Атанас Атанасов: Г-н министре, откраднати са над 14 млн. лв. Кой носи отговорността?

Водещ Величко Конакчиев: Да представя веднага гостите в студиото… министър Георги Петканов… генерал Атанас Атанасов.

Генерал Атанасов, министър Петканов, да започнем с тази тема за… най-кратко казано, като го чета по вестниците, сигурно не е точно, но… “Антимафия” дава министър Петканов на прокурор и този доклад е бил разпространен в парламента преди време, не помня преди колко време, от вас, генерал Атанасов. И пак по ваша идея и по ваша инициатива материалите сега се дават на прокуратурата. Сега, не знам това време дават дадени ли са, не се ли дават, кога ще се дават?

Ген. Атанас Атанасов, ДСБ: Добър на вашите слушатели, господин Конакчиев. Миналата седмица в четвъртък парламентарната Комисия за борба с корупцията след обстойно разглеждане на материалите, които бяха изпратени от Министерството на вътрешните работи, взе решение… няколко. Едно от тези решения е, че в “Гранична полиция” през разгледания период 2003-2005 г. е създадена среда за корупционни практики. И другото важно решение е, че има извършени престъпления, и тези материали по този повод се изпращат на главния прокурор, който да вземе съответното решение за търсене на наказателна отговорност от виновните длъжностни лица. Това са решенията, които взе парламентарната Комисия за борба с корупцията, а аз съм сигурен, и не само аз, а и колегите от парламентарната комисия, че има извършени престъпления в тази среда, като щетата, която е нанесена на бюджета, е повече от 14 милиона лева. Така че това са решенията, които бяха взети. Сега, днес или в този момент, когато Брюксел от нас очаква да се дадат знаци за борба с корупцията по високите етажи на властта, ето един конкретен случай, по който прокуратурата трябва да реагира. Тук няма нужда да се търси… да се смъкват имунитети и всякакви такива неща. Просто трябва да се започне работа. За съжаление, искам да го кажа днес тук пред микрофона, и това е важно, за съжаление, тази схема не е прекъсната продължава да работи, т. е. продължава тази организирана престъпна група да събира пари на българските граници. И ние им обясняваме на Европейския съюз как ще бъдем сигурна европейска граница и интересно кой ще ни вярва за това?

Водещ: Може би да уточним за слушателите, за в началото на тази история, Софийската военно-окръжна прокуратура отказа да образува следствие срещу тогавашния шеф на “Гранична полиция” Валери Григоров.

А. Атанасов: Точно така. Това е същата тази прокуратура, която отказа да образува дело и за убийството на Чората.

Водещ: Да, на Ангел Димитров?

А. Атанасов: Да, точно така. Как да й вярваме на тази прокуратура, след като в онзи случай е действала така, дали сега е действала законосъобразно? Аз знам повече от това, което ви казвам, но не е толкова важно. Когато се разглеждаше сигналът в комисията, аз много настойчиво поставих въпроса на заместник-министъра Андреев обжалвано ли е това постановление пред по-горестояща прокуратура. Той каза, че не е обжалвано. Не бил сигурен дали имало данни за престъпление, но не го е обжалвал. Когато една институция трябва да се бори с корупцията, трябва настойчиво да търси истината, а не да се опитва да я смита отдолу под чергата.

Водещ: Ама, не разбирам защо премълчавате. Казвате, че знаете и повече, но няма да кажете.

А. Атанасов: Не, знам, че прокурорът, който се е произнесъл, също е ангажиран в тази история. Това е истината за цялата тази работа. А това исках, нали, да спестя, за да не засягам институцията, разбира се, но прокуратурата, както знаем, през последните седем години беше една от институциите, която даде много знаци към Брюксел, които бяха отрицателни, и оттам бяхме оценени по този начин. Между другото, искам да кажа и това докладите не са един, господин Конакчиев, а са два. Такъв е механизмът за извършване на одит извършен е одитът, направен е предварителен доклад…

Водещ: Добре, единият доклад е на… на кого? А другият на кого?

А. Атанасов: И двата са на… това е важно, да двата са на дирекция “Ревизионна” на Министерството на вътрешните работи, т. е. не на външен орган, но такъв е механизмът. Прави се доклад след одита, той се дава за възражение на засегнатите лица и след като бъдат оценени техните възражения, се изготвя окончателният доклад. Изводите, обаче, на предварителния и на окончателния доклад са едни и същи. А и това е явно… затова сте ни поканили тук заедно. Нека тогавашния министър на вътрешните работи, който е тук в студиото, Георги Петканов, да обясни как са се случили тези неща, но важно е да се каже, че за разлика от другите министерства, Министерството на вътрешните работи има устройствен закон и в правомощията на министъра през 2003 г. се въвежда задължение контрол върху материалноотговорните лица. Лично министърът носи отговорността за тяхната дейност и за техните добри и лоши неща.

Водещ: Министър Георги Петканов.

Георги Петканов, министър на правосъдието: Само един въпрос. Добър ден. Личен контрол или лична проверка как го разбирате?

А. Атанасов: Господин министър, в закона пише, че министърът носи отговорността. Това е истината.

Г. Петканов: Не, не пише такова нещо.

А. Атанасов: Така пише.

Г. Петканов: Не, не пише такова нещо. Сега, ако ми позволите, господин Конакчиев, най-напред трябва да попитам господин Атанасов от какви данни изхожда, за да твърди, че има извършени престъпления?

А. Атанасов: Господин министре, откраднати са над 14 милиона лева, няма ги в хазната. Кой носи отговорност, питам аз.

Г. Петканов: Добре. Въпросът е от какви данни изхождате. Дали става дума за този окончателен доклад?

А. Атанасов: Точно за него става въпрос.

Г. Петканов: Така, това първо. Второто нещо… една корекция на това, което казахте преди малко за двата доклада. Има два доклада, но причината не са възраженията, както каза господин Атанасов, а причината е друга. По мое разпореждане, ето ви резолюцията, по сигнал на генерал Григоров съм разпоредил извършването на две проверки на Драгоман и долу на Капитан Андреево. И след като те вършат проверки в двата регионални гранични сектора, излизат с второ предложение да бъде разширена тази проверка и да бъдат извършени такива проверки на всички гранични пунктове. И това е основанието за извършването на втората проверка. Сега, първият въпрос тук, чисто юридически ще се опитам да разсъждавам, за да има наказателна отговорност, да има образувано дело, трябва да има нарушение на конкретни правни норми. Господин Атанасов казва, че в Закона за МВР пише подобно нещо – такова нещо няма, ето го закона тука.

А. Атанасов: Защо не го прочетете, господин министър, пред микрофона – да го чуят хората какво пише там?

Г. Петканов: По въпроса за нормативната уредба на проблема, който дискутираме, е уреден в около 15 нормативни акта, а не само в Закона за МВР: Визовата спогодба, Закона за държавните такси, Закона за чужденците, Правилника за прилагането му, и т. н., и т. н. Тоест, комплексно трябва да се изследва тази нормативна уредба, за да се види какво задължение има министърът. Като министър той има задължение да ръководи тази система, да я контролира, да дава указания и т. н. Това е вярно. Но вие добре разбирате, че един министър не може 60 хиляди души, които работят в тази система, той да ги наблюдава и да бъде финансов ревизор. Това е ясно за всеки един. И в този смисъл, в този смисъл, никъде в тези 15 нормативни акта не е казано, че министърът ревизира материалноотговорните лица и в този смисъл, ако той не го е направил, е извършил престъпление. Това първо.

Водещ: И носи отговорност.

Г. Петканов: Второто нещо, след като МВР започна да събира тези пари, аз издадох една заповед, за която генерал Атанасов не е чувал, една заповед, която е издадена на 13 април 2004 г., в която уреждам режима за полагането на тези марки. Как се получават, как се отчитат, как се слагат, как се осъществява контрол и т. н. Това е заповед издадена на 13 април 2004 г. Самият факт, че е издадена такава заповед показва, че няма бездействие, че няма бездействие. В резултат на тази заповед, в която между другото съм визирал и следните неща граничните полицаи по време на работа, по време на смяна не могат да носят в себе си повече от 50 лева и от една кутия цигари… не могат да носят. И такива проверки са правени многократно.

Водещ: Тези дни пак хванаха гранични полицаи с повече от 50 лева.

Г. Петканов: Господин Конакчиев, не само тези дни, винаги има такива хванати. И в резултат на тези констатации генерал Григоров ми пише една докладна записка, в която предлага да бъде извършена проверка на Капитан Андреево и на Калотина. На 7 март 2005 г. аз слагам резолюцията и изпращам на заместник-министъра господин Железчев, който отговаря за тази сфера, и той пише виждате колко дълга инструкция с указание…

Водещ: Само една скоба за слушателите – да кажа, че вие ги показвате тези документи, не сме телевизия, но да знаят слушателите, че документите се показват.

Г. Петканов: Ако искате, мога да ви чета и резолюциите, които са написани… Прави се проверка на Драгоман и на Калотино и в резултат на това… а междувпрочем, господин Железчев в резолюцията пише – освен “Гранична полиция” участие да вземе и НСБОП и докладът е от НСБОП и от “Гранична полиция”, и се предлага да бъде извършена ревизия на всички контролни пунктове. Сега, трябва ясно да бъде за вашите слушатели коя е причината за този одитен доклад, за този окончателен доклад това е моята резолюция. Това е моята резолюция и резолюцията на господин Железчев и оттам господин Атанасов се сдобива с този доклад, което не е никак трудно. В доклада, междувпрочем, се споменава за тези 14 милиона лева – аз няма да коментирам начина на проверка, но бих казал само проверяващите правят проверка по следния начин – колко хора са влезли като бройки, колко са събраните пари. Разликата е 14 милиона. Само че те не са отчели следното обстоятелство – при влизането на такива чужденци, турски граждани, при влизането им в страната не всички от тях полагат такива таксови марки. На първо място, те могат да си закупят такива в консулските служби в Одрин, в Истанбул, в Бурса и т. н… или в Западна Европа. И те това го правят предварително, а не когато стигнат на граничната полоса. Първото нещо. Второто нещо лица с двойно гражданство не слагат такива таксови марки. Третото нещо шофьорите на ТИР-ове вадят такива визи целогодишно и могат да влизат колкото искат пъти. На четвърто място – офицери, турски офицери, които работят по линия на НАТО, не плащат такива марки, и т. н. Този факт не е отчетен от проверяващите от ревизионна служба и затова според мен има някакво различие, но не съм компетентен да се произнасям по този въпрос. Сега, оттук нататък не се отчита фактът в резултат на какво е станала тази проверка. А тя е станала в резултат на моя и на моя заместник заповед. Вие как считате, ако аз съм създал корупционна среда, междувпрочем това е трудно да се определи как може да се създаде такава среда, дали бих се разпоредил на два пъти да бъде извършена такава проверка? На трето място, след като приключи тази ревизия, материалите бяха изпратени на Главна прокуратура или на Градска прокуратура не знам точно на коя, кое звено не спрямо мен, а спрямо граничните полицаи. И те отговарят няма данни за извършено престъпление. И последното нещо в този доклад накрая са посочени кои са виновните четири лица, ръководен състав…

А. Атанасов: И вие очаквате вашите подчинени да ви напишат името, че вие сте виновен?

Водещ: Кои са тези четири лица?

Г. Петканов: Да не навлизам в подробности. Тук са посочени ако искате, може да ги видите. И в препоръките, които дават, те са седем на брой препоръки, отправят предложение какво трябва да направи “Гранична полиция”. Така че приказките на господин Атанасов за извършено престъпление, са просто една PR-акция, едно забавление, като предполагам, че той добре знае, че един министър не може да носи отговорност за подобни неща.

Водещ: Преди да чуем господин Атанасов, смята ли се, че… с две думи така да ми отговорите че вече няма да продължи или…

Г. Петканов: Комисията в парламента се е занимавала с този въпрос и е взела решение да изпрати повторно тези материали на главния прокурор. Вероятно са изпратени, вероятно. Нека да се произнесе прокуратурата.

Водещ: Да, главният прокурор не беше готов още да отговаря на този въпрос, но по-късно сигурно… Въпросът е на границите вече ще се издават ли тези марки, всичко, или..?

Г. Петканов: Те и сега продължават да се издават.

Водещ: Но не за всички с двойното гражданство, например, няма?

Г. Петканов Разбира се. Господин Конакчиев, има визова спогодба, има чл. 13 в тази визова спогодба, има поредица от нормативни актове, които казват на кои турски граждани се издават такива таксови марки. Не на всички. И според мен, това е причината, за да се твърди, че има нарушение, а всъщност тези хора, които не… на които не се издават такива марки, не са приспаднати.

Водещ: Господин Атанасов, казваното и показваното променя ли нещата?

А. Атанасов: Не, за мен изобщо не променя нещата. Всички тези възражения, които тук министърът днес прави във вашето студио, са били направени между изготвянето на двата доклада. Това е важно да се каже. Знаете ли, господин министре, един от народните представители от БСП…

Г. Петканов: Няма никакви възражения, господин Атанасов.

А. Атанасов: Аз не ви прекъсвах, много внимателно ви изслушах, много ви моля. Исках да ви питам знаете ли какво каза един от народните представители от управляващата БСП в комисията, когато се разглеждаха материалите? Той вика чакайте бе, не ми обяснявайте тук какви документи са донесли. Къде са парите? Няма ги. Кой носи отговорност за това? Кой носи отговорност? Вие сега тук сте дошли и защитавате доста съмнително себе си и бившия директор на “Гранична полиция”, а мен не ме интересува наказателната отговорност, господин Петканов, аз не съм прокурор…

Г. Петканов: Нали за това става въпрос?

А. Атанасов: Не, не, мен не ме интересува. Мен ме интересува политическата отговорност. Кой носи политическа отговорност за създадената корупционна практика през периода 2003-2005 г. на българските граници? Аз казвам тогавашният министър на вътрешните работи и това сте вие. За това става въпрос. Сега, възраженията, господин министър. Тези възражения едно по едно. Тези, които били си купили таксови марки от чужбина за този период те са 1400 човека, с писмо е изискана тази цифра от външното министерство и е спадната от тази цифра 350 хиляди души. Двойното гражданство недейте по този начин да създавате заблуждение в хората. Явява се гражданинът, който и да е той, на границата – или влиза с българския, или влиза с турския паспорт. Ако влиза с българския паспорт, той не се отчита като чужденец и не влиза в информационната система, ако влиза с турския паспорт, се отчита като чужденец и си плаща таксата. Така че тези възражения, това е важно, тези възражения са направени от директора на “Гранична полиция” между двата доклада – затова е такава процедурата – и са отчетени от ревизионната служба. И пак казвам – тази ревизионна служба не е ревизионна служба на опозицията. Тя е ревизионна служба на Министерството на вътрешните работи. Тя е констатирала тези неща. За това става въпрос. Така че пак казвам – аз не съм прокурор да ви търся наказателна отговорност. Има главен прокурор за това.

Г. Петканов: Ама, вие това искате – вие твърдите, че сте били прокурор, че сте запознат с тия неща и т. н.

А. Атанасов: Това е друг въпрос. Моята експертна оценка отстрани казва, че има извършено престъпление, това го отчетоха и колегите в парламентарната комисия, и затова ви…

Г. Петканов: Кой е извършил престъплението?

А. Атанасов: Виновните длъжностни лица – да реши прокурорът, аз не съм прокурор. Но аз считам, че вие носите отговорност…

Г. Петканов: Кой, кой е извършил престъпленията?

А. Атанасов: Най-малкото, господин министър, има… 219 – безстопанственост. Едва ли слушателите трябва да ги занимаваме с тази казуистика чисто юридическа, но колегите юристи…

Г. Петканов: За да има безстопанственост, трябва да има бездействие, господин Атанасов трябва ги знаете текстовете…

А. Атанасов: А какви са били действията?

Г. Петканов: Е, как? Заповедта, която е излязла, а тази резолюция, а проверката кой я е разпоредил да бъде извършена?

А. Атанасов: Ама, не ми се карайте в студиото сега, много ви се моля. Имате този манталитет, който не е добре за политик – да се карате на опозицията.

Водещ: Нека аз да стана…

А. Атанасов: Аз казвам, че носите политическа отговорност.

Г. Петканов: Когато си измислите едни или други неща, може би трябва…

А. Атанасов: Ами, парламентарната комисия измисли ли си ги, бе, господин министре? Тя не само, че…

Г. Петканов: Никой от парламентарната комисия не тръби като вас, че министърът е извършил престъпление – само вие тръбите, само вие.

А. Атанасов: Аз твърдя, че е така – друг е въпросът…

Г. Петканов: Само вие. Знаете, че нищо няма да стане, знаете, че министърът не е извършил нищо, но PR-ът да върви.

А. Атанасов: Аз пак казвам къде са парите, господин министре, къде са

парите и кой е отговорен за това?

Водещ: Някои неща станаха ясни, но може би ще трябва да дочакаме и по-нататъшното мнение на главния прокурор, ако…

Г. Петканов: Естествено, прокуратурата е компетентна. Аз не знам дали сега е изпратен докладът – става въпрос за този доклад, в който моето име не се споменава въобще.

Водещ: Показвате, да…

Г. Петканов: Дали е изпратен за извършено от мен престъпление или въобще повторно да се произнесат… но, както и да е – те имат думата да се произнесат по въпроса.

А. Атанасов: Министерството на вътрешните работи е централизирана система и не може да се изчаква вашите подчинени да ви впишат името в доклада – моля ви се, недейте спекулира по този начин.

Г. Петканов: Как да не може? Вие как написахте до господин Бонев? Как да не може?

Водещ: Да попитам и за този… Може ли само две думи, генерал Атанасов тук писа се не малко по вестниците и за това че сте попречили… или че по-точно докладът за корупцията е спрял Богомил Бонев да стане президент.

А. Атанасов: В жалбата, по която е образувано делото, той е заявил тези неща. Написал е…

Водещ: Вие какво ще…

А. Атанасов: Вижте какво, за този доклад се изговори не малко. Аз, обаче, искам да кажа…

Водещ: Това е и поводът да ви бъде искан имунитетът, нали така?

А. Атанасов: Да, разбира се. Моят имунитет беше поискан от главния прокурор сегашния, защото той беше поставен в такова условие от предишния главен прокурор, с който господин Петканов беше добър приятел – може би още продължава да бъде такъв. Но важното е другото. Срещу мен е образувано дело за това, че като директор на Националната служба за сигурност съм изготвил и подписал антикорупционен доклад. Най-важното, обаче, за този доклад да се подчертае, понеже той е изготвен от контраразузнаването на страната, когато господин Петър Стоянов беше президент на България значи, основната причина е, че в него са описани онези механизми, използвани от руските специални служби на базата на корупция за намеса във вътрешнополитическите отношения, вътрешнополитическата обстановка в страната. Това е изключително важно.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...