Борисов нагнетява страх

(видео)

Петър Москов: Добър ден! Като част от и от националната тема и от цикъла в Парламента за приемането на различни бюджети, сме пред вас да ви представим нашето становище относно бюджета на НЗОК целия бюджет за здравеопазване и разбира се да отговорим на вашите актуални въпроси по повод 12-та идея за тази седмица идея за пенсионна реформа или нещо такова. Но да започнем с касата. Първо да кажа, че ние разглеждаме бюджета за здравеопазване като едно цяло. През последните няколко години, това започна през правителството на БСП и беше довършено от правителството на ГЕРБ, по същество касата е одържавена, тя е държавна не е обществена институция, която от наше име борави с нашите пари. Така или иначе това е част от държавния бюджет, така го тълкува ГЕРБ, прехвърля от едното място на другото, затова ще говорим общо за бюджета на здравеопазването, който е съставът на бюджета на НЗОК и бюджета на министерството. Бюджета за здравеопазване за 2012 година всъщност е една писмена декларация от отказ за реформа. В бюджета на са заложени финансови инструменти за структурна реформа, за електронно здравеопазване, за развитие на здравно осигурителни модели и промяна за начина на финансиране на системата, няма финансови механизми за прозрачна финансова политика, за стабилен икономически фундамент на една лекарствена политика и не на последно място няма финансови инструменти за противодействие на задълбочаващата се кадрова политика в системата. По същество системата ще продължи да функционира в същите параметри, това някак си беше и хвалбата и на финансовия министър. Какви са ефектите от този бюджет? Първо върху самата система. Продължава разграждането на здравно осигурителния модел чрез преливане на средства от здравни вноски към републиканския бюджет. Поддържа се същата неефективна и несъобразена с икономическите и демографската инфраструктура на системата. Продължава непропорционалното за стандартите на ЕС сериозно финансиране на болничната система и по-слабото финансиране на доболничната система и профилактиката. Причината за това е, че не говорим за финансиране на реален лечебен процес, финансиране на инфраструктура. Отново се връщаме към въпросите, които задавахме на БСП преди 3 години. Продължава една скъпа политика на финансиране на тежките заболявания и на усложненията им, вместо да се води политика на превенция и профилактика на доболнично ликвидиране на тези неща. Може би обаче по-важното за нас са ефектите върху потребителите. Първо категорично и то е някак си записано в бюджета, че се запазва същото ниско ниво по критериите на ЕС и по нашите човешки критерии за качество на медицинските услуги. След това запазва се високата степен на неудовлетвореност у всички нас от начина, по който функционира системата, защото тя ще бъде същата, това пише в бюджета, промени няма да има. И трето това означава, че в условията на тази криза ще сме свидетели на следното: все по-големи слоеве от населението ще останат без достъп от медицинска услуга заради невъзможността си вече тотална, да финансират от джоба си финансови и структурни дефицити на тази система. Това представлява този бюджет на здравеопазването. Да го свържем с програмния бюджет на министерството на здравеопазването, който е заложен между 2012 и 2014 година, знаете ли там няма нито един конкретен индикатор, нито едно конкретно следствие, което се е случило с дадените от днес пари. На народните представители се предлага да гласуват една сума без да е ясно какъв ще бъде ефекта от нея. Т.е. след 1 година като се дадат тези пари ще има ли намалена заболеваемост по еди-каква-си болест, ще има ли обхващане на еди-какъв-си контингент на еди-какви-си здравни мерки. Това са индикаторите, заради които всеки от нас и нашите представители в Парламента могат и трябва да гласуват даден бюджет. Това не се случва. Погледнете програмния бюджет на министерството, той е изпълнен със статистики колко проверки ще бъдат направени и какво от това? Втори дефицит. Бюджета на НЗОК е разчетен отново върху 1 млн. не осигурени. Данните на министерството на финансите твърдят, че не осигурените са между 1 млн. и 7 хиляди и 1 млн. и 900 хиляди. Това означава, че всички сметки, всички калкулации се поставят върху погрешна основа. Това означава, че в средата на годината отново ще бъдем изправени пред това защо не стигат парите? Защото са сметнати на погрешна финансова основа. Липсва електронно здравеопазване, нещо, което беше ангажимент на ГЕРБ към януари тази година. Няма предвидено финансиране, нямам предвидена система за въвеждането му. Тук сме си говорили с часове за това по какъв начин това ще промени системата, няма да се връщане на това. Много важен момент от това, което искаме да представим днес пред вас. През миналата година от Министерството на здравеопазването към касата бяха прехвърлени определен брой функции свързани със заплащане на медикаменти за домашно лечение на онкоболни и медикаменти свързани с ендокринология и т.н. Министерството на здравеопазването закупуваше до миналата година тези медикаменти, за 40 млн., преминавайки към касата се очаква те да струват, към края на тази година, същите тези медикаменти между 55 и 60 млн. Това означава средно с 25-30% увеличение на разходите за една и съща лекарствена позиция при същите други параметри. А сега това, което се предлага тази година е нови стотици милиони да излезнат от бюджета на министерството да отидат в бюджета на касата и касата да започне да разплаща за онкология, т.е. цялата палитра от медикаменти, което е по-същество вероятно е разумен ход, че касата трябва да разплаща, не министерството. Само, че си представете, ако 40 млн. управлявани от министерството стават 60 млн. управлявани от касата за едни и същи неща, тогава какво става с един 200 млн. управлявани от министерството, колко ще струват те на каста? А това означава колко ще струват те на нас? Ако в условията на тежка криза, всъщност, без да си създавал механизми, правиш едно по същество правилно действие да прехвърлиш разплащане на медикаменти от министерството към касата, без да си създал финансовите механизми това да бъде на същата цена, това е прокризистно действие. Тези медикаменти ще бъдат изхарчени, тези пари ще бъдат усвоени и те ще струват много по-скъпо на всички нас, на цялата система. В бюджета на НЗОК е заложена процедура, която лишава новооткрити болници от правото да сключват договор с касата за 1 година. Знаете ли какво е това? Това е потвърждение на социалистически подход, при който ти налагаш правила и критерии за всички, независимо от това дали си нов, дали си частен, дали си държавен, администрираш системата. Т.е. тяхната идея е, че чрез административна мярка те могат да удържат системата по начина, по който си я представят. Ние сме го говорили с вас, пред всеки един, който иска да бъде част от този пазар се залагат критерии, който ги изпълнява ги изпълнява, който не ги, не ги. Само че тук имаме обратния подход. И сега най-важният политически извод може би… Пред вас е едни таблици, които сме се постарали да направим. Те не са сложни, те са анализ на бюджетите от 2009 до сега. На Министерство на здравеопазването, на НЗОК и като цяло на бюджета на здравеопазването. Всъщност ГЕРБ окончателно излиза от коловоза на реформаторското усилие и припознава политиката на БСП като своя. Забележете първата колонка, която е за бюджета за 2009 година, забележете сега последната, която е за бюджета за 2012 година. Ако нещо прави впечатление то е абсолютно еднаквите вътрешни баланси на разпределение на отделните пера на бюджета, както и отделните суми. Т.е. финансира се една и съща структура по един и същи начин. Това е философията на БСП, срещу която апропо и ГЕРБ протестираше до идването им на власт. Философията за това, че ако даваме повече пари в една система, значи е по-добре. Това и още един извод. БСП няма право да гласува против този бюджет, защото те са гласували бюджета за 2009. Този бюджет за 2012 за здравеопазването е копи-пейст от бюджета на социалистическото правителство. Това е и нашата чиста и ясна позиция. Искам да си спомните, че единствения път, когато сме подкрепили бюджета за здравеопазване беше с подписа на министър Дянков, с подписа на министър Нанев, с подпис на председателя на здравната комисия в Парламента, за това, че допълнително 300 млн. ще бъдат осигурени за лечение на онкоболни. Това не се случи. БСП и ГЕРБ провеждат една и съща политика. Това е финансовият документ за това. Ако нещо го няма в бюджета го няма никъде. Когато не е заложено в бюджета да правиш нещо различно от БСП, значи правиш същото като БСП. И всякакви приказки други са как да кажа, странни. Всъщност се случва следното – политическото мнозинство, всъщност ГЕРБ и ръководството на касата, бламират трето поредно ръководство на Министерство на здравеопазването. От тази гледна точка, на базата на всичко, което ви казах ние няма как да подкрепим бюджет, който не отговаря нито на непосредствените предизвикателства на кризата, на непосредствените проблеми на нашето здраве, нито пък залага хоризонти за развитието на системата, така че след години да сме по-добре. Защото има и такъв вариант, да ни кажат след години ще бъдем по-добре, защото започваме да правим това, това и това. Не, същите цифри, същите параметри. Конкретните предложения, които ние ще направим в тази връзка с ясната представа, че това не може да бъде бюджет, който да бъде подкрепен от едни модерни, реформистки мислещи хора. Знаете ли, ние се сблъскваме ежедневно със системата, която се финансира от нашите данъци. Когато тази система не работи, това означава, че срещу нашите пари не получаваме нужното качество. Това някак си е наша обща кауза, не подкрепата на този бюджет. Ако греша може би ще ме поправите. Та конкретните предложения:

Първо: 100 млн., които се предвиждат за трансфер от министерството към касата да бъдат преустановени. Това е практика на разрушаване на здравно осигурителния модел.

Второ: Премахване на клаузата в преходните разпоредби на закона за НЗОК, в които се дава възможност да не сключва, се задължава да не сключва 1 година договор с новооткрити болници.

Трето: Прекратяване на тази процедура на прехвърляне, на трансфер на заплащане на медикаменти от министерството към касата до ясна финансова процедура, ясен финансов механизъм как това не струва по-скъпо на обществото при равни други параметри. Знаете ли има, зарових се доста, доста потайно е цялото нещо. Зарових се в разни цифри, оказа се, че има лекарствени позиции на определени медикаменти, които са плащани от министерството при последните търгове провеждани от него, преди да бъдат прехвърлени тази година на касата, на цена 10 евро, т.е. в рамките на 20 лв., в момента касата ги разплаща на цена 125 лв. и нагоре. Това много големи разлики. Може би има много обяснения за това, въпросът е, че е допуснато да се случи едно и също нещо да струва на нас данъкоплатците няколко пъти повече.

Радан Кънев: Ние сме на разположение за въпросите ви. Това беше нашето представяне за днес.

Въпрос: Какво е вашето отношение спрямо решението на правителството да увеличи пенсионната възраст с още 1 година и това, че Тристранния пакт се разпада? Утре се очаква КНСБ и КТ Подкрепа да занесат писмо на Борисов, че скъсват годежа.

Радан Кънев: Не знаех, че са имали годеж. Вече имахме възможност да коментираме. Подобна промяна приета с изменения на закона за бюджета на общественото осигуряване между двете четения, при заобикаляне на Тристранния съвет, на публичния дебат и на общественото мнение, аз мога да определя единствено като скандално. Но тепърва ще видим какво се случва с това развитие, защото предишните опити на ГЕРБ да говорят за увеличение на пенсионната възраст се сблъскаха с противодействие на синдикатите и те панически избягаха. В момента това, което ми се струва, че виждаме е опит на управлението и лично на премиера Борисов да нагнетява страх в обществото. Непосредствено след изборите, преди които всичко беше розово, икономиката излизаше от кризата и инфраструктурата се развиваше, и се извършваха най-смелите реформи в цяла Европа, изведнъж се оказа, че обществото е в по-дълбока криза и че всички разходи трябва да се намалят, всички възможно приходи да се ограничат, защото икономиката не върви, което всички знаехме и преди изборите, и да се предприемат всички непопулярни мерки наведнъж. Те са наясно, че това няма да се случи. Те нагнетяват страх, за да могат после каквото и да направят да го представят като лична отстъпка от страна на премиера. Скандален стил на управление, който обаче не е нов. По отношение на наистина драстичната промяна на позициите на управляващите между преди и след изборите, която обясняват с международна конюнктура, която не беше някаква новина преди изборите във всеки случай. Аз се сетих за една история ще си позволя да я разкажа. Покойният професор Цеко Томов, един от най-видните, български юристи, навремето гледал студентската книжка на баща ми, гледал, гледал и му казал: “Г-н Кънев, трябва да спрете спорта”. Баща ми го попитал, защото и той му казал: “Отсъствие заради участие в университетски обор, отсъствие по болест, отсъствие заради участие в университетски обор, отсъствие по болест… Явно Ви вреди много на здравето”. Същото нещо наблюдаваме и сега. Явно на ГЕРБ изборите и демокрацията много зле им се отразяват. Имаме отлична икономическа картина, всичко върви нагоре, розови отчети навсякъде, на следващия ден избори първи тур, втори тур и изведнъж се намираме в най-черната картина от две години насам. Имат някакъв проблем с демокрацията явно тези хора, ако не могат да говорят истината преди избори, значи не могат да управляват.

Петър Москов: Знаете ли тука има и някак си реванш на това, което се опита да направи ГЕРБ. ГЕРБ се опита да подмени нормалните начини, по които функционира едно общество – през избраните си в Народното събрание политически сили, където се постига консенсус. ГЕРБ замени това с търсене на друг вид консенсус с други, нелегитимни от политическа гледна точка места. Сега синдикатите ще издърпат набързо килимчето под краката на ГЕРБ. Подобен род шмекерии се наказват.

Въпрос: Трябва ли да има национална стачка според вас в България? Подкрепяте ли едно такова решение? Каква е вашата позиция?

Радан Кънев: Как ние да отговорим трябва ли да има национална стачка? По отношение на протеста на земеделците, нещата мисля също са ясни. Едно съсловие в България, което не е бедстващо на фона на останалите предприемачи, срещу подкрепата си, която е изключително важна по време на местни избори, на зърно производителите, в големи райони на България, защото от тях зависят буквално препитанието над милиони български граждани, собственици на земя, които получават поземлена рента и това е единственият начин да преживяват заедно с пенсията си. Зърно производителите бяха излъгани, че ще получат една огромна субсидия, върху европейските субсидии национално доплащане. те си свършиха работата за ГЕРБ по изборите, след което ГЕРБ им казаха, че са ги излъгали. Тука няма добро ченге в този разговор. Така, че не мисля да го коментирам, но ГЕРБ са си заслужили протестите, те излъгаха изключително нагло с огромна сума. По отношение на пенсионирането дали синдикатите ще тръгнат към национална стачка и дали кабинета ще се уплаши преди това, това е малкият разговор. Големия разговор е, ако се върнем малко повече от година назад, защото на 1 ноември миналата година беше подписано споразумението за онази най-добра в Европа пенсионна реформа с 30 годишен хоризонт, големия разговор е кога ГЕРБ най-сетне ще я започне и дали ще е при тяхното управление разговора за пенсионната реформа. Защото те събраха всички авторитети в България, създадоха Национален съвет за пенсионна реформа, който излезна с един забележително добър документ. Рядко в България толкова стратегически задълбочен документ от толкова видни експерти, от толкова различни политически пристрастия, безпартийни и т.н. е бил изготвян. ГЕРБ видяха документа, казах, че това нещо не може да види бял свят преди избори и го скриха. Сега имат година и половина до следващите избори. Дали ще го скрият пак или ще започнат разговора, моето мнение е, че тези хора са страхливи и ще го скрият пак. Но документът е налице, предполагам, че всеки от вас го има.

Петър Москов: Всъщност въпросът е не дали ще има стачка, а дали може да се управлява така. Кажете.

Въпрос: Все пак правителството има приоритет, Борисов каза в Парламента, че ще се финансира развитието на стволовите клетки, които ще стават яйцеклетки.

Радан Кънев: Аз разбрах, че ръце ще произвеждаме, може би…

Петър Москов: Ще предложа една тишина да имаме по този въпрос, много мило.

Въпрос: Имате ли прогноза кога медиите в България ще подкрепят една стачка, все едно дали на железниците или друг?

Петър Москов: Ние имаме опит, може би разумния ми живот е минал във време, когато медиите започваха стачките. Може би сега е времето, когато по един друг начин медиите ще отразяват нещо такова, ако то е достатъчно ясно, мощно и със съответните искания, които да съберат подкрепа. Пак казвам, въпроса опира не до това синдикатите дали в момента са решили да направят нещо, въпроса опира до това, че ние сме свидетели на поредица от управленски действия, които са разнопосочни, които не създават сигурност, които както казва Радан създават страх. Т.е. дай сега да направим това, а това създава страх, ще правим стачка излиза от Тристранния комитет, не знам какво още прави и накрая се разминава това страшното дето беше. Това е някаква паралогика, някой го беше нарекъл, Стокхолмски синдром. Ще си харесваш похитителя, защото не те е убил, ами само малко нещо там…

Радан Кънев: За да затворим наистина темата, това е нещо много просто. Когато се отчита, че най-големия проблем на икономиката е фактът, че няма продажби, че няма вътрешно потребление и на фона дори на някои положителни показатели, то продължава да върви надолу. Т.е. фирмите и семействата фалират. Най-страшното нещо е, защото потреблението е субективно решение, то не е някакъв математически показател, когато фирмите и семействата фалират от липса на потребление, а някой създава страх, хаос и паника, това е най-тежката прокризистна политика възможна. Защото влияе на психологическо ниво.

Петър Москов: Само още една дума. Моля ви във връзка с това, което говорихме за бюджета за здравеоопазването, понеже говорихме за отношение на медиите. Моля погледнете, надникнете в тези цифри и следващия път, когато някой каже, че има различна политика с различно финансиране, моля покажете му тези цифри.

Въпрос: Тези предложения за случващото се в бюджета по здравеоопазването ще ги разпишете ли като законодателна …?

Петър Москов: Разбира се, даже ако не са формално внесени ще бъдат. Знаете ли, имаме следния проблем – няма политическо решение на мнозинството, вече трета година на ГЕРБ, какво иска да прави. Защото по същество и това, което се опитваше да прави министър Нанев, с това да въвежда критерий за качество и това, което се опитваше да прави министър Борисова с това да въвежда по-голяма тежест на доболничната помощ, и това, което се опитваше да прави министър Константинов с въвеждането на нов механизъм на финансиране, по същество части, общи части, които, ако се съберат ще доведат може би до реформа. Но няма смелост това нещо да бъде направено и да бъде изговорено наведнъж. Благодаря ви.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...