Въпроси на Народните представители от ДСБ И ГС на РБ

Предстоящите въпроси на Народните представители от ДСБ и ГС на РБ

  Атанас Петров Атанасов Борис Борисов Станимиров Валентин Любенов Павлов Вили Младенов Лилков Гроздан Спасов Караджов Иван Кирилов Иванов

Повече »

Въпрос на Вили Лилков и Петър Славов към министъра на околната среда и водите относно строящо се сметище до с.Драгошиново, Самоковска община

Въпрос на Вили Лилков и Петър Славов към министъра на околната среда и водите относно строящо се сметище до с.Драгошиново, Самоковска община

Повече »

Питане на Вили Лилков към финансовия министър относно политиката на Министерството на финансите по отношение определянето на законната лихва, премахване на понастоящем санкционния й характер и възможността за диференциация на размера на законната лихва за забава на физически лица и търговци

Питане на Вили Лилков към финансовия министър относно политиката на Министерството на финансите по отношение определянето на законната лихва, премахване на понастоящем санкционния й характер и възможността за диференциация на размера на законната лихва за забава на физически лица и търговци

Повече »

Въпрос на Вили Лилков към икономическия министър относно масовото регистриране на специализирани предприятия, като инструмент за печелене на обществени поръчки

Въпрос на Вили Лилков към икономическия министър относно масовото регистриране на специализирани предприятия, като инструмент за печелене на обществени поръчки

Повече »

Въпрос на Вили Лилков към културния министър относно политиката на Министерството на културата по опазването на сградите - паметници на културата и прилагането на чл. 76 от Закона за културното наследство

dnevnik.bg

Въпрос на Вили Лилков към културния министър относно политиката на Министерството на културата по опазването на сградите - паметници на културата и прилагането на чл. 76 от Закона за културното наследство

Повече »

Въпрос на Вили Лилков към правосъдния министър относно прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ)

Въпрос на Вили Лилков към правосъдния министър относно прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ)

Повече »

Въпрос от Вили Лилков към финансовия министър относно прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Въпрос от Вили Лилков към финансовия министър относно прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Повече »

Въпрос от народния представител Вили Лилков относно разработване на Методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци

Въпрос от народния представител Вили Лилков относно разработване на Методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци

Повече »

Отговор, на върпос на Вили Лилков и Мартин Димитров към транспортния министър относно възможността за изграждане на допълнителен мост на р. Дунав и етапа на подготовката за реализацията на тунела под връх Шипка

Отговор, на върпос на Вили Лилков и Мартин Димитров към транспортния министър относно възможността за изграждане на допълнителен мост на р. Дунав и етапа на подготовката за реализацията на тунела под връх Шипка

Повече »

Радан Кънев от парламентарната трибуна: Днес българският парламент събра смелост да погледне истината в очите

Радан Кънев от парламентарната трибуна: Днес българският парламент събра смелост да погледне истината в очите

Повече »