Атанас Атанасов: Измененията в Закона за МВР дават възможност за полицейски произвол

Водещ Кирил Вълчев: Сега се връщаме на темата за основния дебат в парламента от седмицата по закона за Министерството на вътрешните работи. Дебата го пренасяме в ефира на “Дарик” радио между депутатите Татяна Дончева от БСП, “Коалиция за България”, и Атанас Атанасов от “Демократи за силна България”. Г-жа Дончева е на телефона. Добър ден, г-жо Дончева.

Татяна Дончева: Добър ден.

Водещ: Г-н Атанасов е в нашето студио. Няма никаква допирна точка между вас по това как да се реши проблемът с претърсването от полицията без санкция на съдия и контрол от прокурор, т.е. не по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, или ще бъде търсен компромис, г-жо Дончева?

Т.Дончева: Аз мисля, че вие сте юрист, знаете, че спорният текст, повдигнат от г-н Атанасов, не е претърсване. Това е текст, който се урежда от 15-17 години точно по този начин. Никога не е създавал проблем, никога не е смесван с претърсването. Самият г-н Атанасов като секретар на МВР, отговарящ за законодателството, е вносител на абсолютно идентичен текст 1997 г. в предишната редакция на закона.

Водещ: Да чуем веднага неговия отговор. Става дума наистина за проверки в помещения, това е терминът в Закона за МВР.

Т.Дончева: Точно така, те се използват в изключително ограничителни случаи, използват се за защита на човешки права, за живота и здравето на застрашени хора и нямат нищо общо с претърсването, обиска и т.н., уредени в НПК.

Водещ: Г-н Атанасов?

Т.Дончева: Нито при такава проверка могат да се изваждат вещи и да се легитимират в рамките на наказателен процес.

Атанас Атанасов: Значи, аз бих казал, че не може да бъде аргумент това, че този текст е съществувал в стария закон. Защо правим тогава нов закон? Междувременно от 1997 г. досега изтече много вода. Беше проведена много сериозна реформа 2000 г. в Наказателно-процесуалния кодекс и тогава се прие от Народното събрание, разбира се и от обществото, че всички действия на органите на досъдебното производство, с които се ограничават човешки права, ще се извършват със санкции на съда. И аз питам защо трябва сега да се уреждат два различни режима, защо трябва да има двоен стандарт, при условие че 95 процента от досъдебните производства ще се осъществяват от МВР. На практика става така, че в един случай МВР ще решава, че това е претърсване и ще го прави със санкция на съда, а в другия случай ще решава, че това е проверка на помещение и ще го прави без санкция на съда. Тази двусмислица дава възможност за произвол. Това е големият проблем.

Водещ: Вие и двамата сте в малко…

Т.Дончева: Г-н Вълчев…

Водещ: Само, г-жо Дончева, и двамата сте в…

Т.Дончева: Г-н Вълчев, ако някой ви върже в едно помещение, застрашавайки живота ви, и полицията е пред вратата, вие какво бихте предпочели – полицията да разбие вратата, да ви измъкне отвътре веднага или да пратите полицията за разрешение в съда, а вие да си поседите вътре? Как мислите, кое вие бихте предпочели?

А.Атанасов:Г-жа Дончева, спекулирате с това. Няма никаква пречка…

Т.Дончева: Не, абсолютно с нищо не спекулирам.

А.Атанасов: Няма никаква пречка, разбира се, когато става въпрос за защита живота на хората, полицията нека да влезе в помещението и да си свърши работата и след това…

Т.Дончева: При условията на крайна необходимост… и сега е записано в текста.

А.Атанасов: …и след това да уведоми съда, защото аз искам да ви кажа…

Т.Дончева: Нали и сега е написано в текста при условия на крайна необходимост.

А.Атанасов: А крайна необходимост ли беше…

Т.Дончева: Аз ви твърдя юридически, че ако нямаше проблеми с прилагането, ние нямаше нужда да записваме въобще такива текстове, но служителите на полицията все пак имат нужда от някои допълнителни гаранции като точно написване на няколко хипотези на безспорна крайна необходимост, когато те ще бъдат служебно задължени да се намесят без оглед на формалностите.

А.Атанасов: Значи, в сегашният текст е записано, че след такива действия органите на полицията незабавно уведомяват прокурора. Това е текстът от 1997 г., защото към него момент всички действия на органите на досъдебното производство, с които се нарушаваха, ограничаваха човешки права, се извършваха с разрешение на прокурора.

Т.Дончева: Г-н Атанасов, няколко пъти питам, няколко пъти питам г-н Вълчев, ако с двама престъпници той е затворен в едно помещение и има опасност за живота му, той какво би предпочел…

А.Атанасов: Е, аз разбирам, че вие искате с г-н Вълчев да спорите, не с мен.

Т.Дончева: …полицията, която е пред вратата, да влезе вътре, разбивайки вратата, или да ходи в съда за разрешение.

Водещ: Сега, г-жо Дончева и г-н Атанасов, и двамата сте в много странно положение. Г-н Атанасов трябва всъщност да опровергава текст, който е бил приет по негово време, когато той е бил, така да се каже, един от ръководителите, предлагащи проекти за закони, а пък вие сте в положението да защитавате текста, който той тогава е предлагал, в което има нещо дори забавно.

А.Атанасов: Да, когато тя е била депутат, дали е възразила срещу този текст тогава?

Т.Дончева: Аз смятам, че г-н Атанасов е един пълен спекулант. Много ми неприятно да го кажа за колега, много ми неприятно, честна дума.

А.Атанасов: Много моля да не се обиждаме. В крайна сметка…

Т.Дончева: Но просто смятам, че политическата опозиция трябва да се изразява в по-смислени неща от това да се търси под вола теле и да се смята, че това е признак на полезна опозиционна дейност.

А.Атанасов: Ама може би вие не искате да има опозиция.

Т.Дончева: Не, напротив. Вие сте този човек, който като длъжностно лице в МВР организираше хайки и проучвания на опозицията, не ми го приказвайте на мен.

А.Атанасов: Не, това е много силно казано.

Т.Дончева: Не е силно казано. То е достатъчно документирано.

А.Атанасов: Не, не, моля ви се. Вие работите с риториката на Държавна сигурност. Много ви моля.

Т.Дончева: Не, не. Хеле пък аз, а не вие, бившият шеф на службата за сигурност.

Водещ: Чакайте сега, г-жо Дончева, да питаме г-н Атанасов колко проверки по този член по ваше време бяха правени?

А.Атанасов: Нямам представа. Не съм…

Водещ: От вашата служба правени ли са, вие имате ли информация да са правени такива проверки в помещения от ръководената от вас служба?

А.Атанасов: Г-н Вълчев, съгласно действащия закон, а и новия закон, Националната служба за сигурност няма полицейски функции и не осъществява такава дейност.

Водещ: Не са правени. А за полицията имате ли данни?

А.Атанасов: Е, нямам представа, статистика не съм гледал. Не, не знам.

Т.Дончева: Извинете, г-н Вълчев, нали няма да поставяме вашите слушатели в неудобство. Но аз ви питам за трети път какво бихте предпочели вие?

Водещ: Вижте сега, аз, понеже чета текста, ми се струва малко прекалено полицията да може да предотвратява непосредствено предстоящо или започнало престъпление. Наистина хипотезите, които вие описахте за вързаните хора, ги има в една друга точка за оказване на неотложна помощ на лица, чийто живот, здраве или лична свобода се намира в опасност или са налице други случаи на крайна необходимост. Тук може би е справедливо това, което сте записали.

Т.Дончева: Тези са хипотезите на крайната необходимост, тези са…

Водещ: Ама сте записали, че могат и да влизат когато някой катаджия минава покрай къщи и реши, че вътре има предстоящо престъпление. Сега, как се доказва това.

Т.Дончева: Г-н Вълчев, ако ваш близък отвлечен…

Водещ: Това е по третата точка.

Т.Дончева: …вие сигнализирате полицията и полицията започне да проверява колите на изхода за София, търсейки отвлечения човек, ще им позволите ли да гледат в багажниците?

Водещ: Значи, непосредствено предстоящо и започнало тежко престъпление е много широко май.

Т.Дончева: Не, ще им позволите ли да гледат багажниците, ако вие издирвате ваш отвлечен близък?

Водещ: В случай че става дума…

Т.Дончева: Точно такъв случай имаше съвсем наскоро в Добрич. Ще им позволите ли?

Водещ: Добре, г-жо Дончева, няма да споря с вас. Факт е, че изглежда твърде широко и затова имаше реакция.

Т.Дончева: Не, не, вие ще им позволите ли на тези хора, служителите на КАТ, да отварят багажниците на колите? Защото претърсването на колата…

Водещ: Ако става дума за застрашаване на живота и здравето на човек, е едно, но ако те ще търсят например извършено предстоящо престъпление, фалшива декларация по ДДС в багажника ми, защото така, както сте го написали, излиза, че ще може да влизат.

Т.Дончева: Г-н Вълчев, дали бихме могли да напишем според вас като юрист в закона всякакви всевъзможни злоупотреби с властта. Затова има дисциплинарни санкции, когато хората си търсят нещо, което просто няма логика в служебни…

Водещ: Хайде да разширим разговора, защото и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа наистина по въпрос на Надежда Михайлова обсъждаше прилагането на силови мерки спрямо бременни жени и деца, една остро критикувана…

Т.Дончева: За текст, съществуват от 15 години в българското право, нали.

А.Атанасов: Ама това аргумент ли, г-жо Дончева. Ако този текст сега го забелязваме, че нарушава човешките права, не трябва ли да бъде отменен.

Т.Дончева: Аз ви питам що за държавническо поведение да поставяте в Страсбург въпрос за участие на жени в масови безредици при наличие на…

А.Атанасов: Вие знаете ли, че аз, вие много добре знаете, че аз не мога да отида в Страсбург, защото не ми давате паспорт, нали така, вашият вътрешен министър.

Т.Дончева: Г-н Атанасов, правилно не ви дават паспорта. Има си ред, жалвайте се от главния прокурор.

А.Атанасов: Сериозно?

Т.Дончева: Той ще напусне след един месец, но недейте се прави на жертва пред “Дарик” радио, просто няма кой да ви повярва.

А.Атанасов: Много ви моля, ограничителните мерки се налагат от вътрешния министър. Този спор ще го пренесем друг път на друго място, извинявайте.

Водещ: Така. Кажете, г-жо Дончева, нещо ще се променя ли в текста за бременните жени и деца?

Т.Дончева: Няма нищо да се променя, както не е променен и от 20 години и не е създавал проблем.

А.Атанасов: Това се нарича политически инатлък.

Т.Дончева: Имайте предвид, че при условията на масови безредици най-напред могат да станат жертва бременни жени и малолетни, ама не като жертви на полицията, а като жертви на онези от масовите безредици. Така че им създайте гаранции, гледайки съвсем многостранно върху текста и върху нормалните житейски хипотези, и се запитайте какво правят жени в напреднала бременност като участници в масови безредици.

А.Атанасов: А има ли такива случаи?

Т.Дончева: Аз знам за малолетни, защото Франция обяви извънредно положение в края на миналата година в резултат на действия на малолетни при масови безредици.

А.Атанасов: Това са смешни неща.

Т.Дончева: Няма нищо смешно, г-н Атанасов. Това са смешни смукания на факти от пръсти, които искат да обяснят точно в момента в Страсбург, че България става полицейска държава, след като по новия Закон за МВР полицията не получава нито сантим повече права за посегателство върху гражданските права на гражданите, нито сантим.

А.Атанасов: Аз искам да ви кажа в ефир…

Т.Дончева: Тя се вмества в тези мерки, в които е била и досега, и това не ви пречеше да злепоставяте България в момента, когато се решава въпросът с евроинтеграцията й, което за мен означава просто, че вие мразите родината си, че до такава степен сте заслепени някой да не би случайно да приключи тези европреговори преди вас, защото смятате, че кой знае какво ще стане от това.

Водещ: Г-н Атанасов?

А.Атанасов: Аз считам, че законите трябва да ги правим, за да се подобри животът на българите в България, а не това, което правите вие с този законопроект – да хвърляте димна завеса в Брюксел, че създавате ново законодателство за борба с престъпността.

Т.Дончева: Г-н Атанасов, вашият проблем е, че не го правите вие. Никакъв друг проблем нямате. Обаче ако питате мен, по-големият ви проблем е, че сте 17. Когато станете достатъчно много, както сте били, ще може да правите законодателство и да го обяснявате. Сега сте просто 17 души, които нито могат да го възпрепятстват, нито да го прокарат.

А.Атанасов: Вижте, това не са аргументи, когато се обсъждат текстове на един законопроект. Къде отидохме сега? Говорим защо се създава двоен стандарт за нарушаване на основно човешко право, влизане в частна собственост, в жилище, вие почнахте да броите депутатите в Народното събрание, съжалявам.

Т.Дончева: Няма никакъв двоен стандарт, няма никаква промяна, няма никакво получаване на повече права от страна на полицията за посегателство върху граждански права на гражданите.

А.Атанасов: Моето предложение…

Водещ: Чакайте.

Т.Дончева: Нищо такова няма.

А.Атанасов: Моето предложение по законопроекта беше проверката на помещения да става по реда на НПК. Никой не иска да се отнеме тази възможност…

Т.Дончева: Пет пъти питах г-н Вълчев, ако някой го заключи вътре с двама бандити, той какво би предпочел.

Водещ: Въпросът е да бъде или да не бъде уведомяван съдът след това.

Т.Дончева: Да ходите… да ходите да си вземате разрешително от съда или незабавно да разбиете вратата.

Водещ: Не, то и сега може след това да се ходи по НПК, дето го приехте вие, г-жо Дончева.

А.Атанасов: Разбира се, след извършване на действието да се получи санкция на съдебната власт. Какъв е проблемът, аз не мога да разбера?

Т.Дончева: Г-н Вълчев, за седми път не бих искала да ви задавам един и същ въпрос.

Водещ: Да, бих искал след това в съда да мине тази проверка.

Т.Дончева:На седмия път вече нямам желание да ви го повторя.

Водещ: Така. Кажете сега защо министърът на вътрешните работи по закона ще може да засекретява цялата информация практически на министерството?

Т.Дончева: Имате грешка, г-н Вълчев, и четете стар текст.

Водещ: А кажете новия.

Т.Дончева: Самият факт, че при пленарна зала г-н Атанасов не посмя да постави въпроса, трябва да ви говори, че има нещо, което не сте прочели.

Водещ: Кажете какво.

Т.Дончева: Министърът на вътрешните работи има право само да определи коя информация е служебна тайна и коя не е, всичко останало върви по общия ред на закона за класифицирана информация.

А.Атанасов: Г-жа Дончева много емоционално реагира. Тук трябва да се каже, че текстът на вносителя не беше приет от комисията и всичко ще става по реда на закона за защита на класифицираната информация, а вътрешният министър ще определя само кръга на служебната информация. Така че този проблем не съществува.

Т.Дончева: И в първоначалния текст не съществуваше, а беше въпрос на двусмислена редакция.

Водещ: Добре, разбирам, че този…

Т.Дончева: Тъй като ние имахме информация, че ще се опитате да злоупотребите, го направихме така, че да не може да мръднете.

Водещ: Ето, по този въпрос, както разбирам, сте стигнали до някакво съгласие. Много добре. За какво друго спорите, днес за какво спорите по закона за МВР?

Т.Дончева: Ние днес гледаме закона, в момента тече комисията.

Водещ: Има ли някакъв спорен въпрос сега?

Т.Дончева: И аз бих ви помолила да ме освободите вече, за да продължа работа…

Водещ: След минута ви освобождаваме. Само да чуем г-н Атанасов да каже по друг въпрос спори ли в момента?

А.Атанасов: Не, тези текстове, които остават, последната част на законопроекта, няма сериозни спорове. Става въпрос за синдикалната дейност. Няма проблеми.

Водещ: Добре, благодаря ви.

Т.Дончева: За заплащането на служителите и т.н. Сега може ли аз да кажа две изречения.

Водещ: Кажете две изречения, г-жо Дончева.

Т.Дончева: Искам да уверя служителите на МВР, че няма никой да им намали заплащането заради девоенизацията, че няма никой да ги съкращава от работа, защото се предвижда преструктуриране на полицейските служби, и че никой не възнамерява по никакъв начин да посяга върху придобивките им.

Водещ: Добре. Благодаря ви. Татяна Дончева пряко по телефона от

комисията…

А.Атанасов: По вътрешна сигурност и обществен ред.

Водещ: …по вътрешна сигурност и обществен ред на парламента, която в момента разисква промените в Закона за МВР, т.е. новия закон за МВР. Г-н Атанасов, накрая да пък вас да ви питам стана един скандал тази седмица с шофьор от ДСБ, който беше много… намери голямо отражение в медиите. Уволнихте ли го или не, защото имаше…

А.Атанасов: Това е твърде неприятна история. Не знам дали са го уволнили. Аз не съм в…

Водещ: Той преби шофьор пред дъщеря му, много драматично.

А.Атанасов: Нанесъл побой, сега, вижте, ние заявихме нашата принципна позиция. Всички граждани в страната са равни пред закона и оттук нататък има си компетентни органи, да си извършат своите действия. Аз искам да направя един паралел. Никой от ДСБ не направи това, което направи ръководството на МВР по случая “Чората”, нали. По този начин искам да направя паралела. Между другото…

Водещ: Че не почнахте да си оправдавате шофьора?

А.Атанасов: И да го защитаваме, и да го крием или да казваме, че не е извършил такова нещо. За разлика от това, което направи ръководството на МВР по случая в Благоевград. И понеже говорехме тук за претърсване на помещения или за проверка в помещения. Така и вътрешното министерство не изпрати в нарочно създадената работна група протоколите от претърсване в дома на лицето Ангел Димитров и в семейния им хотел, което е било извършено наред с неговото задържане, при което се стигна до убийство. Ето за това става въпрос – когато безпричинно полицейските органи ще могат да влизат, позовавайки се именно на този текст в закона, в чужди жилища.

Водещ: Атанас Атанасов, ДСБ, в дебат с Татяна Дончева от БСП за промените в новия закон за МВР.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Радан Кънев: Проблемът на българските политици със Зелената...
Бюджетът на ЕС все по-ясно се движи в посока на политика и приоритети. Няма...
Йордан Иванов: Това, което ще използвам в тази...
В последните девет месеца видяхме как парламентът се превърна в поле на разправии и...
Любен Иванов: Благодарение на регионалната политика на кабинета...
Съвместно с общините работим по проекти за над 100 милиона лева, заложени за изпълнение...
ПП-ДБ откриха кампанията си в София: Имаме мнозинство...
Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ откри предизборната си кампания с мултимедиен разказ за...
Атанас Атанасов: ПП-ДБ сме единствената политическа сила, която...
Няма да се борим за оцеляване на тези избори, ние ще се борим за...