Атанас Атанасов: Управляващите с всички средства се стараят да прикрият далаверите, които българските граждани усещат на гърба си

Водещ: Младен Червеняков от БСП и Атанас Атанасов от ДСБ вчера се занимаваха с разработката “Лиани”, която всъщност се оказа, че се казва “Лиана” и от няколко дни е в Софийска прокуратура. А все пак дали депутатите са разбрали има ли “черна каса” и как се спонсорира ДПС.
Не цялата разработка “Лиани”, части от нея се намира в прокуратурата. Поне такава е информацията, въпреки че тя не беше потвърдена, по-скоро това отново са някакви информации в страни от официалните личности, които могат да ги дадат категорично. Сезирате ли, между другото, вчера някакъв сценарий? Трябваше да разговаряме точно в началото на нашия разговор с Яне Янев, който е от “Ред, законност и справедливост”, заедно с Димитър Абаджиев. Днес те ще започнат да събират подписи за отстраняването на шефа на вътрешната комисия Минчо Спасов, който според тях попречил вчера депутатите да стигнат до истината за това какво представлява разработката “Лиана”.
Младен Червеняков: Това означава ли, че ние заместваме Яне Янев и Димитър Абаджиев?
Водещ: В никакъв случай, в никакъв случай. По-скоро акцентът на нашия разговор ще бъде друг с вас. Но в началото накратичко мнението ви.
Младен Червеняков: Тук е г-н Атанасов и той може да потвърди, че след изслушването на двамата ръководители на Министерството на вътрешните работи (МВР) и на Държавната агенция “Национална сигурност” (ДАНС) всеки един от членовете на вътрешната комисия имаше възможност да зададе своите въпроси. Това, че г-н Абаджиев и г-н Яне Янев си тръгнаха преди да започне изслушването си е техен личен проблем. Ако бяха останали, никой нямаше да им попречи да зададат и те своите въпроси, да получат своите отговори. Но така решили хората, така направили. В крайна сметка демокрацията е сложно нещо, всеки има право на своето мнение, отстоява го, както може.
Водещ: Какво е вашето мнение? Ще подкрепите ли тяхното искане?
Атанас Атанасов: Трябва да се запозная с мотивите им, защото от медиите разбрах за това тяхно искане. Макар че оставката на председателя на комисията беше поискана на самото заседание от Йордан Бакалов. Защото се създаде една суматоха и един час вътрешната комисия приличаше на говорилня, един през други вземаха думата, караница. И аз си мисля, че това беше част от сценария. Част от сценария да не се стигне до истината, да не се търси истината. И за мен ключовата дума за това, което вчера се разигра, не че съм очаквал друго, е прикриване. Вътрешният министър в неговия си стил за пореден път дойде и каза – аз не обичам да чета разработки и ще ви кажа това, което са ми докладвали, не знам какво пише точно вътре в тази разработка. Даде някакви разнопосочни отговори без нищо конкретно. Тук искам да кажа ние от Демократи за силна България (ДСБ) отдавна искаме оставката на Петко Сертов заради този скандал с “Галерия”, подслушването на журналисти или издатели и т.н. Но в интерес на истината и заради справедливостта трябва да се каже – Петко Сертов вчера каза две изречения, но бяха точни, докато Миков говори много, но не каза нищо, пак казвам, в неговия си стил. А в същия момент мнозинството с всякакви маневри се опитваше да препядства изобщо изслушването. Един час се разправяхме за това трябва ли да ги изслушваме или не при условие, че има насрочено заседание, дневен ред и поканени гости. Тази сцена се разигра пред министъра и пред председателя на ДАНС. Доста срамна история, между другото. И аз разбирам защо се случва това. Управляващите са притеснени, че макар и бавно, истината по малко излиза. Малкото полезно вчера, което се случи, че стана ясно на българското общество, че такова оперативно дело е имало.
Водещ: Добре, такова оперативно дело има. Независимо по какъв начин е започнала работата на комисията, тя започна, изслушване имаше. Стана ли ясно оперативното дело “Лиана” ли се казва…
Младен Червеняков: Ако разрешите да кажа и аз няколко думи…
Водещ: Да, разбира се, кажете.
Младен Червеняков: Първо, като чувам някои коментари ми се струва, че не съм бил вчера на заседанието на комисията. След заседанията на комисията се направиха много категорични изводи за това имало ли е, нямало ли е “черна каса”, кои лица са замесени. Нито един от тези отговори не прозвуча от устата на двамата поканени души на заседанието на комисията. Първо министърът на вътрешните работи изключително точно проследи хронологията по това дело. Струва ми се, че не е работа на комисията да изисква нещо повече. В крайна сметка всеки имаше право да зададе своите въпроси. Но беше много странно, че представители на опозицията, които искаха това изслушване, не зададоха нито един въпрос по същество, а се интересуваха само от въпроси, касаещи хода на това дело. Отделяни ли са материали, в кои служби са отишли, кога са отишли, кога е изпратено на прокуратурата, отвръщано ли е, възобновено ли е, спряно ли е това дело, има ли досъдебно производство, докъде е стигнало, на коя дата отново е изискано от Градската прокуратура. Оказа се, че три дена преди нашето заседание делото отново е изискано от Градска прокуратура. Разбира се, всеки един е в правото си да търси политически дивиденти от какъвто и да било случай. Самото искане на този случай “Галерия”, между другото г-н Атанасов си спомня, че и по негово време е имало подслушване на журналисти по различни оперативни дела. Така че търсенето на политически дивиденти е най-лесният начин. лично аз не чух нито една дума от устата и на двамата поканени, която да говори за финансиране на политически партии. Ако г-н Атанасов го е чул, то нека го заяви достатъчно ясно и категорично днес в студиото.
Водещ: Добре. Г-н Атанасов, вие наистина категорично твърдяхте, че “Лиани” се казва това оперативно дело, стана ясно, че то може би не е “Лиани”, а “Лиана” и според министър Миков няма нищо общо с финансиране на ДПС.
Атанас Атанасов: Г-н Миков вчера каза, че ведомството, което той оглавява, не трябва да се занимава с тази тематика. Той каза – министерството, което аз ръководя, не трябва да разследва законно или незаконно финансиране на партиите. Той отказа да отговори и на практика ни каза, че не се занимава с тези неща.
Водещ: Какво каза според вас, след като не е казал…
Атанас Атанасов: Това каза.
Водещ: Добре, делото “Лиана” какво представлява, с какво се занимава?
Атанас Атанасов: Вижте, във всичките тези процедурни обяснения кога било започнало, кога свършило, какво се е случвало, се състои манипулацията. И накрая, виждате ли, всичко е отишло в независимата съдебна власт, питайте я нея. Само че въпросното дело, след като е било образувано от прокуратурата, на мен ми е ясно защо така са се случили нещата, е било върнато в МВР две години да търсят доказателства за укрепване на обвинението, за доказване на обвинението. Но до преди три дни никой не си е мръднал пръста при него. Интересно защо точно преди три дни Градската прокуратура го изисква.
Водещ: Сега предполагам, че ще го свържете по някакъв начин със случилото се Ахмед Емин.
Атанас Атанасов: Не, аз няма нужда да го свързвам директно. Хората, които ни гледат и които следят нещата, могат да си направят сами изводите. За мен е важно другото, че управляващите, които проглушиха света от години наред, че ще се борят с корупцията по най-високите етажи на властта, по последния етаж, така да го наречем, създадоха специален инструмент за това. ДАНС в един момент ни казват – няма да се занимаваме с това, защото това не е работа на това или на онова ведомство, няма такава информация. Какво е това? Аз съм убеден, пак ви казвам, макар и бавно, истината ще излезе. Вчера никой не е казал на това заседание, че няма данни за финансиране – законно или незаконно – на партията. Беше отказано да ни се отговори.
Водещ: Нали това беше целта на заседанието.
Атанас Атанасов: Но беше отказано да ни се отговори. И аз затова казвам и съм съгласен донякъде с квалификации на колеги от опозицията, че имаше предварителен сценарий. Включително и поведението на председателя на комисията, който обикновено се е стараел да търси истината, вчера през цялото време търсеше начин да прекрати заседанието. Такива предложения имаше от други представители на управляващите. Татяна Дончева няколко пъти взема думата с процедурното предложение да прекратим заседанието, няма какво да се занимаваме, това не било работа на парламента, не било работа на комисията. Питам я тогава на кого е работа да се бори с корупцията по високите етажи на властта.
Водещ: Добре, това дело…
Младен Червеняков: Ако ми разрешите и аз да кажа две думи по тези два въпроса, за да стане ясно и на зрителите за какво спорим. Първо, имаше три искания за това заседание. Едно е последното искане, което беше формулирано прекалено общо, прекалено неясно, касаещо въпроси, които не са в компетентност на комисията. Тоест не влизат в обхвата на парламентарния контрол. и това беше спорът, който беше процедурен. Всъщност кое искане и на какви въпроси трябва да отговарят двамата души, които са поканени на заседанието. Естествено е, че не можем да преминем към изслушване без да имаме конкретизирана задачата. И ако някой си мисли…
Водещ: Имате предвид, че те изявиха желание всяка оперативна информация, която касае финансиране на ДПС да бъде разглеждана на това заседание. Това ли имате предвид или аз бъркам?
Младен Червеняков: Имам предвид, че искането, последното, което беше, то е свързано с финансирането на ДПС, корупционни схеми, свързани с него, прекалено общо и прекалено неясно. Действително министърът на вътрешните работи каза, че това не е работа, да, МВР се занимава с престъпления и правонарушения. Когато констатира престъпления, има съответен ред за образуване на досъдебно производство. Такова досъдебно производство за длъжностно престъпление, тоест престъпление по служба по член 282, е образувано по това дело. Толкова може да се каже на този етап. Когато приключи делото, всеки е в правото си да го коментира както пожелае. Нищо не пречи на г-н Атанасов да задава конкретни въпроси и да получава конкретни отговори. Странно защо нито един, не само г-н Атанасов, нито един от представителите на опозицията не зададе нито един конкретен въпрос.
Атанас Атанасов: Не лъжете директно в ефир, защото това е безобразие.
Младен Червеняков: Това, което говори г-н Атанасов…
Атанас Атанасов: Ама лъжете директно. Искате ли да ви ги покажа всичките въпроси, които съм задал.
Младен Червеняков: Кажете, кажете.
Атанас Атанасов: Попитах вътрешният министър кога точно е образувано, срещу какво лице, по кой текст от Наказателния кодекс, какво е било движението на делото и т.н. Може ли това да обясняваме сега.
Младен Червеняков: Точно това ви обяснявам сега, че всичките въпроси, коти се обсъдиха…
Атанас Атанасов: Нямало конкретни въпроси.
Младен Червеняков: … бяха по хода на делото. Нито един конкретен въпрос от това, което беше направено…
Атанас Атанасов: А за какво сме се събрали?
Младен Червеняков: … искането, не беше поставен. И това, което г-н Атанасов си мисли, в главата му някак си се върти, е крайно време да излезе и да се придържа към фактите и данните, които комисията обсъжда. Оттук нататък той е в правото си да излезе и да говори каквото си пожелае. Между другото, аз все повече се убеждавам, че тези заседания и изслушвания се използват с две цели – или, за да се официализира по някакъв начин информация, която е събрана и то класифицирана информация, или пък, за да се каже, това, което предварително си си решил да кажеш, независимо от това какво се е обсъждало. Това са двете цели на опозицията и те по някакъв начин, както виждате и пред вас го демонстрират, се стремят да постигнат.
Водещ: Много тежки упреци ви отправиха тук преди…
Атанас Атанасов: Вижте, защитната позиция на управляващите ми е ясна. Те с всички средства ще трябва да прикриват, да покриват далаверите, които се случват и които българските граждани усещат на гърба си. Но да говорим за конкретните искания. Ние бяхме поискали да се изслуша вътрешният министър, председателя на ДАНС за това има ли престъпно поведение на представители на ДПС и участието им в корупционни схеми и в резултат на това дали е имало финансиране на ДПС. И, забележете, второ искане, което не беше изпълнено и ние оттук нататък ще започнем да настояваме това да се случи – двамата изслушани да представят на комисията материалите, с които разполагат техните ведомства в тази връзка. Нито един лист не ни беше донесен вчера. Да дадат да си прочета аз справките, аз съм грамотен, няма нужда да ми преразказва Миков по картинка, при условие, че той обяснява, че не обичал да чете разработки. Нека ние да видим, да прочетем. Защото това, пак се връщам, което каза вчера Сертов е много важно – една част от материалите по тази разработка по разпореждане на вътрешния министър тогава Румен Петков без основание са иззети от една служба и са изпратени в друга, където са потънали. Именно в тази справка се намират данните за “черната каса” на ДПС и по тази справка не е работено. Аз още април месец казах, че Румен Петков е раязпоредил…
Водещ: Да, вие казахте, че това дело “Лиана” е с (…)
Атанас Атанасов: … най-важните материали от тази разработка да се прехвърлят в некомпетентната НСС. Защото НСС не е полицейска служба и не се занимава с разследване на престъпления по него време. Защо са прехвърлени тези материали? Без мотив. Да бяха донесли справката да я прочетем, да видим кои са имената на лицата, които са засечени вътре, в какви корупционни схеми са засечени те, за какви пари става въпрос и т.н. Защото имало образувано досъдебно производство. Срещу кого? Тази хватка е ясна. Когато имаме една цялостна разработка и искаш да я прикриеш, откачаш една част за нещо много важно и образуваш досъдебно производство и започваш да обясняваш на хората, че има образувано досъдебно производство, а другите неща отиват в архив. Точно това се е случило по тази разработка. И ние от опозицията ще продължим да искаме да излезе истината. Искаме да прочетем нещата. Не може да ни казват управляващите – това не е работа на парламента. Парламентът е висшият орган на държавна власт в страната. И когато той реши, може да се занимава с всички въпроси, които се отнасят до националната сигурност в България. А корупцията е първият проблем на България днес.
Младен Червеняков: Ако разрешите, само две неща. Първо, не е работа на парламента да се занимава с конкретни оперативни разработки. И това…
Водещ: Това, между другото, сега ще се случи с новата комисия.
Младен Червеняков: С новата комисия, изрично се споменава в правилата за работата й, че те няма да се занимават с конкретни оперативни разработки. Това е целта на г-н Атанасов от край време, разбираема цел. Това разбира човекът, това иска да чете. Но второто, което искам да кажа много важно е, че имам чувството, че ние сме били в две различни зали. Защото това, което каза г-н Сертов е, че има резолюция по разпореждане на вътрешния министър да се установи контакт между ГДБОП тогава и НСС за оказване на съдействие при провеждането на тази операция. Това, което каза г-н Сертов, че такова съдействие е оказано и са проведени съвместни мероприятия. Всички онези изводи, които си прави г-н Атанасов, че това означава, че голяма част от делото е била иззета, че била дадена на НСС и т.н., това са си негови лични информации или пък по някакъв начин инсинуации, които той прави на базата на това, което сме чули.
Водещ: Въпрос, вчера стана ясно, че въпросната разработка “Лиана” касае злоупотреба с власт. Служител от Министерството на околната среда и водите не дотам съвестно изпълнявал своите задължения. Ако това е действително информацията, която се съдържа в това оперативно дело, какво общо има тук НСС?
Младен Червеняков: В НСС има специална дирекция създадена – “Противодействие на корупцията по високите етажи на властта”, в ДАНС.
Атанас Атанасов: В ДАНС. Тогава не е имало ДАНС, г-н Червеняков.
Водещ: В ДАНС. Тогава не е имало ДАНС.
Младен Червеняков: В ДАНС… Задаваме въпроса към ДАНС, какво прави в момента ДАНС. И на такава специална дирекция бяха посочени данни за това как е работила тази дирекция. Между другото беше казано от кога тя е формирана, какво е извършила до настоящия момент и това е работа на комисията да провери дали действително тази дирекция работи в ДАНС и как работи. Що се отнася какво е било съдействието на НСС в тази дейност, аз трудно бих могъл да коментирам. Още повече, че част от тези данни, които в момента искате да коментираме, представляват класифицирана информация. Това, което на този етап можем да коментираме е движението на делото, как е образувано, кога е образувано и какво е свършено по него. Това е, което можем да правим. След като приключи досъдебното производство, материалите бъдат внесени в съда, можем да коментираме това, което е като съдържание. Но още веднъж искам да ви кажа, че нито един от двамата поканени на вчерашното заседание, не спомена за връзка на това дело с каквато и да била корупция, свързана с политически партии.
Водещ: Добре, вие виждате ли тук някакво противоречие? Това е обяснението на г-н Червеняков.
Атанас Атанасов: Това, че управляващите с всички средства ще бранят своята коалиционна патерица ДПС, се видя и от други факти през последните дни. Разбира се, че ще се грижат нещо да не се случи нещо, да си помислят ДПС, защото ще ги смъкнат от власт. Това е най-голямата трагедия за БСП да не би отново преждевременно да паднат от власт. Аз обаче искам да посоча нещо професионално. И тук с г-н Червеняков, с което можем да се караме политически. Всякак професионално трябва да се съгласи с мен. Досъдебното производство, образувано от прокуратурата, е образувано през месец април или юни 2006 година. По закон, съгласно НПК…
Младен Червеняков: Не е вярно. На 6 юни 2006 година започва самото оперативно дело.
Атанас Атанасов: Доъсдебното производство е образувано…
Младен Червеняков: А досъдебното производство е образувано 2007 година.
Атанас Атанасов: Добре. Да решим, че е 2007 година.
Младен Червеняков: Не, защото искате да говорим професионално, говорим професионално.
Атанас Атанасов: Г-н Червеняков, моля ви се, да се изслушваме. Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс срокът за разследване, максималният срок за разследване е два месеца. Той може да бъде удължаван с разрешение на главния прокурор максимум до шест месеца. Питам аз, 2007-а, казвате вие, е образувано, защо преди три дни, година и половина по-късно, прокуратурата отново го е изискала. От къде го е изискала, защо не го е довършила и не е внесла обвинителен акт, питам аз. Ето за това става въпрос. И прокуратурата е в кюпа по прикриването и ние ще си съсредоточим вниманието и върху този въпрос. Защото в Градска прокуратура има няколко прокурори, които изплуват по всички такива знакови дела. И това дело е образувано и наблюдавано от Роман Василев. Трябва да разберем за какво става дума. Година и половина. Няма такива срокове по НПК за разследване на такива дела.
Младен Червеняков: Ако разрешите, също професионално да му отговаря на г-н Атанасов.
Водещ: Разрешавам.
Младен Червеняков: Не знам дали ще бъде интересно за зрителите, но той се нуждае може би от някои разяснения. Вчера като че ли е пропуснал факта, че това дело е било спряно.
Атанас Атанасов: Защо? Срещу…
Младен Червеняков: След това е било възобновено. И оттук нататък то е…
Атанас Атанасов: Защо е било спирано?
Младен Червеняков: Ами задайте го този въпрос на поканените.
Водещ: Вероятно да, г-н Червеняков няма как да отговори на този въпрос.
Младен Червеняков: Защо не зададохте тези въпроси? Делото е било спряно…
Атанас Атанасов: Вие ще подкрепите ли искане на опозиция да бъде поканен главният прокурор да бъде изслушан?
Младен Червеняков: Г-н Атанасов, питате защо сроковете… Обяснявам ви. Защото е било спряно, след това възобновено. Така че…
Атанас Атанасов: Процедурни хватки.
Младен Червеняков: Ама каквито, както искате… Това се случва по наказателни дела. Ако вие казвате, че не се случва по наказателни дела, заявете го ясно.
Атанас Атанасов: Затова от Брюксел ни слагат черната черта.
Водещ: Какво общо има тук прокурорът Роман Василев да ви попитам вас?
Атанас Атанасов: Той образува и наблюдава това дело. Все по едни такива знакови дела се появява това момче. Но аз пак казвам, това са процедурните хватки. Защото вашите зрители, които ни слушат сега, не са наясно какво значи спиране и какво значи прекратяване. Това са едни процесуални действия, общо взето чисто професионални. Това са хватки за протакане на разследването.
Младен Червеняков: Надявам се, че на вас ви е ясно, г-н Атанасов, че това са процесуално-следствени действия, извършвани в хода на едно досъдебно производство…
Атанас Атанасов: И аз ви казах за какво става въпрос.
Младен Червеняков: … и те се случват. Кой каквито тълкувания ще му дава, естествено, че опозицията ще дава някакви свои тълкувания.
Атанас Атанасов: Но аз искам да върна…
Младен Червеняков: Може би да се изслушваме само?
Атанас Атанасов: Да, разбира се.
Младен Червеняков: Естествено, те ще търсят някакви свои дивиденти от цялата тази история. Не получиха вчера доказателство на тезата си, изнервени са, разбирам ги напълно. Но нека да бъдат така спокойни да приключи това дело и тогава да го коментираме.
Атанас Атанасов: Когато свършат още няколко мандата на парламента…
Водещ: Те все още обаче не са затворили вратичката на този случай.
Атанас Атанасов: … може и да приключи.
Водещ: Какво ще се следва оттук насетне? Казахте, че не сте удовлетворени от отговорите, които получихте вчера, какво следва?
Атанас Атанасов: Днес ние ще поканим колегите от опозицията, които подписаха това искане (десет народни представители поискаха това изслушване и тези материали), за да обсъдим по-нататъшни действия. Защото аз лично считам, че трябва да направим всичко необходимо да бъдат предоставени писмените материали от двете ведомства, за да се запознаем с тях, да видим какво пише в тези справки, какви са фактите вътре. И не мога изобщо да се съглася с тълкуванието тук на управляващите – не е работа на парламента да чете. Ами ние сме грамотни, можем поне да четем. Защо да не четем? И тези институции подлежат на парламентарен контрол. Какво означава парламентарен контрол – да си пием кафето с вътрешния министър и с председателя на ДАНС? Парламентарен контрол означава да видим какво работят и как го работят, изпълняват ли закона.
Водещ: Споменахте изслушване на главния прокурор и такова искане да направите…
Атанас Атанасов: Да,разбира се. И според мен това се налага, за да можем да видим поведението на прокуратурата. Защото това не е първият случай, в който прокуратурата покрива безобразията и корупционните практики на управляващите. Аз ще ви върна няколко месеца назад…
Водещ: Вашето мнение?
Младен Червеняков: Очевидно г-н Атанасов има богат опит в тази насока.
Атанас Атанасов: Нали може да ме изслушате? Ще ви върна няколко месеца назад, когато след огромните скандали в МВР падна вътрешния министър и прокуратурата беше тази, която засмука всичко около неговото скандално поведение и го прикри.
Водещ: Добре…
Атанас Атанасов: Какво се случи с прикриването на тези разработки за алкохола, за бандеролите и да всичко това – нищо, защото ги скриха.
Водещ: Ще подкрепите ли такова искане за изслушване на главня прокурор? Мислете ли, че той може да внесе още някаква яснота и има ли нужда от такава яснота?
Младен Червеняков: Не, вижте, искания има всеки един право да прави. Както виждате, вътрешната комисия провежда такива изслушвания въз основа на искания, направени от опозицията. Колкото и те да са неясни, колкото и те да не са в предмета на работа на тази комисия. Но целият парламентарен контрол и въобще контролът върху дейността на службите във всяка една страна, не само в България, а и в тези, към които се стремим, е подчинен на един принцип – необходимост да се знае. Няма никаква необходимост да се четат целите оперативни разработки. Разбира се, ако желае някой, това, което е в рамките на съдебното производство и на досъдебното производство, може да се запознае с него, стига то да не нарушава изискванията за достъп до класифицирана информация. И тази информация действително да се ползва добросъвестно, а не, както се получава в дадения случай, да се създава впечатлението, че ние сме били на две различни заседания.
Водещ: Благодаря ви много.
Атанас Атанасов: Две изречения. Българското общество, не само българските депутати е необходимо да знаят корупционните схеми на управляващите, за да се ориентират как да гласуват на следващите избори.
Младен Червеняков: Г-н Атанасов, навремето като написахте доклад, обяснихте ли на българските граждани какво съдържа той?
Атанас Атанасов: Аз не съм се занимавал тогава с политика.
Водещ: Благодаря ви много. Младен Червеняков от БСП и Атанас Атанасов от ДСБ в спор за това има ли нужда от допълнително изясняване по оперативното дело “Лиани”.
Още информация по делото “Лиана” днес е съобщил Йордан Бакалов, председател на парламентарната група на ОДС. Това, което казва той – делото “Лиана” го има, работено е по първата част от него, има произнесена присъда на първа инстанция. По думите му, министър Миков не знае, че по това дело са иззети определени материали и е заведено дознание, което е престъпление по служба и то не касае едно лице, а група лица. според Бакалов е интересно изказването, че МВР не се занимава с незаконно финансиране на политическите партии. Бакалов е допълнил, че материалите по делото “Лиани”, става въпрос именно за незаконно финансиране на ДПС.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Георги Ганев: Членството на България в еврозоната може...
През 2024 г. България ще изпълнява инфлационния критерий, посочи икономистът доц. Георги Ганев Членството...
Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...