Вижте какво отхвърли СДС

 

Проект

ЦЕННОСТИ И ИДЕНТИЧНОСТ

Следвайки волята на нашите избиратели, ние утвърждаваме Синята коалиция като:

– Траен и отворен политически съюз на българските демократи, приемник на антикомунистическата и реформаторска десница;

– Защитник на правата и свободите на гражданите и неприкосновеността на собствеността.

– Алтернатива на популизма, опираща се на опита и компетентността;

 

ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

Ще представим цялостна стратегия за преодоляване на кризата в икономиката и преминаване към стабилен и устойчив растеж, рязко повишаване на доходите и заетостта;

Ще предложим пакет от смели мерки за подобряване на качеството на публичните услуги, образованието и здравеопазването,  намаляване на разходите на администрацията и по-справедлива социална система;

Ще създадем нови правила за развитие на семейния, малкия и среден бизнес, за да дадем свобода на предприемчивите да печелят от своя труд;

Ще осигурим приемственост в търсенето на енергийна независимост и сигурност на нашата страна;

Ще продължим битката с монополите в името на честната конкуренция и благото на потребителите;

Ще гарантираме обществения ред, върховенството на закона и справедливостта чрез реформи в Съдебната система, Прокуратурата, МВР и службите за сигурност.

 

Коалиционни принципи и механизми

I. Принципи

1.1. Синята коалиция е траен политически съюз, който развива политическото споразумение от 2009 г. и действа на основание на съгласието при вземане на решения.

1.2. Настоящото споразумение регламентира явяването на подписалите го партии на предстоящите избори за ОНС и ЕП.

1.3. По отношение на общите политики, описани в настоящото споразумение, Синята коалиция действа с общи органи, механизми за взимане на решения и позиции. Сферите на общата дейност, неупоменати изрично в това споразумение, се определят с допълнителни анекси.

1.4. Синята коалиция има обща политика по всички въпроси и приоритети, уредени в настоящето споразумение и неговите анекси.

1.5. Общата политика се изработва от общите политически органи на Синята коалиция, като се взимат под внимание становищата на съставляващите я партии. Представя се на съвместни редовни пресконференции.

II. Механизми

2.1. Синята коалиция се представлява от двамата съпредседатели само заедно. Това са председателят на ПП „Съюз на демократичните сили” и председателят на ПП „Демократи за силна България”. Те представляват коалицията пред всички държавни институции, включително централните избирателни комисии за различните видове избори.

2.2. Създава се постоянен изборен щаб на коалицията със съпредседатели, излъчени от двете партии.

2.3.Партиите, участващи в споразумението, имат общо парламентарно представителство в Националния и Европейския парламент. ПГ се представлява и ръководи от двама съпредседатели – от ПП СДС и ПП ДСБ. Парламентарната група на
Синята коалиция в Европейския парламент има един председател, който се избира от евродепутатите на Синята коалиция със съгласие. Парламентарните решения по общата политика се вземат със съгласие. В случай на непреодолими различия, отнасящи се до въпроси на общата политика, общото решение се взема от Коалиционния съвет.

2.4. За  провеждането на общата политика се създава Коалиционен съвет под председателство на двамата председатели, които представляват коалицията, с участието на съпредседателите на предизборния щаб на коалицията, представителите в европейския парламент, ръководството на парламентарната група в националния парламент, по двама представители на националните ръководства и председателите на партиите, които допълнително са се присъединили към споразумението, както и един представител на местната власт.

2.5. При взимането на решения, засягащи формирането на правителство, вот на доверие или недоверие, гласуването на бюджета и други парламентарни въпроси, приети за особено значими от Коалиционния съвет, участват и народните представители на коалицията.

2.6. Коалиционният съвет взема решения по общата политика с обикновено мнозинство от всички членове на състава си, като всеки един от съпредседателите на коалицията има право на вето.

2.7. Синята коалиция урежда с анекси сътрудничеството и коалиционните си взаимоотношения с други политически партии.

2.8. Партиите, съставляващи Синята коалиция, определят кандидатите си за изборни длъжности съобразно своите вътрешни правила и устави и гарантират равен шанс на  предложените кандидати.

2.9. Разпределението на водачите и местата в националните листи за Обикновено Народно събрание и Европейски парламент се определя с писмен анекс към настоящото споразумение. След подписването си, този анекс става неразделна част от споразумението.

2.10. Разпределението на държавната субсидия   се договаря  с писмен анекс към настоящото споразумение. След подписването си, този анекс става неразделна част от споразумението.

2.11. По въпроси извън общата политика, партиите  се задължават да съгласуват позициите си предварително, както и да полагат усилия за сближаването им.

2.12. Решението за финансиране на кампанията и разпределяне на субсидията в 42-то Народно събрание се взима от съпредседателите на Синята коалиция след консултация с Коалиционния съвет.

2.13. Изключенията от принципа на равнопоставеност са следните договорености:

а) водачът на общата листа на кандидатите за Европейски парламент се излъчва от СДС. Вторият в листата се излъчва от ДСБ.

б) Съотношението на водачите на листи между СДС и ДСБ в дългите листи (между 7 и 14 мандата), средните листи (между 5 и 7 мандата) и късите листи (под 5 мандата) се запазват съгласно разпределението от 2009 г.

III. Oбща политика.

3.1. Обща политика са задължително въпросите за:

– Основни пунктове и ключови послания на предизборната програма;

– Преговори и решение за участие на коалицията в изпълнителната власт;

– Отношение към правителство;

– Гласуване на вот на доверие, вот на недоверие и на държавния бюджет;

3.2. Сферата на общата политика може да бъде разширявана с решение на Коалиционния съвет.

IV. Разширяване на Синята коалиция

4.1. Синята коалиция е отворена за нови политически партии и организации.

4.2. Организациите, присъединяващи се към споразумението, приемат глави I, II и IIIпо-горе, както и политическите ценности, цели и задачи, формулирани в преамбюла на споразумението.

4.3. Решение за промяна в състава на коалицията се взима с обикновено мнозинство от Коалиционния съвет.

4.4. При подписване на настоящото споразумение от нови организации, се приемат и съответни изменения в анексите по чл. 2.9., 2.10. и 2.13.

V. Разни

5. При възникване на извънредни обстоятелства Коалициония съвет може да предложи цялостно ново споразумение.

Споразумението се сключва от Мартин Димитров за „Съюза на демократичните сили” и Иван Костов за „Демократи за силна България”.

София … май 2012  

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...