Борисов да каже защо не спира „Белене“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл.99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагаме:

Да се проведе изслушване на министър – председателя Бойко Борисов относно неизпълнение Решение 250 от 29 март 2012г. на правителството и Решение на Народното събрание от 29 март 2012г. за спирането на АЕЦ „Белене“.

Премиерът дължи отговор:

1. Защо половин година не извърши задължителните действия за прекратяване на проекта за АЕЦ „Белене“;

2. Защо не договори условията за окончателното му спиране;

3. 3ащо Агенцията за ядрено регулиране не спря лицензирането на централата; и,

4. Водил ли е разговори за строителството на АЕЦ „Белене“ зад гърба на Народното събрание след приемането на цитираните решения.

На основание чл. 43, ал.3 от ПОДНС изслушването да се включи като точка 1 от програмата на Народното събрание за периода от 3 октомври до 5 октомври 2012г.

София, 2 октомври 2012г. Народен представител:

Иван Костов