Бившият регионален министър и ексдепутат от ДСБ Евгени Чачев: Инвестиционната политика на ГЕРБ продължава програмата на Костов отпреди 8 години

Г-н Чачев, от Синята коалиция призовавахте, дори ултимативно, да се побърза с антикризисните мерки на правителството. Най-после има такива – виждате ли своята програма в тази на ГЕРБ?

Лично аз одобрявам напълно икономическите мерки, които са за възстановяване на българската икономика. Те са за период от 1 година. Трябва да ви кажа, че до голяма степен те се припокриват с предизборната програма на Синята коалиция и също така и с програмата на ДСБ. Не може да се каже на 100 %. Има разлики, но така или иначе антикризисната програма, която ГЕРБ са приели, фактически в частта за инвестиционната политика продължават инвестиционната програма на Иван Костов, която беше спряна 8 години. Давам си сметката, че в сферата специално на изграждане на пътната инфраструктура и на водния сектор не може да се открие топлата вода…и аз съм изключително доволен, че виждам просто копи-пейст в инвестиционната програма. Давам си сметка, че изпълнението ще бъде трудно. В края на краищата изграждането на инфраструктурата е било винаги моторът на икономиката, която ще извади страната от кризата.

Доколкото знам точно разгръщането на инфраструктурата е вадило страна като Германия от кризата – със строежи на пътища и масово наемане на работна ръка.

Да. Какво да ви кажа – просто трябва само да поздравя колегите от ГЕРБ, че са напипали пулса на времето и с пожелания всичко това, което е написано, да се реализира на практика.

Типично дясна програма ли е това, виждат ли се класическите десни реформи? Или въпросът е излишен, щом тя продължава програмата на Костов. Макар че бившият зам.-министър на финансите Кирил Желев коментира пред “Всеки ден”, че приличала на програмата на Станишев…

Някои говореха, че и Станишев изпълнявал дясна програма. Това е много относително. Обаче в условията на криза, в края на краищата е важна целта, ефектът в бъдещето. Като се има предвид, че Бойко Борисов получи, ако мога така да се изразя, кредит на доверие от новия-стар председател на ЕК Барозу и това е една допълнителна бонификация. Защото знаете – в програмата на Синята коалиция и ДСБ пред скоби беше поставено възстановяването на доверието на ЕС.

Да, както се очакваше, това е сериозен акцент. Във всички точки на документа намеренията се пречупват през европризмата.

Тук между другото е най-голямата отговорност. Правителството получи кредит на доверие, без да е започнало реални мерки. Така че следващите месеци до края на годината акцентът трябва да бъде поставен – да оправдаем този кредит на доверие, за да може да усвоим средствата. Знаете, че имаме да усвояваме някъде около 12,5 млрд. евро до 2013 г. , което ако действително го направим, ще бъде една от гаранциите за изпълнението на тази антикризисна програма.

По време на изборите многократно чухме от г-н Костов и въобще от Синята коалиция за възстановяване на необлагаемия минимум, намаляване на осигурителната тежест. Тези мерки присъстват ли в програмата?

Не, определено ги няма. Пише за намаляване, но няма конкретни цифри. Запазва се ДДС на 20 %, а ние имахме намерение да бъде намален. Но в края на краищата тази програма на практика е направена на база на действителното състояние. Правителството на Станишев работеше на тъмно и това, което изтичаше, беше благодарение на вас, журналистите. Така че не би могло нашата програма и тази да се припокриват на 100 %, но пак ви казвам, че лично мен ме удовлетворява. Действително има възможност за надстройка.

И все пак какво много държите да прибавите като реформи, които фрапиращо липсват?

Най-важните неща при създаването действително на едно прозрачно управление. Имам предвид електронното правителство, електронното кметство, електронен мониторинг на всички европейски програми. Може би по-силно трябва да се акцентира и със срокове, така че тези неща, за които Сакскобургготски само приказваше и нищо не стана, има възможност сега да бъде направено в къси срокове и България да се превърне в една зона, в която се спазват всички правила, закони, регламенти.

Но пък вече знаем урока, че всички правителства залагат прекрасни програми, които впоследствие се указват утопии. Всички дават заявки за добри намерения. Тази програма безспорно звучи добре, както и несъмнено повтаря намерения, които вече сме чували.

Така е. Например за еднакво развитие на всички райони в страната, преодоляване на разликите. Но виждате в София е едно, а в малките градове, селата е съвсем друго.

Добре звучи и “намаляване на квазиданъчното бреме чрез либерализиране регулациите на продуктовите пазари като условие за намаляване u1085 на корупцията и влиянието на групите със специални интереси”.

Това е много хубаво, стига да се случи. Най-важното за мен е, че се продължават реформите, които бяха спрени 8 години. Саниране на икономиката чрез откриване на енерго и ресурсоспестяващи производства на основата на нови технологии. Разширяване и въвеждане на спестяващи технологии в бита, развитие на нови енергийни източници. Между другото в програмата липсва едно бързо съставяне на нова енергийна стратегия на България, защото видяхте какво се случи с престрелката между президента и премиера.

Правителството очевидно ще преосмисля енергийните проекти. Заложено е като точка “Оценка на икономическата рентабилност на проекта АЕЦ “Белене” и на нуждата от нови енергийни мощности на Балканите”.

Енергийната сигурност е една от най-важните предпоставки за развитието на икономиката, особено за България, тъй като българското производство е изключително енергоемко. За единица продукция имаме два пъти и половина по-голям разход на енергия отколкото в развитите европейски страни. И тук има голямо разграждане. Между другото една страна като Дания 24 години е запазила разхода си на електрическа енергия, а в тези 24 години е увеличила над 7 пъти брутният си вътрешен продукт. Давам си сметка, че трудно ще станем Дания за няколко години, но това трябва да ни бъде целта.

Но вие настоявате ли за по-сериозни реформи в енергетиката и директно спиране на някои проекти, а не колебливото “отлагане за след кризата”. Не виждам някъде да се разчита замразяване или спиране на проекта АЕЦ “Белене”.

За мен спирането на “Белене” е задължително. Още повече, че г-н Шматко като беше тук каза, че не се касае за загуби от 500 млн., ако проектът бъде спрян, а за около 50-80 млн. евро и в края на краищата, ако икономистите и специалистите докажат, че строителството не е икономически изгодно за страната, да се спре. Защото много се говори за превръщането на България в енергиен център за Югоизточна Европа, която изнася евтин продукт, изнася национален доход. Защото ние нямаме източниците на енергия. И друго бих искал да добавя – например в селското стопанство България изнася повече от половината произведеното зърно, но зърнопроизводството не е отрасълът, който ще помогне за излизането на България от кризата. Ако ние се концентрираме в някакъв по-мобилен износ – най-елементарно дори на домати, ефективността ще бъде много по-висока.

Пак ще попитам за атомната централа – вие сте убедени в позицията, че АЕЦ “Белене” не трябва да се строи. Смятате ли, че в програмата трябваше да залегне по-категорична позиция?

Вижте, доколкото ми е известно по време на посещението в Брюксел на Бойко Борисов при срещата с Барозу са се договорили България да получи становището на ЕК и по трите големи енергийни обекти и успоредно с енергийната стратегия на ЕС съответно да се обсъди…Така че за мен стъпката е направена.

Г-н Чачев, а как ви изглежда текстът за социалната политика? Има ли припокриване и хармония с вашите мерки?

Не, не. Не се вижда да има диференциран данък за лекарствата, детските храни.

Един от рекламните ви изборни текстове, който впечатли младите семейства, беше закупуване на първо жилище без ДДС.

Именно. Или намаляване на осигурителната тежест и т.н. Но пак ви казвам – тази програма е направена след една детайлна снимка на състоянието на държавата. А между другото така и започва – казва се, че имаме спад от 4,2 % на БВП. Имайте предвид, че в добивната промишленост този спад е много по-голям.

По-либерална ли е тази програма, вашата по-близо ли е до класическите десни реформи? Дайте вашата оценка.

Бих казал, че са равностойни.

Можем да кажем, че са се съобразили с програмата на г-н Костов, а и в ходовете до сега това се усеща.

Активен диалог с ЕС, диалог със синдикатите, със сродните бизнес организации… Похвална е идеята за реформа в държавната администрация за оптимизиране на управлението и даже заместничката на финансовия министър обяви, че в началото на годината ще има още едно съкращаване на държавната администрация, което е похвално. Най-важно е действително това да се превърне в реални резултати. А програмата ще помогне за излизане от кризата.

В случай, че може да бъде изпълнена. Защото се залагат амбициозни цели, но както и сам премиерът спомена, в много отношения трябва да се започва отначало.

Като пропуск мога да отбележа, макар че може и да не съм забелязал – малко по-активно действие от страна на правителството за намаляване на лихвените проценти.

В банковата сфера като че ли имахте по-радикални идеи.

Искахме намаляване на минималните банкови резерви до 6 %. Единствено тук имаме забележки.

Имахте и идея БНБ да плаща лихви за резервите?

Да, да. Но за мен това е програма, която може да бъде надграждана и предполагам, че колегите ще го направят.

А екипът на ГЕРБ искаха ли вашите съвети, консултираха ли се с вас – нали сте партньори, разполагате с безспорни експерти. Или вече са напълно наясно с идеите ви за реформи?

Тези неща, които ги говорим, винаги сме ги казвали. Програмата ни беше качена в Интернет. Пак казвам – желая успех на колегите. Тъй като навремето бях от авторите на инвестиционната програма 1997, 2001, и сега в 2013 просто виждам продължение на тази програма.

Значи в крайна сметка експертите на Синята коалиция може да са доволни, че ГЕРБ рестартират вашите реформи, които вие започнахте, но не можахте да довършите?

Да. За съжаление 8 години бяха спряни. Да се надяваме, че сега действително ще продължат.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Бонка Василева: Една икономическа “сглобка” в момента организира...
Има два коренно различни модела за София! Ние предлагаме прозрачен конкурс, за дагарантираме, че...
Декларация на ПП-ДБ относно военното престъпление, извършено от...
Има събития, които разкриват лъжи, свалят маски и крещят истината. Събития, които е невъзможно...
Любен Иванов отправи запитване към министрите на транспорта...
Депутат пита министри за буферния паркинг на Видин Депутатът от Видин Любен Иванов отправи...
Паметниците са много повече от градоустройствено, урбанистично, пространствено...
Паметниците представляват кои сме ние като общество - нашия морален и времеви интегритет -...
Столична община, район Витоша: Колосално незаконно сметище в...
От Район „Витоша“ сигнализират за огромно нерегламентирано сметище, заемащо 20 декара общинска площ в...