Асен Агов: Преизбирането на Искров е крайно неуместно

Водещ: Сега обаче министърът на отбраната, който бил видян от репортерите на концерта. Как беше, г-н Младенов?
Николай Младенов: Аз съм много доволен. Благодаря ви.
Водещ: Това е доста по-добре, отколкото…
Николай Младенов: Кога ще се случи Мадона да дойде в София?
Водещ: Впрочем струва ми се, че не ви е зле тези дни в министерството, подложихте най-присмехулно наследството на медиите, медиите изглеждат много доволни. Всички възприеха с много голяма радост тези съобщения за автомобилите.
Николай Младенов: Аз се радвам, че хората оценяват политиката на откритост, която цялото правителство предприе, въпреки че ще ви призная, че ми е леко неудобно, защото става въпрос за една институция, която е изключително съществена за българската държава – Министерство на отбраната и доста от нещата, които са правени там, показват едно наистина пренебрежително отношение към въоръжените сили на страната, на едно незачитане на правилата, за своеволия в голяма степен, което невинаги поставя целите на националната сигурност като основни. Затова ми е леко неудобно от нещата, които откриваме. Надявам се, че в най-скоро време ще може да заложим съвсем различен подход по управлението на процесите в Министерство на отбраната, за да може да тръгнем в правилната посока. В крайна сметка хората, които работят в тази система, искат едно спокойствие, една сигурност, искат способности, от които страната ни се нуждае.
Водещ: Нека да чуем повече мнения по въпроса и малко по-късно и вие ще разплетете конкретно тези казуси, които са поднесени някои от тях, като че ли извадени от архива на обвинението. Сега г-н Асен Агов, който има да обясни няколко свои изказвания през седмицата, но най-напред по темата, която изглежда толкова странна – армията с нейната атлантическа ориентация толкова рано направена, като че ли всичко това с модернизацията изглеждаше ясно, ето в каква светлина беше показана от гледна точка на разходите, на разточителството, бих казала на един дух, който изглежда странен. Как ви действа, г-н Агов?
Асен Агов: Аз съм попарен от всичко това, което чувам, защото винаги съм се стремял в последните 8 години да гарантираме достатъчно средства през бюджетите на страната за отбраната и винаги съм вярвал, че отбраната трябва да се развива като една модерна институция. Всичките тези разкрития, които излизат напоследък, наистина предизвикват неудобство и аз разбирам чудесно министъра, който някак си не се чувства комфортно, когато говори за розовите БМВ-та например. По-важното обаче е да се отговори на въпроса защо се бързаше толкова да се приеме Законът за отбраната и въоръжените сили в последния месец на мандата на правителството. Ще се поправи ли този закон, за да се избегнат в бъдеще всичките тези нарушения? Да има наистина гарантирана прозрачност във войската. Също така трябва да е ясно как е назначено последното ръководство на въоръжените сили и защо беше така спешно назначено. Това са тежки задачи, системни задачи, които стоят пред новото ръководство на Министерството на отбраната.
Водещ: Имате предвид Николай Цонев?
Асен Агов: Имам предвид това, че някак си въпреки съпротивата на опозицията, въпреки съпротивата на обществото, с таран, нека да използвам този израз, се вкара един нескопосен закон за отбраната с много пропуски и след това на базата на този закон в последния момент, вече докато течеше компанията за изборите, бяха извършени промени в ръководството на войската. Това всичко буди съмнение и аз не завиждам в момента на ръководството на Министерството на отбраната, което влиза в една толкова тежка обстановка.
Водещ: Г-н Младенов, обяснете това – защо така бързо се е действало и разбира се, обвиненията спрямо Николай Цонев, който е бил в правителството през 1999 – 2000 година, бил е обект на проверка срещу него, за едно бивше дело вече става дума, за дейността му в една дирекция, която се нарича “Снабдяване и търговия, и управление на доставките”. За какво става дума?
Николай Младенов: Какво става там е въпрос, на който прокуратурата може да отговори. Надявам се, че това ще го направи…
Водещ: Поисках становището на Велизар Шаламанов…
Николай Младенов: Това, което…
Водещ: Да?
Николай Младенов: Това, което беше казано преди малко във вашето студио по отношение на закона, искам да разясня – законът подлежи на промяна, въпреки моето разбиране, че един закон не е хубаво да се пипа скоро, след като бъде приет, но този закон, който предното НС прие, ежедневно показва своите слабости. Не само на теория от гледна точка на как трябва да изглежда едно интегрирано министерство на отбраната, в което и военните, и цивилните работници са рамо до рамо, но от гледната точка на чистата практика много от процедурите са объркани, много от механизмите за вземане на решение не са правилно разписани, свръхбюрократизирано е министерството и един от нашите първи приоритети ще бъде да започнем работа по промяна на този закон. Надявам се, че до края на годината ще може измененията да бъдат приети от Народното събрание, както и Правилникът за приложение на закона да бъде променен, така че от следващата година да влезем с един доста по-разумен и по-подреден закон. Защо той беше направен в последния момент? Мисля, че депутатите от предходното събрание най-добре знаят защо беше направен в последния момент, защото правителството използва факта да наложи своите виждания в пленарна зала в един момент, в който много малко от депутатите фактически присъстваха там и имаха възможност да изказват становищата си, и да наложи едни виждания, които фактически да може на хартия да се заяви, че нещо е направено, но всъщност да не е направено нищо, да бъде хвърлен малко прах в очите на обществото. Това е /…/ промяната на закона.
Водещ: Каква е тезата, че законът е нещо като укритие за корупционните схеми? Така ли?
Николай Младенов: Да, законът е нещо като укритие, ние ежедневно виждаме неща, които са били като лоши практики, които в последствие се узаконяват чрез закона. Не може един такъв закона да стане за два-три месеца, да седне някой в кабинета си, да го напише, да го даде на Министерски съвет и после да влезе в НС. Такова нещо трябва да се обсъди много обстойно в обществото. Това е изключително сложен закон, който регламентира обществени отношения от ключово значение за националната сигурност, и това трябва да стане не само с обсъждането на експерти, но и с широкото участие на хората, които са засегнати от него, да си кажат мнението и да се намери онази форма на равновесие, която най би работила в момента в българското общество.
Водещ: Г-н Агов, укритие ли е?
Асен Агов: Когато се гледаше законът, аз почти самосиндикално бранех тезите, за които става днес дума, в пленарната зала. За жалост нито една от 35-те поправки в закона, които бях внесъл, не беше приета. Аз бях голям противник на този закон и смятах, че е загадъчно припряното приемане. Очевидно то е служило за качулка, зад която да се свършат няколко дела преди изборите. Ето това е дълбокото съмнение не само у мен, а и в цялото общество.
Николай Младенов: Нека да ви дам пример, ако не възразявате.
Водещ: Да, кажете.
Николай Младенов: Законът въвежда една много правилна философия и това е философията, че трябва да има интегрирано министерство на обраната. Това означава, че всички решения, които се взимат от министъра, биват сформирани от най-висшия военен в страната, който началникът на отбраната, и гражданското му огледало, което би трябвало да бъде главният секретар на Министерството на отбраната. Всички служби в Генералния щаб, в Министерството на отбраната, които са общи, работят заедно – военни, цивилни, така че по този начин се оптимизира администрацията. Това е философията на закона. Ако погледнете практиката, ще видите, че точно обратното е постигнато. Запазени стари структури. Просто са “прехвърлени” от едно място на друго, така че администрацията е толкова разширена и толкова раздута, че в момента ние имаме една централна администрация на МО с 1400 щатни бройки. Това е само в централната администрация. По този начин се разбиват механизмите на вземане на решение, разбива се отчетността. Давам ви веднага и втори пример. Структурата, която трябва да управлява бюджета, и структурата, която трябва да разходва бюджета в министерството, бяха слети в една. По този начин никой няма контрол върху как се от една страна пише бюджетът и от друга страна как се изпълнява бюджетът. Затова първото нещо, което направихме, което влезе в сила от петък, сега, излезе в Държавен вестник промяната в правилника, е разделяме тези структури, за да е ясно кой прави бюджета и кой го изпълнява, защото аз не искам в следващата година да имаме отново това положение, в което се намираме в момента, а именно един бюджет на ръчно управление. Това е положението, което заварваме в момента. Трябва да има ясен контрол, да има ясно разделение на властите вътре и контрол във вземането на решения.
Водещ: Сега, вие отивате на тази проверка, по-скоро вие изчаквате министър-председателят да дойде и веднага прокуратурата обявява тези забравени, като че ли, дела срещу бившия военен министър Николай Цонев…
Николай Младенов: Нека да обясня.
Водещ: Явно нещо предварително, да…
Николай Младенов: Още в началото, когато ние влязохме в мандат, едно от първите неща, които аз направих, беше да поискам среща с главния прокурор, да поискам информация по какви проверки прокуратурата работи, от къде има образувани, къде няма в МО, за да може да им окажем съдействие, за да могат те да си свършат работата, защото в крайна сметка ние постоянно казваме в българското общество – ама нищо не стига в съда, нищо не стига в съда. За да стигнат нещата в съда, трябва институциите да дадат, да окажат съдействие на тези органи, които са заети с формиране на обвинението, за да могат те да разполагат с информацията и да вече да преценят къде и как би трябвало да бъде повдигнато едно обвинение.
Водещ: Малко повече за тези обвинения, доколкото става дума за действия по времето на правителството на Иван Костов, при заместник-министър Пламен Радонов, в чиито прерогативи е било да контролира тези дирекции, попитах Велизар Шаламанов, който беше другият заместник-министър, сега е на престижна работа в НАТО, за какво става дума. Според него – схеми за партийно източване на сделките от, как се казва – бракуване на оръжие. Нали така?
Николай Младенов: Да, това е една доста точна формулировка бих казал.
Водещ: Добре, но явно е имало политически чадър над тези проверки на прокуратурата, това е толкова, така да се каже – официално признание…
Николай Младенов: Това е доста реторичен въпрос /…/, нали?
Водещ: Все пак става дума за правителството на сините. Вие, г-н Агов, знаете ли нещо за този период?
Асен Агов: Общо взето, при смяната на министъра на отбраната Георги Ананиев, който беше протеже на Христо Бисеров в нашето правителство и вербално беше протеже на Христо Бисеров, при освобождаването на Ананиев в края на 1999 година беше освободен и Радонов именно заради тези съмнения. Доколкото си спомняте, също Радонов имаше и дела. По-нататък името на Радонов нашумя в цялата мелодрама около регистрацията на СДС заедно с Пламен Юруков. Във всички случай ние знаехме за това и затова беше освободен Радонов още 1999 година.
Водещ: Дали Бойко Ноев е подозирал за тази схема?
Асен Агов: Да, знаеше чудесно и затова освободи Радонов.
Водещ: Г-н Младенов, който сега снабдява армията с хляб?
Николай Младенов: Не ви чух въпроса, извинявайте.
Водещ: Кой сега снабдява армията с хляб?
Николай Младенов: Предполагам, че тези фирми, които до този момент, частично поне продължават да го правят, да.
Водещ: Тези, които бяха свързани с предишния министър?
Николай Младенов: Доколкото знам и той, една от тях да, но това нека да го проверят, защото не обичам да говоря без да съм наясно с фактите.
Водещ: А ще има ли някакво допълнително разплитане на афери в министерството, за които може да се очаква информация по-нататък?
Николай Младенов: От това, което направихме в петък, тези три черни папки, които дадохме в прокуратурата, това са проверки, които сме извършили в първите няколко седмици в министерството. Пак ви казвам, изключително неудобно ми е да говоря публично за много от нещата, които виждам, но всичко, което е било правено в министерството в нарушение на закона, в нарушение на морала и в нарушение на обществения интерес, трябва да бъде извадено на светло, защото без значение кой го е правил и в какъв период, не искам тука да остава някакво впечатление, че ние насочваме някакви атаки срещу един или срещу друг бивш министър. Напротив. Нека обществото да знае какво се е вършило в това министерство. Оттук-нататък сигурно ще има и още неща, които ще тръгнат към прокуратурата. Сигурно ще има и други проверки, по които прокуратурата, работейки, ще реши да възобнови своите действия, но това има една единствена цел – да може да се изчисти образът на това министерство, да може да се върне и достойнството на хората, които работят в него. Знаете ли колко е неприятно да виждаш хора, които са военни, които просто са били убити и смачкани от системата? Защо? Защото един министър си е позволявал да им крещи, друг е позволявал да ги гони от стаята си, трети им е казвал – или ще го подпишеш, или няма да излезеш от стаята. Такъв тип отношение в отбраната не може да съществува.
Водещ: Вие прекалено сте “милостив към търпението на тези хора”, защото става дума за безобразия, част от които намери място в българския печат, и никаква реакция.
Николай Младенов: Да, милостив съм може би, но търпението ми доста бързо изчерпва, отива към своя край.
Водещ: Има ли някаква официална реакция на върховния главнокомандващ, на българския президент по отношение на тази фактология?
Николай Младенов: Не, не знам да има официална, но аз още в петък поканих на среща военния съветник на президента и го информирах най-коректно за всичко, което сме предприели, за състоянието на министерството, в което го намираме, информирах го за проблемите с бюджета, които имаме, които за момента за мен са най-сериозните, за проблемите с модернизационната програма на Българската армия. Защото тука, пак ви казвам, няма смисъл институциите да се опитват да крият информацията една от друга, когато тя е в обществен интерес.
Водещ: Благодаря. Николай Младенов.
Асен Агов: Ключовата дума “президент”, паролата, мога ли да се включа тука?
Водещ: Заповядайте.
Асен Агов: Искам да кажа, че президентът одобри всички действия на бившия министър на отбраната. Той му даде карт бланш, подписа закона такъв, какъвто беше, след това назначи ръководството, което му беше предложено, защото всичко това очевидно беше съгласувано с него. Съвсем естествено е сега да мълчи президентът по всички тези въпроси, но той носи също много голяма отговорност.
Водещ: Напротив, приканваме го да говори, да коментира.
Асен Агов: Ако сте забелязали, той не говори от доста време насам.
Водещ: Сега други въпроси към г-н Агов, благодаря на г-н Младенов. Вие се изказахте отрицателно за избора на г-н Искров за възобновената му кандидатура за шеф на българската банка, народна банка. Може ли да обясните дали това променя отношението ви към правителството и в какъв смисъл беше търсен този ритуал на повторното му избиране?
Асен Агов: Не знам в какъв смисъл, намирам за крайно неуместно избирането му за втори път. Защото няма никакъв морал в това да участваш в един незаконен избор в края на миналото Народно събрание, след това театрално да си подадеш оставката и след това отново да бъдеш избран. Тази игра е крайно недостойна. Не говоря за господин Искров, а за българската централна банка, уронва репутацията на банката. На второ място, Искров беше политическо назначение на НДСВ, политическо назначение, което беше оспорвано още тогава в залата при управлението на НДСВ и ДПС от нас. Искров е човек, който горещо защитаваше твърде съмнителната сделка за преструктурирането на българския външен дълг. Тогава, когато той беше обърнат от долари в евро и навлече много тежки загуби на българските данъкоплатци заради спадането на курса на долара. Ако беше останал при този курс на долара, по всяка вероятност щеше далеч по-евтино да се изкупи българският дълг. Ще дам пример. В края на мандата на ОДС за 160 млн….
Водещ: Това се помни, да.
Асен Агов: …долара беше изкупен дълг за един милиард. Ето това е един добър пример как се стопанисват финансите на страната. На второ място, неговата пламенна защита на тази сделка, защитата му на крайно несъстоятелните прогнози за бюджета за тази година, който вече се издъни, също уронва престижа на банката. Това е принципна позиция. Аз мисля, че за централната банка, а не мисля за престижа на самия Искров. Централната банка е много важна институция в страната, за да бъде уронвано достойнството ни заради интереса на един човек. Ето това е възражението министерство.
Водещ: Благодаря на Асен Агов, вашата критична линия вероятно ще продължи и по-нататък за този невероятен консенсус, който постигнаха за господин Искров.

Споделяне: 

Facebook

Последни Новини

Декларация на Националното ръководство на Демократи за силна...
На свое заседание, проведено на 17.06.2024 г., Националното ръководство на Демократи за силна България...
Атанас Атанасив: В 50-ото Народно събрание ПП-ДБ остава...
На първо място искам да благодаря на хората, които гласуваха в неделя. На тези,...
Людмила Илиева: Всяка от битките, които ми се...
Уважаеми жители на област Велико Търново, благодаря за доверието и честта, за трети път...
Кристина Петкова: Каквото и да предстои вярвам, че...
Изчаках да минат първоначалните емоции след нощта на изборите, за да избегна първосигнални реакции....
Йордан Иванов: Ще продължа да правя срещи, да...
Скъпи пловдивчани, Искам да ви благодаря. За трети пореден път имам честта да бъда...