АСЕН АГОВ

Дата на раждане
08 ноември 1948 г.

Място на раждане
София

Семейно положение
Женен