Атанас Атанасов: Моето изваждане е заради категоричното ми несъгласие фирмата да продава имоти

Водеща Снежана Иванова: Вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков ще съкрати трима души от борда на директорите на държавната фирма “Информационно обслужване” и от петима те ще останат трима. Решението ще бъде взето на 21 септември тази година. Мотив за промените е съкращаване на разходите. Знаете, през последните години около тази държавна фирма непрекъснато като че ли избухваха различни скандали. Сега пък се заговори за имоти. Добър ден на Атанас Атанасов. Той е бивш депутат от ДСБ, член на ръководството на “Информационно обслужване”. Здравейте.

Атанас Атанасов:Добър ден на слушателите на националното радио.

Водеща: Какво става в “Информационно обслужване”?

Ат. Атанасов: А, в самото “Информационно обслужване” нищо особено не става, освен че хората са притеснени за бъдещето си, защото за една година не се намери политически фактор в Министерството на финансите, който да каже каква е задачата на това дружество, което между другото е единственото дружество, управлявано от министъра на финансите.

Водеща: Трябвало да се занимава с електронното правителство, каза преди няколко дни Симеон Дянков.
Ат. Атанасов: Да беше казал миналата година Симеон Дянков и да беше го изразил по някакъв начин като воля, било то писмено, било устно, да намери начин да постави каква е задачата на… защото бордът на директорите може да взима управленски решения по устава, а политиката за развитие на това дружество е работа на принципала, на държавата, т.е. на министъра на финансите. Нито сме го чули, нито сме го видели за една година министъра на финансите.

Водеща: Добре, откакто вие сте в тази фирма, с какво се занимава тя?

Ат. Атанасов: Вижте, основно фирмата изработва софтуерни информационни системи за митниците и за Националната агенция по приходите, доста сериозни неща, разбира се, задачи, които текат през годините. Това е основната работа. А идеята за електронно правителство е нещо много добро, но според мен тя не може да бъде адресирана само към “Информационно обслужване”. И би следвало това нещо да се случи с някакъв акт на властта, а не може някой да дава някъде интервю и да каже, ами, ще очакваме следващата година тази фирма да направи това. Нали я управляваш, постави й задача. Отделно от това нещо…

Водеща: Говори се, че фирмата е на ръба на оцеляване и че всъщност няма никакво преструктуриране, така че по някакъв начин да бъде изправена на крака.

Ат. Атанасов: Не, фирмата е във, така, сложно положение, защото през годините тя се е издържала от един договор, сключен с Министерството на финансите. Странна ситуация, явява се на търг фирмата пред собствения си принципал…

Водеща: И губи търга.

Ат. Атанасов: И, печели го, и се издържа. Тази година фирмата загуби този търг и оттам идват доста неизвестни. Аз пропуснах нещо да ви кажа, когато говорихме за електронното правителство. Една такава задача, освен че трябва да бъде формулирана, да бъдат посочени изпълнителите, трябва да й се осигури финансиране. И когато министърът на финансите казва, че трябва да създаде електронно правителство, да вземе да предвиди в държавния бюджет средства за това.

Водеща: Добре, говори се, че сега има, така, недоразумения относно имотите и това всъщност е причината трима души от борда да бъдат освободени. Има ли нещо вярно в това? Вие сте един от тези, за които се говори, че ще бъде освободен през септември от ръководството на фирмата.

Ат. Атанасов: Сега, вижте, понеже говоря в ефира на националното радио, да съобщя точната информация, защото има спекулации.

Водеща: Да, да.

Ат. Атанасов: Има писмо на министъра на финансите, с което се иска насрочване на общо събрание и на това общо събрание да бъде извършена персонална промяна в борда на директорите, като от петимата членове излязат трима. Това е моя милост, Добрин Пинджуров, който е председател на борда на директорите, и Петко Сотиров, служител на Министерството на финансите. Остават досегашният изпълнителен директор Чавдар Тодоров и Бисер Боев, член на борда. Като, за да бъде комплектован този борд, ще се предложи още един служител от Министерството на финансите. Така че аргументът за намаляване с цел икономии е несериозен, понеже не се вадят двама, а се вадят трима. Отделно от това от тримата, които се изваждат, двама досега не са получавали възнаграждение, защото са служители на Министерството на финансите.

Водеща: Добре, казвате, че това не е мотивът. Какъв тогава е?

Ат. Атанасов: За мен, вижте, за тримата явно мотивите са различни. За мен лично, аз си позволих вече да го кажа, от наблюденията през цялата тази една година и от всичко това, което съм видял, съм убеден, че моето изваждане е заради категоричното ми несъгласие фирмата да продава имоти, тоест да се продават имоти на фирмата, защото тя фирмата сама не може да ги продава. Между другото сега разбирам каква е била причината г-н финансовият министър още миналата година да не желае моето присъствие в борда на това дружество, защото явно той, така, прекарвайки дълги години в Съединените щати, работейки в областта на финансите и икономиката, е научил, че по време на криза, когато няма никакво търсене на пазара на недвижимите имоти, е изключително изгодно да се купуват недвижими имоти. Но в случая се предлага държавата да продава и аз смятам, че това е абсолютно неизгодно.

Водеща: За какви имоти става дума? Колко големи са те?

Ат. Атанасов: “Информационно обслужване” има, освен в София, във всеки един областен град има по един имот. Това са бившите изчислителни центрове и те са на сравнително атрактивни места, в централните части на градовете. И сега, към този момент, ако се сложат на тезгяха да се продават, си давате сметка, че при липсата на това търсене цените ще отидат на дъното и този, който ще ги купи, ако има свободни пари, след известно време, 3-4 години, когато се стабилизира пазарът, ще спечели много по-сериозно, отколкото ако би си държал парите в една банка.

Водеща: Може пък аргументът да е, че тези имоти трябва да бъдат поддържани. А за да бъдат поддържани, са необходими средства, с които фирмата не разполага в момента.

Ат. Атанасов: Не, несериозно е това. Нито хляб, нито вода искат тези имоти. Тяхната поддръжка заема твърде малко средства, за да се извади този аргумент. Но между другото аз, ми прави впечатление от моите наблюдения, че г-н Дянков проявява интерес към недвижимите имоти не само на “Информационно обслужване”. Той, така, много сериозен интерес прояви и към имотите на Българската академия на науките. Там имаше някакъв скандал с феодалните старци, но според мен това беше нещо на повърхността. Явно причината беше друга. Изобщо този интерес към недвижимите имоти според мен е доста нездрав. И аз затова си позволявам да дам публичност на това, което мисля, за да се опитам евентуално да пресека нечисти намерения, ако има такива.

Водеща: Какво съзирате зад този нездрав интерес към недвижимите имоти на Симеон Дянков, мисля, че цитирам…

Ат. Атанасов: Вижте, когато дойде правителството на царя и тук се появиха юпитата, добре изучили се и работили на Запад, твърде бързо след тяхното влизане във властта техни братя, сестри и всякакви роднини накупуваха едни големи имоти и направиха много сериозен изнес в страната. Това се превръща в мода, така, явно печеливша, на българи, завършили навън, идвайки отнякъде с едно име, влизайки в българската политика, и впоследствие се оказва, че те имали икономически интереси. Подозирам Симеон Дянков в това и затова го казвам директно.

Водеща: В интереси към закупуване на имотите на “Информационно обслужване”, съответно БАН…

Ат. Атанасов: Към продажбата на имотите. А пък кой има интерес да ги купи, аз не знам.

Водеща: Добре. Извинявайте, какво стана с тези многото нарушения, за които с вас говорихме преди една година, когато станахте член на ръководството на тази фирма? Говоря за Азер Меликов, за предишния ръководител на фирмата, за който Бойко Борисов пък изнесе доста интересни неща.

Ат. Атанасов: Междувременно беше образувано досъдебно производство срещу бившия изпълнителен директор Иво Николов. Аз не знам разследването как върви, но това беше съобщено и прочетох от медиите. А за другите нарушения има контролни органи, които извършиха проверки. Беше поискано някои от тях да върнат суми, които неоснователно са получили, случиха се такива неща. Вижте, тези щуротии, които са били вършени преди, бяха пресечени. Това да се правят купони, да се плаща, такива неща, всичко това приключи отдавна. И аз не смятам, че информацията, която беше публикувана миналата година, е била със спекулативна политическа цел. Това бяха факти, установени от различни институции и обявени публично.

Водеща: Ама вие сте били гласували старото ръководство на “Информационно обслужване” да бъде освободено от носене на отговорност за дейността си през 2009 година, ако правилно цитирам и правилно са разбрали колегите, защото това е информация от медиите.

Ат. Атанасов: Малко неправилно са разбрали. Общото събрание на дружеството през лятото на едно свое заседание е освободило от отговорност бившите ръководства. Когато се казва общото събрание, така е по закон, в конкретния случай общото събрание е министърът на финансите, защото 99,5 процента от собствеността на това дружество е държавна и се представлява от министъра на финансите, т.е., ако някой е освободил от отговорност, това го е направил министърът на финансите. И има такова решение, разбира се. В това няма нищо укоримо, защото по закон би следвало периодично да се взима решение от общото събрание дали сключените сделки са законосъобразни, целесъобразни. Общото събрание, т.е. министърът на финансите е преценил, че не е имало такива сделки в миналото.

Водеща: Да очакваме ли още скандали около тази фирма оттук нататък?

Ат. Атанасов: Не знам. Аз искам да кажа, че аз съм доволен от това решение на министъра на финансите, крайно време беше да изляза от тази фирма, защото моето влизане в тази фирма ми донесе на мен само негативи.

Водеща: Да, защото много хора попитаха вие какво правите там и какво разбирате вие от информационно…

Ат. Атанасов: Аз миналата година, вижте, няма нужда, за да управляваш едно търговско дружество, да разбираш от електронни системи или… Става въпрос за взимане на законосъобразни решения. Но аз много негативи понесох, защото миналата година на практика поех политически ангажимент. Бях помолен лично от министър-председателя и от вицепремиера Цветанов да вляза в тази фирма. И тъй като “Синята коалиция” даде подкрепа на началото на правителството на ГЕРБ, тази покана не можех да я отклоня, защото щеше да изглежда като недобронамерен жест. Но, казвам откровено, понесох само негативи и крайно време беше, политически, и крайно време беше да изляза, макар и по желание на министъра на финансите, който иска да ме извади със съвсем други мотиви, които аз ви казах.

Водеща: Разбрахме ви. Атанас Атанасов…

Ат. Атанасов: А иначе, може би е важно да се каже, в борда на директорите предложенията за оценка и продажба на имотите се правят от един от членовете, Бисер Боев, за който е известно, че е съученик на финансовия министър Симеон Дянков.

Водеща: Атанас Атанасов, член на ръководството на “Информационно обслужване” до месец септември, когато вероятно ще бъде отстранен, съкратен. А ние продължаваме да следим темата.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Георги Ганев: Членството на България в еврозоната може...
През 2024 г. България ще изпълнява инфлационния критерий, посочи икономистът доц. Георги Ганев Членството...
Радан Кънев: Основният дебат пред Европейския съюз предиизборите...
Изборите бяха предизвикани от тези, които искат да върнат политическия рекет. Но далеч по-тревожно...
Кристина Петкова: Реформата в службите е червената линия...
Служебното правителство е кукла на конци на Борисов, Пеевски и Радев, заяви Кристина Петкова....
Стоян Михалев: Ние отдавна твърдим, че всички служби...
Бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев извади доста интересни разкрития за МВР...
Бонка Василева: Парите за заплати в столичния градски...
Всяка дестабилизация на национално ниво дови до дестабилизация и на местно ниво. Добре е,...