Благодарим Ви за подкрепата. Вашият глас беше най-ценното признание за неуморната работата на всички смели и свободни хора, които застанаха с лицата си зад каузата #ДемократичнаБългария!