Атанас Атанасов: Агенцията по сигурността няма да заработи

Водещ: Поздрав за г-н Николай Свинаров, председател на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и генерал Атанас Атанасов, член на тази комисия от ДСБ, първи гости на “Сеизмограф” днес. Добре дошли при нас, господа.
Николай Свинаров: Добър ден.
Атанас Атанасов: Добър вечер.
Водещ: Кога ще имаме тази комисия, кога ще заработи тя, пардон, тази агенция, Държавната агенция за национална сигурност, колко напредна законодателната работа по създаването й? Още минута сдържаме търпението си, по-скоро нетърпението си за отговорите на двамата. Доколкото до освежим паметта си, как изригна идеята за агенцията? Г-н Свинаров, кога ще гледате законопроекта на второ четене в пленарната зала? Ще успеете ли да го приемете окончателно преди нова година?
Николай Свинаров: Най-напред да уточним за зрителите, че на изнесеното заседание в Рибарица, ние не дообсъдихме законопроекта, а започнахме обсъждането му, което продължи…
Водещ: Тоест, остава още работа.
Николай Свинаров: Което продължи тази сряда. Надявам се, че до сряда 28-ми ще приключим гледането на законопроекта в комисия, така че ако не е последната седмица на ноември, първата седмица на декември може да имаме предзаконопроект в пленарна зала. Това е моето очакване.
Водещ: А кога ще имаме агенция? Колко време ще е необходимо, за да се структурира тя? След приемането на закона.
Николай Свинаров: По закона ние приемаме, че от 1-ви януари ще има такава агенция. Разбира се, дава се след влизането в сила на закона, тоест след 1-ви януари срокове между 1 и 3 месеца за изготвяне на нормативни актове и за структуриране на цялата агенция. Във всеки случай в началото на 2008-ма година ние можем да имаме структурирана и действаща Държавна агенция за Национална сигурност.
Водещ: Кога трябва да бъде избран върховният й ръководител, директор?
Николай Свинаров: Надявам се още преди влизане в сила на закона. След неговото приемане няма такава пречка и влизането в сила на закона да съвпадне с влизане в действие на новоизбраното ръководства на агенцията.
Водещ: Сега да навлезем в същината на този законопроект. Вярно ли е, че на заседанието в Рибарица г-н Младен Червеняков е представил алтернативен законопроект, който запазва водещата функция на МВР в гарантирането на националната сигурност?
Николай Свинаров: Нека да напомним, че след първо четене се правят предложения от депутати. Имаше предложения от много групи депутати, както от управляващите партии, така и от опозицията. Г-н Червеняков, заедно с г-н Ранчев имаха серия от предложения. В никой случай не може да става дума за нов законопроект. Става дума за предложение за второ четене. Такива предложения имаха г-н Атанасов и г-жа Масева, г-н Бакалов а също и част от вносителите, като Илко Димитров и други. Така че много предложения имаше за второ четене, които обсъждахме заедно с приетия на първо четене законопроект на вносителите, но различни законопроекти не е имало.
Водещ: Генерал Атанасов, вие продължавате ли да твърдите от ДСБ, че този закон няма да бъде, и този орган няма да бъдат ефективни и че в крайна сметка с тях се цели да се отнемат правомощия на Румен Петков?
Атанас Атанасов: Добре беше това, което в началото направихте, че посочихте лятото, защото хората забравят каква беше причината да се стигне до тази идея за създаване на агенцията. Именно провала на правителствата в борбата с престъпността и корупцията. Търсиха начин по който смениха министъра Петканов, а не смениха министъра Румен Петков и трябваше да се намери изход от тази ситуация и си опряха на старата идея на президента, както е известно Гоце Първанов, да се създава някакъв орган, равно отдалечен. От кой ще бъде отдалечен, ще видим. Няма да заработи тази агенция и да бъде ефективна по много причини. На първо място носителите не са наясно какво искат да направят. Информационна служба ли искат да направят, полицейска служба ли искат да направят. Предвижда се в този закон, че служителите на агенцията щели да задържат по 24 часа, когото решат. Не се предвижда да му направят обиск или да го разпитват. За какво ще го задържат да питам аз? Изобщо пълна бъркотия е всичко това. За съжаление обаче, този закон и органа, който се създава крие много рискове за правата и свободите на българските граждани и аз смятам, че това е важно, върху което трябва да се съсредоточим.
Водещ: Така ли е г-н Свинаров? Голям скептицизъм у опозицията, която в началото адмирира по принцип тази идея.
Николай Свинаров: Идеята се адмирира вече 18 години от началото на прехода. Факт е, че в сферата на сигурността реформата в България закъсня твърде много и аз лично си мисля, че сега, когато има основание да облечем с нормативен акт една добра идея на премиера, наш дълг е да го направим. Аз не мога да приема твърдението, че агенцията няма да заработи. Вече съм по-голям оптимист отколкото преди една седмица и се надявам, че правните норми, които ще разпишем в този закон ще направят агенцията един действен и ефективен орган.
Водещ: Добре, няма ли да има все пак дублиране на функции, нещо от което се опасява министър Румен Петков, защото разбра се, че тази агенция ще подслушва, ще арестува както спомена генерал Атанасов?
Николай Свинаров: Темата с дублирането е много широка и едва ли ще можем да я изчерпим.
Водещ: Изобщо ще има ли някаква субординация между агенцията и други институции и служби, най-вече МВР и неговите звена.
Николай Свинаров: Разбира се, че ще има субординация, ще има взаимодействие, това е разписано в закона. Ще има инструкции, които ще се приемат съвместно от министъра на вътрешните работи и председателя на тази агенция едва ли ще достигнем до американските филми, които много сме гледали, в които се казва “спри шерифе да работиш, ФБР започва работа по случая.” Ще има една ясно разпределение е няма никакво съмнение, че реформата е трудна, но макар и закъсняла тя трябва да бъде извършена и това ще бъде в интерес на сигурността на държавата.
Водещ: Генерал Атанасов, според вас защо се върна така преждевременно от Зимбабве бившия шеф на контраразузнаването и ваш наследник на позицията шеф на тази служба специална, че пък и обяви, че проекта възстановява бившата ДС, проекта за агенцията?
Атанас Атанасов: Ще речеш, че той не е бил офицер от ДС, но това е друга тема. Аз знам за какво се върна, може би трябва около “Московска” да търсим мотивите, но бих се…
Водещ: Какво намеквате, че заради Бойко Борисов се е върнал?
Атанас Атанасов: Е, то стана ясно. Те се показаха публично.
Водещ: Той се разграничи обаче от него.
Атанас Атанасов: Е, Боже! Тези театри…
Водещ: Между другото го търсихме за участие, но не можахме да го открием.
Атанас Атанасов: Е не знам. Нямам представа.
Водещ: Така международно звънеше телефона му.
Атанас Атанасов: Аз обаче искам да фиксирам вашето внимание, понеже казахте за Чобанов върху нещо важно, което той каза. Изключвам всички тези неща, защото ми е много интересно как той критикува нещо, което приличало на ДС, при условие че той е започнал работа в ДС като офицер, но в това което той обясняваше за мотивите заради които той бил уволнен, от служба прозира политически мотив за неговото уволнение и те минават през президента и това има връзка със законопроекта. Аз искам да кажа, че колегите от управляващото мнозинство положиха много усилия да прекроят този калпав законопроект, който беше внесъл първоначално. Между първо и второ четене се свърши много работа, но не знам…
Николай Свинаров: Съвместни бяха усилията г-н Атанасов.
Атанас Атанасов: Всички направихме каквото можем.
Водещ: Между другото помним, че по времето на кабинета на Иван Костов вие бяхте подготвили законопроект подобен. Има ли нещо общо между това, което вие някога бяхте направили и това, което сега се разглежда.
Атанас Атанасов: Сега видях една част от текстовете, които ги бяхме писали навремето в НСС ги видях, че се внасят от депутати от управляващото мнозинство. Това няма никакво значение. Една част казвам от текстовете. За мен и не само за мен колегите от моята парламентарна група и изобщо за нашите привърженици е голям риск това, че се дават много правомощия на президента по този закон. На първо място…
Водещ: Защо на президента, нали агенцията ще е на подчинението на премиера?
Атанас Атанасов: Така пише в закона, но нека да видим практическите неща как са. На първо място съгласно член 105, алинея 2 от Конституцията, правителството по Конституция, носи отговорност за опазването на обществения ред и сигурността в страната. Да, но в конкретния случай председателя на тази агенция се назначава от президента. И по-важното, след като бъде назначен, само президента може да го уволнява в последствие. Прекалено много власт се дава на президента в областта на сигурността изобщо, а точно за този президент, който още 4 години мандат има е известно, че си е позволявал да злоупотребява политически с власт. Неведнъж, не искам да обяснявам моите перипетии с делата, които имах и които приключиха с оправдателни присъди, че започнаха, разбира се подбуждани от президентството. Миналата седмица да речем, това остана далеч от медиите, никой не го разбра, миналата седмица последна инстанция оправда съпругата на бишия министър – председател Иван Костов за някакво измислено дело, което също започна от това президентство.
Водещ: Поне на нашата публика можете да го съобщите.
Атанас Атанасов: Е аз си позволих да го кажа, точно така. След като в тази сграда, изобщо от тази институция започват такива неща дали трябва да се даде такава власт? И тъй като се твърдеше, че една от основните задачи на тази агенция ще бъде борбата с корупцията и престъпността.
Водещ: Ами да, много разчитаме на вас за това.
Атанас Атанасов: И аз бих казал дали ще се работи обективно.
Водещ: Нека да чуем отговора на управляващите, г-н Свинаров? Щях да ви питам дали не се съсредоточава много власт в министър-председателя. Сега разбираме, че става дума за президента.
Николай Свинаров: Едва ли съм тук в качеството на адвокат на президента. Не си го позволявам, пък и не ми е платено за това, но ми се струва, че не бива да твърдим че има много власт за президента. Всъщност властта на президента по този нов закон е само в назначаването на председателя на агенцията. Дори и заместниците ние решихме, че ще се назначават по предложение на председателя на агенцията от министерски съвет, така че доста е минимализирана властта на президента, нещо повече – тази агенция се изгражда към министерски съвет и най-сетне отиваме към правилото да го следваме и в следващите закони за другите служби, че този който прави вътрешната и външна политика в страната – министерският съвет ще носи отговорността за службите, които трябва да изготвят експертизата за правенето на тази политика. Така че аз не мисля, че това е проблем на този законопроект, напротив тенденцията е правилна и аз смятам, че трябва да я развием и за в бъдеще.
Водещ: Репликирайте, за да репликира и публиката вас.
Атанас Атанасов: И днес Националната разузнавателна служба се управлява от директор, който се назначава от президента по предложение на правителството. Г-н Свинаров, правителството ли ръководи НРС? Нека да не заблуждаваме хората.
Николай Свинаров: Не,не, не.
Атанас Атанасов: Президента си присвоява твърде много власт и днес чета в медиите, започва да се гради президентска партия – накъде отиваме? Накъде отиваме и парламента защо? Вижте, това че ще бъде посочено в законопроекта, че тази агенция ще бъде отчуетна пред правителството и че ще има някаква комисия в парламента, която да контролира, същите неща са по отношение на Национална разузнавателна служба, но я ръководи президента.
Водещ: Значи опозицията се опасява, че прекалено много власт ще се даде на президента с този законопроект, с тази агенция в крайна сметка.
Атанас Атанасов: Ако позволите едно изречение отделно от това, проблема с това че не подкрепихте, аз се надявам в зала по друг начин да разговаряме, не подкрепихте нашето предложение, ръководството на агенцията да бъде лустрирано, тоест там да няма сътрудници на Държавна сигурност.
Водещ: Г-н Свинаров беше първия, който настояваше за лустрация. Не можа в крайна сметка да се пребори за това. Но нека да чуем има ли реплики от публиката, докато вие през това време обмисляте отговора си. Г-жо. Как се казвате само ще ви помоля…
Зрител: Димитрова.
Водещ: Г-жа Димитрова.
Зрител: Защо има спор новата агенция дали трябва да има разследващи функции?
Николай Свинаров: Вече няма спор, няма да има разследващи функции, така че този спор отпадна.
Водещ: Кратък въпрос на този отговор. Въпроси от тази страна?
Зрител: Манол Гирушин се казвам. Бих искал да ви попитам как ще се осъществява контролът около самата дейност на агенцията?
Водещ: Много хубав въпрос между другото. Всъщност тази агенция няма ли да бъде наистина своеобразна държава в държавата. Как ще се осъществява гражданският контрол, да подчертаем, върху нея?
Николай Свинаров: Със силата на закона е ясно, че ще има парламентарна комисия, която ще осъществява гражданския контрол. Изключително важно е и в рамките на парламента, който ще трябва да сформира тази комисия да се приеме единствено приетото демократично във всички демократични държави, тази парламентарна да има равен брой членове от управляващи и опозиция и нейният председател да бъде от опозицията. Смятам, че това би гарантирало парламентарния контрол върху дейността на агенцията.
Водещ: Председателят на тази комисия, парламентарна, да бъде от опозицията?
Николай Свинаров: На тази парламентарна комисия да бъде от опозицията, да.
Водещ: Това е разписано в закона?
Николай Свинаров: Не, това не е разписано, това ще е работа на парламента. В закона не можем да запишем каква парламентарна комисия ще създаде парламентът.
Водещ: Ако не сте готови с още въпроси, да продължим по въпроса за лустрацията. Защо не се преборихте докрай, г-н Свинаров?
Николай Свинаров: Първо говорим за едно заседание на комисия. Аз също като г-н Атанасов мисля, че битката ще бъде в пленарна зала. Още когато приемахме закона за досиетата, вече почти една година, очаквах да има друг отзвук на това, което правим. Аз няма да цитирам думите на отговорни държавни лица на тема досиета, но се надявах българското общество, българското гражданско общество и българските медии да имат по-ясна позиция. Ако вие можете да ми кажете коя българска медия е за лустрацията, аз ще ви отговоря защо не успяхме да се преборим.
Водещ: Мисля, че няма такава статистика, пък и медиите, медиите…
Николай Свинаров: Едно име кажете, едно име? Медиите създават обществен проблем.
Водещ: Аз казвам своето име. Аз съм за това да има такава лустрация.
Николай Свинаров: Това е чудесно.
Водещ: Да не може човек-служител в бившите комунистически спец служби да оглавява тази агенция.
Николай Свинаров: Аз също не мога да приема тезата, че за 18 години не сме подготвили достатъчно кадри извън тази система. Нещо повече, в закона ние приехме, че няма да има задължителен професионален стаж. Предложението беше за 10 години, това отпада. Така че законът създава възможности, ако не мине лустрацията, т.е. ако не се приеме текст за лустрацията, тези, които ще отговарят за дейността на тази агенция и ще назначават нейното ръководство, в частност министър-председателя и президента, да поемат персонално отговорността за хората, които назначават.
Атанас Атанасов: Така би следвало да бъде. Да уточним, г-жо Петрова, предложението на опозицията беше и продължава да съществува разбира се, да се лустрира върха на агенцията, т.е. ние казваме нека на експертни длъжности, ако има толкова добри професионалисти от бившата ДС нека да останат, но председателят, зам.-председателите е недопустимо. И защо го казах това? Защото, значи къде е опасността – президентът е агент на ДС и лицата, които се обсъждат да бъдат назначени за председател също от ДС. Кой кого ще ръководи питам аз? Дали президентът ще ни поставя задачи или няма да си позволи, защото е бил просто сътрудник на ДС.
Водещ: Кратък отговор, защото трябва да завършваме или това е риторичен въпрос.
Николай Свинаров: Нямам какво да отговоря на това, да.
Водещ: Имаше ли още въпроси, които останаха, аз знам, че е много специфична материята. Добре, да допуснем, че не сме ощетили някого. Благодаря ви, г-н Свинаров и генерал Атанасов.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...