Атанас Атанасов: Как кметът Фандъкова иска да се отърве от неудобни въпроси

ГЕРБ ще ограничават съветниците за питанията към столичния кмет

Групата на ГЕРБ подготви проект за промяна на Правилника за дейността на Столичния общински съвет (СОС), която ще позволи на кмета на София Йорданка Фандъкова да се разтовари от контрола на общинския съвет. Проектът въвежда незаконни ограничения върху правата на съветниците да задават въпроси на изпълнителната власт в града, въпреки че питанията са един от малкото ефективни начини, по който градският парламент може да упражнява контрол върху кмета. Фандъкова очевидно смята, че пълното мнозинство на ГЕРБ не е достатъчно и за осигуряването на по-голяма безконтролност са нужни допълнителни мерки.

Ограниченията се въвеждат чрез две взаимно свързани разпоредби в проект, изготвен от специално съставена за целта комисия от общински съветници. Първата предлага въвеждането на ограничение за общинските съветници да задават въпроси единствено върху писмените заповеди на кмета. Това поставя формалния въпрос – “Как ще се контролират издадените устни заповеди?!” Още по-опасно е, че така се отнема възможността да се пита и упражнява контрол върху проявеното от кмета бездействие. Хората, които стоят зад този проект, забравят, че първият признак на бездействието е липсата на проявена воля, липса на манифестирано разпореждане.

Безконтролност

Ако промените бъдат приети, изпълнителният орган на местната власт в София ще остане твърде безконтролен, защото кметът и сега твърде често не изпълнява своите законови задължения и решенията на СОС.

Вторият силно ограничителен текст въвежда задължението за съветниците да задават въпроси, които са “ясно и точно формулирани с посочване на решението на общинския съвет, чието изпълнение се визира”. Буквалното тълкуване на текста води до извода, че общинският съветник може да пита кмета САМО по въпроси, по които има решение на общинския съвет. Но правомощията на кмета не произтичат само и единствено от решенията на общинския съвет.

Напротив.

Основно правата и задълженията на изпълнителния орган на местната власт са регламентирани в законите и на първо място в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Кметът не работи единствено да изпълнява решенията на съвета, а упражнява редица свои задължения, възложени му директно от закона. При това положение кметът ще остане без контрола на съветниците по редица съществени въпроси, отнасящи се до негови действия или бездействия, а също такива на подчинената му администрация. И то по въпроси, свързани с правомощия, произтичащи пряко от законите.

Основателно би било въвеждането на изискване питането да е свързано с конкретно правомощие на кмета, произтичащо от посочен нормативен акт. Ако обаче въпросите се обвържат само с конкретно решение на общинския съвет, това ще представлява тежко ограничение, което ще влезе в противоречие със закона.

Ограничения в питането

Взети заедно предлаганите две ограничения означават, че общинският съветник ще може да пита кмета на София само по въпроси, свързани с издадените от последния писмени заповеди и то при наличието на конкретно решение на общинския съвет. Ако едно от двете условия го няма, председателят на СОС има право да върне въпроса. А това негово действие не подлежи на никакъв контрол. И най-вероятно това е и замисълът на тези предложения. После иди и протестирай. Или както се казва в известната българска поговорка – “иди се оплачи на арменския поп”.

ГЕРБ единодушно подкрепя промените в правилника и се очаква през следващата седмица документът да бъде придвижен за обсъждане през постоянните комисии на съвета. Това е първият много силен сигнал, че Йорданка Фандъкова е поела пълен контрол върху групата на ГЕРБ след отстраняването на Андрей Иванов от председателското място в градския парламент и може свободно да диктува волята си.

От ГЕРБ обаче не отчитат, че ЗМСМА подробно урежда въпроса за взаимния контрол между органите на местната власт. Общинският съвет може да отменя едни актове на кмета и да оспорва други пред съда. Кметът от своя страна може да върне за ново разглеждане определени решения на съвета и да оспори по административен път други. Определени правомощия има и областният управител, което законово разгръща принципа “Власт власт възпира”.

В чл.33, ал.1, т.4 от закона е дадено правото на всеки съветник “да отправя питания към кмета”. Текстът на закона е кратък и ясен. Има само едно допълнително уточнение към него и то е, че “на питането се отговаря устно или писмено на следващото заседание, освен ако съветът реши друго”. Т.е. единственото законово ограничение на това право на общинските съветници е кога да им се отговори.

В сега действащия Правилник за организацията и дейността на СОС правото на питане на съветниците към кмета е доста детайлно уредено. Има изисквания по отношение на формата и съдържанието на питането, дадена е възможност за оттеглянето му и т.н. За някои от тези разпоредби би могло да се спори дали са законосъобразни и дали не ограничават контрола върху дейността на кмета. Тези норми обаче не са били оспорени до този момент и за това се прилагат такива, каквито са.

Забавяне и прехвърляне на неудобните въпроси

Промените обаче ще наложат пълна подмяна на смисъла на закона и въведените с времето стереотипи при работата на СОС. Извън ограниченията по смисъла на питането, проектът за промени в правилника предлага въвеждане на рестрикции и върху броя на задаваните въпроси. Идеята е на една сесия на СОС кметът да отговаря на максимум четири питания. Останалите ще се включват по реда на постъпването си за следващите сесии, а те са по две на месец. Този регламент ще създаде реална опасност на актуални към даден момент въпроси да се отговаря с такова закъснение, че никой вече да не се сеща за какво става дума. И това е една добра възможност управляващите да отместват във времето неудобните проблеми.

Споменатите предложения тежко ограничават възможностите на общинските съветници в София за упражняване на контрол върху дейността на кмета. Всичко това очевидно не е било достатъчно, та съветниците от ГЕРБ предлагат фрапиращата идея за разтоварване на кмета от отговорността да отговаря на въпросите изобщо. С проекта се прехвърля задължението вместо кмета на питанията на съветниците да отговарят служители от неговата администрация. В една от алинеите е описано, че кметът може да възложи отговора “на съответен зам.-кмет, на главния архитект или секретаря на СО”. Когато се чете този текст първоначално се остава с впечатлението, че става дума за технически текст как се подготвя отговора на едно питане. Но в следващата алинея се казва, че тези упълномощени лица “излагат устния отговор на постъпилите питания по време на заседанията на СОС, както и изпращат чрез председателя на СОС писмените отговори”.

Кой за кого отговаря

На авторите на този текст очевидно трябва да им се припомнят основни понятия на правото. Според българското законодателство пряко избираният изпълнителен орган на местна власт е едноличен и това е кметът. Именно защото е пряко избран, той еднолично носи отговорност за всички действия и бездействия на ПОДЧИНЕНАТА му администрация. Кметът отговаря за администрацията, а не тя да отговаря от негово име. Кметът може да делегира определени права и задължения на подчинената му администрация, но не може да делегира политическа отговорност, защото отговорът на кмета на питане на общински съветник е реализиране на политическа отговорност между два органа, конституирани в резултат на политически избори. А иначе ще стане като в друга българска поговорка – “Казали на лисицата, а тя казала на опашката си”.

С просто око се вижда желанието на ГЕРБ при управлението на столицата да отговарят публично само на тези въпроси, които на тях им харесват. А пък отговорите на тези въпроси да се дават в залата от назначени чиновници, а не от избрания кмет. Управляващите са решили, че най-лесно това може да стане чрез ограничително дописване на закона.

Не е трудно да се досети човек, че тези предложения са направени от общински съветници на ГЕРБ за да се спести на сегашния кмет на столицата неприятното изживяване да отговаря на неудобни въпроси. От началото на този управленски мандат в Столичната община си личи, че на г-жа Йорданка Фандъкова не й е по сърце да отговаря на питания на общински съветници. Особено на някои. Но избирането на такъв пост като кмет на столицата е от една страна гордост, но от друга отговорност. И отговорността трябва да бъде носена от този, който е спечелил доверието. Да се носи пряко и в пълен обем, а не да се избягва чрез незаконосъобразни процедурни хватки.

А иначе от ГЕРБ винаги са твърдяли, че са за прозрачност и откритост. Но точно за такива тарикатлъци в Библията е казано – не ме слушай какво говоря, а ме гледай какво върша.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Кристина Петкова: Ако искаме България да върви напред...
Другата неделя, когато видим каква е волята на избирателите, ще видим какви са възможните...
Радослав Милев: След изборите може да говорим...
Сега може да говорим за програма, за конкретни ангажименти, но не и за управление...
Стоян Михалев: ПП-ДБ вече може да стъпи на...
Според него коалицията ще разговаря с всички, които искат да подкрепят програмата ѝ ПП-ДБ...
ДСБ на 20 години. Честит рожден ден, свободни...
Демократите за силна България сме наследици на реформаторската десница и най-успешното управление в новата...
Стоян Михалев: Имаме твърде много служби за сигурност,...
Цялата акция около главния секретар беше инсценирана, смята той Цялата акция около главния секретар...