва да преосмисли много от концепциите за своето бъдещо развитие и това може да стане на основата на базов документ, Зелена Конституция на София, идеите на която постепенно да бъдат включени във всички нормативни документи на Столична община. Тя трябва да насърчава зелената икономика и реализацията на зелените идеи за София.

Ще създам звено за зелено градско планиране и проектиране с годишен бюджет за финансиране на пилотни зелени проекти от минимум 5% от инвестиционната програма в Столична община, с цел до края на мандата този процент да се удвои. Ще обвържа такса смет с разделянето на отпадъците – колкото повече отпадък разделят гражданите и фирмите, толкова по-малка такса ще плащат. Преобразяването на междублоковите пространства ще бъде дългосрочен приоритет. Ще инициирам залесителна програма, с оформяне на градини, пейки и осветление, като ще ограничавам нетипичните за България дървесни видове и растения. Чрез програма “Зелена София” ще насърчавам етажните собствености и гражданите да облагородяват пространствата около домовете си. Ще наложа традицията “Подари дърво” – за всеки регистриран автомобил на територията на общината да се засажда по едно дърво в зеления пояс около София.

Днес немалка част от новозасадените дървета в София изсъхват. Ще въведа принципа на отложено плащане при залесяване, според който фирмите ще поемат грижата за поливане на дърветата и 50% от сумата ще се плаща след година, когато се види резултата.

Ще възложа изработването на дългосрочна програма за укрепителни и залесителни дейности по бреговете на софийските реки, съчетано с изграждане на пешеходни алеи и велоалеи. Така ще осигурим вход за чистия въздух в София и ще осъществим започнатото от първите европейски и български градинари преди повече от век – реките да подобрят качеството на живот на софиянци и да станат интегрална част от градската среда.

Ще изпълня решението на СОС за създаване на специализирана служба за проучване, развитие и експлоатация на минералните извори, която да предложи на общината конкретна дългосрочна програма за развитие на всяко находище. До минералните извори на селата Казичене и Чепинци ще се изградят къмпинги и многофункционални спортни комплекси и басейни.

Атакуват Ви, че сте участвали в управлението на града по времето на Софиянски и модела на “плаващите мнозинства”?

– През всичките години работа, наистина работа, в Столичния общински съвет, бях най-активният общински съветник със стотици инициативи, доклади до СОС и взети решения по тях. Срещнал съм се с хиляди граждани, решавал съм проблемите им и съм отправил над 150 питания към кмета по проблемите на София и на гражданите. Автор съм на наредби и стратегии, по които работят СОС и администрацията. Всяко гласуване и всяка позиция, която съм заемал, са били в интерес на софиянци. И най-важното – решенията, които съм предлагал и позициите, които съм заемал, са били компетентни. Аз съм от тези, които четат и мислят преди да говорят и не се подавам на внушения, особено политически. Не съм си позволявал поведение, което да е укоримо от гледна точка на правилата и морала!

Какво Ви казват хората, които срещате по улиците на столицата сега?

– Тези, които познават мен и моята работа, ми благодарят за това че съм помагал. Мога да припомня, че преди няколко години в проучване, проведено сред журналистите, отразяващи работата на СОС и сред самите общински съветници, бях обявен за най-активен съветник и най-добър оратор в общинския съвет. Това ми стига.

А студентите Ви?

– Не съм ги разочаровал, дори днес по време на кампанията, ми се обаждат хора на които съм преподавал преди 20 години, за да ме подкрепят. Докато бях общински съветник не съм се отделял от работата си в Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”. Бях с пълно учебно натоварване и ръководител на катедрата по физика 15 години. Не прекъснах и научната си работа, затова успях да защитя и докторската си дисертация и професурата. Изключително съм горд с моя университет, където има прекрасни специалисти и той става все по привлекателен в последните години. Обичам работата си като преподавател и уважавам студентите си, които днес правят метрото, изграждат сложни геотехнически съоръжения, ръководят минни обекти и кариери, проучват води и минерални извори, спират свлачища. Те са там, където е най-трудно, защото по-трудно е да проникнеш в Земята, отколкото да полетиш в Космоса!

Какво ще приемете за успех за РБ на тези избори?

– Балотаж и увеличаване на броя на общинските съветници на Реформаторския блок в общинския съвет. Едноличният модел на управление на ГЕРБ трябва да бъде премахнат, защото той доведе до узурпиране на общината на всичките й нива от кадри на една партия и еднолично вземане на решения в нея, без контрол!

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...
Атанас Атанасов: Главният секретар Живко Коцев трябва да...
„ГЕРБ и ДПС искат Живко Коцев извън МВР. Те са си поставили за задача да си осигурят...