Средствата, които получаваме чрез дарения правят възможно независимото отстояване на общите ценности, които изповядваме. Още веднъж – благодарим!