Благоденствието на гражданите е приоритет

(видео)

Водещ: Сега добро утро, казвам на лидера на ДСБ съпредседател на Синята коалиция Иван Костов. Добро утро, господин Костов.

Иван Костов: Добро утро.

Водещ: Здравейте. Чудех се с какво да почнем този разговор. Но знаете ли, всяка сутрин нашите зрители подреждат една класация. Класация на събитията, които те смятат за значими, които те смятат, че по някакъв начин, дали за добро или за лошо, променят житието, битието ни. И се чудех каква ли е вашата лична класация за тази изминала седмица. Кои са събитията, които си струва да отбележим в нея?

Иван Костов: Ветото на президента, всъщност два пъти поставено върху два закона. Това ме изведе и мен на трибуната в два дена да дебатирам с колегите, да защитавам основанията на президента. Впрочем ние дадохме част от тия основания и поискахме вето, например по Закона за горите. Но там се завърза и един дълбок, принципен спор, затова трябва ли, когато човек отиде да изпълнява обществен дълг, да участва в управлението на страната на високо ниво, това да го прави непременно, заради материална изгода. Примерно, благополучие някакво постигано чрез кариерно развитие. Тоест трябва ли, след като си управлявал една система, непременно и да пораснеш чиновнически в службата. В този недобър смисъл, както беше патоса на изказването ми за ветото за Висшия съдебен съвет. Псевдо идеализъм ли е, както каза един съдия, това да поискаме от съдиите, които управляват съдебната система да го направят, заради гражданския си дълг? Псевдо идеализъм ли е? Защото, ако това е псевдо идеализъм, кое е всъщност идеализмът, истинският, кое е? Кое е, всъщност, правилният възглед за това, че човек дължи на своето общество тогава, когато е силен тогава, когато е компетентен, когато има възможност да носи дълг?

Водещ: Дайте моля ви пример със самия себе си. Лично вие бихте ли се откъснали от активната политическа кариера за определен брой години, да кажем 5, и да се посветите на някаква друга кауза, която обаче, наистина ще ви откъсне от политиката?

Иван Костов: Аз съм се отдал на политиката, но не е там въпросът.Въпросът е: Срещу какво участваш във властта? Разбирате ли? Принципния въпрос е: Трябва ли да участваш във властта, за да постигнеш нещо за себе си? Примерно да станеш окръжен съдия или…

Водещ: Вашият личен отговор какъв е?

Иван Костов: … да станеш апелативен. Моят личен отговор, че в никакъв случай. Защото по този начин опорочаваме самата власт. Защото тикаме към нея всички хора, които се стремят да напреднат в службата или да “оправят” себе си, както имаме лош глагол в българския език. Това означава, аз си го казах на колегите от ляво, това означава да считаме, че всеки отишъл на обществена служба, изпълняващ обществена…прилагащ власт, го прави с ниски мотиви за материално, за нещо материално. Всъщност мотивите трябва да са високи.

Водещ: Смятате ли, че в днешно време…

Иван Костов: Това казвам.

Водещ: … в днешно време е възможно това възрожденско “на полза роду” да работиш?

Иван Костов: Това не е възрожденско, това е типично. Това е във всички останали институции. У нас така са народните представители, така са членовете на изпълнителната власт. Когато един член на изпълнителната власт се върне, когато вече спре да е министър, той се връща и става обикновен гражданин. Той не пораства в службата, която е изоставала. Същото и с народните представители, единственото нещо, което им е гарантирано е, че им се пазят работните места, в смисъл може да се върне на същото място. Тоест счита се за всички останали власти, че това е изпълнение на дълг и след това си се връщаш вкъщи.Какво онзи древен римски цар, който го викали от нивата да отиде да ги защитава, а той казал “вижте какво хубаво зеле съм отгледал”. Но те казват: Ама ти си ни нужен. Добре тогава отива и ги защитава, но след това се връща пак.

Водещ: При зелето.

Иван Костов: Където е бил. Така че това беше много важен…

Водещ: Вярвате ли обаче, че президентското вето, трябваше да бъде по-обхватно, да не засяга само и единствено кариерните бонуси, за които говорите?

Иван Костов: Да. Но, вижте, за мен е достатъчно това, че президентът заявявайки позиция, че е срещу това сегашния Висш съдебен съвет, защото това е другият голям спор…

Водещ: Той е чисто морален.

Иван Костов: … не бива да избира новия главен прокурор, на практика той има политически средства да го спре. Той това може да не позволи просто със собствените си действия. Тъй като той издава указ, той може да не одобри. Така е по Конституция. И в този смисъл самата негова позиция вече е достатъчна гаранция. Ако той не иска това да се случи той няма да го позволи да се случи. В този смисъл по този въпрос може и да не се дига чак такъв политически дебат.

Водещ: Оценката ви за работата на този Висш съдебен съвет?

Иван Костов: Лоша. Еднозначно лоша.

Водещ: Защо?

Иван Костов: Вижте в много случаи този Висш съдебен съвет прикри свои членове за нерегламентирани контакти, така както те ги нарекоха за присъствие в тефтерчета на някакви лобисти.

Водещ: Знаете ли странното е, че можем много думи можем да изговорим тук, в това студио, за тези нерегламентирани контакти, но факт е, че Красьо-Черния беше оправдан, нали така?

Иван Костов: Да.

Водещ: Получи оправдателна присъда…

Иван Костов: Например това, че…

Водещ: Тоест човекът е абсолютно чист пред закона.

Иван Костов: Например това, че е оправдан човек, който е лобирал с назначения във Висшия съдебен съвет е също много лош атестат за нашата съдебна система. Впрочем много хора биват оправдавани напоследък, явно на две нива функционира нашата съдебна система. Едното ниво е за определени хора, на друго ниво раздава правосъдие на обикновените.

Водещ: тук идвате на тезата на посланик Уорлик от преди няколко месеца, че у нас има правосъдие за бедни и правосъдие за богати.

Иван Костов: Да, той просто беше достатъчно откровен да хвърли в очите на обществото една оценка, която не е само негова, тя е на всички наблюдатели в страната. Което означава, че в България няма справедливост. Например така е със Закона за горите, който президентът върна. Може ли да се направи закон, който прави изключения и който дава възможност за държавна помощ на този, който иска да развива собствен бизнес върху природата? Не е редно да бъде така. Всички трябва да бъдат третирани еднакво.

Водещ: Ще поговорим и затова, но за да не скачаме от тема в тема, само да изчерпаме темата за съдебната ни система. Казвате липса на справедливост. Питам се какъв ще е докладът, който ще получим след броени дни, може би 2 седмици, на Европейската комисия? Който вече ще оцени един много сериозен период от, как да кажа, от 5 години, в който може да се съзрат различни тенденции в реформирането, в развитието на съдебната ни система. Дали този доклад отново ще е унищожителен или този доклад ще поощри това, което дотук е направено?

Иван Костов: Вижте, ако застанем на позициите на интересите, които имаме всички и не гледаме партизански, политически на нещата, ние всички трябва да направим така, че този доклад да е последен. Сега шансовете да е последен не са големи. Това е откровената ми преценка. В този смисъл той ще съдържа в себе си основание вероятно да се продължи мониторингът на /…/

Водещ: Унизителен ли е според вас за България този механизъм?

Иван Костов: Разбира се.Ето вижте, зад нас е приета Хърватска и върху Хърватска няма мониторинг. Което означава, че Европейският съюз я считат за много по-близка и много по-приложила и прилагаща европейските правила и норми. От тази гледна точка ние се трудим в Народното събрание извънредно, опитваме се да наваксаме с приемането на определени закони. Някакво сериозно изоставане, за да можем да покажем, че заслужаваме по-добър доклад. И в това отношение, да речем, всички участваме по някакъв начин, аз не виждам някой да злоупотребява точно с това. Но от друга страна стой реалността, стоят ето тези неща, за които говорим. Правосъдие на две нива, отказ от правосъдие, оправдания на хора, които всички знаят, че са извършили престъпления – това нещо не може да не направи лошо, много лошо…

Водещ: Ще дадете ли пример за това, което казвате отказ от правосъдие и хора, които, как да кажа, публична тайна е, че са направили нещо лошо, но остават не осъдени или остават оправдани.

Иван Костов: Аз от доста време задавам един въпрос, никой не ми отговаря, а той въпросът е следния: Тъй като в “Преса” излезе един разговор, в който един сегашен обвиняем твърди, че има протекциите на властта. Включително и на правосъдието, че едва ли не подрежда главните прокурори в страната и се разпорежда със съдиите и така нататък. Никой не ми отговори на следния прост въпрос: Кога е завършило следствието със заключение, че трябва да се повдигне обвинение срещу него и срещу неговия съдружник? Кога? И колко време е минало, докато се повдигне обвинението? Защо е минало толкова много време между завършването на следствието и повдигането на обвинение? Всички тези месеци, ако ги има, а аз подозирам, че ги има са саботаж на правосъдието, отказ от правосъдие. Освен това…

Водещ: Вие смятате ли, че в България прокурорите и съдиите се подреждат?

Иван Костов: Да, така може да се доближим до отговора на този въпрос, дали някой ги подрежда? Дали действително този човек, сегашен обвиняем, знае името на следващия главен прокурор и че това ще бъде апелативният прокурор в Пловдив? Сега може ли той да знае кой ще избере, след като ние… А от къде пък знае какво ще приеме Народното събрание? Е такива едни странни неща, трябва да бъде отговорено. Аз вчера на контрола на ДАНС поставих много остро въпроса за това, че сигнали, които още преди година съм изпратил в държаната агенция предадени ми от чужди граждани, пак за тези двамата, не че съм ги нарочил в момента, но просто искам да дам пример, за който мога да свидетелствам като автентичен, не да преразказвам други неща. Сигнали, които аз съм дал досега нямат никакви последици. И ги питаме вие по корупция…

Водещ: Сигнали за какво?

Иван Костов: Сигнали за злоупотреба, за пране на пари, за възползване от служебно положение и така нататък. Защото това дело е само по отношение на подправен документ и за придобиване на някакви вестници. Следващото може би ще бъде за някакви данъчни престъпления, а това голямото сериозното то стои някъде в страни. И аз се питам и попитах: Значи ли това, че някой ви пречи вие да преследвате точно тази корупция на най-високо ниво? И да ви кажа не чух отговора. То всъщност заради това…

Водещ: Всъщност знаете ли отговорът всъщност може би индиректен и е във вчерашното признание на главния прокурор Борис Велчев. Което лично мен признава, че ме учуди, след срещата с президента, която имаха, президента Росен Плевнелиев, той каза така: По отношение на организираната престъпност, данъчните престъпления и престъпленията с европари имаме добри резултати. Но противодействието на корупцията е света, в която постигнатото е достатъчно.

Иван Костов: Това е така, категорично и това е втората ни тема. Корупцията на високите етажи е част от работата на ДАНС, пак вадя от моя опит в нещата. Така че това беше другата точка, в която ние фокусирахме интереса си. Но да се върнем към нещата, които господин Велчев счита, че са добре. Не са добре, ето казвам му го от тази трибуна. Не са добре, поради следната проста причина. Националната агенция за приходите и Агенция “Митници” със силната подкрепа на министерството и кабинета вкараха мерки за събиране на приходите, които изведнъж подобриха рязко събираемостта на приходите в бюджета.В момента нашият бюджет събира значително повече приходи отколкото преди въвеждането на мерките. И аз питам: Преди въвеждането на мерките, къде са били органите, които отговарят за укриване на данъци, за пране на пари и така нататък? Къде са били тези пари? Защо те не са противодействали? Защото те са другата сила, която трябва да възпира финансовите нарушения и затова въпросът ми към ДАНС, на който е записано по закон да се занимават с тази работа, беше аргументиран точно с това: Как така изскочиха тези приходи изведнъж? Преди това вие защо не ги засякохте, защо не ги посочите? Защо не преследвахте хората, които укриват така масово ДДС и изцеждат държавния бюджет с нередовни документи възстановяват ДДС? Питах ги: Защо не сте противодействали? Отговор няма. Така че не е прав господин Велчев. И там нещата не са добре. Там са добре нещата поради това, че Европейският съюз започна да работи много ефикасно срещу финансови престъпления, срещу пране на пари. Част от тези разработки са европейски, те не са български. Най-големите разкрития пак свързани с европейски институции са общо дело, те не са… Сега могат тука нашите медии да ги препишат на министъра Цветанов или на Бойко Борисов. Те могат да се закачат някакви значки или ордени, това е друг въпрос. Въпросът е, че това е обща работа. Не бива той зад тази обща работа да скрива ей това просто обстоятелство. Защо не спряхте финансови злоупотреби от огромно естество? Това са милиарди левове. Къде тези милиарди левове са били преди да бъдат прибрани в държавата?

Водещ: И все пак само, за да приключим темата, тъй като искам и да поговорим по още една. В защита на работата на съдебната ни система идва фактът, че за миналата година, за 2011 година, оправдателните присъди в България, като цяло оправдателните присъди, произнасяни в съдебна зала са под 3%. Кажете откровено това не ви ли притеснява, под 3% оправдателни присъди в една демократична държава?

Иван Костов: Не, не ме притеснява, защото познавам структурата на делата. Структурата на делата е свързана с, там преобладават битови, транспортни престъпления. всъщност голямата част са неща, които лесно се доказват и поради това, когато прокурорът ги повдига като обвинения съдът не приема аргументацията на прокурора. В тези 3% са сложните дела.

Водещ: Мислите ли?

Иван Костов: Да, не само мисля, всички знаем, че са там.

Водещ: Вчера Борис Велчев също каза нещо за някого. Той каза: През последните години за мен остана тайна механизмът, по който Европейската комисия определя знаковите дела тук, в България, които наблюдава. В сложните дела, нали така? заплетените дела.

Иван Костов: Това не е добър атестат за цялата прокуратура и за МВР, и за съда. Ако те не знаят кои са знаковите дела… Ето вижте как, пак ще дам пример от нашата комисия. Вчера ние поискахме отговорност от ДАНС за дело, по което се получи оправдателна присъда – това е делото на госпожа Мургина. И поставихме въпроса ребром така: Това е сложно дело. Вие бяхте в началото на повдигането на обвинението, това обвинение не издържа до край, тя беше оправдана. Сега коя е причината – вие ли сте изпълнили политическа поръчка, вие не сте компетентни? Какво е станало, за да се стигне до този огромен шум? Провалянето на съдбата на един човек, защото тя беше силно малтретиратна от една партия, от един лидер и така нататък, да не говорим за тия неща. Кой е виновен затова, което се случи? Ето едно сложно дело. И много други оправдателни присъди. По същия начин попитахме, например за оправданието на Ковачки. Делото е за укриване на данъци. За оправдаване на бивши министри- питаме: Добре щом са оправдани, това да не би да е изпълнение на политическа поръчка, за да се стигне до техните обвинения? Или какво се е случило между другото?

Водещ: И какъв е отговора на въпросите, които задавате?

Иван Костов: Моля?

Водещ: Какъв е отговора на въпросите, които задавате?

Иван Костов: Нямаше убедителен. Правили всички възможно, което им е по силите. Но ние ще ги подложим на специален контрол и им обещахме, заявихме им, дадохме им график. Искам да извадя тази част, за да илюстрирам неща, които иначе в обществото се коментират /…/

Водещ: Добре, няколко думи остават до края на разговора, да поговорим за Националното събрание на ДСБ в събота. Какво важно предстой да се случи на него? Какви новини да очакваме от него?

Иван Костов: Най-важното е платформата на модерната десница, която предлагаме.

Водещ: Прочетох я. Как…

Иван Костов: Хареса ли ви?

Водещ: Звучи малко по Ботевски – за смисъла, за гражданското достойнство, за…

Иван Костов: Да, това е. Вижте Възраждането…

Водещ: Като манифест звучи.

Иван Костов: Българското възраждане е дясноконсервативен процес. Там се е родила българската десница. През защитата на Българската православна църква, нейната самостоятелно и така нататък. Това е известен исторически факт, така че няма как да не звучи по този начин.

Водещ: Сега ще бъде манипулативно каквото и да извадя, защото тази все пак платформа не е съвсем кратка, но “…Никога няма да приемем мафията да заграби нашата държава.”

Иван Костов: Да.

Водещ: Има ли мафия в България в момента?

Иван Костов: За съжаление има и то това не е наша оценка. Това е обща представа на нашите европейски колеги. Важното е тази програма, модерното в тази програма е обстоятелството, че ние поставяме в центъра икономическото развие, през което да се постига благосъстояние на хората. И по този начин поставяме самия човек в центъра. По този начин се получава убедителен критерии, по който да се оцени всяко управление. Там вътре шише така “Скоростта…

Водещ: Казвате скоростта на нарастването на благосъстоянието е оценка за управлението.

Иван Костов: За управлението. Ако запада или деградира благосъстоянието на хората очевидно страната се управлява зле, колкото и да кичим с фрази “свобода”, “справедливост”, “равенство”, “братство”, “солидарност” и така нататък. Дори и да ги има всичките тези неща, ако хората не добруват, ако не живеят по-добре, на практика не се изпълнява основната функция на политиката. Защото за смисъла говорим, но за смисъла на политиката.

Водещ: Платформа на ДСБ за модерна десница на българите. Кого, господин Костов, ще обедините под знамената на модерната десница, оттук до изборите догодина?

Иван Костов: Знаете ли кое е различното на тази платформа от поведението на всички останали партии? Тя е директно фокусирана върху определени хора, с определени възгледи, с определен светоглед, с определени позиции и искания към политиката. Точно определени, които те знаят, че ги имат и зад, които стоят и които не могат да бъдат подменени. Останалите пускат послания във всички посоки към цялото население, както се наричат народното събрание дори. Тоест това е фокусирано върху хора, които ще разпознаят себе си, своите възгледи. Аз заради това ви попитах: Хареса ли ви? Тоест можете ли да разпознае свои възгледи в…

Водещ: Като някакъв, надявам се, модерно мислещ човек, да в част от…

Иван Костов: Защото тя е и светска…

Водещ:… тезите, да, разпознавам себе си със сигурност.

Иван Костов: Защото тя е светска за разлика от класическия консерватизъм и от християндемокрацията в тази програма има такова изречение, че не е задължително човек да е религиозен, за да бъде добър и че не е гаранция, ако е религиозен, че е праведен и чист.

Водещ: Последен съвсем откровен въпрос. Изпитвате ли страх, че няма да влезнете в следващото Народно събрание?

Иван Костов: Не, никакъв. Снощи представих платформата пред нашите съмишленици и за разлика от първите програмни документи на Демократи за силна България видях, че тя стигна до сърцата им. Което за мен е гаранция, че ще стигне и до много други сърца.

Водещ: Благодаря ви за този разговор. Лидерът на ДСБ и съпредседател на Синята коалиция наш гост последен за седмицата. Хубав петъчен ден ви пожелавам. Да си починете добре и събота и неделя и живот и здраве ще се видим в понеделник.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Налице е заплаха за националната ни...
Налице е заплаха за националната ни сигурност през ДАНС. Това заяви в "Още от...
Владимир Славенски: Общинският съвет на Пловдив блокира отчетността...
С остра критика реагираме на решението на ОбС на Пловдив, което не прие нашето...
Бонка Василева: Осигурени са нужните 37 милиона лева...
Имаме и позитивни новини за София - осигурени са нужните 37 милиона лева за...
Д-р Ивайло Митковски: Следдипломната квалификация е задължителна за...
Д-р Ивайло Митковски е ортопед-травматолог, депутат в парламентарната комисия по здравеопазване от листата на...
Людмила Илиева: Здравеопазването във Велико Търново и региона...
Здравеопазването в региона ще се покачи на следващо ниво и с наличието на въздушни...