ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ

Дата на раждане
03 ноември 1957 г.

Място на раждане
Силистра

Семейно положение
Женен