Без промяна, проблемите с паркирането в София ще се задълбочават

(видео)

Днес общинските съветници на ДСБ-София заявиха позицията си по проблемите с паркирането в центъра на София. Още при приемането на наредбата през пролетта на 2012 г., ДСБ беше категорично против въведените правила, изтъквайки по същество същите аргументи, които сега защитава гражданското общество.

На заседанието на Столичния общински съвет утре, 13.09.12 г., общинските съветници на ДСБ ще внесат следните предложения:

1. Отпадане на таксата за паркиране на живеещите в Синята и Зелената зона, със следните аргументи:

– срещу заплатената такса общината не гарантира на гражданите конкретни услуги;

– размерът на таксата не е обоснован с анализ на компонентите, които съставят исканата сума;

– това, по същество, е въвеждане на нов данък “живот в центъра”, съпоставим по размер с данъка върху жилището.

2. За живеещите в рамките на Синята и Зелената зона да се въведе стикер, който да е на цената на стойността за изработването му, която ще е в пъти по-ниска от настоящата.

3. Ще подкрепим повишаване на часовата такса за паркиране само и единствено като част от комплекс от мерки за намаляване на трафика, включително:

– премахване на служебния абонамент;

– премахване на безплатните места на служители на държавни и общински ведомства.

Неприемането на тези предложения означава, че кмета Фандъкова не цели намаляване на трафика и вредните газове в центъра на София, а се е насочила към въвеждане на разделение на гражданите според работното им място и финансовото им състояние. Ако общата цел изисква въвеждането на ограничителен режим, той трябва да важи за всички, а не само за обикновените граждани.

Сам по себе си служебният абонамент представлява отдаване на общинската собственост без конкурс и търг, което е нарушение по смисъла на закона. При неприемане на предложенията, ние ще се обърнем към Административния съд, за отмяна на наредбата.

Атанас Атанасов: Добър ден. Днес има много политически мероприятия на различни места и пресконференции. Благодарим на тези, които присъстват на днешната ни пресконференция. Знаете, че се създаде много тежко обществено напрежение в София след приемането на една наредба от Общинския съвет, касаеща организацията на движението и паркирането в София – въвеждането на нова Зелена зона, разширяването на Синята зона и т.н. По този повод даваме пресконференцията, да заявим нашата позиция тъй като утре в Дневния ред на заседанието на Общинския съвет са включени няколко точки, които имат отношение към този проблем. Искаме да изразим нашата позиция и да отговорим на Вашите въпроси. На първо място искам да Ви кажа, че когато се приемаше наредбата през пролетта в Общинския съвет, общинските съветници, т.е. ние от ДСБ гласувахме против тази наредба с много аргументи, някои от които ще Ви припомним разбира се. Предупредихме тогава управляващите от ГЕРБ и кмета Фандъкова, че този Нормативен акт на общината ще създаде хаос и напрежение в София, няма да реши проблемите, които съществуват. Това се случи и нямаше кой да ни чуе. Аз ще кажа още две изречения в тази връзка. Съвсем просто казано: заблуждава се общественото мнение в София, че цялостната тази уредба, нейната цел е да се създаде по-добър ред в центъра на София с движението и паркирането, да може да се реши трафикът и т.н. В политиката трябва да се говори истината. Това не е вярно. Основната цел на всички действия на управляващите в общината е да събират повече пари от гражданите и това се случва чрез увеличението на таксите за паркиране, Синята зона става два лева, въведе се Зелена зона. Също така с въвеждането на данък за “живеене в центъра”, хората, които живеят в центъра да си плащат за това, че живеят в центъра 150 лева на една кола и 450 за всяка следваща. Те казват, че това било такса за паркиране. Това си е абсолютен данък. Не бяха чути нашите аргументи при приемането на тази наредба, създаде се напрежението, сега се прави опит с някакви мерки, с обещания, че ще бъдат чути гласовете на гражданите да се направят определени промени. Няма такова нещо. ГЕРБ са твърдо решени да прокарат тази своя политика и това трябва да стане ясно на гражданите. Г-н Лилков, който е член на Транспортната комисия ще даде по-подробни аргументи и Петър Москов също.

Петър Москов: Отново да припомня това, което каза и председателят на нашата група г-н Атанасов. Даваме тази пресконференция във връзка с утрешното заседание на Общинския съвет, на което има точка, която иска отмяната на наредбата от група общински съветници, главно от БСП. Ние ще припомним нашите аргументи и отново ще кажем какво ще внесем утре, в рамките на същата тази точка като наше предложение. Защото ние не сме за хаос по улиците, не сме за безразборно паркиране, ние сме против псевдо правила, които разделят гражданите на София спрямо мястото, на което живеят с различни такси и различни данъци. На заседанието на СОС ние ще внесем следните предложения. Първо – отпадане на таксата съответно от 150 и 450 лева за винетен стикер за живеещите в Синята зона. Аргументите ни: срещу тази такса, това по смисъла на закона е такса, не е предоставена конкретна услуга. Ние не получаваме конкретна услуга, т.е. конкретно паркомясто. Получаваме възможността да блуждаем из центъра и да намерим нещо на което да спрем. Второ – размерът на тази такса т.е. дали 150, дали 450 не е обоснован с анализ на компонентите, които формират тази цена, съответно от 150 или 450 лева. По закона за данъците и таксите това е изискване, т.е. те не са спазили елементарното законово изискване. На нашите въпроси при обсъждането март месец също не беше даден отговор защо 150. По същество това е въвеждане на данък, нов данък. Ние наричаме този данък “живот в центъра” и странното е, че той е съпоставим с данък сгради, които живеещите в центъра плащат. Горе долу е толкова – 150-200 лева плащат за един апартамент. Г-жа Фандъкова иска сега да плащаме, за да можем да блуждаем с колата си. Вместо тези предложения, които искаме да отпаднат, ние внасяме предложение да се въведе понятието винетен стикер за живеещите в Синята зона на София, който да бъде на цената на изработването със съответните защити, т.е. колкото струва изработването на този стикер. Това е решението, което към момента единствено е приемливо за нас. Второ – ние бихме подкрепили въвеждането на таксата от два лева на час за приходящи коли в центъра на София в Синята зона и съответно един лев за Зелената зона, но само ако това бъде част от комплекс от решения, от комплекс от мерки за намаляване на трафика и вредните газове в центъра на София. И това включва прилагането на други наши предложения, които отново бяха отхвърлени от ГЕРБ, а именно: премахване на Служебния абонамент и премахване на безплатните места на държавна и общинска администрация в центъра на София. Ако това не се случи, т.е., ако единствено гражданите бъдат приканени да плащат, за да идват и така спрат да идват в центъра на София, ако всичко останало остане, за нас е ясен следния извод: г-жа Фандъкова не се стреми да намали трафика в центъра на София, а въвежда разделение между гражданите на София спрямо това какво работят – дали работят в държавната администрация и спрямо възможността да си плащат. Това за един демократично мислещ човек, още повече за една столица на Европейския съюз е недопустимо. Никъде няма такова разделение. Ако има ограничителни правила, които да водят до намаляване на вредни газове и трафик, то те трябва да важат за всички и ние бихме ги подкрепили. Но е, как да кажа, кощунство е за партийните другари на г-жа Фандъкова и за мутрите, които паркират пред ресторантите в центъра на София това да не важи, а важи за нас, които ще трябва да не идваме с центъра, защото не можем да платим 2 лева. Не може да правиш финансов ценз. Или следваш политика за намаляване на вредните газове или обслужваш определени олигархични и политически кръгове около себе си. Г-н Лилков ще може дълго да ви говори за начина, по който служебният абонамент всъщност е едно доста незаконно занимание.

Вили Лилков: Благодаря! Добър ден и от мен. Ще добавя само няколко неща. По отношение на служебния абонамент ние имаме последователна политика години и тя се базира на следното: служебният абонамент е незаконен, защото представлява, по начина, по който е въведен в наредбата и по който се прилага за администрацията, служебният абонамент представлява отдаване на публична и общинска собственост, т.е. части от улицата, под наем без търг и конкурс. Отново се прави това, с тази наредба, което означава, че тази наредба в тази й част със сигурност ще влезе в съда и съответно служебния абонамент трябва да бъде отменен от съда, щом управляващите не чуват нашите аргументи. Второ, което ще предложим към обсъждането на утрешната наредба е да отпаднат подзоните в т. нар. синя и зелена зона. Знаете, че се предвижда в синята и в зелената зона да има 10 подзони, в които гражданинът, който живее в тях да има право да паркира само в тях. Считаме, че по никакъв начин няма да се натовари допълнително синята и зелената зона, ако се даде свободното право на гражданите, които живеят в синята и съответно в зелената зона да могат да избират място в тях къде да паркират. Това по никакъв начина няма да затрудни, напротив ще облекчи гражданите в намирането на място и ще нямали обикалянето в тази зона, съответно и вредните газове. И накрая, какво ще се случи ако се въведе принципа на платено паркиране от жибущите в съответната синя или зелена зона? Тъй като трафика в София ще бъде регулиран в тези части, но в останалата част на София предстои да бъде регулиран по един или по друг начин, постепенно в годините този принцип ще се разпредели на територията на цяла София и ще се получи така, че всеки гражданин, след няколко години, ще бъде накаран да плаща за това преференциално да паркира пред дома си и така след няколко години ще имаме въведен нов данък за всички софиянци не само за тези, които са в центъра и това противопоставяне в момента, което се получава между живущите в центъра и тези, които живеят извън в един момент ще изчезне и всички софиянци ще се окажат в капана на новата наредба – да плащат данък паркиране в София. Това е от мен.

Атанас Атанасов: Утре ние ще участваме активно в обсъждането на тези въпроси в Общински съвет но ви заявяваме като политическа партия, че ако проявят твърдоглавия, както се очертава от ГЕРБ ние ще внесем тези проблеми в съда по съответния начин. Макар да знаем, че определени граждански организации също са предприели действия в съда, но има въпроси, които, както служебния абонамент да речем, които не са атакувани в съда. Имаме експерти, добри юристи, ще подготвим тези въпроси и ще искаме да се произнесем в съда по тези проблеми. Иначе смятам, че казахме основните неща иначе ако имате въпроси сме на ваше разположение. Последно изречение, повтарям се разбира се, трябва да се работи честно с хората и когато не можеш да си събереш приходите в общинския бюджет и имаш нужда от други пари и искаш да ги вземеш от гражданите, кажи честно, че искаш да им вземеш парите, а не да ги заблуждаваш с някакви нови наредби и т.н. Всичко това се прави, за да събират пари, допълнителни в бюджета на София и наистина, както каза г-н Лилков, след няколко години всички софиянци освен данък сгради ще започнат да плащат данък и затова, че имат коли. Благодаря ви!

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...