Атанас Атанасов: Президентът се страхува от разкритие за работата на НСО

Водещ: Започва “Коритаров Live”. Какво предизвика тайна среща за Националната служба за охрана в Президентството? Това е темата на разговор ни тази сутрин. Наши гости са Младен Червеняков, депутат от Коалиция за България, Николай Марков, подполковник Николай Марков, който бе служител в Национална служба за охрана и знаете – от него тръгна големият скандал с информация, че нещо в тази система не е наред. Всеки момент очакваме и депутата от Демократи за силна България Атанас Атанасов. Господа, преди да започнем нашия разговор, нека да ви върнем към вчерашното събитие – срещата в Президентството. Екатерина Анева, наша репортерка, разговаря с трима от участниците, непосредствено след приключването на срещата, най-напред с Николай Марков, който разказва впечатления.
Николай Марков: Беше ми заявено, че тези неща ще отидат в прокуратурата и ако не спра, просто нещата ще загрубеят. Това го каза лично бившият началник на Генералния щаб.
Николай Свинаров: Ако той нещо е възприел думите на генерал Колев като заплаха, аз не съм го възприел така. Така че не мога да коментирам.
Ген. Димитър Владимиров: Когато на някои хора, които все пак имат проблеми с психиката си и които фантазират и измислят някакви невероятни небивалици, не знам къде могат да отидат, но това, което го прави той в момента, и неслучайно грешка на езика и някои хора, които тръгнаха да го подкрепят. Абсолютно недостойна история и хвърля петно върху една служба, която 17 години в доказала своята сила, своята ефективност и в тези 17 години нито веднъж, по никакъв повод от НСО не е излязла някаква информация, свързана с личния живот на хората, към които НСО има ангажименти. За какви мистерии става дума?! Мистериите са в неговата глава.
Репортер: Как човек, както вие твърдите, с лабилна психика е попаднал в НСО?
Ген. Димитър Владимиров: Вижте, той, когато е кандидатствал и когато е минал съответните проверки, е отговарял на изискванията.
Репортер: Всяка година се правят тестове?
Ген. Димитър Владимиров: С течение на времето има хора, които се развиват и в отрицателна посока…
Репортер: Все пак 14 години…
Ген. Димитър Владимиров: … и аз това казвам. На него са му правени много компромиси.
Николай Свинаров: Според мен тази служба, както всички други служби, трябва да има допустимото ниво на прозрачност и пълното ниво на контрол – и парламентарен, и граждански.
Репортер: Т.е. в момента вие признавате, че няма такъв?
Николай Свинаров: Признавам, че сериозно трябва да се работи в тази посока. И да има такъв, е недостатъчен.

Водещ: Това бяха така кратки реплики, записани от Екатерина Анева. Мен лично ме впечатли оценката, която генерал Владимиров ви дава, че имате проблеми с психиката, г-н Марков.
Николай Марков: Генерал Владимиров има право да говори и да се произнася както иска. Вие можете да си представите каква е била средата, при която сме работили, докато той е бил началник на тази служба.
Водещ: След като се казва пред камерите подобно нещо, какво ли се е казвало вътре?
Николай Марков: Не искам да го коментирам, нека всеки си направи съответния извод.
Водещ: Добре, смисълът на тази среща какъв беше? Това Консултативен съвет за национална сигурност ли беше като формат, очевидно не е, някаква друга институционална форма на среща ли беше? Обясниха ли ви къде ви викат?
Николай Марков: Бях поканен на среща с президента и аз очаквах такава. Този въпрос, който задавате на мен, г-н Коритаров, го зададох и аз на тази среща. Не ми беше отговорено, освен това, че форматът се определя от президента.
Водещ: Защо сте отказал да отговаряте на конкретни въпроси?
Николай Марков: Не е имало конкретни въпроси към мен. Имаше призив да извадя доказателствата за това дали е имало такова нещо по единствената 25-та точка.
Водещ: 28-ма!
Николай Марков: 28-ма точка от моя доклад.
Водещ: Която беше за подслушването, за събирането на информация.
Николай Марков: Точно така, аз зададох въпроса нормално ли е във формат, в който присъстват единствено и само хората, срещу които обвинявам, тоест, ръководството от Национална служба за охрана, аз да вадя тези доказателства и това не е ли вече опасно вече за мен да го направя?
Водещ: А имате ли доказателства? Имате ли доказателства?
Николай Марков: Това, което трябва да го направя като доказателство, мисля, че не е в този формат. Засега ще се въздържа.
Водещ: В какъв формат бихте предоставил доказателства, защото вие трябва да ги предоставите?
Николай Марков: Във формат, който гарантира моята сигурност и нормалното функциониране по-нататък на службата.
Водещ: А парламентарна институция ли би била подобен формат?
Николай Марков: Позовах се на член 1 от Конституцията и мисля, че това е добрият вариант.
Водещ: Пред комисия на парламента?
Николай Марков: Точно така.
Водещ: Добре, сега да поговорим за възможностите. Г-н Червеняков, вие сте представител на Коалиция за България, член сте на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Младен Червеняков: Това е безспорно. Безспорна ли е необходимостта от внимание от страна на парламента към това какво се случва в службата като Националната служба за охрана и бихте ли подкрепил идеята за комисия, която да разследва?
Младен Червеняков: Вижте, аз приех вашата покана, защото ми се струва, че трябва да продължим този разговор за реформа на сектора “Сигурност” и след като няколко пъти се лансират идеи за специални закони за Националната агенция за сигурност, за Националната служба за охрана, провеждат се вече обсъждания, моята цел е да участвам в тези обсъждания, за да може в крайна сметка да се стигне до една крайна законодателна уредба на тези въпроси.
Водещ: Национално приемливи.
Младен Червеняков: Защото в параграф 58 от Закона за отбраната и въоръжените сили отдавна е записано, че тези две служби- Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана осъществяват дейността си по действащия Закон за отбраната и въоръжените сили и правилника към него до приемането на специални закони, които уреждат организацията и техния статут. Именно затова според мен е важно да се участва в тези срещи и да се започне един дебат, за да се види по какъв начин може да се регламентира тази материя. Много се притеснявам от това да не се разработят самостоятелни закони, всеки един сам за себе си, без цялостна концепция за реформа в сектора “Сигурност”, без необходимите рамкови закони в тази насока, други нормативни актове, които трябва да бъдат приети, и в крайна сметка да имаме закони, които за пореден път ще бъдат закони за самите себе си. Що се отнася до конкретни случаи, няма нищо лошо Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред да изслуша г-н Марков, да чуе какво има да казва, това е обичайна практика, не сме го правили рядко, така че не виждам някакви пречки в тази насока.
Водещ: Г-н Атанасов, от ваша гледна точка, това, което се е случило вчера в Президентството, изобщо, целият казус около г-н Марков, какъв тип активност от страна на парламента предполагат?
Атанас Атанасов: Сега, аз първо искам да кажа, че съм доста изненадан и си задавам въпроса коя е тази сила, която е накарала президента вчера да покани г-н Марков, уволнен офицер от НСО, за който се твърди, че е бил клеветник, да го изслуша в този формат и моят отговор е само един-че тази сила се нарича страх. Президентът се страхува от разкритие за работата на тази служба, която му е подчинена. Другото, което е важно за вчерашната среща, е да се каже, че с изключение на Николай Свинаров, всички хора, които са участвали в тази среща, на практика са заинтересовани. Те са страна и не може да разчитаме на тяхната добра воля. Явно са се опитали да му окажат натиск, както стана ясно от някои публикации в медиите- била е използвана за пореден път Военната прокуратура като плашило. Това е, което може да се каже. Иначе, независимо от конкретния повод, трябва да се каже, че е наложително, според мен и според нашата парламентарна група от ДСБ, да се състави парламентарна анкетна комисия по случая. Не може да разчитаме на комисия от парламента, която не е на паритетен принцип, и която няма специална задача. Защо е необходима тази анкетна комисия? Тя трябва да се запознае с всички факти и обстоятелства. След като ние изслушахме в нашата парламентарна група г-н Марков и друга информация, която събрахме, сме много притеснени от това, което става в Националната служба за охрана. Според нас тайните на НСО, на практика, ако излязат наяве, ще покажат връзката на властта с подземния свят. Това са разтърсващи неща и са много опасни за държавата, затова ние считаме, че би следвало да се състави парламентарна анкетна комисия, където да бъдат изяснени всички тези обстоятелства. Ако това не се случи, ако не бъде съставена парламентарна анкетна комисия, ние като парламентарна група ще бъдем принудени да огласим фактите и обстоятелствата, с които разполагаме.
Водещ: Тук искам да вметна, че вчера изпратихме по факс покани за включване в разговора и на представители на президентската администрация, но както виждате, нямаме техен участник. Г-н Червеняков, бихте ли подкрепили идея за създаване на временна анкетна комисия на паритетен принцип, тъй като Националната служба за охрана е институция, охраняваща практически представители на целия политически спектър, проблемът е национално значим.
Младен Червеняков: Вижте, това, което казва г-н Атанасов, е изключително важно и трябва да му се обърне внимание- за връзката между съответните служби, организираната престъпност, управляващите, тъй като той беше автор на един доклад, след като този доклад имаше девет освободени министри в правителството, което предхождаше това на НДСВ, и предполагам, че той е доста наясно по това, което говори и че разкриването на тези връзки е необходимо да се прави, в това число и чрез участието на тези специални служби. Що се отнася до това дали специална комисия, значи има два варианта-единият-имаме действаща комисия на Народното събрание, която би могла да изслуша г-н Марков, има го и другия подход. Лично аз считам, че първият е като че ли по-добър.
Водещ: Кой?
Младен Червеняков: Да бъде изслушана действащата комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Там са представени всички политически сили. Ако г-н Марков има действително какво да каже, пред вас заяви, че това е форумът, в който той би могъл да предостави информация, така Народното събрание ще придобие информация за това, което той казва.
Водещ: А какъв би бил проблемът? Защо не сте склонен да бъде подкрепена идеята за временна анкетна комисия?
Младен Червеняков: Ами, навремето имаше един такъв израз, че ако искате една работа да не се свърши, създайте комисия.
Водещ: Невинаги този израз е съотносим на реалните проблеми.
Младен Червеняков: Не знам дали е съотносим или не, лично аз не виждам необходимост от създаването на хиляди комисии ад хок, след като тези постоянни комисии затова са създадени в Народното събрание, за да си вършат работата и ми се струва, че тази комисия има достатъчно правомощия. Аз бих говорил за нещо друго- дали не е време да помислим и за една постоянна комисия на Народното събрание за контрол върху дейността на специалните служби в контекста на цялостната тази реформа, за която говорим, защото парламентарният контрол е може би най-ефективният начин за контрол върху дейността на тези служби.
Водещ: Споделяте ли подобно намерение?
Атанас Атанасов: Значи, вижте, аз считам, че трябва да бъде съставена парламентарна анкетна комисия, не защото трябва да бъде изслушан г-н Марков. Защото от това, което ние разбрахме в ПГ на ДСБ е необходимо да бъдат изслушани десетки хора, които работят в тази служба. Не може Постоянната парламентарна комисия за вътрешна сигурност и обществен ред да се превърне в такъв разследващ орган. Трябва да се създаде специална комисия, която да събере всички факти и обстоятелства, те да бъдат анализирани и да бъдат предоставени на парламента на първо място и след това да обществото.
Водещ: За целта обаче може би трябва да си проведете някакви предварителни консултативни разговори.
Атанас Атанасов: Исках да кажа нещо в тази връзка, г-н Коритаров. Днес е сряда и следобед има редовно заседание на вътрешната парламентарна комисия, на която сме членове двамата с г-н Червеняков. Аз ще предложа днес, на заседанието на вътрешната комисия, на всички колеги, от всички парламентарни групи, да проведем дискусия и това е един вид да обсъдим този проблем и ако колегите във вътрешната комисия се убедят в необходимостта, да ни подкрепят. Ще предложа даже и ако искат да подпишат подписката, която ние сме събрали за съставяне на анкетна комисия. Смятам, че е изключително важен този проблем. Той сега в един момент се пръсна като цирей след тези разкрития. Явно досега доста умело са се пазили тези факти и са се замазвали. Няма вече накъде, защото нещата стават много сериозни. Става въпрос за това, че съществуват данни за нерегламентирано събиране на политическа информация, която е била предоставена на президента, на държавния глава.
Водещ: Г-н Марков, разкрийте малко по-подробно какво точно ви накара да си мислите, че е имало отправена заплаха към вас, как се държа г-н президентът, другите хора?
Николай Марков: Президентът откри срещата, когато аз бях поканен вътре в този формат, за който ви говорех, с изречението – “Заради прозрачността в работата на службите”. Призовавам го от тази трибуна: “Г-н президент, дайте публичност на стенограмата точно заради тази прозрачност на работата. Нека всеки прецени какво се случи в Президентството вчера”. Що се отнася до разговорите, които бяха проведени вътре, за мен остана единствен акцент, едно изречение на президента, с което той се обърна към мен и каза: “Изчисти името ми, намери начин”.
Водещ: Така ли се обърна?
Николай Марков: Точно така.
Атанас Атанасов: Ето, това е причината за тази среща, г-н Коритаров. Г-н президентът иска да си изчисти името, вместо да вземе да види какво става в подчинената му служба.
Николай Марков: Моят отговор на това беше: “Обучен съм да пазя, не да разрушавам”. И след това допълних като теза: “Искам знак за разум, не за емоции”.
Водещ: Ако това наистина е така, наистина е малко странно.
Младен Червеняков: Всякакви инсинуации могат да се правят. Очевидно е, че г-н Атанасов доста дълго е работил в службите, затова така спокойно борави с понятията “страх”.
Водещ: Каква инсинуация?
Младен Червеняков: Вижте, в хората, които работят в тези служби, има една такава склонност от редица факти, вземани от едно или друго място, да се изграждат някакви изводи.
Атанас Атанасов: Моля ви се, искаме прозрачност и парламентарен контрол.
Младен Червеняков: Значи, г-н Атанасов, вие в момента правите квалификации на базата на абсолютно недостатъчна информация. Вие нито знаете какво се е говорило вчера, нито знаете имате информация за това.
Водещ: Тук говорим за две различни неща. Едното е какво се е говорило вчера и другото – какво става в НСО?
Младен Червеняков: Първото, което е, г-н Коритаров, когато говорим за реформа на сектора “Сигурност”, трябва доста сериозно да се отнасяме към този въпрос. Разбира се, квалификации всеки може да прави, но тези квалификации, най-малкото което е, трябва да се базират на някои факти – това първо. И второ, по някакъв начин да не засягат лица, които не присъстват в студиото.
Водещ: Хайде да се опитаме да подредим нещата. Те не присъстват, защото въпреки поканата ни не дойдоха. Но съгласен ли сте с това, че първо трябва да се изясни фактологията, т.е. да се изясни конкретният казус – какво се случва в служба като НСО. След това вече на базата на тази конкретика да се мисли както за закон, отделен за НСО, гарантиращ граждански и парламентарен контрол, така и за много по-широката концепция, за която вие говорите, обща рамка и закони за специалните служби, които да гарантират прозрачност. Това обаче не може да стане в конфронтационна среда. Идеята за подобен тип разговори като днес е да се намерят експертни допирни точки, за да може да се гарантира граждански контрол, парламентарен контрол, прозрачност, зачитане на достойнството на офицерите в тези служби, защото ние сега не изграждаме образ на български Литвиненко. Ние просто разговаряме с един български офицер.
Младен Червеняков: Г-н Коритаров, може би точно тук се състои разликата между ДСБ и политическата сила, която аз представлявам. Ние не търсим евтиния ефект от всяко едно действие в политиката и още преди години сме предложили този проект за експертно обсъждане и за мен, ако се беше действително стигнало до неговото обсъждане, приемане и реализация, едва ли може би щяхме да водим този разговор с един български офицер в студиото.
Водещ: Съгласен ли сте, че НСО трябва да бъде под парламентарен контрол, а не под разпореждане на президента?
Младен Червеняков: Естествено че трябва да има парламентарен контрол върху дейността на всички служби, не само на НСО. Винаги, когато сме обсъждали, сме говорили за няколко вида контрол, който трябва да има върху службите. Първо – парламентарен, второ – граждански, трето – на органите на съдебната власт, на Сметната палата…
Водещ: Добре, споделяте ли тези принципи, г-н Атанасов?
Младен Червеняков: … така че този контрол трябва да бъде постоянен.
Атанас Атанасов: Вижте, аз съм разработил специална концепция за реформа на службите и миналата седмица написах една статия по този повод, беше публикувана в столичен вестник. Така че има много допирни точки, по които имаме едно и също мнение, разбира се. Но едно е да говориш, друго да го вършиш. Днес, за да се реализира по законодателен ред нещо, трябва мнозинството да го поиска това. Така че аз бих казал така – нека да обсъждаме тези въпроси тук, а не първо да бъдат представени в Брюксел, защото концепцията за нова Агенция за сигурност миналата седмица е била представена от управляващите в Брюксел, а ние в България не знаем какво става. Това за пореден път се случва – да се опитваме да си лъскаме витрината в Брюксел, а проблемите са тук и тук трябва да бъдат решени. И на първо място парламентарен контрол, регламентиран по съответния ред. Искам да дам един пример. В Унгария, една държава сходна с България, преди десет години беше приет специален закон за службите. В този закон беше регламентирано да има специална парламентарна комисия за наблюдение на службите и, забележете, тя се председателства задължително от депутат от опозицията. Хайде да видим сега тук управляващите имат ли тази сила?!
Младен Червеняков: Аз съм много доволен, че г-н Атанасов стига до тези идеи, които преди малко изложих. Това говори, че малко или много ще стигнем до някакво общо виждане за тази реформа.
Водещ: /…/ конкретният повод да се намери формула за изясняване…
Атанас Атанасов: Но ако са вършени престъпления в НСО, трябва да се изяснят тези обстоятелства.
Младен Червеняков: Значи, има си органи, които изясняват дали нещо представлява престъпление, или не.
Атанас Атанасов: По този въпрос да поговорим искате ли, г-н Червеняков?
Младен Червеняков: И този орган е прокуратурата.
Атанас Атанасов: Моля ви се, нищо не давайте на тази прокуратура, защото това е прокуратурата, която замаза “Чората”. Тази прокуратура е същата, която прикри историята с Дойчев. А когато трябва, тази прокуратура, тази, която образува дело за два GSM-а срещу Войнов. Това е поръчковата прокуратура, много ви моля. Да не се явява тя отново тук.
Младен Червеняков: Г-н Атанасов, ако съм във вашето положение, когато става въпрос за съдебна система и прокуратура, ще бъда по-нисък от тревата и по-тих от водата.
Атанас Атанасов: Г-н Червеняков, три оправдателни присъди, извинявайте.
Младен Червеняков: Защото този подход в съдебната система беше наложен от политическата сила, която представлявате.
Водещ: Вие не сте ли в състояние да говорите по-скоро като експерти, отколкото като представители на политически сили, защото проблемът е достатъчно сериозен и той изисква една, макар и необичайна за български условия формула на експертен консенсус- по три или четири основни принципа- гарантиране на парламентарен контрол, граждански контрол, професионализъм и достойнство на тази служба.
Атанас Атанасов: Г-н Коритаров, по тези въпроси, които поставяте, ние имаме допирни точки, обаче проблемът е, че в случая имаме конкретен случай, който трябва да бъде разрешен и управляващите явно бягат по тъча, както се казва, не искат анкетна комисия.
Водещ: Би било проява на сила, ако се подкрепи наистина такава комисия, защото ако се оказва, че трябва да бъдат изслушвани десетки свидетели, как ще стане в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред?
Младен Червеняков: Не знам откъде вадите този извод какво трябва да прави една такава комисия, но за мен няма нищо лошо и добре е парламентът да бъде запознат с този случай. Въпросът е другаде. Значи, този подход, който търсим по някакъв начин, някакъв човек, за да реши някакъв проблем, а не решаваме проблема на системата, води до такива резултати.
Водещ: За да се реши проблемът на системата, трябва да се мине през конкретния проблем.
Младен Червеняков: Значи, дефектите отдавна са ясни, говорили сме за тях, изяснявали сме ги, има разработени концепции, трябва да се сложат на масата, да се обсъди, за да не водим такива разговори. В противен случай, ако ние пак продължаваме да търсим този случай, онзи случай, един човек, друг човек, слагането на този, защото ни е симпатичен за сметка на друг, ще имаме този резултат!
Водещ: Ама, в случая не говорим за случай, а за модел. В случая се говори не за конкретен казус, а за модел и затова е важно.
Младен Червеняков: За какъв модел става въпрос?
Водещ: Ами, модел. Ако има наистина достатъчно доказателства за нерегламентирано събиране на информация, за системни принципни нарушения в работата на НСО, това нима не е един модел на непрозрачност?
Младен Червеняков: Вижте, това трябва да се изясни. Когато се събират данни, има си органи, има си отговорности и те трябва да бъдат понасяни.
Атанас Атанасов: Аз бих казал така…
Младен Червеняков: Значи, имаме комисия, нека да изслушаме г-н Марков, след това ще решим необходима ли е специална комисия, не е ли необходима…
Водещ: Добре, нека да каже г-н Атанасов.
Атанас Атанасов: Добре е да направим консултации по този въпрос и аз предлагам днес да стане това във вътрешната комисия, но искам да заостря вниманието върху следния проблем- ако тези факти, които излизат в публичното пространство, се потвърдят, става въпрос за отговорност на държавния глава, г-н Червеняков. А друг е проблемът със законодателството и регламентирането. Става въпрос за отговорност на държавния глава.
Водещ: Какво би станало, ако наистина се потвърдят…
Атанас Атанасов: Има процедура в Конституцията, има Конституционен съд, има… Знам за какво става въпрос. Затова трябва да се проверят много щателно тези факти.
Водещ: Процедура импийчмънт.
Атанас Атанасов: Значи, аз не отивам по-нататък, фактите трябва да бъдат проверени, и ако те се потвърдят, тук става въпрос за доста зловещи неща.
Водещ: Понеже времето ни приключва, един последен въпрос към г-н Марков, ще го помоля за кратък отговор. Наистина, потвърдете, че в случай, че в случай, че се създаде възможност да бъдете изслушан в парламента, вие ще съобщите фактите, с които разполагате?
Николай Марков: Потвърждавам ви, при определени условия, които се създадат за гаранции, ще го направя.
Младен Червеняков: Бихте ли могли все пак да кажете какви са тези условия? Ние ще го обсъждаме следобед в комисия очевидно.
Николай Марков: Не бих си позволил да давам съвети на…
Водещ: Не, не става въпрос за гаранциите, какви гаранции искате, лично за сигурността ви на вас и на детето ви?
Николай Марков: И парламентарни гаранции за всички хора, които могат да свидетелстват за това!
Водещ: А това също, между другото, е много важно, защото вероятно има страх сред колегите ви да свидетелстват?
Атанас Атанасов: Анкетна комисия на паритетен принцип, а не мнозинството да доминира в тази комисия, бих казал аз. И накрая, бих искал да кажа нещо важно- от данните, които се събраха при нас, общо взето се очертава една картина за това, че приятелството между бившия главен прокурор Филчев и президента, май също се събира в тази служба за определени факти и обстоятелства, с които е разполагал Филчев, и които най-вероятно са прикрити.
Младен Червеняков: Значи, аз не знам по какъв начин се правят такива изводи за някакви отношения между отделни личности. Очевидно е, че ДСБ активно се занимава с този въпрос. Аз предлагам друго- по този въпрос да си каже думата комисията на парламента, а след това да се решава какво да се прави. По другия въпрос, който е за мен много по-важен- да седнем да си вършим работата, за да не се спираме непрекъснато на един или друг въпрос.
Водещ: Добре, проведете консултации и преценете коя е най-добрата формула, но мисля, че има основания, за да се гарантира неутралност и прозрачност, да се мисли в посока и създаване на анкетна комисия, така мисля аз. Но това вече ще си го решавате вие.
Младен Червеняков: Значи, това вече ще си го преценим днес, след като изслушаме г-н Марков.
Водещ: Добре, благодаря ви за участието. Атанас Атанасов, Младен Червеняков и Николай Марков, гости в “Коритаров Live”.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Бонка Василева: Една икономическа “сглобка” в момента организира...
Има два коренно различни модела за София! Ние предлагаме прозрачен конкурс, за дагарантираме, че...
Декларация на ПП-ДБ относно военното престъпление, извършено от...
Има събития, които разкриват лъжи, свалят маски и крещят истината. Събития, които е невъзможно...
Любен Иванов отправи запитване към министрите на транспорта...
Депутат пита министри за буферния паркинг на Видин Депутатът от Видин Любен Иванов отправи...
Паметниците са много повече от градоустройствено, урбанистично, пространствено...
Паметниците представляват кои сме ние като общество - нашия морален и времеви интегритет -...
Столична община, район Витоша: Колосално незаконно сметище в...
От Район „Витоша“ сигнализират за огромно нерегламентирано сметище, заемащо 20 декара общинска площ в...