БСП и ГЕРБ са еднакво виновни

(Видео)

Позиция

на ПП “Демократи за силна България”

относно развитието на възобновяемите енергийни източници

Тройната коалиция завеща корупционен и непазарен модел на развитие на енергията от ВЕИ със заложени повишение на цените на електроенергията и неоправдано високи печалби за привилегировани инвеститори.

ГЕРБ доразви този модел и осигури привилегировано присъединяване на огромни мощности при изключително висока цена на близки до властта предприемачи – основни производители на енергия от ВЕИ са Валентин Златев, Цветелина Бориславова, наследниците на империята Мултигруп.

ГЕРБ насърчи олигарсите, но започна същинска война срещу дребните предприемачи в енергийния сектор. Инвеститорите в микро – централи получават писма от НЕК, че техните обекти не могат да бъдат присъединени към мрежата преди 2016г. Това обрича хиляди фирми и семейства на разорение и се гарантира монополното положение на близките до властта инвеститори при високи цени. Единствено малките фирми в бранша могат да гарантират конкуренция и по-ниски цени на енергията от ВЕИ. С един удар днешното правителство убива семейния бизнес в сектора и гарантира високи цени на монополистите, за сметка на бюджета на всяко българско семейство.

Ние от ДСБ ще предложим на депутатите от СК промени в ЗЕВИ и мерки за възстановяване на конкуренцията в сектора и гарантиране на разумни цени на енергията от ВЕИ:

– Присъединяване към мрежата на конкурентен принцип, в зависимост от цената и срока на преференциално изкупуване;

– Равни права за малките и големите предприемачи и честни условия за присъединяване на фирмите с подписан предварителен договор, които да ги защитят от фалит;

– Нови правила за определяне на цената от действащи ВЕИ, свързани с разходите за производство и намаляващите цени на технологичното оборудване, като печалбите на фирмите се сведат в разумни граници;

Отговорно управление, което гарантира конкуренцията и пресече корупцията в сектора, може да превърне ВЕИ във фактор на енергийната сигурност и намаляване на цените на енергията.

Радан Кънев: Здравейте. Основна тема на днешната ни пресконференция ще бъде развитието на енергията от възобновяеми енергийни източници. Пресконференцията даваме с г-н Бъчваров, който е член на НР на ДСБ и председател на икономическата комисия към партията, така че той ще изложи основните ни съображения. Г-жа Грети Стефанова, която като общински съветник в предишния мандат на СОС направи мащабно предложение, свързано с енергията от възобновяеми енергийни източници на територията на София, което ще припомним. Преди да пристъпим към темата по същество искам да отбележа, че днес е европейски ден за почит към жертвите на тоталитарните режими – нацизма и сталинизма, така е формулиран в решение на ЕП и за ДСБ е особено важно да отбележим този ден, за нас това винаги е било съществено.

Сега ще представим нашата позиция.

Димитър Бъчваров: Здравейте. Спомняте си, че на предишната пресконференция изразихме загриженост за това, че един от най-големите инфраструктурни предприятия на българската икономика, и то държавни, са доведени до състояние на фактически фалит. Между тях беше и НЕК, който е натрупал задължение от два милиарда, които все по трудно обслужва или не обслужва. Сега ще фокусираме вашето внимание върху една от причините за това състояние на НЕК, изобщо за финансовите проблеми в българската енергетика, които се задълбочават в опасни размери. Съвсем наскоро избухна обществен скандал около това какви нетни печалби и приходи имат няколко десетки фамилии в България, инвестирали преди четири пет години в т.нар. “възобновяеми енергийни източници”. Скандалът е свързан и с това, че от тринадесет процентното увеличение на цената на електроенергията, по-голямата част- осем или девет пункта, от тези тринадесет се дължат именно на тези възобновяеми източници на енергия. Скандалът е свързан с това, че възобновяемите енергийни източници вместо да бъдат фактор за повишение на енергийната сигурност, а оттам и на националната сигурност на България като един съществен резерв, се превърнаха в метод за източване парите от джобовете на населението и за безконтролно повишаване цената на електроенергията. Знаете как контролните органи ДКЕВР и правителството бяха най-учудените от ефекта от присъединяването на възобновяемите енергийни източници. Може би тези, които наблюдават процеса знаят, че примерно фотоволтаичните генератори, някои от тях продават на НЕК електроенергията на цена осем – девет пъти по-висока от средната. Средно този източник продава електроенергия четири и половина – пет пъти по-високо от средната цена, която НЕК купува електроенергията от другите конвенционални източници. По отношение на енергията от вятър, тя е около два пъти – два пъти и половина по-висока и т.н. Всички тези проблеми, които оставяйки в този вид ще доведат до увеличаване с много бързи темпове цената на електроенергията за българите се дължат на няколко неща. Първо тройната коалиция дефакто създаде основите на тази система със закона за енергията от възобновяеми източници, при които осигури безпрецедентни в Европа преференциални условия за тези, които са инвестирали и които продават на държавата по фиксирани цени, изключително високи и за много дълъг период. Знаете, че беше двадесет и пет години, примерно за фотоволтаичните генератори срока, след това правителството на ГЕРБ внесе известни корекции, намали този срок на двадесет години. Цените обаче, които са сключени преди това останаха. Говорим за тези екстремално високо цени, благодарение на което сега българите просто са смазани от цените на електроенергията, и тази преса ще продължава. Този закон не само, че не беше поправен от ГЕРБ, но виждайки от наскоро изнесените данни в пресата кои са се облагодетелствали, виждам че всъщност хора, близки до сегашната власт са сред първите най-печеливши инвеститори. Т.е. закона на БСП бе пригоден за нуждите на новата власт. Нищо съществено не беше направено с промените от 2012г. Затова ние считаме, че не може българите да бъдат принуждавани, буквално да бъдат ограбвани по законен начин чрез иначе добрата идея, да се осигурява енергийна независимост и алтернативни източници, която е европейска идея и която няма алтернатива. Смятаме да предложим съвсем скоро промени в закона, и това е най-същественото, всъщност дотук беше предистория, състоящи се в следното: Първо присъединяването оттук нататък към мрежата на производителите на енергия от възобновяеми източници да става на конкурентен принцип между самите тях. Нека досега държавата да е задължена да включи всички по фиксирани цени. Т.е. ако в дадена област или в държавата като цяло има възможност за определено количество мощност да бъде включена, за тази мощност да се състезават на конкурентен принцип по два основни показателя – най-ниска цена за продажба и най-кратък срок за фиксирани цени. По този начин произволът, който съдържа и много голям корупционен потенциал при определяне на тези цени, чисто административен произвол смятам така да го нарека от страна на ДКЕВР и другите държавни органи, ще бъде избегнат. И второ една, може би най-съществена поправка в закона, да се премахне изключването на доставчиците от възобновяеми източници от ценова регулация. Сегашния закон знаете казва така: “Цената по която са сключени договорите не може да се променя”. Ние питаме откъде накъде не може да се променя. Как така не може да се променя, когато всички останали разходи се променят. Когато технологиите поевтиняват, когато амортизациите на тези фирми, които се отчисляват могат да покрият в следващ период много по-широк кръг инвестиции и технологии със същата мощност и т.н., и да се регулират печалбите на тези доставчици в разумни граници, като се сравняват не с произволни параметри на финансовия пазар, а като се сравняват със средните параметри на печалба в системата. Т.е. като се сравняват с печалбите на останалите производители на електроенергия с някаква премиална част в разумни граници. Защото единственото основание да се твърди, че няма изход, и че фиксираните цени ще ни тежат оттук нататък още двадесет години всъщност е текста на закона. Този текст е в обществена вреда, той осигурява неправомерно източване на значителни суми от джобовете ни и ще предложим той да бъде премахнат. Това е основното, разбира се колегите ми ще допълнят и други неща, които ще коментират.

Радан Кънев: Аз ще допълня с две думи, тъй като проблема с цената на централите от възобновяеми източници е виден, странно е решението, което ГЕРБ предприе. А тяхното решение беше да включат всички големи акули в бранша приоритетно и ускорено на най-високите възможни цени, след което да отрежат всички малки предприемачи. В момента разполагаме с писмо от Националната електрическа компания до електроразпределителните дружества, с които всички микропредприятия в бранша се отлагат като присъединяване за след 2016 година, което за тях означава еднозначно фалит. Това означава край на договорите им с ДФ Земеделие, компрометиране на банковите им кредити, изтичане и погасяване на правото им на строеж, понякога дори на преотреждането на земеделска земя. Тези фактори в съвкупност не дават шанс на нито една от тези компании да оцелее до 2016г., за да бъде присъединена. Налице е акция по умишлено убиване на малък бизнес и съответно убиване на конкуренцията. Апропо в управлението на ГЕРБ това не е нещо ново, напоследък става трайна системна тенденция. Умишлените акции в защита на монополи – пак ще дам пример с това, което се случва в момента с търговете за земеделска земя. Така наречената антикризисна мярка, която трябваше да вкара пари в бюджета и 90% от търговете да бъдат срещу кешови плащания, а 10% – срещу компенсаторни инструменти. В момента се организират 100% срещу компенсаторни инструменти. Налице са данни, които излязоха в пресата за предварително изтекла информация за определени фирми, които са се снабдили с компенсаторни записи, поземлени компенсационни бонове на много ниска цена и сега ще ги използват с цел да засилят монопола в българското земеделие, което е огромен проблем без друго. Аз искам да отбележа, че ето тук е голямата разлика между истинската десница и ГЕРБ. Ние сме тези, които върнахме земята на българските граждани. ГЕРБ са тези, които умишлено, с целия ресурс на държавната администрация искат да възстановят монополизма в земеделието. И тъй като предложението, което направихме в предишния мандат на Общинския съвет беше едно от решенията, именно за насърчаване на малките собственици, на конкуренцията, Грети Стефанова ще го представи накратко.

Грети Стефанова: През 2011 година Демократи за силна България излезнахме с доклад в Столичния общински съвет с едно авангардно предложение за използване на фотоволтаиците за решаване на един от най-глобалните проблеми, не само на София, а и на страната – конструктивното подсигуряване на панелното строителство, включително и санирането. Накратко това е нашето предложение – разполагане на фотоволтаици върху плоските покриви на панелните сгради, които, както знаете са много – в страната близо 2 млн. български граждани живеят в панелни блокове; в София около 240 хил. панелни апартамента има, за които нито държавата ще подсигури средства за саниране, което на първо място значи конструктивно осигуряване и сигурност, а не “пудрене” на фасадата на парчета, нито собствениците на апартаментите имат възможност да се бръкнат за това осигуряване, конструктивно на първо място, пак подчертавам, а това е от национална значимост проблем и разполагането на такива фотоволтаични панели от фирми с дългосрочен договор. Живота на едни такива панели, с такава конструкция може да бъде 25-30 години. Такъв дългосрочен договор може да задължи фирмите, разполагащи и експлоатиращи площта да санират сградата и да я поддържат. Това е решение на няколко проблема, включително и осигуряване на значителна ангажираност, намаляване на безработицата, което също е един от много големите проблеми в страната, но е тема на друг разговор. Та използването на фотоволтаичните системи и изобщо на ВЕИ – тата в страната може да бъде модерно, може да бъде свързано с 21 век, а не услужваща и използвана единствено от една шепа хора, които в пресата дори излизат цифри, че печелят годишно по 70 млн. Някакъв малък процент от това ако се отделя за националната сигурност, имам предвид в полза на обществото и на гражданите, ще разберем всички и най- вече ще се даде някаква независимост на хората, ще се промени облика на градовете, но явно, че това не е целта на използването на ВЕИ в България, за съжаление.

Радан Кънев: Ако имате въпроси сме на разположение. Ако не благодарим

Въпрос: Извинете, г-жа Стефанова това предлагала ли го е в предишния мандат…

Радан Кънев: Да

Грети Стефанова: Този доклад е внесен в СОС. Прояви се интерес към доклада от кметството на Париж, от две министерства в страната, на сега управляващите излязоха със становища, че предложението е от изключителна полза за обществото и най-добрия вариант е колкото се може по-скоро да се приложи. Както казах в София са засегнати 240 хил. апартамента, панелни. Направете сметка колко хора живеят в тях и за каква цифра говорим, само за София, а като предложението касае цялата страна. Пак повтарям никакъв интерес нямаше. Докладът мина след излизане на становищата, че трябва да се приложи, колкото може по-скоро и се похлупи. Това е. Със сигурност засяга интересите на тези, които печелят от енергия, интересите на тези, които печелят от това, че българските граждани е по-добре да са зависими, отколкото да им се даде независимост с осигуряване на…с други думи казано сами да си решат проблема. Откъде – накъде, нали не може така.

Въпрос: Коя година е направено предложението и имате ли информация в София, колко фотоволтаични клетки са поставени?

Грети Стефанова: Вижте сега, това дали са поставени фотоволтаични клетки няма връзка, защото всеки може на собствения си покрив да постави и да реши частично някакъв проблем. Тук говорим за решаване на проблем от национално значение. Това, че ще се поставят върху панелните блокове и, че държавата заплащайки тази енергия подсигурява средства за саниране на блоковете това няма връзка. Няма на нито едно место решение в този аспект, дори и като пилотен проект няма.

Въпрос: Разбирам, но няма кой да ги задължи точно върху панелните плоски покриви да слагат клетки, нали разбирате…

Грети Стефанова: Не става дума за задължение, аза ефективност. Няма други блокове с плоски покриви и това решава няколко проблема, а най-важното е, че не се използва земеделска земя за разполагане на фотоволтаици, което като мащаб също е един голям плюс.

Радан Кънев: На този въпрос мога да отговоря, тъй като навлизаме вече много дълбоко в техническа материя. Мога да отговоря професионално – над 90% от земята под панелни блокове е общинска собственост, т.е. всяко строителство над покрива е инициатива на общината, а не на собствениците на апартаменти. Те нямат тази възможност по закон, нямат правото на строеж извън това, което притежават като апартамент.

Грети Стефанова: Това пък е подаване на ръка от общината за решаване на тези въпроси. Без поощряване и някакви дори данъчни облекчения бих казала и някакви други варианти на взаимосътруничесто не може да стане. Все пак никой не е сам в този град и затова сме си избрали управници на града, които да подпомагат нашия по-добър начин на живот и най-вече нашата сигурност.

Радан Кънев: Благодарим Ви!

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...
Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...