Вили Лилков: Програма “Зелена София” – възможност за добър старт на етажната собственост

През 2010 г. Столична община финансира пилотен проект “Гражданско участие за по-уютна среда “за районите “Слатина”, “Изгрев” и “Подуене”, в рамките на който общината и етажни собствености ремонтираха и възстановиха 65 квартални градинки и между блокови пространства. Интересът към проекта бе много голям и като продължение на идеята за разширяване на гражданското участие в озеленяването на града общинските съветници взеха решение за разработване на правила и финансиране на проекти по програма “Зелена София” за цялата столица.

По програма “Зелена София” се финансират регистрирани етажни собствености и юридически лица с нестопанска цел. Допустимият размер на средствата, за които може да се кандидатства, е 3000 лв. за етажните собствености и 5000 лв. за юридически лица с нестопанска цел. Средствата се изразходват за възстановяване и развитие на площите между жилищните блокове и околните пространства – общинска собственост; за създаване на дълготрайни материални и нематериални активи в жилищните райони и селата около София. Проектите трябва да са насочени към благоустройство и разширяване на зелените площи, утвърждаване на общностни инициативи, създаване на среда, която подпомага развитие на социалните контакти и общуването между съседи. Освен за разходи за озеленяване може да се кандидатства за финансиране за оформяне на цветни пространства, изграждане на беседки, алеи между зелените площи, декоративни огради, декоративни бордюри и купуване на инвентар за поддръжката им. Разбира се, ако подобни дейности вече са финансирани по друг проект или са предвидени за изпълнение от Столична община, те няма да бъдат финансирани.

Насоките за кандидатстване са публикувани на адрес www.sofia.bg в рубриката “Зелена система – новини”. Те може да се получат в районните администрации, някои от които (като тази в “Лозенец”) оказват дори услугата не само да консултират желаещите етажни собствености, но и да попълнят техните формуляри. Процедурата е максимално опростена и всички формуляри са типови. Необходимо е да се проведе събрание на етажната собственост, да се приеме решение за участие в конкурса и да се определи отговорникът за неговото изпълнение; да се попълни декларация от председателя на етажната собственост, че средствата ще се изразходват само за реализация на проекта и че не са получавани средства по тази или друга схема за финансиране за подобни дейности. Подробно трябва да се опишат предвидените дейности, като необходимо условие за финансиране е те да не противоречат на предвижданията на подробните устройствени планове на общината за конкретната територия. Важно условие е също така повече хора да бъдат пряко въвлечени в дейностите по изпълнение на проекта и резултатите от него да засягат по-големи общности от граждани. Районната администрация осигурява служебно регистрационната карта за етажната собственост; удостоверение, че конкретната територия е общинска, и заверена скица. Подобни са и необходимите документи за кандидатстване от страна на юридическите лица с нестопанска цел.

Всички поръчки за купуване на материали и оборудване се провеждат от Столична община и се предоставят безвъзмездно на одобрените кандидати. На сайта на Столична община е публикуван списък с примерни материали и оборудване, придружен с примерен ценоразпис, който кандидатите следва да ползват при подготовка на бюджета за съответния проект.

Срокът за кандидатстване е 22 юни, отговор от кметството може да се очаква през август, а дейностите по изпълнение на проектите трябва да приключат до месец ноември т.г.

Разбира се трудът, който ще се полага при изпълнение на проектите, няма да се заплаща, но кварталът ще стане по-хубав. Добрите резултати от изпълнението на програмата и включването на повече доброволци ще дадат основание на общинските съветници да увеличат финансирането на програмата през следващите години.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...