Веселин Методиев: На предстоящите президентски избори пред България има три опасности

Водещ Асен Григоров: …На първа страница обаче, след известно размърдване под сините шапки, Веселин Методиев и Владимир Кисьов. Двамата, които са определени от съответните политически сили, г-н Веселин Методиев от ДСБ и Владимир Кисьов от СДС, да започнат преговори за единна кандидатура на десните сили за президентските избори. Заповядайте, добро утро.

Владимир Кисьов: Добро утро.

Веселин Методиев: Добро утро.

Водещ: Здравейте, г-н Кисьов, здравейте, г-н Методиев, заповядайте. Виждахте ли се, чувахте ли се вече след като вие първи бяхте определен за главен преговарящ, г-н Методиев, от вашата партия?

В. Методиев: Аз говорих с г-н Колчаков преди време, а с г-н Кисьов не сме се виждали. Научих от медиите, но сега тук разменихме една-две думи и тепърва ни предстои да разговаряме. Ние се познаваме отдавна, не от скоро.

Водещ: Да, това исках да ви питам. Вие всъщност откога се познавате?

Вл. Кисьов: Значи, сигурно и двамата няма да си спомним точно откога се познаваме, но повече от 30 години, много пъти сме говорили по разни въпроси. Аз нямам абсолютно никакви притеснения в разговорите с г-н Методиев, предполагам, че и той, затова защото мисля, че това, което… тези разговори, които ще водим, са в интерес на всички, които мислят за утвърждаване на демокрацията в България.

Водещ: Как преценявате, сега всеки от гледна точка на политическата си сила, какъв е… какво е политическото значение на предстоящите тази година президентски избори?

Вл. Кисьов: Зависи, значи трябва да го гледаме от всички аспекти, политически. В момента сме свидетели на една обстановка в страната, в която управлението е изцяло на БСП с НДСВ и ДПС, една коалицията, която още в самия си старт доказва, че не може нито да се справи с обещанията, нито да фиксира определени приоритети. Освен това БСП владее и постове в Народно събрание, поста министър-председател. Мисля, че на всеки един гражданин, който се отнася критично към развитието на политическия живот и демократичните процеси в България, трябва да си дава ясно сметка…

Водещ: Смятате, че президентският пост би могъл да балансира в някакъв смисъл…

Вл. Кисьов: Да, категорично, защото президентът Първанов в крайна сметка е и родителят на това правителство. По негова рецепта беше направено това правителство и ми се струва, че балансът на властите просто не съществува в момента.

Водещ: Подобна ли е оценката на ДСБ, г-н Методиев?

В. Методиев: Да, разбира се, защото има в тези избори три заплахи. Едната е чисто червената заплаха, която е в лицето на действащия президент. Втората произтича от факта на тази коалиция, която се дирижира във висока степен от Ахмед Доган. И на трето място, разбира се, опасността от популисткия вот, което означава България да остане на едно място, да тъпче на едно място…

Водещ: Ами, това…

В. Методиев: …и влизайки като член на ЕС, да бъде една от най-слабите страни.

Водещ: Добре е оценката за политическата ситуация, обаче чисто за, така, партиите вдясно какво значение могат да имат предстоящите президентски избори?

В. Методиев: От една страна, възможността да се докаже на практика единодействие както в парламентарното поведение, така и в една изборна схватка, каквито са мажоритарните президентски избори. А от друга страна, да се даде възможност за мотивация на десния избирател, че нещата не изглеждат толкова трудни, колкото са, така, на пръв поглед.

Водещ: Какъв мандат всъщност ви дадоха, г-н Кисьов, в СДС?

Вл. Кисьов: Значи, мандатът преди всичко е да се седне на масата, да се разговаря, да бъде избран този човек, този… номиниран този кандидат за президент, който е приемлив за всички, които претендират, че са партии и имат позиции вдясно, без да разбира всеки… без да иска някой да има водещата роля в една такава номинация, да се прояви достатъчният разум с действително искрена позиция на всеки един от представителите вдясно и като почвам да ги изреждам кои са тези представители вдясно, защото това ще ви е…

Водещ: Интересен въпрос, защото вчера се появиха разни коментарчета…

Вл. Кисьов: Е това ще ви е въпросът. Разбира се, се започва с партиите, които са членки и присъединени към Европейската народна партия. Това са и парламентарно представените политически сили. Говори се, разбира се, и с другите, които са в дясно и имат претенции да представляват някого вдясно и са доказали, че имат позиции в дясното, отново казвам, за номиниране на тази фигура, която, същото каза и г-н Методиев, която да даде възможност ние да намерим, да вдъхнем вяра не само у тези, които са изцяло избирателите вдясно, да вдъхнем вяра на избирателите въобще в България, че политическият живот съществува.

Водещ: Че има ляво и дясно…

Вл. Кисьов: …че има ляво и дясно…

Водещ: …в политическия живот, то не е много ясно това.

Вл. Кисьов: …във всеки случай да се преборим с опитите на политически фигури, които присъстват в България от години, които искаха да разрушат и успяха да разрушат политическия живот в известна степен, а без… за всяко нещо и във всяка област казваме, че се прави политика, а политиката се прави от политици. В същия този момент да се опитваш да събориш политическата система, говори за… че не си в час и не си нормално мислещ.

Водещ: Колко широк кръг виждате вие, г-н Методиев, за възможни субекти вдясно, които да подкрепят една кандидатура, да допуснем, че…

В. Методиев: Нашата амбиция е да се постигне единодействие между трите парламентарни групи, зад които има избиратели, защото те са се доказали на избори, и тя включва…

Водещ: Имате предвид ДСБ, ОДС и…

В. Методиев: …Обединените демократични сили и БНС.

Водещ: …и БНС.

В. Методиев: Ние досега сме чули, че в БНС има такава идея, г-жа Мозер да бъде оторизирана на лидерско равнище. Вероятно в ОДС, поне аз лично смятам, че лидерът на СДС ще получи такъв мандат, за да може да се окрупни форматът, при който ще се проведе, надявам се, крайната фаза на преговорите и вече постигането на споразумение. Не си го представям…

Водещ: Тоест, така, прагматичната част от разговорите и накрая лидерите да се договорят.

В. Методиев: Разбира се, нашата задача не е да стоим пред камерите. Това е общо взето само заради желанието и вашата покана, иначе нашата задача е да разговаряме вън от камерите. Исках само да допълня, че не е възможно, и не само аз, а и колегите ми в ДСБ не си представяме формата от 7, 8, 12 партии, защото то при всички случаи няма да работи това нещо, и тъй като тук единодействието, което вие сте поставили под въпрос в бланка на телевизията, е в две посоки – годината на президентските избори да е единодействие и в парламента, тъй като там ни е нужно наистина синхронизиране на действията поради факта, че опозицията днес е малобройна, така реши българският избирател, и това е задължение, което ние трябва да спазваме през цялата година, така че заради това този формат за нас е най-сполучлив.

Водещ: Тоест, вие… Това е важно, което казвате за взаимодействието в парламента, защото то някак си не може само по една писта да върви…

В. Методиев: Не може, да, така е.

Вл. Кисьов: То категорично не може само по една писта. Много, от изключителна важност е и лидерите на политическите сили действително да седнат, и те в крайна сметка представляват и в парламента, и в парламентарните групи, да седнат, да стиснат искрено ръцете. Защото не можеш да убедиш нито журналисти, нито граждани, ако лидерите на политическите партии не общуват помежду си и нямат тази воля за единодействията, да убедиш, че е искрена една обща позиция…

Водещ: Как СДС еволюира до желание за подкрепа на…

Вл. Кисьов: Аз се радвам…

Водещ: …ДСБ за присъединяване към Европейската народна партия, след като преди два месеца г-н Филип Димитров, и то беше откровено на заседанието в Истанбул…

Вл. Кисьов: Да, мисля, че се използва това отново от хора, които искат вътрешно в дясното да… не да правят мостове и мостове да строят, а да разбиват дясното. Мисля, че с ясното съзнание…

Водещ: Не, сега вие го казахте ясно. Няма проблем.

Вл. Кисьов: Не, по същия начин беше и преди два месеца. По-лошото е, че се опитва някой да преведе по различен начин поведението и на СДС в рамките на Европейската народна партия. Мен ми се струва, че това е нормалното поведение на всяка демократична формация, да желае и да подкрепя и да види повече свои сродни и сестрински партии в демократична формация, дясна формация. Това е стремежът и на Европейската народна партия. Това е и една база за общи действия и в парламента, и за избори. Аз се радвам, че вие точно… съвпада вашият първи работен ден с нашата среща и нашия разговор с дата 10 януари, може би има и някакво…

Водещ: А и интересно ми беше дали някой от вас ще се сети на 10 януари…

Вл. Кисьов: …може би има някакъв символ в това. Може би има някакъв символ в това. Тя е датата също на единението на демократите в България за налагане действително волята за промени в страната.

Водещ: Зрителите, ако са забравили, на 10 януари 1997 г. беше щурмът и обсадата на парламента, след който настъпиха всички промени – падна правителството на Виденов, Николай Добрев, покойният, върна мандата и ОДС в тогавашния формат спечели следващите избори. Има ли еволюция, г-н Методиев, в позициите на Съюза на демократичните сили, поведението спрямо вашата политическа сила?

В. Методиев: Едно от най-тежките неща на такива разговори е да се дава публична оценка за партньорите, защото в тази публична оценка би трябвало да няма демагогия и двуличие, а от друга страна, трябва да се пестят всякакви критики на фазата, на която се намираме. Аз наистина се радвам, че на днешния ден, понеже в Брюксел сега е 7.15, след около два часа на заседанието на бюрото на Европейската народна партия Демократи за силна България ще бъдат подкрепени от СДС, от БЗНС и от ДП, за да бъдем асоцииран член, т.е. пълноправен член на Европейската народна партия, както са колегите от другите три партии. А за нас това е успех и смятам, че той се дължи най-вече на тези 235 хиляди избиратели, които дадоха доверието си, за да бъде ДСБ парламентарна партия. От моята политическа практика знам, че независимо от мнението на останалите партии в една страна, в ЕНП се цени изключително много парламентарен резултат. Ако една политическа партия се е представила достойно на избори, успяла е да спечели доверие на хората, седи сериозно в парламента, то неизбежно нейното членство в Европейската народна партия, както беше преди в Християндемократическия интернационал.

Водещ: Добре. Да ви питам нещо друго сега, като ще започнете преговори около президентската кандидатура и за евентуално взаимодействие при други действия, при други позиции в Народното събрание, СДС имаше едни 24 идеи за промени в конституцията, в които например ясно се казваше, че институцията на вицепрезидента е доста безсмислена. Сега, предстои конституционна реформа, обсъждали ли сте, поотделно предполагам засега в партиите си, поставянето на този въпрос?

Вл. Кисьов: Аз мисля, че за всички е ясно и не може да има промяна в една такава позиция, че вицепрезидентският пост не е облечен с особено, така, задължение, освен определени ритуали или по заместване. И няма промяна в нашата позиция. Аз мисля, че не това е най-главното в промените в конституцията, които от толкова години ги лансираме, и в крайна сметка трябваше да минат няколко години, за да се убедят вече и да заговорят в подобен глас и други политически сили, и извън дясното говоря…

Водещ: Защото и г-н Методиев тогава беше от СДС.

Вл. Кисьов: Аз казвам извън дясното, ние нямаме различия по отношение на промените в конституцията.

Водещ: Питам ви, защото ми се струва удобен моментът, нали, хем ще има промени в конституцията, хем се задават и президентски избори.

Вл. Кисьов: Но за мен е важно, като става въпрос за единодействието, и вие вметнахте и тема сутринта за борба с корупцията, за борба, така… има ли необходимост от комисия за борба с корупцията. На мен ми се струва, че в контекста на всичко обещано и гръмките фрази и лозунги, с които се стартира в това правителство, с много такава неясна структура, тя за някои хора е ясна де, но неясна като възможност за реализация на политики, ми се струва, че дясното ще има тепърва, консолидацията в дясното и общите действия имат тепърва прекалено много задачи оттук нататък, затова защото се вижда, че управляващите не могат да се справят с определени проблеми. Точно обратното се случва.

Водещ: И се иска здрава опозиция. Г-н Методиев…

Вл. Кисьов: И се иска много здрава опозиция, за да може действително да накараш, като не може някой сам да се накара да работи, да го накараш да работи.

Водещ: Г-н Методиев.

В. Методиев: Аз вчера бях на консултативен съвет по национална сигурност във връзка с демографската криза.

Водещ: Демографската криза.

В. Методиев: И там казах в присъствието на членовете на съвета, че ние не можем да имаме общо становище, че можем да дадем едно съобщение за медиите, по простата причина, че президентът на страната няма пълномощия по конституция, за да решава някои от проблемите на демографската криза. Българският президент се избира пряко и същевременно той не е глава на изпълнителната власт. Това от гледна точка на европейската практика е една много интересна картинка. Има я във Франция, по много по-сложен начин направена. Изпълнителната власт се ръководи или от министър-председателя, когато е парламентарна републиката, или от президента, когато е президентска република.

Водещ: Когато е президентска и когато е пряко избран.

В. Методиев:Нашият президент не е в нито един от двата модела, което е доста неприятно. А вицепрезидентът съвсем не попада в никакъв модел.

Вл. Кисьов: Той го няма въобще в модела.

В. Методиев: Така че от тази гледна точка в самата кампания на тези избори коректността към българските граждани изисква тези въпроси да бъдат част от дебата, от състезанието на кандидатите. А доколко и как ще успеем тази тема да я въведем в дебатите, доколко и как тя ще може да стане основна, за смисъла и съдържанието на президентската институция, предстои да видим. Предполагам обаче, че както имаше социален президент, сега може да се яви някакъв друг вид популистки вариант. Дали ще е Сакскобургготски, дали ще е кметът, с който работи г-н Кисьов в момента, няма никакво значение. Тези хора просто ще лъжат, те няма да казват това, което е истинският проблем на тази институция, а ще демагогстват пред хората. Има опасност да ги заблудят. Затова нашият кандидат не трябва да допусне тази опасност, защото ще осъдим страната си, и още пет години, на държавен глава, който ще се прави на такъв, какъвто не е, т.е. ще се занимава с неща, които не са негова задача.

Водещ: Добре. Така да завършим. Аз ви благодаря за участието в нашето предаване. За първи път заедно, въпреки че нямам претенции да почваме преговорите тук, в студиото…

Вл. Кисьов: Много пъти сме били заедно и ще бъдем с г-н Методиев, така че нямаме проблем…

Водещ: Да, това в кръга на шегата, разбира се. Владимир Кисьов и Веселин Методиев от Съюза на демократичните сили и Демократи за силна България преди всъщност да започнат преговорите за единна кандидатура за президент на десницата. След малко продължаваме със случката около ТЕЦ “Варна”, т.е. лоша или добра новина е това, че руснаците се отказаха да купят ТЕЦ-а във Варна. Благодаря ви за участието.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Атанас Атанасов: Шефът на военното разузнаване поддържа контакт...
Случващото се в МВР и в "Митници" е многофункционално активно мероприятие, организирано предизборно за...
Стоян Михалев: Целта е била да махнат главния...
"Живко Коцев е бил притискан да подаде оставка от страна на вътрешния министър и...
Радан Кънев: Надяваме се г-н Главчев да си...
"Надявам се, че г-н Главчев ще си дава сметка, че той има една задача...
Кристина Петкова: Безобразното и брутално нарушаване на закона...
Въпреки нелепите оправдания от страна на служба “Военно разузнаване”, че не са разработвали Атанасов...
Атанас Атанасов: С избора на Калин Стоянов се...
Ген. Атанас Атанасов от ПП-ДБ заяви, че са възмутени от състава на служебно правителство,предложен от...