Веселин Методиев: Крилото на Румен Петков взима превес в БСП

……………

Водещ: Г-н Папаризов, смята, че тъкмо пресата, медиите, журналистите, драги слушатели, са влезли в мишеловката наречена парно сериал. Има защо. Сега ще чуем г-н Методиев. Разбира се, със списъка на министрите, които ДСБ начертаха за оставка или по-скоро за, така да се каже, за поправка в кабинета. Този списък беше разпространен в петък. Имаше опасност, той да усили критиката към тези министри или по-скоро да ги, така да се каже да ги защити от потенциални мерки. Как смятате? Как се отнесоха други опозиционери към това?
Веселин Методиев: Добър ден и от мен. Задължение на една опозиция в демократичен парламент е при такава правителствена ситуация да изрази своето мнение. Това мнение, което беше на нашата парламентарна група в петък изразено в парламента е свързано с критики към определени министри в продължение вече на повече от година. Тоест, това не е нещо сътворено в последните три или пет дни, и за това доказателства се намират в самите стенографски протоколи на Народното събрание, където са водени дебатите. Искам да откроя в тази група министрите на ДПС, които за нас са най-корумпираната част от цялото това управление, тъй като към г-н Джевдет Чакъров, към г-жа Етем, към г-н Нихат Кабил, упреците в корупционни практики се сипят непрестанно вече много дълго време. Дори в деня, в който ние излязохме с декларация, един от масовите вестници на първа страница говореше за щета, която може да бъде нанесена на страната ни в порядъка на един милиард долара, отдела, който започва срещу Джевдет Чакъров във връзка с това, че той не реагира по повод концесиониране на дейност, свързана с околна среда. Да напомня, че държавата ще понесе щета от милиони евро в рамките на програма САПАРД от злоупотребени средства, защото лицата, които са злоупотребили не носят тази отговорност, а я носи държавният бюджет. А г-н министърът на земеделието нехае през цялото това време за събитията, които се случват в негов ресор и за да не прекалявам само да кажа, че популярността, средствата по бедствия и аварии служат по скоро за обогатяване на фирми около ДПС, отколкото за конкретни действия за спасяване на големи проблеми на самите хора пострадали от бедствия и аварии. Така че наистина това беше наше задължение и трябваше да го извършим в петък. Във втория ви въпрос, г-жо Маринкова, за отношението на другите, естествено опозиционните групи да приеха това нещо откровено и искрено, защото това е и тяхно мнение, те го споделят и същевременно мнозинството да се отнасяше иронично на моменти в периода на четене на декларацията, тъй като, аз бях човекът, който прочете от трибуната. Само че тази ирония от петък, ми се струва, че сега започва да става нещо трагикомично, в рамките на уикенда, след изявлението на министър-председателя вчера и това, което се развива като процес вътре в управляващата коалиция. Ако ми разрешите бих казал няколко думи по това.
Водещ: Това е по-скоро начална стъпка към ремонт или затваряне на устите за радикални промени в кабинета.
Веселин Методиев: Благодаря ви, защото точно на там беше тръгнала моята мисъл. Да кажа, че този подход, който избра, г-н Станишев, е подход на партийно балансиране, фактически, и на спиране на действие на радикални промени. Мисля, че от това, което се говори до момента се разбраха кои са фактите, които подкрепят такава теза, но аз все пак искам да наблегна на две неща, поне. На първо място върху това, че самият освободен министър Овчаров говори за тежка злоупотреба на хора от репресивния апарат на комунистическата държава. Хора, които са просмукали БСП и могат да си позволят да извършват подобни действия. Тези хора, да припомня на нашите слушатели, на които бяха визирани от г -н Овчаров, бяха поканени от министър Румен Петков да бъдат негови съветници в началото на мандата. При един специален обществен съвет, който той създаде и под натиска на опозицията, няма да бъде нескромно, ако кажа под натиска главно на ДСБ, беше принуден няколко месеца по-късно публично да обяви, че това е било някаква случайност и няма да работи ефективно с тях. Но това, че той работи ефективно с тях го каза самият негов колега, вчера. И второто, което е, че крилото на топли взаимоотношения с ДПС, което явно, г-н Румен Петков коландри е взело превес в тази кризисна ситуация. Това са неща, които не се харесват, доколкото аз зная, не само сред политическите дейци на опозицията, не де харесват сред хора, които са членове на социалистическата партия в парламента, не се харесва сред избирателите.
Водещ: Още едно косвено признание, че Петков, трябва да бъде ограничен във властовите си аспирации.
Веселин Методиев: Тук мисля, че има една много голяма легенда, г-жо Маринкова, ако ми разрешите да се спра на нея. Това, което каза г-н Станишев, за всеки човек, който е бил народен представител поне един мандат и е бил народен представител, защото е желаел да разбере каква е законодателната дейност ще може да ви отговори следното: да поправите Закона за отбраната и въоръжените сили, да поправите Закона за министерството на вътрешните работи. Да поправите закони, които уреждат финансовите дейности на страната. За да реализирате една институция, това изисква много време. Това не е на никой по силите да го направи за три месеца или за шест месеца. Аз даже смятам, че това е възможно да се случи едва в края на мандата на това управление. Тоест тук, г-н Станишев, разчита на нещо, което хората не знаят. Той казва, че тук, виждате ли, аз ще отнема власт от Румен Петков, т.е. ще извърша този баланс, който всички очаквате…
Водещ: Някога, но не сега.
Веселин Методиев: …но не казва някога, но не сега, а аз го казвам в момента, защото бих искал хората да го чуят, няма как да се реализира такава сериозна институция в кратки срокове.
Водещ: Мъчно е с един закон да се урегулират тези три министерства.
Веселин Методиев: Не. То не е невъзможно, но пак казвам, когато тръгнете да поправяте всички тези закони, въпросите, които ще изскачат отвътре, от самите закони ще бъдат толкова сериозни и принципни наистина. Ще ви дам само един единствен пример. В Европа, от времето на Втората световна война насетне има огромен спор, дали тези специални служби, които са информационни източници, трябва да бъдат поставени под една шапка или не. Правенето на Национална агенция за сигурност ще извади този въпрос моментално. Защото противницата на тезата, например казват, този, който държи цялата информация ще стане господар на държавата. Другите казват, то когато информацията се пилее през различни институции, ние не можем да се справим. И ми позволете още нещо да кажа в тази връзка. Ние на всичко отгоре имаме дефект в самата Конституция. Ние сме парламентарна република и сме пратили при президента една от институциите на специалните служби, т.е. разузнавателната служба и се случва така, че пак в петък, за тези слушатели, които са пропуснали, г-н Атанас Атанасов от нашата парламентарна група излезе да каже, че шефът на разузнаването на си обявява неработен ден, празничен ден, нещо което е от компетентността на Министерски съвет, поради простата причина, че той не е подчинен на министър-председателя, а на президента. Това е какафония. И тази какафония за работния ден или за празничния ден, както и да е. Но когато говорим за това другото, за Национална агенция за сигурност, за контрол върху цялата информация, как ще се случи това нещо.
Водещ: Това означава, че тежестта се пренася към изпълнителната власт, автоматически.
Веселин Методиев: В смисъл? Не ви разбирам.
Водещ: От гледна точка на съсредоточаването на цялата информация от Националната служба “Сигурност”. Агенцията.
Веселин Методиев: По принцип тази тежест, трябва да бъде при една парламентарна република към министър-председателя. В учебниците по право, с които аз съм работил като студент, описани от българските юристи преди 9 септември, има два типа управление. Президентско и министър-председателско. Европа разполага с този министър-председателски тип управление, след като сме такава европейска държава цялата тази информация трябва да стига до министър-председателя, който се контролира от парламента. Това пише в учебниците. Друг е въпросът как го приемаме ние в България.
Водещ: Тази нова конструкция, която предлага министър-председателят, тази нова Агенция по сигурността не признава ли също по косвен начин за проблеми с президента в управлението?
Веселин Методиев: Да. Много е косвен обаче. Нека тук да не се спекулира, защото няма такава проекция, според мен проекцията е вътрешнопартийна и вече я спомена, това е вътрешният баланс, това е намигване към хората, които подкрепят г-н Овчаров, който безспорно се връща като сериозна фигура в парламента. Нека напомня, че винаги…
Водещ: И така невинен, така измит.
Веселин Методиев: Мисля, че не знам доколко ще бъде измит, защото това е някакъв метафоричен ъгъл, но нека напомня, че фигури, партийни фигури, силни, които се връщат в парламента от правителството стават много голям проблем за мнозинствата, към които принадлежат. Ще ви кажа, че 1992 година, такъв министър беше г-н Луджев, който почти успя да направи мравешкото движение. Да кажа, че имаше и след това проблеми с министри, които се връщат. Не трябва да се подценяват това като последващ проблем за самото управляващо мнозинство.
Водещ: Не случайно обаче, над него тежи нормата за вреди нанесени на правосъдието, на правосъдните мерки, от гледна точка на това, което бе обещано като продължение на прокурорската проверка.
Веселин Методиев: Вижте, аз мисля, че думите на член на БСП, народен представител, в петък, г-жа Дончева, че съжалява главният прокурор и неговият опекун. Във връзка с тази мащабна…
Водещ: Патрон беше думата.
Веселин Методиев: Патрон. Извинете. Става дума за президента Първанов. Такава мащабна акция на шантаж спрямо министър, който напуска кабинета и е силен партийо, показа, че държавата и нейните институции са отишли много на криво.

…………….

Пълната стенограма от предаването можете да свалите във формат .doc тук.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...