Веселин Методиев: МВР и Румен Петков слагат политически чадър на “обръча от фирми” на Доган

Водещ Асен Григоров: Добро утро сега на Мая Манолова и Веселин Методиев, които, разбира се, не са тук, за да коментираме взрива.

Мая Манолова: Здравейте.

Веселин Методиев: Добро утро.

Водещ: Здравейте. А да коментираме всичко, което се случва около прочутото европрисъединяване на България от началото на седмицата и има ли връзка между вота на недоверие, който, така, опозицията внася, и това, което се случва с България на международното поле. Какви са коментарите, г-жо Манолова, от гледна точка на управляващата коалиция по наистина негативните сигнали, които идват от страна на Европейската комисия?

М. Манолова: Разбира се, докладът на еврокомисаря по разширяването Оли Рен е доста критичен, но разгледан в неговата цялост той е обективен и бих казала балансиран. Всъщност с оглед целите на мониторинга е нормално този доклад да съдържа предимно споменаване на слабостите и на проблемните области с цел да бъдат посочени недостатъците и да бъдем стимулирани да засилим своите действия по отношение на тяхното преодоляване. Но все пак трябва да отбележим, че дори по отношение на реформата в съдебната система в доклада е казано, че има напредък, макар и ограничен. А по отношение на борбата с корупцията е казано, че се правят стъпки в тази посока. Няма как да не отбележим, че има положителни моменти, които касаят…

Водещ: Е, представяте ли си да бяха казали, че не се правят стъпки?

М. Манолова: …че има и, така, положителна оценка за дейностите на правителството в други области. Например административната реформа, създаването на разплащателната агенция, например определени стъпки и успехи в ограничаване на трафика на хора. Тоест едни други области, по отношение на които оценката за България е, така, по-положителна, отколкото тази за Румъния. А също така положителна оценка имат и промените в конституцията, като е казано, че е направена съществена крачка към ограничаване на имунитета на депутатите. Съдържа се една фраза в доклада, която казва, че съществуват съмнения и двусмислици относно независимостта на съдебната власт. И тъй като предугаждам вашия въпрос…

Водещ: Извинявайте, кое е по-важно… Предугаждате ли? Какво ще ви питам?

М. Манолова: Ами предполагам, че ще ме питате налагат ли се последващи промени в конституциятя…

Водещ: По-нататък. Сега ще ви питам кое е по-важно – да говорите така, че да защитите управляващото мнозинство, или да се търси вариант да се измъкнем от предпазната клауза?

М. Манолова: Вижте, не трябва нещата да се смесват. Засега на дневен ред в доклада, който ще бъде готов на 16 май, и в решението, което ще бъде взето през юни от европейския съвет, окончателно ще бъде решена датата на присъединяване на България. А въпросът с предпазната клауза ще бъде решаван през тази есен, когато ще има допълнителен мониторинг, т.е. през октомври или през ноември Европейската комисия ще прецени дали е необходимо налагането на предпазна клауза. Бих казала, че това е добре, това е шанс за нас, тъй като за доклада на 16 май ние разполагаме с половин месец, в който да покажем реални резултати в проблемните области, а до есента имаме няколко месеца…

Водещ: Аз за предпазната клауза имаме още. Защо си мълчите вие, г-н Методиев?

М.Манолова: Е тоест можем да покажем резултати в борбата с престъпността, с корупцията, тъй като, трябва да се признае, най-големият проблем в момента е дефицитът на резултати от прилагането на законите.

Водещ: Така е. Защо си мълчите, г-н Методиев? Все едно, че сте съгласни с…

В. Методиев: От уважение към разговора ви с г-жа Манолова, не бих искал да го прекъсвам. Разбира се, че имам мнение по това, което питате. И ще започна с критиките на Европейския съюз и ще отговоря по начин, по който зададохте въпрос към г-жа Манолова, т.е. не от позицията на това дали съм на власт или в опозиция, а как като българин приемам тези критики. И то ще го кажа по-различно, като човек, който е в българската политика в последните десет години. Когато през 1999 година България беше активен помощник на НАТО в косовската криза, когато България извършваше изключително тежки реформи с цената на загуба на много голямо политическо доверие, когато например над 25 хиляди човека бяха погледнали своите досиета от тоталитарната държава, тогава България получи покана за Европейския съюз, през декември 1999-а. И получи покана, когато Румъния беше доста по-назад от България. В предишното управление…

Водещ: … Обаче, ако минем през цялата история от 1999-а година досега, няма да ни стигне времето.

В. Методиев: Не, не, много бързо ще стигнем до 2007-а. Бъдете сигурни, че ще ви отнема само още 30 секунди.

Когато предишното управление поиска Румъния да застане до нас, сегашното управление допусна да гледаме гърба на Румъния. Аз ви го казвам като българин, като човек, който се гордее, че нарича себе си патриот. Сега ви отговарям политически, защото вие искате да се получи схватка.

Водещ: Аз искам да чуя политически позиции от една опозиционна партия и на тази, на управляващите.

В. Методиев: Тази позиция, г-н Григоров, на обич към родината също е политика. Това, което се случва в момента с правителството, е, че то изобщо не съумява да свърши никаква динамична работа по евроинтеграцията. То беше създадено като правителство на Европейския съюз, поставено с тази цел, то не може да сработи. Неговите съставки – БСП, НДСВ и ДПС – работят на различни посоки, няма обща политическа воля. Има фактическо състояние на хаос. И това не е само преценка на опозицията, това е публична преценка.

Водещ: Това е политическата ви оценка.

В. Методиев: Съвпадението между това, което ние казваме, и мнението на Европейския съюз е логично, защото се виждат, констатират се едни и същи проблеми, атакуват се едни и същи грешки. Това, че Демократи за силна България не се съгласихме с тези промени на конституцията, не беше от опозиционен инатлък, а беше, защото виждахме, че те няма да дадат тези гаранции, които се търсят за бърза европейска интеграция. Сега ги чувам обратно тези критики отвън. Това е съвпадението, за което става…

Водещ: Има подозрения, че вие сте ги… така, вие сте провокирали подобните критики, но това е, да…

В. Методиев: Е, това е смехотворно подозрение.

Водещ: … казвам го в кръга на шегата.

В. Методиев: Несериозно.

Водещ: Кажете като юрист, г-жо Манолова, наистина трябва ли да се съобрази българското Народно събрание със заключенията на Оли Рен по отношение на поправките в конституцията? Тук само искам да кажа, че има някакво очевидно разминаване, защото вчера на първа страница на вестник “Дума” Сергей Станишев беше цитиран да казва, че предстоят нови поправки в конституцията, съгласувани с Европейската комисия. А доколкото разбрах пък от ваши депутати, той не бил казвал такова нещо. А последно – казал ли е или не е казал?

М. Манолова: Разбира се, че нови поправки на конституцията, особено касаещи съдебната система, на този етап са немислими, тъй като към промени в конституцията не се пристъпва просто така и не е сериозно да очакваме, че след като извършихме тези поправки преди седмица окончателно, ще започнем следващи.

Водещ: А казал ли е г-н Станишев такова нещо?

М. Манолова: Още повече такива и не се налагат, тъй като, според мен, няма никакви притеснения и никакви съмнения, че поправките в конституцията поставят под въпрос независимостта на съдебната власт. Не е това проблемът, който има съдебната система и съдебната власт в България, и никой никога не е поставял под съмнение…

Водещ: Двусмислени ги нарича Оли Рен.

М. Манолова: …че се правят опити от страна на изпълнителната или законодателната власт, или на отделни политически партии да подчинят съдебната власт. Напротив, проблемите в съдебната система са свързани с нейната изолираност, с липсата на контрол и на отчетност в нея. И всъщност това беше мнението на европейските експерти, което те поддържаха през последните няколко години. Това мнение беше основателно, то се споделяше както от българските политици, така и от българските граждани. Именно в резултат на тези препоръки на Европейската комисия ние пристъпихме към промените в конституцията. И смея да твърдя, че ние походихме към тях изключително прецизно, изключително внимателно. Много от текстовете бяха коригирани в резултат на предварителните експертни становища на европейските експерти.

Водещ: Но приравнихте прокурора с шефовете на върховните съдилища.

В. Методиев: И не само.

М. Манолова: Не бих казала. Това са възможните промени, които можеха да се случат с оглед ограничителното решение на Конституционния съд от миналата година и от 2001 година, и с оглед възможностите да бъде постигнат необходимият консенсус. Но искам да кажа, че по никакъв начин тези поправки не застрашават, не заплашват независимостта на съдебната власт. И по-скоро аз лично възприемам думите на Оли Рен в неговия доклад като притеснение от евентуалното тълкуване, а, извинявайте, г-н Методиев, но повод за подобно тълкуване и за подобни съмнения дадоха именно с позициите си определени политически сили в България. Сега шансът ни, при създалата се ситуация, е, че в момента върви промяна в закона за съдебната власт, където освен въвеждане на принципите на конкурсното начало, който също искаше Европейската комисия, и което следва да стане, разбира се…

Водещ: Т.е. каквото не направихме с конституцията, сега можем да го направим в закона за съдебната власт.

М. Манолова: Ще бъдат доизяснени там, т.е. ще се разпишат механизмите. Тъй като конституцията не може да разпише механизмите и процедурите, в нея залягат идеите. Законът за съдебната власт. . .

Водещ: Добре, ясно, че там е вратата. Обаче ако сам не си вземе думата г-н Методиев…

В Методиев: Да, г-жа Манолова не може да бъде прекъсвана, това е наистина трудна работа.

Водещ: Г-жа Манолова говори много динамично, това обаче е много добре за нашето предаване, защото така върви хубаво.

В. Методиев: Радвам се. Какъв е проблемът в проектозакона за съдебната власт? Там пише, текстът, който е внесен, че министърът на правосъдието, който отне бюджета на съдебната власт с конституционната поправка, нещо, което не се приема от ЕС и се критикува много сериозно, сега ще внесе тези свои виждания за бюджета на съдебната власт в правителството, което ще приеме бюджета на съдебната власт. И после ще излезе, че ДСБ са виновни за това, че азбучни правила не се спазват. И има подозрение, че има намеса на изпълнителната в съдебната власт. Това се случва на ниво както на експерти, така и на…

Водещ: Как правителството да се бори с организирана престъпност и корупцията по високите етажи на властта при…

В. Методиев: При обръча от фирми на Доган.

Водещ: …при сериозната дискусия около обръча от фирми и тези тежки философски обяснения от страна на г-н Доган какво е обръч от фирми и т.н.

М. Манолова: Истината е наистина, че, както вече казах, ние страдаме от дефицит на резултати, което означава дефицит на внесени обвинителни актове и произнесени присъди. Но в контекста на разговора ни относно независимостта на съдебната власт, трябва да признаем, че не е работа на правителството и то не може, бог знае колко, да стимулира този процес. Но в контекста на това, което се случи през последните дни, изявлението на главния прокурор за неговата готовност да иска още имунитети на народни представители, в контекста на проведените срещи с шефовете на Бюрото за финансово разузнаване и взаимовръзките и взаимодействието, което върви между различните институции, които са ангажирани с борбата с корупцията, да се надяваме, че ще се направи максималното за прилагане на законите и именно за постигане на конкретни резултати.

Водещ: Аз ви питам чисто политически, БСП казва ние ще се борим с организираната престъпност и корупцията по високите етажи на властта, коалиционният ви партньор казва, че всяка партия трябва да има обръч от фирми.

М. Манолова: Ами не каза точно това нашият коалиционен партньор, но в крайна сметка право на всяка партия е да залага принципите и своите идеи, и нейната отговорност, на съответната партия, е преди всичко пред нейните избиратели. За БСП ние винаги сме твърдели, че сме за ясни и прозрачни взаимоотношения с бизнеса, за това да има ясни правила за начина, по който се финансират политическите партии, и мисля, че сме го показвали със своята дейност в съответното законодателство. Ние сме за съответни промени, и в момента ги разработваме, в изборното законодателство, които да осигурят прозрачност при финансирането в предизборния процес…

Водещ: Аз знам, че вие сте за, даже имахме разговор тук по този въпрос…

В. Методиев: Отговорът, г-н Григоров, на вашия въпрос е следният: 31 кмета в Пазарджишки окръг, Пазарджишка област, подписват несъгласието си с присъствието на висок чиновник от Министерството на земеделието във връзка с охраната на тези съоръжения, които могат да предизвикат бедствия и аварии при наводнения, и с разход на средства, който е неоправдан. Прави се проверка какво може да направи изпълнителната власт. Прави се проверка вярно ли е, не е ли вярно, в случая е вярно, и се освобождават въпросните висши служители. След което, ако това нещо се мултиплицира на още три места, а в случая за бедствията и авариите е в цяла България, се освобождава министърът Нихат Кабил. Няма какво друго да се обяснява. Всяко друго обяснение означава…

Водещ: Това е от ваша гледна точка.

В. Методиев: Разбира се, всяко друго обяснение означава, че се слага политически чадър от МВР, от Румен Петков, БСП, от министър-председателя Сергей Станишев, БСП, върху обръча от фирми на Доган. Няма друго обяснение не за ДСБ, а изобщо за логиката на всеки политически наблюдател.

М. Манолова: Не мога да не се съглася в тази част от вашето становище, че наистина трябва да бъде осъществен един строг контрол за начина, по който се изразходваха парите, които трябваше да помогнат на пострадалите райони при наводненията. И именно такива проверки в момента текат както в рамките на финансовото министерство, така и в рамките на министерството на Емел Етем. Доколкото днес пишат и днешните медии, прави се една строга проверка за това как общините, които междувпрочем са един от основните субекти, които разполагат и разходват тези средства, са изразходвали съответните средства. Те трябваше до 15 февруари да представят съответните отчети. Такива отчети трябваше да представи всяко министерство…

Водещ: Т.е. да обобщя, БСП ще следи много внимателно тази проверка до какво ще доведе, как са харчени парите.

М. Манолова: Ние ще следим начина, по който са изразходвани парите, и сме категорични, че няма да бъде разпънат политически чадър над всеки държавен служител, независимо от неговото ниво, над всеки представител на изпълнителната власт, който си е позволил да изразходва по ненадлежен начин средствата за наводненията.

Водещ: Добре, това е ясно послание.

М. Манолова: Защото противното наистина би било един изключително…

Водещ: Още по една дума и по един отговор от вас.

В. Методиев: БСП разтвори политически чадър в продължение на повече от месец и половина, защото във всяка сряда се иска изслушване на министър-председателя по този въпрос. От момента, в който се случи първата беля…

Водещ: Така. Кажете сега за вота на недоверие, според вас не е ли…

В. Методиев: Фактът, че не се допуска министър-председателят на изслушване, е политически чадър. Слушам ви сега.

Водещ: Така. Вотът на недоверие не е ли с изместен център на тежестта, при положение, че тече европейски дебат, много силен, за конституция и борба с организираната престъпност, вие внасяте вот, свързан с наводненията.

В. Методиев: Ние внасяме вот, свързан с тежки корупционни практики в българската изпълнителна власт, това е вотът.

Водещ: Това ли е последно формулировката, защото имаше…

В. Методиев:Може да се види в мотивите. Това, че произтичат тези тежки корупционни практики от случаите с непредотвратяването на бедствия, със злоупотреба на средства около бедствия, е конкретната тема.

Водещ: Т.е. за вас вотът си е навреме и на място.

В. Методиев: За ДСБ вотът си е навреме и на място, защото точно сега се говори за най-тежката корупция на ДПС.

Водещ: Добре. Този вот във всички случаи ще го разглеждаме отделно. Кажете, искам от ваша гледна точка как изглежда вотът.

М. Манолова: Първо да кажа от репликата навреме и на място. Навреме и на място по отношение на какво, тъй като…

В. Методиев: На корупцията в изпълнителната власт.

М. Манолова: Тъй като от начина, по който вървеше процедурата по изготвяне на мотиви, по събиране на подписи, удивително дебатите по този вот ще съвпаднат с посещението на Оли Рен следващата седмица в България. Представете си по какъв начин…

Водещ: Какво ви притеснява това?

М. Манолова: … ще се отрази един такъв дебат, една такава тема именно в деня на неговото пристигане в България. Аз мисля, че специално беше подбран и това, така, е един изключително лош знак от страна на десницата по отношение на общите усилия, които правим в страната и които са свързани с нашето европрисъединяване.

В. Методиев: Това вече не е г-жа Манолова, защото БСП го говори четвърти път, в рамките на ден и половина аз го чувам. Това е явно “Позитано” 20, не е …

М. Манолова: Ами това е истината…

Водещ: Политическа позиция…г-жа Манолова все пак е поканена като…

В. Методиев: Как се нарича това нещо?

Водещ: от БСП… Наистина по една дума, защото трябва да…

М. Манолова: Как ще го обясните иначе това съвпадение, любопитно ми е.

В. Методиев: Това, което говори г-жа Манолова, това не е реплика персонална към нея, а към позицията, която е, се нарича комунистическа лъжа. Защо?

М. Манолова: Защо?

В. Методиев: Първо, лъжа е, че ние насрочваме датата на вота. Датата се насрочва от председателя на Народното събрание, не по-късно от три… но не по-рано от три и не по-късно от седем дни.

М.Манолова: Да, и какви са…

Водещ: Вие може да прецените кога да внесете мотивите. Сега това са наистина парламентарни процедури.

В. Методиев: Възможността да си реши председателят. Второ, това, което вижда г-н Оли Рен, го вижда и българската политика. Това, което вижда българската политика, го вижда и…

Водещ: Той може да го види и от Холандия, и от Брюксел, и от тук, това е ясно.

В. Методиев: …и от Брюксел, отвсякъде. Т.е. лъже се, за това става дума. А защо комунистическо? Защото иска да се крие. Какво да крием? Да крием, че Ахмед Доган има обръч от фирми, че ДПС преяжда с власт, че БСП му е дала…

Водещ: Аз съм сигурен, че г-жа Манолова не иска нищо да крие.

В. Методиев: Няма какво да крием. Къде отиваме ние? В онова време, в което трябваше да не говорим, да си мълчим. Там ли отиваме? Няма нужда от това нещо.

М. Манолова: Ние сме заявили ясна позиция и аз я повтарям и в момента, в подкрепа на тази позиция, че няма да разпъваме чадър върху никоя политическа сила, върху никой представител на изпълнителната власт, който е злоупотребил със средства за наводненията. И доказателство за тази наша позиция са проверките, които в момента текат именно по отношение на това как са изразходвани средствата.

В. Методиев: Махнете министрите на ДПС, за да ви повярва някой.

Водещ: Добре. Точка на разговора. Благодаря ви. Дебатът по вота на недоверие във всички случаи ще е горещ следващата седмица, той е на 13, нали така.

В. Методиев: Още не е насрочен.

Водещ: Не е насрочен. Добре, благодаря. Това бяха Мая Манолова и Веселин Методиев в дискусия около евродрамите и предстоящия вот на недоверие.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...