Веселин Методиев: Администрацията трябва да се намали още

– Г-н Методиев, каква е оценката на Синята коалиция на стратегията за административна реформа, която беше приета от МС? Има ли ключови различия между вашата визия и тази на ГЕРБ?

– Приемането на стратегията е една стъпка, но мога да кажа скромна стъпка по правилната пътека. За да се добие числов израз, да може човек да си го представи, ще кажа, че за последните няколко години администрацията е нараснала със стотици нови институции и близо 100 000 нови работни места. Като работните места ще ги сложим в кавички, защото това е раздуване на щатове без функции. Работните места имат смисъл, когато уплътняват обществени функции, а администрацията е създадена, за да прави обществена услуга, да бъде полезна на гражданите. Тя не е създадена, за да може в нея да се назначават хора, за да не са безработни.

Второ, много институции бяха изграждани в опита си да се правят така наречените независими органи. Практиката показва, че не е възможно всякакви комисии, агенции, раждани с квоти от президента, правителството, парламента, да уплътнят административно си всекидневие. В ДСБ направихме един проект, който ще нарека идеен, но с конкретни параметри във всяка една сфера, след това с колегите от СДС го обсъдихме и той беше представен на колегите от ГЕРБ. Мисля, че в следващите два месеца колегите от ГЕРБ ще вземат отношение по това, което им предложихме.

– Какви са разликите между вашия проект и този на ГЕРБ?

– Голямата разлика е например, че ние искаме да се каже каква е представата за областните администрации. Малка България трябва ли да има този голям брой областни администрации? Ние ги възстановихме на 28, колкото бяха старите окръзи, през 70-те, 80-те г., за да можем да подкрепим множество от промените и реформите. Тези неща обаче са приключени и трябва да има отговор какво е бъдещето им.

Втори въпрос. Дали всички министерства ще имат 28 регионални структури? Ще дам пример с нещо, което познавам относително добре – трябва ли Министерството на образованието да има 28 регионални инспектората по образование? На някои места те са на 40-50 км един от друг.

– Има ли ведомства, които обаче се нуждаят от 28 на брой регионални структури, за да бъдат ефективни?

– Според нас всички регионални структури трябва да бъдат съкратени по един общ принцип.

България има приет закон за регионално развитие и перспектива от гледна точка и на членството си в ЕС и е разделена на 6 региона за планиране. Тези региони имат в себе си и културни дадености и инфраструктура. Нека да вземем тях като територия и по тях да изградим новата администрация.

– Свързано ли е превръщането на регионите за планиране в базова единица с въвеждането на изборност на областните управители?

– Този въпрос до момента не сме го коментирали, защото той е и конституционен. Отворени сме за тази дискусия и по принцип сме защитавали в годините такива конституционни промени, че трябва да се направи това второ ниво на самоуправление. Дали ще бъде пряк избор от хората, или избор през големи колегиуми от общински съветници, които са избрани от хората, това са детайли.

– Какви икономии ще бъдат реализирани вследствие на съкращенията, които предлагате?

Всички предложени от нас промени, включително отиването към толкова голяма промяна на териториално равнище ще донесе минимум 500 милиона лв. икономия годишно на разходната част на бюджета, което в това тежко време не са малко пари.

– Какъв е реалистичният срок за провеждането на реформата?

– Абсолютно необходимо е през август и септември да се изработят всички законодателни инициативи, за да може да бъдат приети през октомври от парламента, за да може да бъде приет бюджет за 2011 г. В противен случай, ако се забави, ефективността от тези промени ще бъде силно снижена. Поне моето мнение е, че ще ги направим под натиска на съвсем друга ситуация, която може да наподобява предишни години от миналия век.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Комисията за Глеб Мишин ще проверяват близо 4000...
Да бъдат изслушани членовете на Съвета по българско гражданство към Министерството на правосъдието, зам.-министъра...
Бонка Василева: Статуквото ни изпързаля, но ще се...
Новото мнозинство, което управлява СОС не е съставено от общи политики за града, а...
Радан Кънев: Меморандумът е начало на отговорен преговорен...
Евродепутатът от "Демократична България" Радан Кънев заяви пред Радио Пловдив, че не вижда драма в предвидения...
Людмила Илиева: Комисията за Нотариуса ще изслуша съдия...
Според нея няма логична политическа причина разговорът в некоалицията да спре тук, който го...
Грети Стефанова: ГЕРБ не могат да преглътнат, че...
ГЕРБ искат да изпързалят софиянци и да си върнат властта Председателите на комисиите не...