Атанас Атанасов: Проблемът на ДПС е че действа като мафиотска организация

Водещ: Атанас Атанасов: Разбира се, че добре би било, ако управляващите се явяват пред своите избиратели и да обясняват поведението си.
Водещ: Струва ми се, че говорим за немаловажен въпрос и за нещо, което е изключително важно, въпрос, който натрупа страшно много напрежение в последните дни особено и който настоява, крещи просто за отговор, а именно какво се случва в ДПС, какви тайни витаят около тази организация, как стои въпросът за нейното финансиране, действително ли има опит от страна на БСП да бръкне в тези тайни и да ги направи публично достояние, дали този опит не стана причина за последната смърт в ДПС, имам предвид смъртта на Ахмед Емин. Всички тези неща ни накараха днес да настояваме този разговор да се състои, но ето, оказва се, че от БСП го намират за несъстоятелен, защото те не знаят нищо за въпросната разработка “Лиани”, за която надявам се сега вие ще ни кажете повече, и защото не смятат, че оперативни разработки би трябвало да бъдат публично обсъждани, макар и от депутати.
Атанас Атанасов: Аз на първо място искам да кажа, че позицията на Демократи за силна България (ДСБ) за Движението за права и свободи (ДПС) е известна много отдавна. Ние винаги сме казвали, че проблемът на тази партия не е в нейния етнически характер, а това, че тя действа като мафиотска организация. По отношение на БСП, не знам кой какви позиции заявява кой какво знаел, но министърът на вътрешните работи е от тази партия и би следвало не да чакат БСП да дойде този период от време, в който няма да може да се иска вот на недоверие към правителството, каквито сигнали долавяме, а да се провери кой през годините прикриваше далаверите на ДПС. И не само на ДПС,разбира се, но понеже сега темата е фиксирана. Защото още през пролетта на тази година ние поискахме тези данни, които са били събрани от бившата Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” за “черната каса” на ДПС да станат публично достояние, за да може да се види кой ги е прикривал. Защото тяхното място е в прокуратурата, а не в някакви дълбоки каси.
Водещ: Г-н Свинаров, здравейте и на вас. Не чухме досега гласа ви.
Николай Свинаров: Здравейте.
Водещ: Вие, ако в този разговор имаше представители на ДПС и на БСП, щяхте ли да имате въпроси към тях или смятате, че този разговор не е добре да се води пред публика, а зад закритите врати на Комисията по вътрешна сигурност?
Николай Свинаров: Аз разбира се бих имал въпроси към тях, но със сигурност знам, че не бихме получили отговор. Защото по тези въпроси управляващите изцяло отказват отговор. Както виждате, това не е тема, която ги интересува. Управлението ни докара дотам, че вече не е проблемът в неусвояване на европейските фондове…
Водещ: Честно казано, мисля, че ги интересува до степен на притеснение, което ги кара да отсъстват.
Николай Свинаров: Само че това притеснение се изразява в непротивопоставяне на злото. И макар че това е християнски принцип, на мен ми се струва, че в политиката, особено сегашните условия, когато сме изправени пред пълен разпад на държавността като цяло, а не само пред неусвояване на европейски фондове, това управляващите да отказват да споделят позицията си по един или друг изключително важен политически въпрос, според мен е просто отказ да се управлява държавата. Защото държавата се управлява от мнозинство, което има своите цели, намерения в полза на българските граждани.
Водещ: По същество сега бих искала да ви попитам. Знам, че от ДСБ написаха писмо до председателя на вашата Комисия по вътрешна сигурност, в което писмо се искаше да бъдат изслушани шефът на МВР, както и шефът на ДАНС. Заседанието ви е следобед от 14.00 часа, ако се не лъжа, искахте още днес това да се случи. Отговор на писмото има ли, ще се състои ли това нещо или?
Николай Свинаров: Да, писмото беше връчено. То практически беше инициирано от депутатите от ДСБ, беше подписано от всички представители в комисията от опозицията. Отговор не ми е известно да има от страна на председателя на комисията. Изключително важно е обаче това да се извърши, защото общественото напрежение при формата на парламентарен контрол би могло да получи ясен отговор. Останалото означава да продължаваме да живеем в подобно обществено и политическо напрежение, което не е в интерес на никой.
Атанас Атанасов: Аз искам нещо да добавя. Ние с колежката Елиана Масева още в понеделник написахме писмо, с което искахме да се включи такава точка в дневния ред днес на комисията. Вчера получихме отговор от г-н Минчо Спасов, в който се посочва, че не сме го мотивирали достатъчно добре и нещо от сорта и се отклоняваше нашето предложение. Днес обаче ние събрахме десет подписа от представителите на опозицията и съгласно правилника на Народното събрание, когато една трета от комисията иска извънредно заседание с определен дневен ред, управляващите нямат друга възможност, просто са длъжни да насочат това извънредно заседание и да включат точката в дневния ред. така че сега…
Водещ: Още в днешното заседание ли ще стане това?
Атанас Атанасов: Да, разбира се, за днес сме поискали след редовното заседание да се свика извънредно с единствена точка изслушване на Миков и на Сертов, както и да предоставят всички материали, с които разполагат за тази разработка.
Водещ: Ами да вървим към съществото на този разговор, защото какво ще стане днес следобед ще видим, ще проследим, разбира се с огромен интерес. Но да видим какво всъщност вие искате да чуете от шефовете на тези две важни институции – МВР и ДАНС. Така, питам ви, разбира се, от името на слушателите, защото това, което интересува вас, със сигурност интересува и тях и пряко засяга техния граждански интерес.
Атанас Атанасов: Искаме да разберем точно каква информация е била събрана за функционирането на тази “черна каса”. И другият много по-важен въпрос, на базата на тази събрана информация какви действия или бездействия са били осъществени от съответните длъжностни лица. Защото нашата информация, с която разполагаме, е, че бившият вътрешен министър Румен Петков фактически е прикривал разработката.
Николай Свинаров: Да, аз бих се присъединил към думите на г-н Атанасов.
Водещ: И вашата информация ли е такава, г-н Свинаров?
Николай Свинаров: На мен ми се ще обаче, въпреки конкретиката на вашата тема, да не я изчерпваме с една операция, независимо дали тя се казва “Лиана” или “Лиани”, а да се опитаме да направим цялостен преглед на факта каква информация изобщо е събирана по линия на службите за подобни разработки за политически формации, а и за отделни политици. Тази информация е изключително важно да бъде изяснена, обобщена.
Водещ: Това, което вие искате да разберете от шефовете на МВР и ДАНС?
Николай Свинаров: Да, това точно трябва да разберем. И това, което г-н Атанасов каза, ако е имало събрана такава информация, какъв е бил редът по процедурата и защо подобна информация не достига до съответните производства, които да завършат със съдебен акт. Това е изключително важно, защото разпадът на нашата държавност преминава и през слабите действия точно в тази сфера на вътрешна сигурност и обществен ред и, разбира се, правосъдие. Неслучайно най-сериозните упреци към нашата страна, в това число и от европейските ни партньори, разбира се и от българските граждани на тая тема.
Водещ: Когато, г-н Атанасов, говорим за разработка, адресирана към ДПС, имаме предвид тази разработка, която се именува “Лиана” или “Лиани”, не съм докрай сигурна как точно трябва да се каже. Вие обаче говорите не само за нея, а говорите и за разработки по отношение на други политически сили. Имате ли предвид нещо конкретно?
Атанас Атанасов: Когато вървеше скандалът около МВР, който доведе до смъкването на Румен Петков, във вътрешната комисия станаха известни много факти за редица разработки, които касаят корупция по високите етажи на властта и че тези разработки са били потулвани. Аз сега, ако започна да ви изреждам имена, може да пропусна някое.
Водещ: Оставете имената. По-скоро какво се крие в информацията, която те носят, доколкото разбира се на вас това ви е известно.
Атанас Атанасов: За обвързаност на определени сфери от икономиката с висшите етажи на властта, за прикриване, например на производство и търговия с акцизни стоки, за употреба на фалшиви бандероли, откъдето печалбите са неимоверно високи и за отливане на една част от тези печалби към партийните каси на управляващите. Ето за това става…
Водещ: Неща, до които журналистите стигнаха, факти, до които журналистиката се добра, не цялата, за съжаление, не би могло да бъде така, разбира се. Но мисълта ми е, същото това ли имате предвид и твърдите, че това са факти, до които и секретните служби са се добирали, но те не са били довеждани докрай, така ли?
Атанас Атанасов: Точно така. Били са прикривани умишлено.
Николай Свинаров: Дано да успеете да се свържете с г-.н Танов, защото той не знам какво може да каже, но със сигурност знае много за спрени разработки на тая тема. Той го сподели в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Крайно врече е…
Водещ: Сподели кое?
Николай Свинаров: Сподели, че има много спрени разработки отгоре. Знаем, че той беше шеф на служба, над него стоят министър, министър-председател, президент. Нека да изясним кои разработки са спрени, защо са спрени, защото спрените разработки няма каяк да завършат със съдебен акт. Изключително важно е да си дадем отговор на тези въпроси, да спрем да се прикриваме зад термина класифицирана информация и изтичане на информация. Ако някой иска да не изтече информация, това просто означава, че работи под политически и икономически и всякакъв друг вид натиск.
Водещ: Малко освежаване на паметта на слушателите. Когато преди време във вашата комисия вие изслушахте г-н Танов и той тогава ви е казал за съществуването на спрени разработки, нямахте ли възможност да го попитате кои именно са те, повече не ви ли каза? И ако не смятате, че това е класифицирана информация, вдигнете малко завесата.
Николай Свинаров: Той сподели за конкретни операции, разбира се. Едновременно с това ни каза, че пред главния прокурор е изнесъл много повече факти, отколкото изнесе пред Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Развитие обаче оттогава насам няма и аз си задавам въпроса – и като депутат, и като политик, и като български гражданин – кое пречи да има развитие по тези въпроси, кой над кого прави чадърите и каква е обвързаността и зависимостта между управляващи, престъпен бизнес, сива, черна икономика и организираната престъпност. Това са изключително важни факти, които пречат на развитието на демократичния процес като цяло, както виждате, пречат ясно и категорично и за повишаване стандарта на българските граждани. Самият факт на неусвояването на еврофондовете, първо спирането им, после замразяването им и накрая изобщо липсата на възможност за използване на една голяма част от тях, е един толкова същностен удар, на който ако ние като български граждани не намерим отпора и противодействието, не означава да сме обречени въпреки постигането на стратегическата цел членство в ЕС, която цел от деня на постигането й се превръща в средство. И това е средството за повишаване на стандарта. И когато управляващите не могат да реализират това средство, което е реализирано като цел, това означава, че управляват лошо и трябва да понесат своите последици, м това число и с, разбира се, ново управление, което може да реализира национални приоритети.
Водещ: Като говорите за спрени разработки, за какъв период от време става въпрос, при кои или при кой министър?
Атанас Атанасов: По времето на Румен Петков.
Водещ: Всичко?
Атанас Атанасов: Да. Този период от време беше обследван от вътрешната комисия. Както каза г-н Свинаров, твърде много информация беше изнесена пред вътрешната комисия, но оттогава досега, вече шест месеца, няма никакво развитие. Защо, защото става въпрос за обвързаност на сивата икономика, включително и на организирани престъпни групировки с най-високите етажи от изпълнителната и законодателната власт, за така наречените политически чадъри. Когато говорим за класифицирана информация, аз искам да ви обърна внимание на следното. Много често управляващите, напоследък чувам и министъра Миков, си позволяват да дават квалификации, че изтичала класифицирана информация и това застрашавало сигурността. По-голямата заплаха за националната сигурност е когато под шапката на държавната тайна се прикриват злоупотребите на управляващите. Така че не може да говорят за изтичане на класифицирана информация, когато някой политик, народен представител от опозицията заяви, че те прикриват престъпление.
Водещ: Добре. Ако правилникът на Народното събрание бъзе спазен, може би днес следобед Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще може да изслуша шефовете на МВР и на ДАНС, защото, както чухме преди мъничко от генерал Атанас Атанасов, ДСБ са направили искане подписка, десетима души от опозицията са сложили подписи в нея с искане за извънредно заседание, на което още следобед да бъдат изслушани и Михаил Миков, и Петко Сертов. По кой въпрос, мисля, че вече разбрахте. По въпроса дали действително са правени разработки най-вече по отношение на ДПС за нейното финансиране, от една страна, от друга страна, разработки, които да кажат дали има и незаконни финансирания, изобщо връзки между другите управляващи, другите партии и сивата икономика. Всичко това може би ще стане ясно на въпросното заседание на Комисията по вътрешна сигурност. Пак казвам, ако правилникът бъде спазен. Сега обаче продължаваме накратко разговора с генерал Атанасов и с Николай Свинаров. Те все още са в парламентарното студио на Дарик радио. Тъй като ключовата дума, която се завъртя около това евентуално извънредно заседание, думата “Лиани”, с което, струва ми се, е назована една от разработките, която проследява финансирането на ДПС, на мен ми се иска да кажете какво именно ви предизвиква да отправяте питания именно във връзка с тази разработка, какво знаете, че е съдържала тя преди да бъде потулена, както твърдите.
Атанас Атанасов: В нея се съдържат данни конкретни за начина, по който е била организирана и функционирала “черната каса” на ДПС, включително и нейния адрес точно къде се е намирала тази каса на улица “Позитано”, хората, които са внасяли средства, кой се е разпореждал с тях. И в тази връзка аз бих искал да кажа, че ако още през пролетта тази информация беше станала обществено достояние и компетентните органи в лицето на прокуратурата бяха започнали съответното разследване, може би нямаше да се стигне до този трагичен инцидент с шефа на кабинета на Ахмед Доган.
Водещ: “Черна каса” на ДПС, намираща се на “Пзитано”. Може би малко обяснение?
Атанас Атанасов: Това е съседната улица на “Стамболийски”, където е централата на ДПС, там просто са намерили апартамент под наем.
Водещ: Така, защото прозвуча доста двусмислено.
Атанас Атанасов: Вижте, може би пък БСП са направили “черна каса” на “Стамболийски”, от къде да знам. Защото, когато говорим за това корупционно финансиране на ДПС, не трябва да се фиксираме само върху тази партия.
Водещ: Как се е пълнила тази ” черна каса” на ДПС, защото за това говорим в момента?
Атанас Атанасов: С отчисления от всяка една обществена поръчка, решението по които е зависило от министерствата, контролирани от ДПС.
Водещ: Министерството на земеделието възлага обществена поръка на някоя фирма, която отчислява…
Атанас Атанасов: Която отчислява между 20 и 30% от стойността на обществената поръчка в тази “черна каса”.
Водещ: Фирмите най-вече от дърводобивната промишленост ли са, както се твърдеше?
Атанас Атанасов: От там е започнало всичко, да.
Водещ: От там е започнало? Как е продължило?
Атанас Атанасов: И през фирми, които са зависили от Министерството на околната среда и фирми, чиито поръчки са зависили от Министерството на извънредните ситуации.
Водещ: И за това имате данни, така ли?
Атанас Атанасов: Да, това не е нова информация, ние това нещо го казахме преди шест месеца.
Водещ: Да, това знам. Но въпросът е, имате информация, че всичко това е описано във въпросната разработка “Лиани”?
Атанас Атанасов: Конкретно с имена на лицата, които са организирали тази “черна каса” и на тези, които са внасяли и са получавали пари от там.
Водещ: И източникът на тази информация за вас е именно въпросната разработка “Лиани”?
Атанас Атанасов: Точно така.
Водещ: Г-н Свинаров, вие какво ще кажете, вашите източници какво говорят? Потвърждават ли казаното от генерал Атанасов?
Николай Свинаров: За мен е изключително важно всички да можем да го потвърдим, но това може да стане след като се запознаем не само като изслушаме министъра на вътрешните работи и шефа на ДАНС…
Водещ: Да, разбира се, и моят патос е този, но аз ви питам засега какво знаете.
Николай Свинаров: … но се запознаем с всички документи.
Водещ: Дали това, което казва генерал Атанасов съвпада с информацията, с която вие разполагате?
Николай Свинаров: Генерал Атанасов, както винаги има повече информация. Аз досега не съм имал никога съмнения в достоверността на информацията, която е излагал. Но обективирането на такава информация, казвам с прилагането на всички документи по разработката, е изключително важно. Това е начинът, по който няма как да бъде прикрита една операция, няма как да се слага политически чадър, както над изпълнителната власт, така и над съдебната. И аз, без да съм голям оптимист, просто искам да заявя, че това е единственият път, чрез подобно изслушване, представяне на всички документи в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и, разбира се, незабавно ново сезиране на главния прокурор за спешни действия по случая.
Водещ: Смятате ли, че ще имате подкрепа на останалите членове на комисията, респективно на цялото народно представителство?
Атанас Атанасов: Аз ви казах началото, че съгласно правилника на Народното събрание, когато една трета…
Водещ: Да, можете да свикате извънредно заседание.
Атанас Атанасов: … от народните представители, членове на комисията, поискат да се свика извънредно заседание с конкретен дневен ред, мнозинството няма право да отклони това искане. Така че днес би следвало във вътрешната комисия да дойдат тези двамата господа и да си донесат папките.
Николай Свинаров: Аз, доколкото познавам…
Водещ: Ставаше въпрос, отнасяше се към втората част на изказването на г-н Свинаров, а именно, че тези факти, ако са такива, каквито твърдите, бъдат оповестени, дали ще получите подкрепата на управляващите, на останалите членове на комисията, те да бъдат адресирани, отправени към прокуратурата, разследващите органи.
Атанас Атанасов: Прокуратурата би следвало да се самосезира, след като такива факти станат публично достояние.
Николай Свинаров: Аз не съм толкова голям оптимист като г-н Атанасов, познавайки начина, по който работи управляващата коалиция, в това число и в рамките на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, въпреки че те не могат да отклонят точката от дневния ред, биха могли да откажат изслушването на лицата, биха могли да откажат предоставянето на документите във връзка с преписката или с преписките, които касаят случая. Така че не съм голям оптимист. Във всеки случай нещата ще се развият в днешния ден и да сме живи и здрави, ще видим развитието им.
Водещ: Да, предстои наистина интересен следобед. Водещ: Сега на мен ми предстои едно много трудно интервю с генерал Ваньо Танов, бившия шеф на ГДБОП. Защо е трудно? Защото знам, че той знае много повече, отколкото неговата позиция позволява да изговори, просто защото наистина съществува понятие, наречено класифицирана информация и той трябва да се съобрази с него. Аз пък трябва да извлека от него колкото е възможно повече информация и тя да не звучи като класифицирана. Ако имате нещо, което бихте искали изрично да го попитате сега, вие г-да Атанасов и Свинаров, направете го, защото вече ще изберем г-н Танов.
Николай Свинаров: Г-н Танов би могъл да каже наистина ли подробно е изложил цялата информация пред главния прокурор или заместник-главния прокурор и какви са действията след излагането на тази информация?
Водещ: Така, вие, г-н Атанасов?
Атанас Атанасов: Не, аз нямам какво да го питам г-н Танов. Той, когато беше във вътрешната комисия, го питахме достатъчно.
Водещ: Добре, благодаря ви за този разговор. Ако искате останете да
чуете какво сега ще каже пред слушателите ни той.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Георги Ганев: Членството на България в еврозоната може...
През 2024 г. България ще изпълнява инфлационния критерий, посочи икономистът доц. Георги Ганев Членството...
Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...